HET VLIJPARK NIEUWS ARCHIEF VAN 2016 TOT 2007


2016

Nieuwjaarsreceptie van Het Vlijpark op zondag 8 januari 2017

( december 2016 )    Voor het nieuwe jaar wensen wij u allen weinig zorgen en veel groei toe! Dat uw kleine stukje aarde mooi moge bloeien. Om elkaar uit de grond van het hart een goed jaar te wensen, nodigt het bestuur van ATV het Vlijpark u uit om op zondag 8 januari 2017 van 16 tot 18 uur, het zaad te komen zaaien voor een samenwerking die haar vruchten zal afwerpen in het komend tuinseizoen. Alle leden en aspirant-leden zijn van harte welkom! Bekijk hier de nieuwjaarskaart van het Vlijpark.


Werkbeurten 2017 online.

( december 2016 )    De werkbeurten 2017 staan op de website. Kijkt u op de startpagina.


Verse Houtsnippers voor Het Vlijpark

( december 2016 )     Onze coördinator Onderhoud & Compost Lydia Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat een grote berg topkwaliteit houtsnippers van door de gemeente Dordrecht gerooide bomen op het Vlijpark is afgeleverd. Voorvrouw Natuurlijk Tuinieren Kerstin Thederin heeft samen met Gijs Haringa en Linda de Waard het pad rond om de insectenmuur van de paddenpoel voorzien verse houtsnippers. De tuinploeg Natuurlijk Tuinieren is er superblij mee! En vrijwilligers van de Kwekerij Jacqueline Steeghs, Nicolien Brandenburg en Wil Ridderhof hebben de kruidentuin weer voorzien van een flinke laag mooie houtsnippers. Bedankt allemaal! Bekijk hier de foto's


Cursus Humisme in de Vrije School

( november 2016 )     Op 11 maart 2017 geeft Marc Siepman een cursus humisme in Dordrecht. Inschrijven kan via deze link. De cursus wordt georganiseerd door de tuinvereniging Kringloop. Als u de lezing Humanisme op het vlijpark op 4 sept 2015 heeft bezocht en nu een cursus Humanisme wilt volgen kunt u terecht op 11 mrt 2017 op de Vrije School. Lees hier meer over de cursus.


De website van Het Vlijpark is verhuisd

( november 2016 )     De website is verhuisd naar een nieuwe provider. Een aantal contactadressen zijn noodzakelijkerwijs gewijzigd. Zo is a&k-team@vlijpark.nl gewijzigd in kantineteam@vlijpark.nl en de vrijwilligersclub@vlijpark.nl is gewijzigd in  onderhoud-compost@vlijpark.nl  Het is mogelijk dat er een paar mailadressen nog niet werken. Probeert u het later nog eens.


Feest voor vrijwilligers

( november 2016 )     Alle vrijwilligers van Het Vlijpark zijn van harte uitgenodigd voor het bruisende vrijwilligersfeest. De Vrijwilligersprijs 2016 wordt ook dit jaar weer uitgereikt. Het gemeentebestuur wil met de Vrijwilligersprijs én het vrijwilligersfeest alle vrijwilligers in Dordrecht in het zonnetje zetten. Kom naar het vrijwilligersfeest op woensdag 7 december van 19:30 tot 23:00 uur in Kunstmin. Lees verder.


Het leidingwater naar de tuinen is afgesloten.

( november 2016 )     Op maandag jl 14 nov. is het water afgesloten, de watermeter in de watermeterput op uw tuin kan worden verwijderd of worden ingepakt. Vergeet niet de waterleidingen in uw tuinhuisje leeg te laten lopen, en de toiletpot leeg te maken en af tesluiten met proppen krantenpapier. Of gooi er wat zout in om bevriezing te voorkomen, beslist geen antivries.
Als u hulp wilt of advies, dan zijn een aantal vrijwilligers 3 december tussen 10 en 12 uur aanwezig in de kantine om u met raad en daad bij te staan. Vergeet niet uw meterstand aan het bestuur door te gegeven, dat kan per mail of een kaart die u ook 3 dec in de kantine kunt ophalen. Groetjes van Lydia, Coördinator Vrijwilligers Club.De website verhuist.

( november 2016 )     Binnenkort verhuist de website van de ene provider naar een andere. Dat heeft veel voordelen. Het is goedkoper en de vereniging kan in de nabije toekomst de site met wordpress laten draaien. Dat heeft vele voordelen voor  de huidige en toekomstige webmaster. Het bijhouden van de site wordt een stuk eenvoudiger. Inmiddels zijn twee studenten  van Leo van der Sijde van tuin 3 druk in de weer voor het vlijpark om de website het zelfde uiterlijk te laten hebben maar dan uitgevoerd met een duurzame nieuwe motor met eenvoudig onderhoud. De studenten Dustin en Mervin voeren deze opdracht als stage uit zonder dat dat de vereniging geld kost. Daar mag de vereniging blij mee zijn. Veel succes Dustin en Mervin en alvast bedankt!. Mogelijk is de website vanwege de verhuizing een tijdje uit de lucht. Houdt u daar rekening mee.
De communicatiecommissie.


Waterschap Hollandse Delta: De Vlij rondom het Vlijpark, baggerwerkzaamheden.

 
( november 2016 )     Baggeren stadspolders. Hollandse delta gaat de sloten bij het volkstuinencomplex vlijpark in Dordrecht baggeren. De werkzaamheden beginnen 21 november en duren tot Kerstmis.  Baggeren bestaat uit het op de juiste diepte en breedte houden van sloten en singels. Dat is nodig om de wateraanvoer, waterafvoer en doorstroming op peil te houden. Het zorgt ook voor een goede waterkwaliteit voor waterplanten en -dieren. De vrijgekomen bagger uit de sloten wordt afgevoerd. Na de jaarwisseling vinden er afrondende werkzaamheden plaats. Het Vlijpark is in overleg met het waterschap over uitbreiding van het baggerwerk met het baggeren van de slootjes bij tuin 23 en tuin 53.


Workshops thee en likeur maken

( november 2016 )     Zelf je eigen thee maken of een lekker likeurtje? Op inspirerende wijze vertelde Nienke Steensma van tuin 3  op 29 oktober hoe je dat kunt doen en waar je op moet letten. Het verzamelen en drogen van kruiden en een variëteit aan recepten heeft ze in haar jeugd van haar moeder geleerd. De deelnemers gingen allen naar huis met een pot zelf samengestelde thee, een flesje likeur en een saffraankrokus. Dankjewel Nienke voor deze leerzame workshops! Lees verder


Leuke en geslaagde vrijwilligersochtend

( november 2016 )     Deze zomer ontstond in een vrijwilligersoverleg het idee om twee keer per jaar een aantal klussen op de tuin te bundelen en deze gezamenlijk op een vrijwilligersochtend uit te voeren. Zo ontstond de eerste vrijwilligersochtend op zaterdag 29 oktober, waar ruim 25 tuinleden aan meededen. De diverse klussen stonden genoteerd op briefjes en de tuinleden konden zelf een keuze maken wat te doen. Dat viel in goede aarde, je kon kiezen wat je leuk vindt! Lees verder


Waterschap Hollandse Delta: De Vlij rondom het Vlijpark wordt binnenkort gebaggerd

( november 2016 )     Wij zijn voornemens de watergangen H34315 en H34316 binnenkort uit te baggeren, waaraan uw volkstuinencomplex gelegen is. Zie bijgevoegd kaartje. De vrijgekomen baggerspecie wordt hierbij afgevoerd. Omdat deze watergangen tot een onlangs verstrekte meerwerkopdracht behoren, worden deze werkzaamheden nu pas met u gecommuniceerd. De werkzaamheden staan gepland van week 47 t/m week 51. In week 2 vinden de afrondende werkzaamheden plaats. Vriendelijke groet, Ludmilla van Doorn.  Medewerker Omgevingsmanagement Baggeren | Kernteamlid Communicatie | waterschap Hollandse Delta.


Nieuwsberichten van de Groencommissie

( november 2016 )     Door de Groencommissie is een nieuws e-mail aan de leden verzonden met de onderwerpen: Essentaksterfte; Rondleiding op onze tuin; natuurlijk tuinieren, hoe doe je dat?; De kas; tuinbeurten; resultaat schouwen; werkplan 2015-2016 en verdeling werkzaamheden van de werkploegen. Lees hier de nieuwsmail.


Verslag van de lezing 'De Eetbare Siertuin'

( november 2016 )     Door de Groencommissie was op vrijdag 28 oktober een lezing door de Moestuinman Max de Korte georganiseerd. De tuinploeg Natuurlijk Tuinieren had hem eerder om advies gevraagd voor de aanleg van een voedselbos bij ons op het Vlijpark. Hierbij en bij een later bezoek aan zijn shitake-kwekerij raakten zij zo enthousiast over zijn kennis en de manier van zijn kennisoverdracht dat ze hem om een lezing bij ons op het Vlijpark vroegen. Die uitnodiging nam hij graag aan. En niet alleen hij. Vele tuinleden kwamen af op de uitnodiging voor zijn lezing. Ze hoorden een goed verhaal over waarom in een bos alles in evenwicht is en waar het evenwicht in onze sier- en moestuinen zoek is. Gelukkig had hij vele tips om het evenwicht ook op 225 vierkante meter enigszins te kunnen herstellen. Lees hier het verslag en kijk nog eens naar de genoemde planten. Bekijk hier een paar foto's van de lezing.


Verbeterslag

( oktober 2016 )  Sinds een aantal maanden heeft onze vereniging een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur heeft als belangrijkste doelstelling zoveel mogelijk transparantie en eenduidigheid te creëren. Hier hoort bij dat we ons zoveel mogelijk willen laten leiden door het huishoudelijk reglement.
In hoofdstuk 3, artikel 8.3 van het huishoudelijk reglement kunt u lezen dat dit betekent dat het bestuur de naam van een kandidaat-lid gedurende 14 dagen in de mededelingenkast op het Vlijpark ter kennisgeving aan de leden zal publiceren. Leden kunnen dan eventueel bezwaren tegenover de eventuele nieuwe leden uiten bij het bestuur, waarna het bestuur tot ballotage zal overgaan. De eventuele bezwaren moeten natuurlijk wel een reële grond hebben, bezwaren die in gaan tegen art.1 van de grondwet (anti-discriminatiewet) zullen als niet ontvankelijk worden beschouwd.

Daar deze maatregel de afgelopen jaren niet meer in gebruik is geweest en er momenteel veel nieuwe inschrijvingen zijn, plaatsen we vanaf nu steeds twee weken lang de namen van een aantal kandidaat-leden op het mededelingenbord, te beginnen met de komende twee weken de bovenste  mensen van de wachtlijst. Dit totdat de achterstand is weggewerkt, daarna zal per nieuwe aanmelding de regel worden toegepast. Hoofdstuk 3, artikel 8 is hier te lezen op pagina 4.
Bestuur ATV Vlijpark( oktober 2016 )   Concept notulen ALV 14 okt. jl liggen ter inzage in de kantine.


U dient zelf de watermeter te verwijderen of hulp te vragen en de meterstand door te geven.

( oktober 2016 )   Het bestuur doet een beroep op de leden om zelf de watermeter te verwijderen, te bewaren, de meterstand door te geven en de watermeter in het voorjaar terug te plaatsen. Tevens vragen we de leden om, indien nodig, hun buurman/vrouw hierbij te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om vóór maandag 14 november via info@vlijpark.nl  aan te geven of u uw eigen watermeter wel/niet kunt verwijderen en welke buurman/vrouw u wilt helpen. Op dinsdag 15 nov. wordt het water afgesloten. Vanaf 15 november kunt u uw watermeter verwijderen. Op zaterdag 3 december  is van 10 tot 12 uur de Vrijwilligersclub aanwezig om te helpen bij het verwijderen van de watermeter. Mocht u twijfelen, doet u dan gerust een beroep op hen.
Het doorgeven van de meterstand kan tot 20 december via info@vlijpark.nl  of via het invullen van de watermeterkaart  (watermeterkaarten zijn beschikbaar in de kantine).  U kunt de ingevulde watermeterkaart afgeven in de kantine of bestuurskamer. Lees verderWorkshop aanstaande zaterdag 29 okt. gaat door!

( oktober 2016 )   Workshop aanstaande zaterdag 29 okt. in de kantine gaat door! Van half drie tot half vier gaan we thee samenstellen en tussen half vier en half vijf gaan we aan de slag met een perenlikeur! Men kan dus ook beide workshops volgen. Woensdag 26 okt. ga ik inkopen doen, dus wil je nog meedoen laat dat dan even weten! Kosten thee samenstellen voor leden zijn er niet, voor niet leden kost het 5 euro. Likeur maken kost voor leden 7,50 en voor niet leden 12,50. Aanmelden kan via info@vlijpark.nl


Openingstijden Compost

( oktober 2016 )   Vanwege het einde van het tuinseizoen 2016 zal de compost vanaf 5 november tot aanvang van het tuinseizoen 2017 alleen op elke  1e zaterdag van de maand geopend zijn van 10.00 tot 12.00 uur. Mocht u grote snoeiklussen e.d. hebben, dan kunt u via ondergetekende een afspraak maken om uw snoeiafval tussentijds op de compost te brengen. Lees verder


Vrijwilligersochtend op zaterdag 29 oktober

( oktober 2016 )   We hebben het al eerder in een nieuwsbrief gemeld, zaterdagochtend 29 oktober a.s. is er weer een VRIJWILLIGERSOCHTEND. Wij zouden het leuk vinden om behalve leden ook aspirantleden te mogen ontvangen zodat zij nu al kennis kunnen maken met een aantal andere leden en kunnen zien wat wij verder binnen de vereniging doen, behalve je eigen tuin onderhouden. Lees verder


Actie NLDELTA Biesbosch Haringvliet met platform duurzaamheid

( oktober 2016 )    De Biesbosch gaat samen met het haringvliet op en één groot nationaal park. NLDelta Biesbosch Haringvliet is genomineerd om gekozen te worden tot mooiste natuurgebied van Nederland. Dat is onlangs bekend gemaakt in de Wereld Draait door. Tot 31 oktober kunnen de Nederlanders gaan stemmen.  NL Delta Biesbosch haringvliet willen natuurlijk zoveel mogelijk stemmen gaan inzamelen om de verkiezing te winnen. Daarvoor hebben Ze alle hulp  hard nodig.  Lees verder


Inloop in verband met de aanpassing van de frituurruimte in de kantine.

( oktober 2016 )    Twee jaar terug heeft het A&K-team van het toenmalige bestuur van de vereniging toestemming gekregen om de frituurruimte in de kantine aan te passen. Ton Ruygt  zou samen met medewerkers van de TD deze klus uitvoeren. Door de ziekte van Ton is daar vorig jaar niets van gekomen. Dit jaar willen we het plan alsnog uitvoeren.  Lydia Amsterdam heeft nu een 9 tal vrijwilligers bereid gevonden om hun handen uit de mouwen te steken. Denk je nu, goh wat leuk, daar zou ik ook wel aan deel willen nemen of ben je nieuwsgierig wat er zoal gedaan wordt met de frituurruimte, kom dan zaterdag 29 oktober tussen 11 en 12 uur naar de kantine. We praten je dan bij en/of noteren we je vaardigheden.  Namens het A&K-team
Richard Schilten.Cursus Druiven Snoeien

( oktober 2016 )    Druiven snoeien is een vak. Voor wie de fijne kneepjes hiervan wil leren, organiseert Themapark De Westlandse Druif dit jaar wederom een workshop druiven snoeien, op: ZATERDAG 12 EN 19 NOVEMBER 2016. U leert de nodige tips en trucs tijdens de workshop, die bestaat uit zowel een theoretisch als een praktijkgedeelte. Lees verder


Film: TOMORROW
DEZE FILM LAAT PRACHTIG ZIEN HOE KRACHTIG EN CREATIEF MENSEN ZIJN!

( oktober 2016 )    De prijswinnende documentairefilm ‘Tomorrow’ komt naar de Drechtsteden! Tomorrow is in het voorjaar al in een aantal bioscopen in Nederland vertoond, maar helaas niet in de Drechtsteden. Een aantal duurzame initiatiefnemers vonden dat erg jammer en hebben hun best gedaan om Tomorrow alsnog naar onze regio te krijgen. En dat is gelukt! In samenwerking met de 6 gemeentes in de regio en met bioscopen The Movies in Dordrecht en Landvast in Alblasserdam zal Tomorrow vanaf eind oktober een aantal keren worden vertoond.  Tomorrow is een documentairefilm over wat burgers met elkaar doen aan verduurzaming van hun eigen leefomgeving. We zien talrijke inspirerende voorbeelden van lokale initiatieven uit de hele wereld. En het heeft ons al geïnspireerd om een eigen regioversie te gaan maken: Tomorrow Drechtsteden.  KAARTVERKOOP : Het aantal plaatsen in de bioscoopzalen is beperkt en we verwachten veel belangstelling. We raden u aan snel te reserveren. Dit kan online en telefonisch bij beide bioscopen: www.themoviesdordrecht.nl ; www.landvast.nl  De data van de voorstellingen zijn: Bij Cinema The Movies Dordrecht - donderdagavond 27 oktober (regiopremière) - zondagmiddag 13 november - zondagmiddag 27 november.


Lezing over de eetbare siertuin

( oktober 2016 )    Op 28 oktober a.s. geeft ‘Moestuinman’ Max de Corte een lezing over de ‘eetbare siertuin’.
Deze lezing gaat niet over de moestuin maar over vaste (minder bekende) eetbare planten en bloemen die in je tuin kunnen groeien. Minder werk als een moestuin, mooi als een (botanische) siertuin, maar wel lekker eten uit eigen tuin! Max legt tijdens deze avond alles uit over deze manier van tuinieren en voedsel verbouwen. Max de Corte woont in Rotterdam en zet zich in voor het realiseren van o.a. stadslandbouw, permacultuur, buurtmoestuinen en voedselbossen. Als u meer wilt weten over initiatieven en projecten van Moestuinman kunt u kijken op: www.moestuinman.nl Aanvang: 19:00 uur inloop. Start 19:30 uur in de kantine van het ‘Vlijpark’. Toegankelijk voor leden en niet leden. Geen vast tarief, waardebepaling achteraf ( u kunt na de lezing bepalen wat het u waard is geweest.)  De GroencommissieMeerjaren onderhouds- en beheerplanning (MJOB)

( oktober 2016 ) Het plan voor het meerjarige onderhoud van de gebouwen en opstallen van Het Vlijpark is te downloaden via de onderstaande linken.
Tijdens de ALV van 14 okt. aanstaande zal het plan voorgelegd worden aan de leden. Studenten middenkaderfunctionaris bouwkunde niveau 4 van ‘Het Techniek College Rotterdam’ hebben op maandag 5 september een nulmeting gedaan, gericht op de bouwkundige staat van de opstallen van de vereniging. Vanuit die nulmeting hebben zij een advies geschreven en een suggestie gedaan voor een meerjaren onderhouds- en beheerplanning (MJOB). Het bestuur heeft het beste plan uitgekozen en wil dit voorleggen aan haar leden. In de vergadering zullen een aantal vragen worden voorgelegd aan de leden. Tuinleden hebben gelegenheid bezwaar in te dienen tegen het voorgestelde MJOB. Dit kan tot tien dagen na de ALV, zijnde 25 oktober 2016. Bij minder dan 30 bezwaren zal het MJOB uitgevoerd worden. Het gehele verslag zal de week voorafgaand aan de vergadering ter inzage liggen in de bestuurskamer
.
Het plan  |  de samenvatting   |    de tekeningen


Foto's van geslaagde HerfstFair online

( oktober 2016 )    Bekijk hier de foto's van de geslaagde HerfstFair nieuwe stijl. Het weer zat mee en de opbouw op vrijdag van de stalletjes en tenten verliep in een gemoedelijke sfeer.  Meerdere kraampjes met planten, informatie en allerlei proeverijen werden op de nieuwe lokatie op het parkeerterrein veelvuldig bezocht. De verzorging door en van de vrijwilligers was fantastisch en zoals altijd: Vrijwilligers, jullie zijn kanjers! Hopelijk zal jullie enthousiaste inzet meerdere leden inspireren om de volgende keer ook mee te doen.


Agenda ALV 2016 van 14 okt. as online

( september 2016 )  Beste leden en aspirant-leden, De agenda voor de komende ALV 2016 van 14 oktober staat op de website. Klikt u hier. In de loop van week 40 zal de agenda ook op de huisadressen van de leden worden bezorgd. De vergadering wordt gehouden in de kantine van Het Vlijpark. Leden en aspirant-leden hebben toegang tot de vergadering. Aspirant-leden hebben geen stemrecht. Let op! In tegenstelling met eerdere ALV's begint de vergadering om 19:30 uur. De kantine is open vanaf 19:00 uur. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Lees verderOp vrijdag 30 sept. en zaterdag 1 okt. is het niet mogelijk om op de parkeerplaats uw auto te parkeren. Op zaterdag 1 oktober is de compost gesloten.

( september 2016 )  Op vrijdag 30 sept. worden op de parkeerplaats van Het Vlijpark de stalletjes en de tenten voor de HerfstFair opgebouwd. Op zaterdag 1 oktober wordt de HerfstFair gehouden. Op beide dagen is het dus niet mogelijk uw auto op de parkeerplaats te stallen.  Ook is op zaterdag 1 okt. de compost gesloten. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!Is er dit jaar een explosie van naaktslakken?

( september 2016 )  Het begon met de viooltjes. In één nacht was hun paarse bloemenpracht verdwenen. Rond het groene plantenskelet zaten de daders uit te buiken: naaktslakken. Minstens twintig, dik van stuk. Zo ging het de hele zomer door. Naaktslakken in de moestuin. Naaktslakken tussen de goudsbloemen. Elke plant met malse blaadjes kwam aan de beurt. Zelfs halverwege september trokken er nog colonnes naaktslakken over het tuinpad. Ook buren en collega’s mopperden over naaktslakken tussen de resten peterselie en de sla. Lees Verder


Wie heeft zin om lekkernijen voor de HerfstFair te bakken?

( september 2016 )  Gisteren is de herfst ingegaan, dat betekent dat de jaarlijkse Vlijpark Herfstfair ook weer in zicht is. Volgende week zaterdag, 1 oktober 2016, is het weer zover!
Natuurlijk willen we ook weer allerlei lekkernijen verkopen die de koffie en thee vergezellen. En dat brengt me op het doel van dit bericht...ook nu doe ik graag weer een beroep op jullie en wil ik jullie vragen om iets voor de fair te bakken. Omdat het thema van deze fair "het verwerken van je oogst" is, lijkt het me leuk om dit thema ook in de baksels door te voeren.  Er zijn heel veel recepten van gebak met appels en peren en ander fruit zoals pruimen, frambozen en bramen te vinden, maar ook met groentes zoals wortel, courgette, pompoen of zelfs bieten kun je heerlijke taarten bakken. Het mag iets zoets zijn, maar hartig of kruidig is ook welkom.
Lees verderVan alles te proeven op de HerfstFair van Het Vlijpark op zaterdagmiddag 1 oktober

( september 2016 )  Oktober is een juiste maand om jonge vaste planten in de tuin te zetten: de aarde is nog warm, waardoor de planten goed kunnen wortelen. De fair biedt dit jaar ruim 60 soorten vaste planten, tweejarigen en siergrassen, alle natuurvriendelijk gekweekt in de nieuwe kas, bijvoorbeeld: monarda, geranium, akelei, diamantgras, salvia en agastache. Ook zijn er bijzondere Vlijpark zaden te koop. Lees Verder


Bayer doet megaovername met inlijven Monsanto

( september 2016 )  Een miljardenovername is rond. Het Duitse chemiebedrijf Bayer koopt voor 59 miljard euro (66 miljard dollar) de Amerikaanse zaadveredelaar en producent van gewasbescherming Monsanto. Met de fusie ontstaat een wereldleider in de agrochemie. Het is de grootste overname ooit door een Duits bedrijf. Lees Verder


16 sept. tot 16 okt.: Maand van de DUURZAAMHEID. Ook op Het Vlijpark.

( september 2016 )  Je fiets laten keuren? Op zoek naar tuingeluk? Je kapotte radio laten repareren? Half september tot half oktober zijn er in de Drechtsteden tal van activiteiten op het gebied van duurzaamheid georganiseerd door vrijwilligers. Daarom is deze periode uitgeroepen tot de ‘Maand van de duurzaamheid’Het Vlijpark doet ook mee. Kijk maar.


Kleine impressie MJOB/MJOP 5 september

( september 2016 )  Alvast enkele foto's van de opname dag op 5 september. De 9 groepjes hebben allemaal hun planning en invulling gepresenteerd aan mijn collega en aan mij. De dag zelf is positief verlopen, voor zowel de aanwezigen van Vlijpark als de studenten. Er zijn door de studenten honderden foto's gemaakt, en iedere groep werkt het geconstateerde uit in een advies en een MJOB. De een werkt met handgetekende schetsen, de andere groep met autocad en misschien durft zelfs een groep een Revit-model aan! Voor 13 september wordt er opgeleverd aan de projectleiders, Frank van Noort en ik. Wij zullen de drie beste groepen kiezen. Deze groepen zullen hun voorstellen presenteren aan het bestuur. Het bestuur zal het voorstel van hun keuze voorleggen aan de ALV. Ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen! Met vriendelijke groet, Nienke Steensma. Bekijk hier de paar foto's


De nieuwe 'Vrijwilligersclub'

( september 2016 )  In de afgelopen weken is gebleken dat de naam "Technische Dienst (TD)" in de huidige situatie veel verwarring oproept en de lading ook niet meer dekt.
De leden die nu allerlei hand- en spandiensten leveren vinden zich ook geen TD-leden maar "vrijwilligers". Het is dan ook logisch dat deze groep een andere naam gaat krijgen en in overleg met het bestuur is gekozen voor "Vrijwilligersclub".
De "Coördinator TD" wordt dus voortaan "Coördinator Vrijwilligersclub". Lees VerderNAJAARSEDITIE H’EERLIJK GROEN OP 18 SEPTEMBER 2016!

( september 2016 )  Een evenement voor groenliefhebbers die houden van natuurlijke, duurzame en eerlijke producten. In de sfeervolle omgeving van een echte kwekerij waar je h’eerlijk kunt wandelen door de demonstratie-tuinen.
Centraal staat de Hortensia, die in deze periode vol in bloei staat. We hebben een speurtocht voor kinderen en een hortensia-wandelroute langs 650 verschillende plantsoorten en cultivars. En je kunt twee keer per dag meedoen met een workshop van een professionele tuinfotograaf. Geniet van de diverse workshops, proeverijen, demonstraties van exposanten en lezingen met thema’s als: Werken met natuurlijke materialen, bodem en eetbare (wilde) planten, maak van je tuin een vogelparadijs, gezonde kruiden, dieren en insecten in de tuin, zelf zaden winnen, eten verwerken, kookworkshops, zelf zalf of tinctuur maken. Een fair om h’eerlijk te beleven met het hele gezin!  Lees VerderHeeft iemand misschien teveel oogst van kruiden, vruchten of groente?

( september 2016 )  Dan zouden wij heel blij zijn wanneer wij daar een deel van zouden mogen hebben!  Momenteel zijn wij bezig met het organiseren van de HERFSTFAIR. Deze zal in het teken staan van oogsten, bewaren en verwerken. Eigenlijk kunnen we van alles gebruiken, maar heel prettig vinden wij tomaten, pepers, kruiden, knoflook, paprika's en aardappelen. De aardappelen worden gebruikt om te poffen in de Vlijparkoven, de kruiden en de pepers worden verwerkt in kruidenmelanges en in thee en verkocht in de kruidenkraam. Andere groenten en kruiden zijn zeer welkom! Is het een grote hoeveelheid dan maken we er een speciaal recept voor. Heeft u producten gemaakt die u zou willen schenken aan de fair voor de verkoop zoals chutney, jam, ketchup enz. Dan zijn wij daar ook erg blij mee, ook met 1 potje! Daarnaast zijn we op zoek naar lege potjes en beugelflesjes (blank glas) en mooie flessen. Heeft u potten of flessen, dan kunt u die onder het afdak zetten in tuin 3, heeft u producten dan kunt u mailen naar info@vlijpark.nl, dan kunnen we afspreken zodat de spullen niet bederven, of mij aanspreken wanneer ik op de tuin ben. Alvast hartelijk dank namens de faircommissie, Nienke Steensma tuin 3.


Jeu de Boules toernooi een week uitgesteld

( september 2016 )  Het weerbericht van zondag 4 september: Het weer is sterk wisselvallig met veel bewolking, soms zon en stevige buien met kans op onweer en windstoten. Met een middagtemperatuur van slechts 19°C is het duidelijk koeler dan de afgelopen periode. De wind draait van zuidwest naar west en waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 4 tot 6. In de middag en avond kan de wind in het noordelijk kustgebied toenemen tot hard, windkracht 7.
Hierom wordt het Jeu de Boules toernooi een week uitgesteld en staat nu dus gepland voor zondag 11 september om 2 uur.Op maandag 5 sept wordt een MEERJAREN ONDERHOUDS EN BEHEERSPLAN (MJOB) uitgevoerd.

( augustus 2016 )  Op maandag 5 september wordt  een MEERJAREN ONDERHOUDS EN BEHEERSPLAN (MJOB) uitgevoerd op en voor ATV Het Vlijpark door 2de en 3de jaars studenten van de opleiding bouwkunde (niveau 4) van het Techniek College Rotterdam (voorheen Zadkine). Het MJOB heeft betrekking op en aantal gezamenlijke opstallen. Zoals het verenigingsgebouw, blokhut naast het verenigingsgebouw, een overkapping voor de technische dienst, een aantal gebouwtjes bij de compost, een portaloo, een blokhut bij het speelterrein en zelfs een bijenstal!
Op 14 oktober staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Tijdens deze vergadering wil het bestuur aan de leden een MJOB presenteren waar de leden over kunnen stemmen. Lees VerderDiefstal van Groente en Fruit

( augustus 2016 )  Beste leden van de ATV Vlijpark, Helaas zijn er de laatste tijd weer meldingen binnengekomen bij het bestuur inzake diefstal van groente en fruit! Dit betreuren wij zeer! Wij willen onze collega-leden dan ook vragen extra alert  te zijn op momenten dat er mensen op de privé-tuinen zijn, die niet de eigenaar zijn van die tuin! Vraag mensen desnoods naar de reden van hun aanwezigheid. Aan de mensen die tijdens hun vakantie of afwezigheid vrienden of familie inschakelen om voor de tuin te zorgen, willen wij vragen dit kenbaar te maken bij de buurtuinen. Samen kunnen we dan hopelijk voorkomen dat er meer groente en fruit oneigenlijk worden geoogst. Bij het betrappen van een dief op heterdaad kan de politie worden ingeschakeld door degene die de dief heeft betrapt. Heeft u ook vermoedens dat er fruit of groente is geoogst zonder toestemming, schroom dan niet om op zaterdagmorgen hierover in gesprek te gaan met het bestuur. Bestuur ATV Vlijpark.


De sportzomer gaat verder met op zondag 4 sept. om 2 uur een Jeu de Boules toernooi.

( augustus 2016 )  Zondag 4 september is er op het Vlijpark de jaarlijkse jeu de boules wedstrijd waar ploegen onderling uitmaken wie zich een jaar lang kampioen van ‘ATV Het Vlijpark’ mag noemen. De wedstrijd start om 2 uur. Inschrijven kan tot 1 uur die zondag bij één van de A&K-teamleden. Schrijf je je in via de mail dan moet deze uiterlijk zaterdag 3 september binnen zijn ( a&k-team@vlijpark.nl ).


Zaterdag 20 augustus was er weer de jaarlijkse BBQ van de tuinvereniging

( augustus 2016 )  Zaterdag 20 augustus was er weer de jaarlijkse BBQ van de tuinvereniging. Er waren 36 tuinleden en 4 aspirant-leden aanwezig.  Gelukkig was de wind wat gaan liggen waardoor we op het terras konden eten. De sfeer was ontspannen.  Het buffet zag er goed uit. Er waren salades, waaronder de beroemde ananassalade van Ria. Verder was er vers fruit, tomaten/komkommer, brood chips etc. Een compliment voor de BBQ masters Roel, Ad en Martijn/Jacqueline is wel op z’n plaats. Bekijk hier de foto's  Het A&K Team


We eten reageerbuisgewas. Gelukkig maar.

( augustus 2016 )  Sinds vorige week ligt er een nieuw soort puntpaprika in de biologische supermarkt Estafette. Het gaat om een zogenaamd ‘zaadvast ras’. Om uit te leggen wat daar bijzonder aan is, moet ik u eerst iets vervelends vertellen. De groentes die u in de winkel koopt, doen qua technologie niet veel onder voor uw iPhone. Dat geldt voor de regenboogtomaatjes in de Albert Heijn, en ook voor de uitjes bij de marktkraam, en ook voor de biologische worteltjes. Al die groentezaden komen bij grote zaadconcerns vandaan en daar hebben hele slimme hoogopgeleide veredelaars uitgebreid aan die zaden gesleuteld. Misschien wel een PhD. Erger, misschien hebben ze een witte jas aan. Nog erger, misschien knutselen ze met DNA. Lees Verder


Nieuws over de Compost

( augustus 2016 )  Goede compost voor onze tuinen, dat willen we allemaal graag. Maar om dat te kunnen realiseren hebben we de hulp nodig van alle leden.
Omdat we de laatste tijd erg veel tuinafval aangeboden kregen maar we dit niet op de juiste wijze konden verwerken, waren we genoodzaakt de compost een weekje te sluiten. De afgelopen week zijn wij met een aantal vrijwilligers en de hulp van Mark Cornelissen aan de slag gegaan om alles goed op orde te krijgen zodat we u vanaf a.s. dinsdag weer van dienst kunnen zijn. Onze vrijwilligers wijzen u graag de weg op de compost.
Lees Verder


Compost gesloten op 16 en 20 augustus

( augustus 2016 )  Vanwege vakantie van meerdere vrijwilligers en het ontbreken van vervangers zal de compost a.s. dinsdag 16 augustus en zaterdag 20 augustus gesloten zijn. Het spijt ons bijzonder om tot deze maatregel te moeten besluiten, maar een tekort aan vrijwilligers voor de compost dwingt ons hier helaas toe. Wilt u ook eens op de compost meehelpen, neemt u dan contact op met ondergetekende. Met Vriendelijke Groet, Lydia Amsterdam, tuin 92  technischedienst@vlijpark.nl


Nieuwe grasmaaier

( augustus 2016 )  Na vele jaren dienst te hebben gedaan is de oude grasmaaier nu defect en hij kan niet meer gerepareerd worden. Het bestuur heeft besloten tot de aanschaf van een nieuwe grasmaaier. Op advies van de coördinator TD is gekozen voor een Tornado 3098. Een geschikte maaier voor onze tuin en we hopen dat we van deze maaier ook weer lang plezier zullen hebben!


Planten waar slakken niet van eten

( augustus 2016 )  Dit jaar lijken er meer slakken te zijn dan andere jaren. Wat een teleurstelling als je jonge aanplant de volgende dag nagenoeg geheel verdwenen is! Het afvangen van slakken in de schemer is de beste remedie, maar je kunt ook kiezen voor planten (zie bijlage) die niet op het menu van de slakken staan. Lees Verder


Jaarkalender op de website en in de mededelingenkast

( augustus 2016 )  De jaarkalender (wel zo handig!)  hangt inmiddels in de mededelingenkast en kunt u aanklikken op de startpagina van de website. Wanneer is dan de compost open? Wanneer is er een bestuursvergadering? Tot hoe laat is de kantine geopend?  Wie heeft er dan bestuursdienst en welke werkploeg is bezig? Kijk voor deze vragen en nog veel meer op de jaarkalender!


Zaterdag 20 augustus: De Jaarlijkse BBQ

( juli 2016 )  Op zaterdag 20 augustus is er de jaarlijkse BBQ op het terras bij de kantine. Deelname €5 p.p. (excl. drankjes). Je moet je wel aanmelden, anders kunnen we de inkoop niet bepalen. Dit kan t/m dinsdag 16 augustus in de kantine of bij één van de A&K-teamleden. Het kan ook op het mailadres: a&k-team@vlijpark.nl  We hopen op een grote opkomst.  Richard Schilten, A&K Team


Wadi en paddenpoel in topconditie

( juli 2016 )  Op zaterdag 30 juli heeft de werkgroep Natuurlijk Tuinieren de wadi en de paddenpoel grondig aangepakt. Het dichtgeslibde begin van de wadi werd vrijgemaakt van begroeiing waardoor de loop van het water weer mooi langs de stenen en vervolgens door de watergeul zijn weg zoekt naar beneden, naar de paddenpoel. De paddenpoel zelf is de laatste maanden door de werkgroep schoongemaakt, evenals de begroeiing eromheen. Vandaag werd een bruggetje gemaakt over de waterloop heen, zodat je achter de paddenpoel kunt wandelen. Daar word je verrast door de mooie waterplanten in de paddenpoel. Al met al zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen!  De Groencommissie.


AVVN: Zaden, gif, slakken en leuke uitjes

( juli 2016 )  Als tuinier heb je ieder zo je eigen favoriete planten,  die lekker groeien, bloeien én volop zaad maken dat je graag uitdeelt aan buurtuinders en vrienden.  Maar vaak blijft er dan nog veel over, waar je andere liefhebbers een groot plezier mee zou doen,  zeker als dit zaden zijn van wat specialere soorten. Dan is er nu goed nieuws: Het AVVN heeft de vernieuwde Nationale Proeftuin gelanceerd. Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Vacature voor lid van bestuur.
 

( juli 2016 )  Het bestuur deelt mee dat Carla Jongmans besloten heeft om vanwege privéredenen per 8 oktober af te treden als bestuurslid. Wij betreuren dit besluit en danken Carla hartelijk voor haar bijdrage aan het bestuurswerk. Met het vertrek van Carla ontstaat per bovengenoemde datum een vacature voor lid van het bestuur. Tuinleden die hiervoor belangstelling hebben, worden uitgenodigd dit kenbaar te maken via info@vlijpark.nl. Of spreek een van de bestuursleden aan, dat kan natuurlijk ook!


BESTUURSMEDEDELINGEN:  Schoonmaak sloten en Machinepark.

( juli 2016 )  Schoonmaken sloten:
In de loop van de volgende week zullen de sloten op het Vlijpark evenals vorig jaar weer ontdaan worden van het snel voortwoekerende vederkruid ( is een exoot die hier niet thuishoort ). Uitvoering vindt plaats door de gemeente of in ieder geval onder haar verantwoordelijkheid.

Machinepark:
Vanwege de slechte staat van enkele grote apparaten uit het machinepark, waaronder de tractor, heeft het bestuur besloten deze apparaten in te ruilen voor de nieuwe hakselaar. De ruil heeft inmiddels plaatsgevonden. Het bestuur heeft tevens besloten dat wanneer één der coördinatoren behoefte heeft aan een bijzondere machine, die we zelf niet in eigendom hebben, deze in overleg met het bestuur gehuurd kan worden bij een extern bedrijf.Nederland vertegelt

( juli 2016 )  Bijna nergens in Europa hebben meer huizenbezitters een tuin dan in Nederland. Ongeveer 70 procent van de Nederlanders beschikt over een tuin „en heeft dus een kans om die heilzame groene omgeving heel nabij te creëren”, zo meldt een deze donderdag verschenen onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar tuinen, getiteld Tussen groen en grijs. Alleen in het Verenigd Koninkrijk zijn meer tuinen. Kullberg: „Er is sprake van een verharding van tuinen. Ik denk wel eens: wat bedoelen mensen nou eigenlijk als ze zeggen dat ze meer groen willen? Waarom doen ze dat niet in hun eigen tuin?”  Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Toekomst TD en nieuwe coördinator TD

( juli 2016 )  Op 6 juli was een bijeenkomst met twaalf tuinleden en drie leden van het bestuur om van gedachten te wisselen over de toekomst van de TD. Er kwamen creatieve ideeën op tafel om meer vrijwilligers te krijgen, er is gesproken over de meest wenselijke samenwerking en over het maken van een jaarplan. De aanwezigen boden alvast aan mee te helpen op de compost en bij het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden. In de loop van volgende week volgt een verslag van de bijeenkomst. Lydia Amsterdam had zich kandidaat gesteld voor de vacature van coördinator TD. Alle aanwezigen waren akkoord en het bestuur wenst Lydia veel succes.


Nieuws van de groencommissie

( juli 2016 )  lees het nieuws van de groencommissie over de aanleg van de kruidentuin, over de goede sfeer in de werkploegen,  over de resultaten van de eerste schouw, over de voortgang van het werkplan, over het vervangen van het klinkerpaadje bij de vlindertuin, over het schaap in de vlindertuin en over een lezing over permacultuur. Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Vacature voor coördinator Technische Dienst

( juni 2016 )  Beste tuinleden, de coördinator van de Technische Dienst, Tjip Meijer, heeft besloten om per direct (25 juni) zijn functie neer te leggen.
Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar een coördinator voor de Technische Dienst. Een ieder die zich aangesproken voelt en zin heeft zich in te zetten als coördinator Technische Dienst wordt verzocht te reageren en kan zich aanmelden bij het bestuur, kijk bij contact op deze website. Met vriendelijke groet, het bestuur.Stadslandbouw van Ruytenburch organiseert i.s.m. ERGroeit  de Workshop ‘de natuurlijke moestuin’

( juni 2016 )  Moestuinieren is niet makkelijk. Toch kun je met beperkte kennis en/of ervaring een heel eind komen. Tijdens deze workshop leert Max de Corte (buurtmoestuinexpert en pionier in de Rotterdamse permacultuur beweging) je een aantal basisprincipes uit de permacultuur waarmee je jouw moestuin op een natuurlijke en milieu vriendelijke manier productief en gezond kunt maken. Op korte termijn maar vooral op lange termijn. Lees verder


Teken de petitie voor het behoud van Amstelglorie

( juni 2016 )  De Bond van Volkstuinders doet vandaag een beroep op u de volkstuinparken van Amsterdam uit de strategische reserve van Koers 2025 te halen. Daarnaast verzoekt de Bond u dringend naast deze bouwvisie zorg te dragen voor een groenvisie. Een groenvisie die recht doet aan de innige band die Amsterdam, de Amsterdammers en de Amsterdamse volkstuinders al bijna 100 jaar met elkaar hebben. Aldus een pleidooi in de Amsterdamse Gemeenteraad. Teken de petititie.


Prosecco Tuinders. Kun je die corveediensten ook afkopen?

( juni 2016 )  Volkstuinen zijn populairder dan ooit. Jonge ouders zetten een trampoline neer, tuinieren amper maar borrelen graag. „Kun je die corveediensten ook afkopen?”  Volgens de landelijke vereniging voor hobbytuinders, het AVVN, is er een run op de volkstuinen, vooral onder jonge stedelingen. Het is een zeldzaamheid als een park géén wachtlijst heeft, bij sommige complexen is de wachtlijst zelfs stopgezet. Sinds 2010 is er een overvraag van 15 procent in Nederland, volgens het AVVN. In Amsterdam is de schaarste het grootst: daar staan 3.000 mensen op de wachtlijst om een van de 6.000 tuinen te bemachtigen. Lees verder


Uitspraak belastingdienst

( juni 2016 )  In het najaar van 2015 heeft Het Vlijpark een brief gestuurd aan de belastingdienst met het verzoek een uitspraak te doen inzake de btw. Achterliggende gedachte was de voortzetting van de verhuur van de kantine aan leden, bridgeclub, biljartclub en derden. De belastingdienst reageerde in februari 2016 met de mededeling dat onze vereniging per 1 juli 2016 volledig gekwalificeerd zal worden als ondernemer voor de btw. Lees verder


Amstelglorie aan de Amstel.
De gemeente wil er flats neerzetten, ondanks de eerder aangenomen motie Hoofdgroenstructuur.

( juni 2016 )  De gemeente wil tienduizenden woningen bouwen. Daarbij viel het oog ook op de groene oase Amstelglorie. De tuintjes dreigen te worden „weggebulldozerd”.   De naam van het volkstuincomplex getuigt van trots en geluk: Tuinpark Amstelglorie. Het ligt vlak over de Utrechtsebrug in een slinger aan de Amstel; een oase van planten-, bomen- en vogelrijkdom. Sinds 1953 bieden 440 tuinen aan Amsterdammers stilte en groen. Er staan 400 gegadigden op de wachtlijst, zo geliefd is Amstelglorie. Ergens verscholen ligt het tuinhuis waar Jan en Karina Wolkers in de jaren ’70 verbleven – hier schreef hij enkele grote romans.
Lees verder


Activiteiten: Wegens enorm succes geprolongeerd: POTLUCK

( juni 2016 )  Het A&K Team wil op zaterdag 16 juli weer een gemeenschappelijke maaltijd organiseren. Net als vorig jaar hopen we dat jullie meendoen aan een Potluck.
Lees verder en schrijf je inTuinFair 2016 van Het Vlijpark doorslaand succes.

( mei 2016 )  Ruim meer dan veertig vrijwilligers hebben een goed bezochte en gemoedelijke tuinfair 2016 mogelijk gemaakt. Dit jaar waren het uitgebreide assortiment planten, het stalletje met 'eten uit de berm' en de pizzaoven met zelfgemaakt pizza's de grote trekpleisters. Er zijn zo'n zes aspirant-leden ingeschreven. Zoals we elk jaar schrijven: Vrijwilligers, jullie waren weer kanjers!
Lees verderUit de laatste column van AVVN voorzitter Chris Zijdeveld in de 'tuinliefhebber'

( mei 2016 )  Quote: "We staan er met elkaar veel te weinig bij stil dat ons meest gevaarlijke orgaan onze tong is. Al zo vaak heb ik mee gemaakt dat de sfeer in of tussen organisaties wordt vergald en dat conflicten ontstaan door het doorgeven van roddel. Soms als schijnbaar onschuldige kletspraat, soms als gemene verhalen. Het ergste is als op kwaadaardige wijze willens en wetens leugens of halve waarheden in omloop worden gebracht om onderlinge verhoudingen te manipuleren. Ook in de laatste maanden heb ik dat weer een paar keer meegemaakt.
Besef dus altublieft wat voor wapen uw tong kan zijn en misbruik hem niet." end of quote.

Lees de tuinliefhebber  nr.2 jaargang 2016


Drechtstadsboer, Zorgboerderij de Zuidpunt en In de Groeituinen nodigen u samen uit voor de start van de 'Dordt Box Community' en de opening van In de Groeituinen.

( mei 2016 )  Feestelijke opening in Dordt van wat voorlopig heet Dordt Box Community. De eerste groentecoöperatie van het Eiland van Dordrecht gaat officieel van start zaterdag aanstaande op de voormalige praktijkschool aan de Patersweg 53, thans omgedoopt naar 'In de Groeituinen'. De bruisende school is te vinden schuin tegenover het inmiddels welbekende stadslandbouw project van Oud-Krispijn; Groeituinen. Het groenteabonnement maakt lokale groenten betaalbaar voor iedereen, natuurlijk onbespoten. Afhaalpunt is School Patersweg 53 'In de Groeituinen', of luxe thuisbezorgd. Alles kan. Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Aanpassingen schouwbeleid.
De eerste schouw is in de eerste twee weken van juni.

( mei 2016 )  Het bestuur is in haar vergadering van 4 mei 2016 akkoord gegaan met de door de groencommissie voorgestelde aanpassingen op de uitvoering van het schouwbeleid. Een belangrijke aanpassing is dat, als bij de tweede schouw blijkt dat schouwpunten niet opgevolgd zijn, er een uitnodiging voor een gesprek volgt met twee bestuursleden. Helaas is dit noodzakelijk, omdat een deel van de aangeschreven tuinleden niet reageert op de aangegeven schouwpunt(en). Alle aanpassingen vindt u in dit document (2016 aanpassingen schouwbeleid), de schouwlijst vindt u hier (2016 schouwlijst) en de bijbehorende brief vindt u hier (2016 brief schouwlijst). De eerste schouw is in de eerste twee weken van juni. Daarbij lopen ook de bestuursleden mee.  Met vriendelijke groet, het bestuur van ATV Dordrecht 'Het Vlijpark'


Het is niet meer mogelijk een aggregaat te huren bij de TD

( mei 2016 )  Mededeling van de TD: Het is niet meer mogelijk een aggregaat te huren. De huidige aggregaten zijn defect en gezien de ouderdom van de machines worden deze ook niet meer gerepareerd. Helaas vervalt deze service aan de leden. Liefhebbers voor de defecte aggregaten kunnen zich bij mij melden. Degene die het eerst reageert heeft het aggregaat. Men moet dan wel zelf voor eventuele afvoer naar de millieustraat zorgen. Tjip Meijer Jos Roelofs


Tuinfair nieuws: Voedselbos 'BuitenZinnig' presenteert zich op onze Tuinfair.

( mei 2016 )  Op zaterdag 28 mei a.s. presenteren wij ons als Stichting “BuitenZinnig” op Vlijpark. Dit is hun  jaarlijkse (voorjaars) Tuinfair. Wij vertellen ook daar ons verhaal over het VoedselBos. We hopen daar veel mensen te ontmoeten. We worden ten slotte bijna buren. Voor kinderen is het helemaal leuk. Er kunnen mini-pizza’s gebakken worden. Het belooft een leuke dag te worden en hopen dat het weer mee zit. Zowel Marry-Lou als Stefan komen ons (Hans en Paul) helpen promoten. Met vriendelijke groet, Stichting BuitenZinng.  Lees verder


TuinFair Nieuws. Vrijwilligers en baksters gevraagd.

( mei 2016 )  Beste Vlijpark leden, We zijn nog slechts een goede 2 weken verwijderd van onze jaarlijkse Tuinfair. Ongetwijfeld heeft u de poster al gezien. Het belooft een gezellige en interessante dag te worden! Om deze dag te doen slagen hebben we natuurlijk de nodige vrijwilligers nodig. De plaatsen achter de plantenkramen zijn reeds ingevuld, het A&K team zal de kantine bemannen en voor koffie, thee en fris èn de afwas zorgen. We hebben al vrijwilligers die 's ochtends de verkoop van de koffie, thee en gebak voor hun rekening nemen. We zoeken nog de volgende vrijwilligers:
hulp bij de verkoop van de taarten en broodjes vanaf 13.00 tot 16.00 uur broodjes smeren voor vrijwilligers en voor de verkoop (moet voor 11.30 uur klaar zijn) 2 personen die 's ochtends en 's middags de vrijwilligers van koffie en thee voorzien en de lunch rondbrengen. Voor de opbouw op vrijdagmiddag 27 mei en het afbreken na afloop van de fair kunnen we ook nog wel wat helpende handen gebruiken.
Lees verder


TuinFair Nieuws. Open tuinen route. Helpt u mee met de opbouw?. Parkeerplaats gesloten.

( mei 2016 )  Wees welkom op de vrolijke, veelzijdige en leerzame Tuinfair van Het Vlijpark op zaterdag 28 mei van 10 tot 16 uur. Helpt u ook mee om de aandacht voor onze jaarlijkse tuinfair te vergroten? Print de zwart-witposter of print de kleuren poster en hang die op een plek waar passanten hem kunnen zien!
De parkeerplaats van Het Vlijpark is vanaf vrijdag 27 mei 2016 12:00 tot en met zaterdag 28 mei 17:00 niet toegankelijk voor de auto's van de leden. Parkeer uw auto gedurende deze tijd buiten het hek.
Helpt u ook mee met het opbouwen en opruimen van de tuinfair? Altijd gezellig en u ontmoet weer eens andere tuinleden die u misschien nog niet kent. Wees van harte welkom. Alle hulp kunnen we gebruiken! Opbouwen op vrijdag 27 mei om 13:30.  Opruimen op 28 mei om 16:00.  Lees verderGrote campagne tegen patenten op zaden van start

( mei 2016 )  Bionext, ketenorganisatie van de biologische sector, lanceerde ‘De Grootste Zaadbank van Nederland.’ Dit is een landelijke campagne waarbij tot eind juni aandacht gevraagd wordt voor het gevaar van patenten op natuurlijke eigenschappen van planten. Door een te ruime EU-patentwetgeving claimen internationale bedrijven steeds vaker patenten op natuurlijke eigenschappen van zaden, vruchten en planten. Inmiddels zijn er meer dan honderd patenten op natuurlijke eigenschappen van planten verleend en al meer dan duizend aangevraagd. En dat heeft grote gevolgen: een rem op veredeling van zaden, verdwijnen van diversiteit per soort, het aanbod van groenten in de winkel wordt minder en wat overblijft wordt duurder. lees verder


Het bestuur stelt zich voor

( mei 2016 )  Vanmorgen, 4 mei 2016, is het nieuwe bestuur van ATV Vlijpark voor het eerst bij elkaar geweest voor een verkennend gesprek met het oog op het komende jaar. Wij vinden het belangrijk om een open en transparant bestuur te zijn, gevormd door de leden van onze vereniging. Wij voelen ons in eerste instantie lid van de vereniging, en willen graag samen met de andere leden verder bouwen aan onze vereniging. Om dit te kunnen doen is het van belang dat we elkaar kennen en wij stellen ons dan ook graag aan u voor.
Lees verder    Bekijk hier foto's van de vergadering


Fotowedstrijd. 'Gezelligheid op de Tuin'

( april 2016 )  Beste Tuinleden, De lente is al weer een tijdje in gang en er wordt volop geplant en gezaaid. We krijgen weer zin om in onze tuinen bezig te zijn! En...het is weer tijd voor onze tweejaarlijkse fotowedstrijd.
In 2014 was het thema van de wedstrijd “Laat ons zien waarom u zo blij bent met uw tuin op het Vlijpark”. Deze wedstrijd is gewonnen door Marleen Oud met haar foto van de vlinders die aan rottende pruimen snoepten. Voor wie de foto niet kent..., hij hangt op het terras van de kantine. Als thema voor de fotowedstrijd van dit jaar hebben we gekozen voor: "GEZELLIGHEID OP DE TUIN"  Lees verderNieuw Wel en Wee Duo

( april 2016 )  Beste medetuinders, Wij Helga van tuin 49 en Lydia van tuin 92 zijn de nieuwe vrijwilligers voor de Wel en Wee! Wanneer u vindt dat iemand op de tuin wat extra aandacht verdient, namens de vereniging laat het ons dan even weten. Dit kan zijn een feestelijke gebeurtenis, maar ook wanneer het leven even niet zo makkelijk is horen wij dit graag van u of via medetuinders. U kunt ons bereiken door een mailtje te sturen aan welenwee@vlijpark.nl. Met lieve tuin-groetjes, Helga en Lydia


Groencommissie: Tegels gevraagd

( april 2016 )  Heeft u nog 30/30 tegels liggen op uw tuin die u niet meer nodig heeft? Wij kunnen ze goed gebruiken bij de betegeling rond de kas. U kunt ze bij de kas neerleggen. Het is ook mogelijk dat we ze van uw tuin ophalen. Loop dan 's ochtend even de kas in of stuur een mailtje naar groen@vlijpark.nl


Neem een duik in de wereld van het water

( april 2016 )  Van 1 tot en met 8 mei is het de Week van Ons Water. In heel Nederland worden er leuke en leerzame wateractiviteiten georganiseerd, zo ook in de Drechtsteden. Van een bezoek aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie tot het speuren naar bevers, voor jong én oud valt er een week lang van alles te beleven. Lees verder


Vanaf zat. 23 april is de Kwekerij weer elke zaterdag open van 10:00 tot circa 12:30

( april 2016 )  Bindsla, kropsla, rode sla, peultjes, doperwtjes, rode biet, alle koolsoorten, andijvie, munt, tijm, oregano, peterselie, kattenkruid, kitaibelia, duizendblad en nog veel meer is vanaf as zaterdag beschikbaar in de Kwekerij. We zijn open van 10 uur tot circa 12.30 uur.  Lees verder


Het Activiteiten & Kantine Team presenteert de activiteiten voor 2016

( april 2016 )  Ook dit jaar willen we als A&K-team weer het een en ander voor de tuinleden organiseren. Zo houden we op zaterdag 16 juli een etentje op het terras. Omdat de ‘Pot Luck’ vorig jaar een succes was, willen we dat dit jaar herhalen.Op zaterdag 20 augustus organiseren we de BBQ. De Jeu de Boules wordt dit jaar gehouden op zondag 4 september.
Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Uitnodiging Algemene Leden Vergadering en Agenda.

( april 2016 )  Beste leden,  U wordt van harte uitgenodigd om op vrijdag 29 april deel te nemen aan de algemene ledenvergadering (ALV) van de Amateur Tuindersvereniging Dordrecht “Het Vlijpark”. De vergadering vangt aan om 20:00 uur en wordt gehouden in de kantine van Het Vlijpark (geopend vanaf 19:30 uur).
Lees verder
  Lees hier de Agenda


Samenwerking

( april 2016 )    Op zaterdag 9 april was het een drukte van belang op het Vlijpark. De werkers van de Voortuin hielpen mee aan de realisering van de herinrichting van de parkeerplaats.  Zij verwijderden de struiken langs de oude fietsenstalling en vervingen de oude haagbeukplanten door een rij jonge haagbeukplanten.  Agri Service zorgde voor verbreding van de smalle doorgang tussen de parkeerplaats en de tuinen. Tussen de parkeerplaats en de groenstrook langs het Ton van den Heuvelpad werd een gleuf gegraven en voorzien van een  laag zand. Met uiterste precisie bracht men een kaarsrechte lijn trottoirbanden aan. En tenslotte werd de groenstrook doorgespit en voorzien van een flinke laag tuingrond. Bekijk hier een paar foto's


H’eerlijk Groen op 9 en 10 april in Boskoop

( april 2016 )    Een evenement voor groenliefhebbers die houden van natuurlijke, duurzame en eerlijke producten. In de sfeervolle omgeving van een echte kwekerij waar je h’eerlijk kunt wandelen door voorbeeld-tuinen en zelfs een boottochtje kunt maken. Op deze h’eerlijke beurs vind je de meest uiteenlopende exposanten met innovatieve duurzame producten.
Omdat 2016 het jaar van de ‘boon’ is, geven we daar speciale aandacht aan. Leer nieuwe dingen in workshops, demonstraties en lezingen. Ontdek de leukste biologische zaadjes en planten voor je moes of siertuin. Lees verderVrijwilligers werken aan hun conditie

( april 2016 )    Dinsdagochtend 5 april zijn de tegels verwijderd van het terrasje bij de jeu de boules baan. Een groep van negen vrijwilligers meldde zich om half tien en na koffie met wat lekkers gingen we aan de slag. Het terrasje was toe aan herbestrating. Volgende week legt een van onze tuinleden een nieuw terras met fraaie, tweedehands tegels. De tegels die er vandaag uitgehaald zijn, zullen binnenkort rond de kas worden gelegd. Alle negen vrijwilligers: van harte bedankt, jullie zijn kanjers! Bekijk hier een paar foto's


Voedsel van Dordtse bodem: Max de Moestuinman en voedselbos BuitenZinnig te gast in Duurzaamheidscafé op woensdag 13 april

( april 2016 )    We nodigen je van harte uit voor het Duurzaamheidscafé dat dit voorjaar in het teken staat van voedsel van Dordtse bodem: Max de Moestuinman geeft tips voor eigen kweek in je (sier)tuin, de buurt of op een schoolplein. Je kunt deze avond actief meedoen met de initiatiefnemers van voedselbos BuitenZinnig op Jeugddorp. www.stichtingbuitenzinnig.nl  Er zijn groenteplantjes en tuinkruiden te koop uit Stadslandbouwkas de Oude Beer Je kunt je inschrijven voor de Food Community een coöperatieve vereniging in samenwerking met een lokale boer met toegang tot land, voor betaalbare groenteabonnementen Een initiatief van Drechtstadsboer. Andere duurzame en stadslandbouwinitiatieven ontmoeten. Lees verder


De Rijdende Rechter op het volkstuincomplex 'De Pioniers'

( maart 2016 )    Na twintig jaar wil kunstenaar Duco Crop zijn tuin met tuinhuisje in volkstuinencomplex De Pioniers in Utrecht verkopen. ‘Het onderhoud wordt een molensteen aan mijn nek.’ Zijn totale bezit wordt op 2050 euro getaxeerd, wat Duco onbegrijpelijk vindt. Zijn paradijs is volgens hem wel 7 miljard waard! Als een echte pionier waant mr. Reid zich door de volkstuinen om te onderzoeken of Duco’s tuin echt zo paradijselijk is... Bekijk hier de uitzending


De nieuwe schijf van 5

( maart 2016 )    Het Voedingscentrum heeft de nieuwste update van de Schijf van Vijf gepresenteerd en start een landelijke campagne. Het voorlichtingsmodel in de vorm van een schijf met 5 vakken geeft de essentie van gezond eten weer. Mensen kunnen hiermee gezonde(re) keuzes maken naar eigen smaak en voorkeur. Elke stap richting de Schijf van Vijf levert gezondheidswinst op. Lees verder


Nadere toelichting over het composteren
(naar richtlijnen in het "handboek ecologisch tuinieren" van Velt)


( maart 2016 )    Bij het composteren op de 'Compost' passen we de volgende werkwijze toe. We gaan uit van het gebruik van drie compostbakken, in de eerste bak wordt het aangevoerde compostmateriaal verzameld. Het materiaal komt op voorraadhopen of wachthopen (momenteel zijn er 2 verzamelhopen). Er vindt hier nog geen compostering plaats.
Met het materiaal uit de eerste bak wordt een composthoop in de tweede bak opgezet (in de eerste bak is weer ruimte voor nieuw materiaal). Hier worden verschillende materialen gemengd en de temperatuur en vochtigheid in de hoop worden in de gaten gehouden en gecontroleerd. De temperatuur zou eerst moeten stijgen tot een bepaald maximum en daarna beginnen te dalen. Lees verderVanaf zat. 26 maart is nieuwe potgrond en tuinaarde beschikbaar

( maart 2016 )  Nieuwe voorraad potgrond en tuinaarde, beide in zakken van 40 ltr.  Tegen het einde van deze week wordt een nieuwe voorraad potgrond en tuinaarde geleverd. We zijn erin geslaagd voor een scherpe prijs dezelfde kwaliteit in te kopen. Voor dit seizoen zijn de prijzen als volgt:
Een 40 liter zak potgrond kost € 2,70  |  Een 40 liter zak tuinaarde kost € 2,30

De samenstelling van de potgrond en tuinaarde is hetzelfde als voorheen. De potgrond bevat voeding voor ca 8 weken. Vanaf zaterdag 26 maart is de nieuwe potgrond en tuinaarde beschikbaar, beide in zakken van 40 liter.


Fotoverslagen van NL Doet! en de bouw van de Kwekerij Kas geplaatst op de website.

( maart 2016 )  Het uitgebreide fotoverslag van NL Doet! het weer op Het Vlijpark en de vakkundige bouw van de nieuwe kas van de kwekerij  zijn op de fotopagina's van Het Vlijpark te zien.  Kijk bij vrijwilligers en kijk bij activiteiten.


Alle tuinen weer voorzien van drinkwater

( maart 2016 )  De afgelopen tijd hebben meerdere vrijwilligers en coördinator Tjip Meijer van de TD vakkundig alle watermeters geplaatst en ringleidingen getest op lekkages. Controleer in uw tuinhuisje of uw eigen waterleiding geen schade van vorst heeft ondervonden.


BESTUURSMEDEDELING: Bestuurssamenstelling en vacatures. Aankondiging ALV.

( maart 2016 )  Tijdens de extra Algemene ledenvergadering van 26 februari hebben de leden gestemd voor een nieuw bestuur. De aangemelde kandidaten Charles van Andel, Jacqueline Steeghs en Carla Jongmans werden gekozen voor een bestuursfunctie. Thon Schreuders, Henk van Pelt en Gerda Bosdriesz blijven in het bestuur tot en met de reguliere ALV. Henk van Pelt wilde graag zijn bestuursfunctie voortzetten binnen het nieuwe bestuur. Helaas moet hij vanwege gezondheidsklachten terugtreden.
De reguliere ALV is op vrijdag 29 april om 20 uur. U ontvangt de agenda uiterlijk drie weken voor deze datum.
De voorlopige samenstelling van het nieuwe bestuur na 29 april 2016 is als volgt:  Carla Jongmans, secretaris  |  Charles van Andel, lid  |  Jacqueline Steeghs, lid  |  Penningmeester: vacature  |  Voorzitter: vacature
Wij roepen tuinleden op zich te melden om deel te nemen in het nieuwe bestuur. Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar info@vlijpark.nl of bellen met Carla Jongmans, telefoon 06-48165900.


24 bomen op het parkeerterrein van het Vlijpark

( maart 2016 )  Noordendijk Volkstuinen complex.  Eerste fase 98 tuintjes. Op het parkeerterrein zijn 24 bomen gepland. Op de tekening van de Gemeente Dordrecht Openbare Werken en Stadsontwikkeling afdeling Plantsoenen van 21 jan '71 is te zien dat er op het parkeerterrein van het complex 24 bomen zijn ingetekend. Het duurde nog tot 18 september 1976 voordat het volkstuincomplex officieel werd geopend. Zonder bomen op het parkeerterrein. Pas in 2015 besloot de ALV  één boom op de parkeerplaats te planten. De tekening werd onlangs bij het opruimen van het bestuurskantoortje boven op de kastjes gevonden. De muizen hadden er al wat vanaf gesnoept. Bekijk hier de tekening.


Het compost circulatie plan. Een boek van Anton Valens. Een recensie

( maart 2016 )  Het geroffel van de regen overstemt de krachtige, gestadige ruis van het verkeer op de rondweg achter de bomen op de grens van het volkstuincomplex.  
Dat klinkt bekend in de oren.
“Het moeilijkste van zo’n volkstuin lijkt me nog niet eens het onderhoud, als wel het sociale aspect. Ik weet vrijwel zeker dat áls ik een tuin zou hebben - wat ik niet wil -, ik me binnen een maand of twee enkel ’s nachts over de hoofdpaden zou durven bewegen.”
Lees verder


Vanaf zaterdag 12 maart is de compost weer elke zaterdag geopend van 10 tot 12 uur.

( maart 2016 )  We gaan proberen onze compost te verbeteren. Het streven is om te geraken tot een gezonde naar bosgrond riekende compost, een traktatie voor je tuin. Hiervoor is uw medewerking nodig. Wilt u het te composteren materiaal zo fijn mogelijk afleveren en het bruine materiaal van het groene materiaal scheiden? Dus bladeren, takken en houtachtig materiaal (bruin) apart inleveren! U brengt geen aarde, zand, citrusschillen of coniferen-afval naar de compost!
Tot ziens op de dinsdag en zaterdag! Met vriendelijke groet van uw compostteam."NL Doet!" Op Het Vlijpark

( maart 2016 )  Op zaterdag 12 maart is het "NL Doet!" en Het Vlijpark doet weer mee! Deze winter zijn op het Vlijpark een es en een prunus gekapt. De stammen van deze bomen worden op 12 maart omgetoverd tot zitbanken. Het ziet er naar uit dat er twee familiebanken gemaakt worden en een aantal kleinere banken. De banken krijgen een plek in ons mooie Vlijpark. Het werk voor de vrijwilligers bestaat uit zagen, timmeren en sjouwen. We beginnen op zaterdag 12 maart om 8 uur. Dan is er koffie en thee in de kantine. Na afloop is er voor de deelnemers een lekkere lunch.
Lees verderMoestuintjes bij AH. Tuincentra zien al jaren groeiende interesse in moestuinen.

( maart 2016 )  Sinds maandag 7 maart deelt Albert Heijn weer kleine moestuintjes met radijsjes, tomaten en andere groenten uit. Vorig jaar was de actie enorm populair. Maar waardoor zijn groene vingers zo trendy geworden?
Lees verderVervroegde ALV van 26 febr. jl kiest nieuwe bestuursleden

( februari 2016 )  De druk bezochte vervroegde Algemene Ledenvergadering van vrijdag jl. onder het prettige voorzitterschap van Chris Zuiderveld ( voorzitter van het AVVN ) heeft  de kandidaatleden voor bestuursfuncties benoemd en de twee  bestuursleden die hun aftreden hadden aangekondigd blijven nog in functie tot en met de volgende reguliere Algemene Ledenvergadering. Bekijk hier enkele foto's van vóór de aanvang van de vergadering.


Vrijwilligers van het Vlijpark trotseren sneeuwbuien

( februari 2016 )  Forse sneeuwbuien hebben 6 actieve leden en Mark Cornelissen er niet van weerhouden om een deel van het parkeerterrein voor te bereiden voor de plaatsing van de nieuwe kas. Ook zijn 2 flinke bomen, een es en een prunus, verplaatst om daar op 12 maart mee aan de slag te gaan voor het project (familiebanken) van NL Doet. Kijk bij vrijwilligers.


TuinIdee, hét grootste tuinevent van Nederland

 
( februari 2016 )  Kom van 25 t/m 28 februari in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch een dag lang genieten, ontdekken en beleven. TuinIdee biedt tuinliefhebbers en (semi)professionals volop ideeën en informatie. Op zo’n 25.000 m2 zijn diverse tuinstijlen, trends en heel veel tuinplanten te ontdekken. Uiteraard is er veel aandacht voor beplanting, moestuinieren en duurzaamheid. De hoofdthema’s van TuinIdee 2016 zijn gezond leven en gezond eten. Vitaminen A, B en C zijn belangrijk, maar het belang van vitamine G(roen) is niet te onderschatten. Het is zelfs bewezen; de tuin moet groener, voor onze gezondheid én voor onze leefomgeving.  TuinIdee 2016 verrast met o.a. ‘TuinIdee Culinair’ dat o.a. gezonde lekkernijen uit eigen tuin, demonstraties en proeverijen biedt, ‘TuinIdee Exclusief’ met o.a. luxe tuinstyling en de ‘Wonderkamer’, de tuin als schatkamer. Zo’n 250 exposanten presenteren hun nieuwe collecties en bijzondere planten. In het Tuinatelier krijg je praktisch advies, kun je op het spreekuur een tuinschets laten maken en kun je een grondmonster laten testen.
Lees verder


Technische Dienst. Informatie over het plaatsen van de watermeters

( februari 2016 )  Het streven is dat het leidingwater voor de tuinhuisjes (onvoorziene omstandigheden daargelaten) per 10 maart beschikbaar komt. De werkzaamheden aan het waternet zullen gefaseerd worden uitgevoerd. In de week van 15 t/m 20 februari worden de ringleidingen getest. Hierna, in de weken van 22 t/m 27 februari en 29 februari t/m 5 maart, worden de watermeters geplaatst. Wij verzoeken u de waterputten vrij toegankelijk en droog te maken. Tevens dienen de kranen in de waterput en het huisje dicht te zijn. Vrijwilligers voor het plaatsen van de meters zijn van harte welkom en kunnen zich telefonisch bij ondergetekende of via het TD email-adres opgeven. tel. 078-6166921 email: technischedienst@vlijpark.nl
Met vriendelijke groet, Tjip Meijer, tuin 48BESTUURSMEDEDELING: Algemene ledenvergadering 26 februari

( februari 2016 )  Beste leden, u wordt van harte uitgenodigd om op vrijdag 26 februari deel te nemen aan de algemene ledenvergadering (ALV) van de Amateur Tuindersvereniging Dordrecht 'Het Vlijpark'. De vergadering  vangt aan om 20.00 uur en wordt gehouden in de kantine van Het Vlijpark (geopend vanaf 19.30 uur).  Op de agenda van deze ALV staat slechts één punt: het kiezen van een nieuw bestuur voor de vereniging.
Lees verderDe beredeneerde snoei van de leiperen van Villa Augustus: 2 cursussen

( februari 2016 )  De bijzondere tuin van Villa Augustus herbergt naast heerlijke ingrediënten voor het restaurant ook een grote schat aan ambachtelijke kennis over tuinieren. Om een deel van deze kostbare kennis over te dragen aan mensen met groene vingers, start Villa Augustus voor de 7e maal een cursus over de beredeneerde snoei van leiperen. Lees verder


Bericht van de groencommissie

( februari 2016 )  Op zaterdag 23 januari kwam de groencommissie bijeen voor haar eerste vergadering van dit jaar. De commissie vindt het belangrijk dat tuinleden zich op de hoogte kunnen stellen van de plannen, ideeën, afwegingen en besluiten. Via deze link kunnen jullie het verslag van de vergadering lezen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, mail dat gerust naar groen@vlijpark.nl  Jacqueline Steeghs, coördinator groen.


SSKW vrijwilligerspassen af te halen in de kantine vanaf zaterdag 30 jan.

( januari 2016 )  De vrijwilligerspassen zijn bij het SSKW opgehaald. Hierbij hoort ook een lijst van deelnemende bedrijven. Vanaf zaterdag 30 jan. liggen de pasjes voor alle leden klaar in de kantine. Ze kunnen daar worden afgehaald.


Bericht van de groencommissie

( januari 2016 )  Soms moet je noodzakelijke ingrepen doen die je liever niet wilt. Dat geldt ook voor de kap van de es (in het talud tussen tuin 45 en tuin 42) en de linkerstam van de prunus (op De Kleine Vlij). Op zaterdagmiddag 23 januari heeft dit plaatsgevonden, naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek in 2015 naar risicovolle bomen op het algemeen groen van ons park. Zie ook het werkplan algemeen groen 2015 - 2016. Lees verder en bekijk hier de foto's van Carla Jongmans en Jacqueline Steeghs


Huidige stand van zaken betreffende De Technische Dienst

( januari 2016 )  Allereerst ben ik blij dat het bestuur mij de mogelijkheid geeft me voor de TD in te zetten.
Het is mijn bedoeling te streven naar openheid en transparantie inzake de werkzaamheden die de TD aangaan. Als eerste staan er een aantal werkzaamheden te wachten die ons allen aangaan, te weten: 
Drinkwatervoorziening  |  Gebruik van hemelwater  |  Bemanning van de compost
Om deze zaken goed te laten verlopen is jullie inbreng in de vorm van ideeën,  kennis en mankracht nodig. Gelieve daarom contact met mij op te nemen zodat we de werkzaamheden kunnen inplannen.
Tjip Meijer  | tuin 48 |  Tel 078 6166921  |  technischedienst@vlijpark.nlBESTUURSMEDEDELING: Voortgang van de Technische Dienst

( januari 2016 )  De coördinerende werkzaamheden voor de Technische Dienst zullen per heden, 20 januari, door Tjip Meijer (tuin 48) worden behartigd.


Ook dit jaar is de huismus opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen

( januari 2016 )  Bij de 13e Nationale Tuinvogeltelling hebben bijna 50.000 mensen de vogels in hun tuin geteld.  De opkomst van de halsbandparkiet is ook goed terug te zien in de Tuinvogeltelling: ook dit jaar werden er meer geteld. De halsbandparkiet is een knalgroene vogel, die zich door toedoen van de mens hier heeft gevestigd. Het zijn ontsnapte en losgelaten kooivogels. De halsbandparkiet profiteert in de winter van het bijvoeren door de mensen en het vele voedsel in de steden.
Lees verder


De leden hebben nog 10 dagen om zich te melden voor een bestuursfunctie

( 17 januari 2016 )  Er resteren nog 10 dagen om u aan te kunnen melden voor een bestuursfunctie. Op 26 februari vindt de bijzondere ledenvergadering plaats met als enige agendapunt 'het kiezen van een nieuw bestuur'. Indien u in principe belangstelling heeft voor een bestuursfunctie kunt u dat melden aan info@vlijpark.nl


De tuinvogels worden weer geteld. 16 en 17 januari

( januari 2016 )  Op 16 en 17 januari is het weer zo ver: Vogelbescherming Nederland organiseert voor de 13e keer de Nationale Tuinvogeltelling. Vogelbescherming roept iedereen op om ook mee te doen. Met slechts een half uurtje vogels tellen help je Vogelbescherming bij het grootste burgeronderzoek van Nederland! Vorig jaar namen meer dan 55.000 mensen deel aan de telling.
Lees verder2015

Werkzaamheden parkeerplaatsplan voortvarend van start.

( december 2015 )  Beste vrijwilligers die hebben meegeholpen. We hebben samen weer veel werk verzet! Gisteren (21 dec.) zijn twee rijen tegels verwijderd op de oude fietsenstalling tbv het planten van de vuurdoorn, de kruiden uit de kruidentuin zijn opgepot en de ruimte achter het kleine kasje werd opgeschoond. Vandaag was Mark er de hele dag met zijn kraan en een traktor met aanhangwagen (en zoon en traktorbestuurder). Wat we gedaan hebben? Veel opgeruimd en vier hopen gemaakt: een met puin, een met oud ijzer, een voor de milieustraat en een met groenafval. Lees verder en bekijk de foto's


De Rode Beuk. Eindelijk op plaats van bestemming.

( december 2015 )  De Rode Beuk, u weet wel, is eindelijk op de plaats van bestemming. Op 17 dec jl. werd er een gat gegraven op de parkeerplaats. De repac was zeer gemakkelijk te verwijderen. De laag lag in een mum van tijd naast het gat. Verder gravend kwam onze bekende rivierklei in zicht. Gelukkig ook geen elektra kabels tegengekomen die de werkzaamheden hadden kunnen belemmeren. De grond werd los gemaakt en gemengd met tuinaarde. Boom erin, aarde erbij, palen ernaast en klaar!  Bekijk de foto's van de Rode Beuk hier.


COMPOST is geopend op dinsdagochtend van 11 tot 12:00.

( december 2015 )  Beste tuinleden, vanaf 5 januari is de compost iedere dinsdag van 11 tot 12 uur geopend (behoudens bij stromende regen). Vrijwilligers van De Kwekerij nemen dit voor hun rekening totdat de invulling van de Technische Commissie is geregeld. De compost is geopend aan de achterzijde, u komt er dus via de parkeerplaats.


BESTUURSMEDEDELING: ALV van 29 januari verzet naar 26 februari.

( december 2015 )  Beste tuinleden, Het bestuur heeft besloten de vervroegde Algemene Leden Vergadering van vrijdag 29 januari uit te stellen tot vrijdag 26 februari 2016. De reden van het uitstel is om meer leden in de gelegenheid te stellen zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie nu de tijd dringt.
Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Vacatures voor de TD, de welkomcie en tuintaxatiecie.

( december 2015 )  Beste tuinleden, De leden van de Technische Dienst, (Ed van Bezouwen; Roel Koolmees; Ton Ruygt en Arie de Jong) hebben besloten om per direct ( 16 december 2015 ) hun functie neer te leggen. Daarnaast heeft Ed aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van de Tuintaxatiecommissie en de Welkomcommissie. Het laatste geldt ook voor Corrie van Bezouwen.
Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar enthousiaste leden voor de Technische Commissie. Deze commissie kan uit meerdere personen bestaan met ieder hun eigen kwaliteit en specialiteit. Daarnaast zijn er leden nodig voor de Welkomcommissie en een lid voor de Tuintaxatiecommissie. Een ieder die zich aangesproken voelt en zin heeft zich in te zetten op één van deze terreinen wordt verzocht te reageren en kan zich aanmelden bij het bestuur, kijk bij contact op deze website. Vriendelijke groet, Het bestuur.Zaailijst 2016 online

( december 2015 )  De vrijwilligers van De Kwekerij verzamelden afgelopen zomer veel verschillende soorten zaden en ze ontvingen veel zaden van andere tuinliefhebbers. Een groot deel van de zaden van de vaste planten is in het najaar van 2015 in de volle grond voorgezaaid
De eenjarigen, groenten en kruiden worden in het voorjaar 2016 in de kas opgekweekt. De lijst met planten vind je hier. Er is genoeg van alle soorten planten, dus kom in het voorjaar regelmatig langs om te kijken en een keuze te maken. We hebben mappen met afbeeldingen en informatie van de planten die beschikbaar zijn. Er is dan ook een uitgebreid overzicht aanwezig van de groenten.BESTUURSMEDEDELING: aankondiging vervroegde Algemene Ledenvergadering

( december 2015 )  Het bestuur constateert dat met het vertrek van de voorzitter ad interim, Ans Nijsen, het aangekondigde vertrek van de secretaris, Ineke Breman, en de  aflopende termijn van Gerda Bosdriesz er te weinig man- en daadkracht overblijft om de bestuurstaken goed te kunnen uitvoeren.
Lees verderZaterdag 19 dec laatste dag opening kantine

( december 2015 )  Zaterdag 19 december is het de laatste dag van het jaar dat de kantine open is. Wij willen we er daarom een apart tintje aan geven. De kantine is omgetoverd in kerstsfeer en we zullen ook hapjes en snacks presenteren.
Lees verderVoorzitter kondigt vertrek aan

( december 2015 )  Beste tuinleden, naar aanleiding van onoverkomelijke uit elkaar lopende inzichten wat betreft bestuurlijke zaken heb ik, met pijn in m’n hart, besloten per 1 jan. 2016 te stoppen  met mijn werkzaamheden in het bestuur. Hiermee pretendeer ik niet dat mijn visie de juiste is! Met hartelijke groet, Ans Nijsen (interim voorzitter).                       
Het overige bestuur beraadt zich aanstaande woensdag, 2 december, op de ontstane situatie en zal zo snel mogelijk met zijn reactie komen voor de leden.


Bodem bij tien buurtmoestuinen in Dordrecht vervuild

( november 2015 )  Bij tien buurtmoestuinen in Dordrecht die in het kader van de stadslandbouw in vooroorlogse wijken zijn gestart, is de bodem zwaar vervuild met lood en andere zware metalen. Bij twee ervan kunnen mensen ziek worden als ze te veel groente eten. Daar gaat de gemeente nadere maatregelen nemen. Ook gaat de gemeente Dordrecht nader bodemonderzoek doen naar de gevaren bij speeltuintjes.
Lees verder


Werkbeurtenoverzicht 2016 op de website

( november 2015 )  Op de startpagina en in het archief vindt u de link naar het werkbeurtenoverzicht 2016. Half december kunt u het papieren werkbeurtenoverzicht in uw brievenbus verwachten.


Inloopmiddag over het herinrichtingsplan van de parkeerplaats

( november 2015 )  In de algemene ledenvergadering van 10 april 2015 is een werkgroep ingesteld die als opdracht kreeg een plan te ontwikkelen voor herinrichting van de parkeerplaats en omgeving. Dit plan is gereed en werd op 14 november j.l. aan het bestuur en het coordinatorenoverleg gepresenteerd. De reacties waren overwegend positief. Daarop heeft het bestuur besloten dat het plan uitgevoerd kan gaan worden. 
Lees verder


Nieuwe regels taxatie van tuinhuisjes

( november 2015 )  Het bestuur heeft op 14 november 2015 besloten dat de verkoper en/of een vertegenwoordiger daarvan niet bij de taxatie van het te verkopen huisje aanwezig mag zijn. De verkoper heeft uiteraard nadien het recht om te zien hoe de taxatie tot stand is gekomen.  
De verkoper heeft achteraf de mogelijkheid om aan het bestuur een hertaxatie/herbeoordeling te vragen. Dit zal het bestuur slechts bij hoge uitzondering toestaan, bijvoorbeeld als blijkt dat de taxatiecommissie iets over het hoofd heeft gezien.


Duurzame energie is nu mainstream

( november 2015 )  Goed nieuws: duurzame energie is geen nieuwkomer meer op de energiemarkt, maar is nu mainstream. Van alle nieuw geïnstalleerde opwekcapaciteit in 2014, was 85 procent duurzaam. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) in de jaarlijkse World Energy Outlook
Lees verderHaagbeuk bij de kantine geplant

( november 2015 )  Het was toevallig vrijdag de 13e, maar daar trokken de acht vrijwilligers zich niets van aan. Vorige week vrijdagochtend stonden ze om tien uur klaar om op de grens tussen de kantine en de tuinen 1 en 2 en op de kopse kant fiere rijen haagbeuken te planten. Rond de middag stonden ze erin en tot ieders vreugde ging het na de middag regenen. Een ideale start voor deze mooie haag. Dank voor de hulp aan Arie, Hennie, Dennis, John, Yvonne, Michel, Wil en Jacqueline
Bijk hier de foto'sDe kantine en de belastingen. Een brief.

( november 2015 )  ATV Vlijpark heeft aan de belastinginspectie een brief geschreven met het verzoek om een uitspraak inzake de btw. Graag willen we de gang van zaken van het verhuur van het clubgebouw aan leden, bridgeclub, biljartclub en aan derden voortzetten. Binnen zes weken wordt een schriftelijke reactie verwacht.
Lees hier de briefTuinbeestjes, bloembollen, wintersnoei en meer

( november 2015 )  Afgelopen weekend was het nog even heerlijk zacht weer, en hebt u misschien nog lekker wat in de tuin kunnen doen (het laatste onkruid gewied, gras gemaaid, hier en daar wat gesnoeid? - denk aan de druif bijvoorbeeld). Maar de komende weken hebben we, met de donkere dagen voor kerst in het vooruitzicht, als tuiniers steeds minder in de tuin te zoeken.
Dat geldt niet voor de vogels, die zoeken op het moment de tuinen juist weer op en vinden er veel van hun gading. Dat is ook belangrijk, want een extra laagje vet voor de winter kunnen ze goed gebruiken. Neem af en toe eens de tijd om te kijken wat er allemaal langs komt.
Lees verderDe technische dienst zoekt compostbeheerders

( november 2015 )  De Technische Dienst zoekt nog enkele tuinleden voor het compostbeheer op zaterdagochtend. Het is om de compost te bemannen in roulerende diensten. Lijkt het u iets, om met elkaar een goed compost-beheer op te zetten, meldt u dan aan bij een van de volgende leden: Ed van Bezouwen, Roel Koolmees, Ton Ruygt of Arie de Jong. Bij voorbaat Hartelijk Dank!  PS: dit betreft dus extra beurten buiten uw reguliere werkbeurten om.


Dordrecht ziet circulaire kansen in zorg, afvalstromen, logistiek en maakindustrie

( november 2015 )  Circulaire economie draait om het sluiten van de kringlopen, waardoor afval weer grondstof wordt. De totale marktwaarde van kansen binnen de circulaire economie kan in Nederland oplopen tot jaarlijks 7,3 miljard euro, vergelijkbaar met 54.000 banen. In opdracht van de gemeente onderzoekt Cirkellab wat de concrete kansen voor Dordrecht zijn.
Lees verderNederland kampioen gifspuiten op appels en peren

( oktober 2015 )  De bodem en het oppervlaktewater in Nederland hebben fors te lijden onder de teelt van appels en peren. Niet alleen raken grond en water vervuild door pesticiden, ook bijen en andere nuttige insecten ondervinden schadelijke effecten. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Greenpeace. De milieuorganisatie roept supermarkten op hun verantwoordelijkheid te nemen.
Lees verderDe watermeters worden op woensdag 4 november verwijderd

( oktober 2015 )  De Technische Dienst gaat op woensdag 4 november de watermeters verwijderen. Zorgt u ervoor dat de watermeterput vrij en goed toegankelijk is?. Wilt u bijtijds obstakels op het putdeksel en/of spullen in de waterput verwijderen? Wilt u eventuele begroeiing om de put die de werkzaamheden van de TD kunnen belemmeren weghalen? Bij voorbaat dank! Mocht de Technische Dienst door uw toedoen te grote hinder ondervinden bij het verwijderen van de watermeter op uw tuin dan is de TD helaas genoodzaakt dat te melden aan het bestuur. Voorkom het stukvriezen van de waterleiding en eventueel uw WC pot in uw tuinhuisje. Draai de hoofdkraan in de waterput dicht. Tap de waterleiding af en haal het water uit de WC pot. Sluit de WC pot af met proppen krantenpapier. 


Roundup rotop

( oktober 2015 )  Dit spul is al jaren in de handel en ook al heel lang omstreden. De fa. Monsanto is er groot mee geworden. Maar: er zijn inmiddels roundup-resistente planten! En dan bedoel ik niet de door hen ontwikkelde en geteelde genetisch gemanipuleerde gewassen (o.a. suikerbiet, pinda’s, soja, maïs en aardappelen) die ze zelf resistent (“Roundup Ready”) hebben gemaakt. Daarop kan men lekker veel en het hele jaar door roundup sproeien. Het hoofdgewas overleeft dit natuurlijk, maar het omringende onkruid gaat dood. Overigens ook de planten naast de akker die soms gratis (per ongeluk of expres) worden meegespoten of waarop de stof door overwaaien terecht komt. Maar zoals het altijd gaat: de natuur evolueert voortdurend en er verschenen, onbedoeld door de fa. M., resistente (on)kruidplanten. (Natuurlijk heeft men bij de chemiegigant allang opvolgers van dit middel in ontwikkeling)
Lees verder hier het verhaal van VTV Blijdorp, Ria van tuin 183.Gevonden voorwerpen in de kantine

( oktober 2015 )  In de kantine zijn we bezig met een inventarisatie. Nu komen we zaken als schalen, bakjes tegen die we niet direct herkennen als eigendom van ATV het Vlijpark. Ik denk dat deze dingen van tuinleden zijn die deze vergeten zijn op te halen nadat ze hapjes voor bijvoorbeeld de fair hebben aangeleverd. Wij willen deze graag terug geven aan de eigenaar. Als iemand iets herkent en mist in zijn of haar keuken dan kunnen ze dat op een zaterdag, als de kantine open is, ophalen. Namens het A&K-team, Richard Schilten.
Bekijk hier de gevonden voorwerpenZaterdag 31 oktober: Inhaalbeurt niet verrichte werkbeurt in het groen

( oktober 2015 )  Op zaterdagochtend 31 oktober 2015 heeft u de gelegenheid om een niet verrichte tuinbeurt in te halen. Werkbeurt zaterdag 31 oktober: 9:00 uur koffie en thee |  9:30 uur werkbeurt  |  10:30-10:50 uur pauze  |  12:00 uur einde


Uitgebreid verslag van de feestelijke HerfstFair van Het Vlijpark

( oktober 2015 )  Bekijk het uitgebreid verslag van de feestelijke uitreiking van het Internationaal Diploma en de herfstfair in woord en beeld dat de communicatie commissie aan onze gasten wethouder Rik van der Linden en bestuurslid Ton Thuis van het AVVN heeft verzonden.
Lees verder


Met ingang van 1 januari 2016  treedt Ineke Breman af als lid van het bestuur

( oktober 2015 )  Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar nieuwe bestuursleden ( de termijn van Gerda Bosdriesz loopt af op 1 april 2016 ). Het bestuur roept enthousiaste leden op om zich voor een bestuursfunctie te melden. Voor nadere informatie kun je terecht bij Ans Nijsen, voorzitter ad interim.
5 oktober 2015, Het bestuur, info@vlijpark.nl.Aanplant haagbeuken naast de kantine

( oktober 2015 )  De werkploeg van de Voortuin heeft in overleg met de groencommissie besloten tot vervanging van de coniferenhaag naast de kantine/het hortensiavak door een rij haagbeuken (Carpinus betulus). Vervanging is noodzakelijk omdat de coniferen bruin worden. De aanschaf van de planten valt binnen de begroting van de groencommissie. De haagbeuk voelt zich thuis op onze kleigrond. Het blad loopt medio april uit en is daarmee meestal iets vroeger dan van de beuk. De herfstkleur van de haagbeuk is donkergeel.
Lees verder


Internationaal diploma ecologische tuinparken voor Het Vlijpark!

( oktober 2015 )  Op voorstel van de federatie Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland, is dit diploma - met de hartelijke felicitaties van de Office International du Coin de Terre et des Jardin Familiaux - toegekend aan de vereniging A.T.V. "Het Vlijpark" gevestigd te Dordrecht als waardering voor de inspanningen door de leden van de vereniging om het natuurlijk tuinieren op hun volkstuin in praktijk te brengen.
Bekijk hier het diploma
   Lees hier het verslag van de uitreiking


Openingstijden compost

( oktober 2015 )  De openingstijden van de compost worden aangepast aan de openingstijden van de kantine.
Van 09:30  tot  12:00  op zaterdag 10 oktober | zaterdag 17 oktober | zaterdag 24 oktober.
Van 11:00  tot  12:00  op zaterdag 7 november | zaterdag 21 november.
Vervolgens op zaterdag gesloten tot begin werkbeurten 2016.
Gedurende het winterseizoen is de compost geopend - onder voorbehoud -  op dinsdagochtend tussen 11:00  en  12:00Volop hout voor openhaard

( oktober 2015 ) 
Voor de leden die een houtkachel stoken. Er is weer volop hout beschikbaar op de compost.


HerfstFair. Wat een prachtige dag. Alle vrijwilligers, jullie zijn toppers!

( september 2015 )  Wàt een prachtige dag was het  zaterdag 26 sept. en wat een geweldige herfstfair hebben wij gehad! Er was geen gebrek aan bezoekers, het weer was uitermate goed, er waren veel vrijwilligers in touw en de sfeer was prima!
We hebben veel planten, pompoenen en zelfgebakken heerlijkheden verkocht. Daarnaast hebben wij nog een internationale erkenning ontvangen èn is ons schaap/insectenhotel weer in ere hersteld en onthuld. Wat wil je nog meer…
Namens de faircommissie wil ik iedereen die meegeholpen heeft om de Herfstfair 2015 tot een succes te brengen van harte danken voor de onaflatende inzet. Jullie waren weer toppers!
Lees verder en bekijk de foto's en het interview met bestuurslid Gerda.Winterdienstrooster kantine.

( september 2015 )  Zaterdag 24 oktober is alweer de laatste dag waarop tuinbeurten uitgevoerd worden. De kantine is dan ook gewoon open. We hebben dan zoals iedere week, frites en allerlei soorten snacks en de laatste broodjes gezond van dit tuinseizoen.
Na deze datum gaan we als A&K-team een winterdienstrooster hanteren. We zijn dan eens in de twee weken open van 11:30 tot 14:00 uur. We bakken dan geen frites maar daar staat tegenover dat we dan weer tosti’s hebben.
Lees verderOp dinsdag 29 sept wordt de klink van de toegangspoort verwijderd.

( september 2015 )  De Technische Dienst gaat volgende week dinsdag 29 september de sloten van de Portaloo verwijderen.  Dit betekent voor de leden die er gebruik van maken, dat zij alleen nog gebruik kunnen maken van de toiletten aan de zijkant van de kantine.  Vergeet u niet na gebruik de deur weer op slot te draaien?. Ook wordt volgende week dinsdag de klink van de toegangspoort verwijderd. Dit betekent dat u de sleutel van de toegangspoort bij u zult moeten hebben indien u Het Vlijpark wilt betreden.  Ons dringend verzoek is of u a.u.b. altijd na binnenkomst en bij het verlaten van Het Vlijpark de poort op slot wilt draaien. Noteert u alvast in uw agenda: Op woensdag 4 november worden de watermeters verwijderd. U wordt nog nader geïnformeerd.


Grondsoorten. De juiste plant op de juiste grond

( september 2015 )  De Levende Tuin Academie door Ron den Dikken. Bekijk de video en leer waarom planten van het tuincentrum het niet altijd goed doen op de grond van jouw tuin. Zet je een connifeer op de klei dan groeit hij te snel en kan bij een herfststorm omwaaien.
Bekijk hier de video


Groencommissie. Nieuws over de werkploegen

( september 2015 )  Met ingang van 2016 zullen de werkzaamheden in het algemeen groen uitgevoerd worden door vier werkploegen. Het is de bedoeling dat de vier werkploegen ieder ongeveer dezelfde omvang hebben. Waarom?. Vanuit de verplichte werkbeurten zijn momenteel drie werkploegen actief in het algemeen groen. We zien dat het met drie werkploegen niet mogelijk is om ook de elementen natuurlijk tuinieren te verzorgen. Daarom komt er in 2016 een vierde werkploeg in het algemeen groen bij. De leden van de zaaiploeg helpen vanaf 2016 mee in het algemeen groen. De werkzaamheden in De Kwekerij worden volledig door vrijwilligers uitgevoerd.
Lees verder


HerfstFair 2015 poster

( september 2015 )  u kunt de kleuren poster voor de HerfstFair hier downloaden. Helpt u weer mee om aandacht te vragen voor  deze feestelijke herfstfair? Print de poster en hang de poster op een plek waar hij door passanten gezien kan worden. Download hier de poster in zwart/wit.


Boeiende lezing over humisme

( september 2015 )  Je kon een speld horen vallen tijdens de lezing over humisme van Marc Siepman op 4 september!
Bij humisme gaat het om het creëren van een goede balans in de bodem van bacteriën, schimmels en diertjes. Daarmee krijg je de optimale omstandigheden voor gezonde planten, een kruimelige structuur van de aarde en zo min mogelijk onkruidgroei. Het advies is de dieren, nuttige schimmels en bacteriën in de aarde in leven houden en ze te voeden met compost. Spitten en frezen kan je beter achterwege laten, want daarmee verniel je de samenhang en breng je de dieren, schimmels en bacteriën op een plek waar ze niet thuis horen en ze hun werk niet kunnen doen. Alle organische stoffen kunnen op de composthoop, zolang je het maar met voldoende afwisseling aanbrengt. Heb je te weinig compost, dan kan je ook zelf compostthee maken. Er is nog veel meer te vertellen over dit interessante onderwerp, kijk maar op www.humisme.nl. We telden 41 deelnemers aan deze lezing en veel tuinleden vroegen of er vaker een dergelijke lezing georganiseerd zou kunnen worden. Maar natuurlijk!De kantine en de belastingdienst

( september 2015 )  Als vereniging moeten wij voldoen aan de zgn “kantine regeling”, die de Belastingdienst hanteert. Als de vereniging aan die voorwaarden van die regeling voldoet hoeft er geen BTW over de omzet van de kantine te worden afgedragen. Eén van de voorwaarden is dat de omzet per jaar niet hoger mag zijn dan € 68.067,--. Hieraan voldoet onze kantine gelet op de veel lagere omzet. Daarnaast mogen er alleen activiteiten in de kantine plaatsvinden, die als normale nevenactiviteiten van de vereniging worden beschouwd. ( te denken valt aan de tuin- en herfstfair, de jaarlijkse BBQ ed) Hieronder vallen niet evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, het vieren van een verjaardag in familieverband, jubileums en andere feesten. Deze vallen buiten de “kantine regeling” en indien die worden gehouden is de vereniging verplicht BTW af te dragen en een BTW boekhouding te gaan voeren. Het bestuur heeft derhalve besloten dat: De kantine niet meer aan individuele leden mag worden verhuurd of in gebruik gegeven!


BBQ en Jeu de Boules

( augustus 2015 ) 
Zaterdag 5 september zal het A&K-team vanaf 18 uur bij de kantine een BBQ verzorgen. Deelname kost slechts €5 p.p. (excl. drankjes). Je moet je wel aanmelden, anders kunnen wij onze inkoop niet bepalen. Dit kan t/m dinsdag 1 september in de kantine of bij een van de A&K-teamleden of op het mailadres: a&k-team@vlijpark.nl  Diezelfde zaterdagmiddag organiseren wij een jeu de boules wedstrijd om de “Vlijpark planten” prijzen. Lees verder


Potluck fantastisch gelukt!

( augustus 2015 )   Zaterdag 1 augustus hebben we met 33 personen van 14 tuinen een gemeenschappelijke maaltijd  op het terras van de kantine genuttigd. Dit was een POTLUCK maaltijd, d.w.z. dat ieder gezin een gerecht had gemaakt wat de bijdrage was voor de gemeenschappelijke maaltijd. En het was verrassend. Er waren geen dubbele gerechten en een ieder had z’n uiterste best gedaan om maar goed voor de dag te komen.  Vooraf kon met nog kiezen uit twee verschillende soepen.  Hierna werd er goed gegeten van de verschillende gerechten. Meerdere keren werd er opgeschept. Het resultaat was dat bijna alles was genuttigd. Als afsluiting van de maaltijd was er een kaas “plankje” met 3 verschillende soorten kaas.Hierna is de koffie geschonken waar een zoete cake bij geserveerd werd. Als verrassing kwamen Nienke en Leo (tuin 3) nog met twee soorten zelf gestookte likeur, vlierbloesem en limoncello.  De avond is in een gezellige sfeer verlopen en het is zeker voor een herhaling vatbaar. Richard Schilten. Lees ook het verslag van Elly Overhand.
Lees verderTot eind aug. is de kantine op zondag open voor een ijsje of drankje. Van 2 tot 4 uur.

( juli 2015 )   Uiteraard is het ook mogelijk om vast wat te oefenen voor de Jeu de Boules wedstrijd  die we op zaterdag 5 sept. gaan houden.  Na afloop van de wedstrijd zal dan voor alle tuinders een gemeenschappelijke BBQ worden georganiseerd. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd.


Wijkkrant de Reelander: Tuinf(l)air Vlijpark. Volkstuinvereniging met passie.

( juli 2015 )   De grote verdiensten van het tuinpark zijn niet onopgemerkt gebleven. Het Vlijpark heeft al de erkenning van Het Nationale Keurmerk Natuurlijk Tuinieren in de hoogste categorie. De volgende eretitel ligt binnen handbereik. Het Vlijpark is voorgedragen voor het ontvangen van: Het Internationaal Certificaat voor ecologische tuinparken. Dit diploma wordt jaarlijks verleend door de Europese volkstuinorganisatie. Het Vlijpark is genomineerd voor deze eretitel omdat ze een voortreffelijke voorbeeldrol vervult voor de volkstuinsector. Het is een opsteker voor iedereen binnen de vereniging die het natuurlijk tuinieren een warm hart toedraagt. 
Lees verder


Lezing over humisme en nieuws van de groencommissie

( juli 2015 )   Op vrijdag 4 september organiseert de groencommissie een lezing over humisme. Een humist is 'iemand met kennis van het bodemvoedselweb die met gevoel voor humus er alles aan doet de bodem te behouden en te verbeteren (en dus niet ten koste van de bodem elders)'. Humisme is leven met inachtneming van alles wat er onder de grond leeft. Tijdens deze lezing leer je daarover. De lezing wordt verzorgd door Marc Siepman. Marc komt uit Deventer en moet die avond met het openbaar vervoer weer terug. Vandaar dat we vroeg beginnen: om 18.30 uur.
Lees verder


Het Facebook van Het Vlijpark is beëindigd

( juli 2015 )   Het bestuur heeft op voorspraak van de communicatiecommissie het Facebook account van Het Vlijpark beëindigd. Het Facebook van Het Vlijpark heeft na ruim 2 jaar online niet voldaan aan de verwachtingen. Het is geen actief platform geworden waarbij de leden hun kennis en vragen over tuinieren uitwisselden.
Lees verderNieuw in de kantine op zaterdagmiddag: Broodje gezond.

( juli 2015 )   Tijdens het tuinseizoen op de zaterdagmiddag willen we, naast de verkoop van de gebruikelijke snacks/patat ook een proef nemen met de verkoop van een “broodje gezond”. De samenstelling van ons “Broodje gezond” is: een lekker bruin broodje, besmeerd met wat kruidenboter, een blaadje sla, een plak kaas, schijfjes tomaat, komkommer en wat plakjes ei. Het is een proef om te kijken of er op de tuin behoefte aan is. We starten met 6 broodjes, dus op is op.
Prijs € 1,50 per stuk.Zaterdag 1 augustus: Gemeenschappelijke maaltijd. POTLUCK.

( juli 2015 )   Het A&K-team wil op zaterdag 1 augustus weer een gemeenschappelijke maaltijd serveren. Dit jaar willen we dat echter anders doen dan de afgelopen jaren. We organiseren een: POTLUCK.
Lees verder


Opgelet!!

( juni 2015 )   De  man die vorig jaar uit enkele tuinhuisjes waardevolle spullen had gestolen terwijl notabene de tuinders aanwezig waren, is weer gezien op het vlijpark. Als deze man wordt aangesproken vertelt hij dat hij werk zoekt. Leg geen waardevolle spullen voor het grijpen en sluit ramen en deuren als u uw tuin verlaat.


Bewoners van het Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden zijn op bezoek geweest

( juni 2015 )   Op donderdag 18 juni hadden de bewoners van de Merwelanden een gezellige dag op het vlijpark. Lydia de Wolf schreef en fotografeerde: Beste mensen, Heel hartelijk dank voor de ontvangst en het wandelen met ons. Het was weer geweldig. Heel veel groetjes, Lydia de Wolf. Bekijk de foto's van Lydia: Klik hier of kijk bij activiteiten


Exoot in de sloot

( juni 2015 )   In de sloten van Het Vlijpark, de vv Oranje Wit en Jeugddorp groeit een waterplant : Het Ongelijkbladig Vederkruid. Deze plant woekert snel en is schadelijk voor de sloot. Er ontstaat een gebrek aan zuurstof in het water, wat weer negatieve gevolgen heeft voor vissen en andere waterdieren. Daarnaast verstopt deze plant de duikers. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van het water in de sloot. Ineke Breman, secrretaris bestuur, heeft contact met hen gehad en het Waterschap heeft toegezegd de planten te verwijderen. Dit wordt uitgevoerd door de firma De Heer. Zodra de Flora- en Faunawet het toestaat gaat men aan de slag. De plant wordt met wortels en al verwijderd, waarbij een deel van de bodem van de sloot wordt afgegraven ( het slib ). Als je niet weet hoe Ongelijkbladig Vederkruid er uit ziet : In de sloot tussen huisje nr 5 en nr 8 groeit het. ( te zien vanaf het talud ) Mocht je deze waterplant ook in je sloot aantreffen wil je dat dan melden aan Ineke Breman, die het weer doorgeeft aan het Waterschap/firma De Heer. namens het bestuur, Ineke Breman, secretaris.


Ratten

( juni 2015 )   óók ratten zijn nuttige beesten. Maar om ze nou te voeren is weer iets te veel van het goede. Meerdere tuinleden hebben de laatste tijd ratten gezien. Let er dus op om geen etensresten achter te laten op uw tuin. Maar ook geen voer voor vogels. Die kunnen in deze tijd prima voor zichzelf zorgen. En de kippen en de haan hoeven ook niet gevoerd te worden. U voert daarmee namelijk ook de ratten.    


Succesvolle Tuinfair op Het Vlijpark

( juni 2015 )   op zaterdag 30 mei vond de jaarlijkse tuinfair plaats. Alle records werden gebroken! Mocht u het jaarlijks terugkerende festijn van de tuindersvereniging hebben gemist... bekijk hier dan de foto's!


Sinds kort komt ons A&K-team één persoon tekort

( mei 2015 )   We zijn maar een klein team voor de verzorging van het reilen en zeilen van de kantine en zijn dringend op zoek naar een nieuw teamlid. We zoeken daarom naar een tuinlid dat ons team wil versterken.  Lijkt het je wat, maar wil je eerst wat meer weten over wat er van je verwacht wordt, stuur dan een mailtje naar het A&K-team. We zullen je dan graag onze werkzaamheden uitleggen. Namens het A&K-team, Richard Schilten


Beperkt parkeren op het parkeerterrein tijdens de tuinfair

( mei 2015 )   Tijdens de tuinfair van aanstaande zaterdag 30 mei zullen de kramen van de plantenverkoop, de imker en van de natuurorganisaties op het parkeerterrein staan. Het thema bodem kan door de doorloop naar de compost onder de aandacht komen. De groentetuin en de kas zijn dan eveneens gemakkelijk te bekijken. Bij goed weer zullen de lekkernijen verkocht worden óp het terras van de kantine en kunnen bezoekers hun drankjes met taart of gebak aan de terrastafels bij de jeu de boules baan nuttigen. Op deze wijze zijn de activiteiten van deze tuinfair te beleven in één rechte lijn. Van het kantine terras langs het terras bij de jeu de boules baan langs de kramen op het middengedeelte van het parkeerterrein langs de kas en de groentetuin eindigend op de compost.  Tijdens de tuinfair is er dan ook op het parkeerterrein slechts plaats voor enkele auto's en dan met name alleen voor de leden die slecht ter been zijn.
Lees verderAlgemeen groen, schouwen en zevenblad. Nieuws van de groencommissie

( mei 2015 )   Het voorjaar is losgebarsten en daarmee ook de groei van de beplanting van het algemeen groen van ons park. De werkploegen hebben hun handen vol aan het onkruidvrij maken en houden van het algemeen groen. Want wil je fraaie bloemen en planten hebben, dan moeten de ongewenste planten (meestal woekerend met venijnig veel ondergrondse wortels: bijvoorbeeld Zevenblad en Canadese Guldenroede) verwijderd worden. We hebben ervoor gekozen in 2015 specifiek de aandacht te richten op vier stukken algemeen groen: tegen het terras van de kantine, onder de huidige plaats van de rode beuk, de derde strook rechts langs het Tuinpad (ter hoogte van tuin 31) en in de Vlindertuin rond het schaap. 
Lees verderSinds dit schooljaar werken de jongeren van Yulius niet meer op het Vlijpark.

( mei 2015 )   Dit komt omdat er minder praktijklessen mogen worden gegeven op de school van Yulius. Het bestuur en de commissie Groen hebben nog gesproken met een andere school van Yulius. Maar ook dat bleek niet passend voor hen en ons. Daarom is helaas de samenwerking met Yulius gestopt. En zoals jullie gemerkt hebben is onlangs de Pipowagen door Yulius van ons terrein weggehaald. Hij heeft een nieuw plaatsje gevonden op camping het Vissertje.
Omdat Rebecca geen afscheid wilde op de tuin, hebben we een mooie bos bloemen bij haar laten bezorgen als dank voor het vele werk wat zij gedaan heeft voor Yulius en voor ons. En ook als dank voor de fijne samenwerking! Rebecca was er blij mee en dankt iedereen hiervoor.30 mei TuinFair 2015. Dreadlocks de bodem in.

( mei 2015 )   2015 is het Jaar van de Bodem en dus staat de tuinfair van volkstuinvereniging Het Vlijpark in dat teken. Van lucht alleen kan niemand leven en ook voor planten is een goede voedingsbodem van levensbelang. Van oudsher is de bodem in deze contreien een gegeven: zware, vette rivierklei. Daarop wil niet alles goed gedijen. Lees verder. Download hier de kleurenposter van de TuinFair 2015


Op vrijdag 26 juni sluiten de vlijvlinders het seizoen af met een gezellige dag

( mei 2015 )   Deze dag staat in het teken van de schilder Hundertwasser. Bent u nieuwsgierig geworden, dan kunt u om 14.00 uur met ons meedoen. Wij hopen u te mogen begroeten op 26 juni in de kantine.


Lekker uit je tuin: Zevenblad

( april 2015 )   De meesten kennen zevenblad als sterk woekerend onkruid dat nauwelijks te verdelgen is. Maar wist je dat hetzelfde zevenblad niet alleen lekker is, maar boven alles erg gezond is? Zevenblad werd hier ooit door de rondtrekkende Romeinen aangeplant om hun soldaten onderweg te voeden. Wil jij dus eindelijk met dat zogezegde onkruid definitief afrekenen? Eet het dan gewoon op, als alternatief voor sla of spinazie. Lees verder


Een geslaagde opening van De Kwekerij

( april 2015 )   Veel plantenliefhebbers kwamen zaterdagochtend naar De Kwekerij om te bekijken welke planten in het aanbod zitten en om de eerste planten te bemachtigen. Het was een geslaagde opening; gezellig een praatje maken en een rondje lopen langs al het opgroeiend moois. Dank aan Ans voor de koninklijke openingshandeling en dank aan Trudy voor het lekkere gebak. Wij voelen ons vereerd met de vele complimenten over de opzet, de kwaliteit en het aanbod van De Kwekerij. Dank!  Volg de kwekerij op www.dekwekerij.vlijpark.nlBekijk Hier een klein fotoverslag van de opening.


De Nieuwe Advieslijst Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

( april 2015 )   Deze lijst bevat de minst milieubelastende bestrijdingsmiddelen, hun werkzame stoffen en de aanbevolen want minst milieubelastende meststoffen. De lijst is richtinggevend voor particuliere tuinliefhebbers en heeft een verplichtend karakter voor deelnemende verenigingen aan het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Lees verderDe frees is niet meer te huur.

( maart 2015 )   Helaas is de frees die u als lid kon huren bij de TD onherstelbaar kapot.


Schrijf vast in uw agenda: Feestelijke opening van De Kwekerij op 11 april

( maart 2015 )   De feestelijke opening van de plantenverkoop vindt plaats op zaterdag 11 april om 10.30 uur in De Kwekerij. Iedereen is welkom! Volg vanaf half april het actuele aanbod van Vlijparkplanten en Vlijparkgroenteplanten op het blog van De Kwekerij. www.dekwekerij.vlijpark.nl


'NL Doet' deed het goed op Het Vlijpark

( maart 2015 )   Zaterdagochtend 21 maart begonnen we met tien vrouw /man sterk aan de vrijwilligersklussen van NL Doet. De bloembakken op het terras werden geschuurd en gebeitst, de fietsenstalling schoongemaakt, geknipt en geveegd, de zitbank werd vakkundig met de verffohn van de laatste verf ontdaan en heel veel violen vrolijken nu de entree van ons park op. Een bijzondere vermelding is wel de creatieve en leuke bouw van het afdak voor rolstoel en rollator! Het is nog niet klaar, maar op de foto zien jullie werk in uitvoering. Rond de middag hebben we een heerlijke verse pizza opgepeuzeld. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en petje af voor deze mensen die op deze wijze hun verantwoordelijkheid nemen! Bekijk hier de foto's


Agenda ALV 10 april 2015 online

( maart 2015 )   De agenda voor de ALV van 2015 op 10 april is op de site al te lezen. In week 13 (onder voorbehoud) kunt u de papieren agenda op uw huisadres verwachten. Leest u hier de agenda.


Kunstlicht heeft grote gevolgen voor de natuur

( maart 2015 )   Vogels raken van de leg, muizen worden muurbloempjes, maar vleermuizen komen juist snacken rond experimentele lantaarnpalen. Signalen dat nachtelijke verlichting grote gevolgen kan hebben. Deze ‘schaduwzijde’ is het onderwerp van het grote project Licht Op Natuur onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen University.
Lees verderNL Doet op Het Vlijpark zaterdag 21 maart

( maart 2015 )   Het Vlijpark doet mee met NL Doet as zaterdag 21 maart van 9.30 tot 12 uur. We maken de zitbank bij de ingang van ons park schoon en behandelen hem zodat hij weer een paar jaar meegaat en we maken een afdak voor rolstoelen/rollator aan de zijkant van de kantine. Verder doen we onderhoudsklussen rond de kantine. Leden van de tuin worden van harte uitgenodigd mee te doen. Na afloop is er voor de werkers een lekkere lunch.
Lees verderWat we eten. De aardappel in de regio Dordt

( maart 2015 )   Voor de mensen die ‘m nog niet hebben gezien, de aflevering Wat We Eten – De aardappel in de regio Drechtsteden, staat nu online op http://watweeten.tv/?page_id=114 . Noteer ook in uw agenda 18 april: Symposium "Wat eet je me nou?!"
Lees verderHet water werkt niet mee..

( maart 2015 )   Afgelopen dinsdag 10 maart werden de watermeters geplaatst en meteen de eerste dag was er een lekkage bij tuin 26. Dat kon gelukkig dezelfde dag opgelost worden. Aan het einde van de dag bleek wel dat er ergens een kleine lekkage zou moeten zijn, maar het was niet te traceren waar precies. En gisteravond werd duidelijk waar, op tuin 80. Vandaag hebben de mannen van de Technische Dienst de hele dag gewerkt aan het repareren. En dat is een hele klus. Eerst graven om de juiste plek te vinden en dan met passend materiaal de waterleiding waterdicht maken. De lekkage zit hier op een T-splitsing, echt het lastigste wat je kunt treffen. Het werk is nog gaande en dat betekent dat de tuinen aan de buitenring nog geen water hebben. Succes aan de mannen van de Technische Dienst!


Nieuw Wel en Wee Duo van start

( maart 2015 )   Hierbij stellen wij ons voor als nieuw Wel & Wee duo:  Linda de Waard & Kerstin Thederan - de Waard (tuin 97)  Wij vinden het erg belangrijk om persoonlijke aandacht te schenken aan tuinleden die met langdurige ziekte, verlies van partner/ gezinsleden of andere gebeurtenissen te maken hebben. Plezierige zaken, zoals jubilea geboorte / trouwen e.d. verdienen natuurlijk ook aandacht maar dan is het wel van belang dat wij dit weten!  Wij vragen daarom iedereen die iets op persoonlijk vlak meemaakt, zowel een verdrietige als een blijde gebeurtenis dit te melden, dan kunnen wij er iets mee. Ook als men iets weet van een tuinlid uit naaste omgeving graag melden, beter 2x gemeld dan dat we pas achteraf horen wat er aan de hand is geweest. Het Wel en Wee van onze tuinleden ligt ons na aan het hart! Contactpersoon : Linda & Kerstin, mailadres:  kerstinthederan@gmail.com  Of bel tel.nr. 06-38546546


Volg het blog van De Kwekerij op:  www.dekwekerij.vlijpark.nl

( maart 2015 )   Vanaf vandaag kunnen jullie lezen wat er zoal gebeurt in De Kwekerij. 
Kijk op: dekwekerij.vlijpark.nl De Kwekerij bestaat uit: De compost, groentetuin, pluktuin, tunnelkas, kruidentuin en het pompoenenveld. Kom gerust regelmatig een kijkje nemen en natuurlijk ben je ook van harte welkom in De Kwekerij zelf!
Op onze website heeft de kwekerij ook een pagina. Klik hier.


Vragen over het gewicht en de inhoud van de gasflessen

( maart 2015 )   Er is bij de TD een vraag binnengekomen over het gewicht en inhoud van de gasflessen. Het volgende kunnen wij u meedelen, het Nettogewicht (Vulgewicht) bedraagt altijd 10,5 kg. Maar het totale gewicht, het op de fles vermelde gewicht, kan verschillen. Dat is dus het Bruto gewicht van de fles en die kan verschillend zijn. Dus als u bijv. een fles meeneemt waarop 15,3 kg staat betekent dat alleen dat u meer moet sjouwen! Namens de Technische Dienst, Ed van Bezouwen.


Een nieuw bestuurslid en een tijdelijke voorzitter

( maart 2015 )   Na de oproep in januari 2015 aan de tuinleden, waarin het bestuur een nieuw bestuurslid zoekt, heeft Henk van Pelt ( tuin 31 ) zich spontaan gemeld. Henk straalt enthousiasme uit en lijkt een waardevolle aanvulling van het bestuur. Voorlopig woont hij de bestuursvergadering als toehoorder bij. In april 2015 tijdens de Algemene Ledenvergadering zal hij als nieuw te benomen bestuurslid worden voorgedragen.
Na het vertrek van Kerstin Thederan als voorzitter heeft Ans Nijsen, thans bestuurslid, aangegeven als voorzitter ad interim te willen functioneren, totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden.
Het bestuur, dat nu weer uit 5 personen bestaat, is erg blij met deze ontwikkelingen!WinterZaterdag VrijwilligersWerk. Tien Toppers.

( februari 2015 )   Met tien man/vrouw sterk stonden we zaterdagochtend 28 februari klaar om de speeltoestellen op de Kleine Vlij van alg te ontdoen, de vogelnesten schoon te maken en compost aan te brengen in de Groentetuin. En met die tien werkers kan je bij wijze van spreken de oorlog winnen. Gemotiveerd en goed gehumeurd stroopten ze de mouwen op en leverden een perfecte klus af. Bij de koffie kwam een flinke appeltaart op tafel en Betty zorgde voor een heerlijke Spaanse bonensoep na afloop. Hartelijk dank aan de toppers: Rieneke, Nelleke, Roelof, Bertus, Margot, Steve, Carla, Karla, Dennis en Jacqueline. Kijk bij vrijwilligers of:
Lees verder


Dinsdag 10 maart worden de watermeters geplaatst

( februari 2015 )   (Bij slecht weer of vorst wordt het 17 maart.)  Zorgt u ervoor dat de watermeterput vrij en goed toegankelijk is? Wilt u bijtijds obstakels op het putdeksel en/of spullen in de waterput verwijderen? Wilt u eventuele begroeiing om de put die de werkzaamheden van de TD kunnen belemmeren weghalen?
Lees verder


Onderhoud in De Kleine Vlij.

( februari 2015 )   Groot onderhoud in De Kleine Vlij. Op een mooie voorjaarsdag hebben Arie en Dennis flink onderhoud gepleegd in het bosje achter in De Kleine Vlij. Afgelopen dinsdag maakte de dinsdagochtendploeg het af door de struiken rond de portaloo onder handen te nemen. Tegelijkertijd werd al het snoeiafval ter plekke versnipperd in de snippermachine. Klik hier voor de foto's. Jacqueline Steeghs, coördinator groen.


Zaailijsten bloemen, groenten, kruiden, pepers, paprika's en tomaten online.

( februari 2015 )   In de tunnelkas en in de groententuin (voorheen In 't Echt) worden voorbereidingen getroffen om bloemen, groenten, tomaten, paprika's, pepers en kruiden op te kweken. Je kunt alvast een keuze maken en je bestelling plaatsen. Klik hier voor de zaailijst met bloemen, Klik hier voor de zaailijst met de paprika's, pepers en tomaten. Klik hier voor de zaailijst met groenten en kruiden. Stuur een mailtje met je verlanglijstje naar groen@vlijpark.nl en wij gaan voor je aan de slag.
Lees verder


Wat We Eten

( februari 2015 )   Op 16 februari draaide in The Movies de eerste aflevering van Wat We Eten. Een korte, maar leuke en interessante film over groenten en fruit dat gekweekt wordt op en rond het eiland van Dordt. Met name de aardappel kwam ruim aan bod. De makers van Wat We Eten willen consument en boer dichter bij elkaar brengen. Het vertrouwen van consumenten in supermarkten neemt af...
Lees verder


Nieuws van de Groencommissie en vrijwilligers gezocht voor WinterWerkdag op 28 febr

( februari 2015 )   De lente is in aantocht en vogels gaan binnenkort op zoek naar een nestkast om eieren te leggen en hun jongen groot te brengen. Hoog tijd dus om de nestkasten op onze tuin schoon te maken. Het is een eenvoudig werkje: een eventueel oud nest verwijderen, met heet water schoon borstelen en weer terughangen. In De Kleine Vlij zijn de speeltoestellen bedekt met alg, dit kan een gevaar opleveren voor spelende kinderen en daarnaast is t gewoon vies. Met een spons en schoonmaakazijn laat de alg zich gemakkelijk verwijderen. Voor deze twee klussen nodigen we alle tuinleden van harte uit op zaterdag 28 februari.
Lees verder over de Wisselingen, het Werkplan en de Werkploegen in het nieuws van de groencommissie.
Lees verder


Duurzaamheid in Dordrecht: in 2050 energieneutraal zijn.

( februari 2015 )   Wethouder Van der Linden (duurzaamheid): “De valkuil is dat je alles onder duurzaamheid kunt scharen. Daarmee wordt het heel breed en veelomvattend. We kiezen ervoor focus aan te brengen: liever zes dingen goed dan twaalf dingen half. En laten we niet vergeten dat er al veel gebeurt in Dordrecht. Van grote projecten als het warmtenet en de Duurzaamheidsfabriek tot particuliere initiatieven zoals repair cafés en stadslandbouw.”
Lees verderNieuwe lichtarmaturen op de parkeerplaats

( februari 2015 )   Op Vrijdag 13 februari zijn de 4 nieuwe lichtarmaturen geplaatst door de Fa. Citytec en alles doet het! De vorige hebben zo'n 25 jaar dienst gedaan. Dus als we er even lang plezier van hebben, dan ben ik 93. Klik hier voor mijn beeldverhaal. Coördinator van de Technische Dienst, Ed van Bezouwen.


Vanvond 10 febr. lezing: Bloemen en bijen

( februari 2015 )   door: Harry Aardoom  Vanavond 10 febr. om 20.00 waar: in de Gravenhorst aan de Vijverlaan. Toegang: €3,- info: www.dordrecht.groei.nl


De stalling van de kruiwagens wordt verplaatst

( januari 2015 )   De Technische Dienst verzoekt u vriendelijk om de kruiwagens die nu geparkeerd staan op het parkeerterrein, tijdelijk op uw tuin te stallen. Dit graag voor eind februari 2015. Dit in verband met de verplaatsing van de kruiwagenstalling. Kruiwagens die na eind februari niet zijn verwijderd worden losgeknipt en geplaatst op de nieuwe kruiwagenstalling.


SSKW vrijwilligerspassen af te halen in de kantine vanaf zaterdag 7 febr.

( januari 2015 )   De vrijwilligerspassen zijn op 30 januari door onze secretaris bij het SSKW opgehaald. Hierbij hoort ook een gids, waarin de zaken staan vermeld waar met korting kan worden gekocht. Vanaf zaterdag 7 februari vanaf 9.30 uur liggen de pasjes en de gidsen voor iedereen klaar in de kantine. Ze kunnen daar worden afgehaald.


A&K Team: Blijf niet aan de kant staan, wij hebben extra handjes nodig.

( januari 2015 )   Gezocht… Het A&K-team, je weet wel, dat kleine groepje mensen die de kantine runnen en in de zomer o.a. een maaltijd op het terras verzorgen, heeft dringend behoefte aan versterking. Natuurlijk wil je eerst weten wat het zoal inhoud. Dat vertellen we je natuurlijk graag. Neem daarom contact op met Richard Schilten: a&k-team@vlijpark.nl of tuin 85 of op zaterdagmiddag in de kantine!  Doen!


Enthousiast tuinlid gezocht voor bestuursfunctie.
 
( januari 2015 )   Het bestuur zoekt een enthousiast tuinlid voor een bestuursfunctie.
Heeft u zin om mee te denken over wat ons als tuinders en leden van onze vereniging bezig houdt? Heeft u ideeën hoe wij als vereniging sociaal sterk en maatschappelijk verantwoord ons werk op de prachtige locatie van het Vlijpark kunnen doen? Kortom: durft u de uitdaging aan en komt u ons bestuursteam versterken? Neem dan contact op
met info@vlijpark.nl.
Bent u nog maar kort op de tuin? Aarzelt u omdat u de vereniging en de leden nog niet zo goed kent? Door zitting te nemen in het bestuur kunt u snel de vereniging en de leden leren kennen in al zijn bijzonderheden en uitdagingen. Maar wat wil de vereniging eigenlijk?
Leest u het meerjarenplan 2014 - 2020.Technische Dienst, Vrijwilligerswerk, Maaien en snoeien.

( januari 2015 )   Het overzicht van de commissies en vrijwilligers in het papieren werkbeurtenoverzicht is inmiddels achterhaald. Kijkt u bij bestuur en klik op commissies of klikt u hier voor het meest actuele overzicht. 


Nieuwjaarsreceptie 2015. I get by with a little help from my friends

( januari 2015 )   Een veertigtal tuinleden bezocht onze gemoedelijk Nieuwjaarsreceptie van het Vlijpark. Onze secretaris Ineke Breman hield een toespraak en liet als toetje het lied "I get by with a little help from my friends" horen van de onlangs overleden Joe Cocker. De foto's werden gemaakt door Tineke Adeney van tuin 35. Lees hier verder en bekijk de foto's


Cursus. Natuur in de Drechtsteden

( januari 2015 )   De afgelopen jaren gaat het steeds minder goed met de natuur.
Misschien is het juist daarom dat de interesse in de natuur groeit. Het aantal mensen dat geniet van het buiten zijn en wandelen in de natuur neemt toe. Het kijken en luisteren naar vogels of het op naam brengen van planten of vlinders is voor veel mensen een boeiende hobby.
Lees verder2014

Fotowedstrijd 2014: Uitslag en juryrapport

( december 2014 )   Het thema van de tweejaarlijkse fotowedstrijd was: “Laat ons zien waarom u zo blij bent met uw tuin op het Vlijpark” De jury bestond uit: Voorzitter Anja Dijkstra en de leden Pieter Breman, Matthijs Reppel en de winnaar van de vorige keer Ad Timmers.
Lees het jury rapport en bekijk de winnende foto's hier.Rekening contributie & lasten nu met juist bankrekeningnummer.

( december 2014 )   Beste tuinleden, per abuis is er een niet volledig rekeningnummer op de rekening voor de contributie & lasten vermeld. Ook op het inlegvel bij de werkbeurten staat een niet volledig rekeningnummer. Het juiste rekeningnummer is: NL14 TRIO 019.856.0435. Klik hier voor de rekening.


Onze voorzitter heeft besloten haar werkzaamheden te beëindigen.

( december 2014 )   Beste tuinleden,  Kerstin Thederan, onze voorzitter, heeft besloten om met ingang van heden haar werkzaamheden te beëindigen. Het is haar op het moment onmogelijk werk, privéleven en voorzitterschap te combineren. Sinds kort heeft zij bij haar huidige werkgever een nieuwe functie aanvaard die extra inzet vraagt en derhalve ook extra tijd van haar vergt. Kerstin heeft daardoor nu onvoldoende ruimte om haar taak als voorzitter naar behoren te vervullen.
Lees verder


Alleen voor de leden die intern willen verhuizen: volkstuinen 32 en 89 tehuur.

( december 2014 )   Volkstuin 32 en 89 zijn te huur.
Klik hier voor info over tuin 32 en klik hier voor tuin 89.
(Als er vanuit de leden geen belangstelling is zullen de tuinen worden aangeboden aan de aspirantleden met inachtneming van de wachtlijst).


Alleen voor de leden die intern willen verhuizen: volkstuinen 26 en 88 tehuur.

( december 2014 )   Volkstuin 26 en 88 zijn te huur.
Klik hier voor info over tuin 26 en klik hier voor tuin 88.
(Als er vanuit de leden geen belangstelling is zullen de tuinen worden aangeboden aan de aspirantleden met inachtneming van de wachtlijst).


De beuk erin...

( december 2014 )   Het was koud. Steenkoud. Een mooie en fier rode beuk is geplant. Er was geen toespraak. Klik hier voor het beeldverslag.


De Boom, een onbehaaglijke kwestie

( november 2014 )   Beste medetuinders,  op 30 augustus hebben we de 4e stip voor Natuurlijk Tuinieren van het AVVN in ontvangst mogen nemen. Onder toeziend oog van het AVVN, het IVN en ook wethouder en loco burgemeester Piet Sleeking hebben we op de parkeerplaats de plek onthuld waar het cadeau van de vereniging aan de vereniging moest komen.
Lees verder


Yulius 't Tij

( november 2014 )   Beste Tuinleden. Langs deze weg laat ik jullie weten dat het hervatten van mijn werkzaamheden na de zomervakantie anders is verlopen dan verwacht. Met andere woorden, ik zal persoonlijk niet meer aan het werk zijn met leerlingen van 't Tij op het Vlijpark.
De veranderingen binnen het onderwijs bij ons op school hebben ertoe geleid dat ik helaas geen leerlingen meer krijg ingeroosterd voor de lessen arbeidstraining. De uren arbeidstraining zijn dan ook komen te vervallen.
Lees verder


Vacatures

( november 2014 )   De vereniging heeft per direct de volgende vacatures. Vacature meewerkend voorman/voorvrouw en vacature coördinator groencommissie. Heeft u ideeën en ervaring om een van de groenteams te begeleiden of om de groencommissie te leiden, te vertegenwoordigen en het natuurlijk tuinieren uit te dragen? Staat u open om uw kennis over groen te delen en te verbreden? Meldt u dan aan bij: info@vlijpark.nl Voor beide  functies hebben al leden belangstelling getoond. Laat dat u er niet van weerhouden om uw interesse te melden.


Kantine op 20 december geopend van 11:30 tot 15:00 uur

( november 2014 )   Beste leden, we hebben als A&K besloten, in tegenstelling tot een eerder genomen besluit, de kantine op zaterdag 20 december van half 12 tot ongeveer 15.00 uur open te houden.


Rekening contributie en lasten van 2015 staat online

( november 2014 )   Beste leden, deze jaarlijkse rekening staat nu online. Betalingen voor 1 febr. 2015.
Lees verder


Dagcursus gezond moestuinieren

( november 2014 )   Op zondag 30 november 2014 hebben we Janneke Tops uitgenodigd om ons de fijne kneepjes van het ecologisch moestuinieren te leren. Janneke heeft in Wageningen biologische landbouw gestudeerd en heeft 13 jaar ervaring als leidinggevend groenteteler bij de ecologische leefgemeenschap Ecolonie in Frankrijk (www.ecolonie.org).  De cursus is inmiddels volgeboekt!
Lees verderNaar een educatie- en productietuin?

( oktober 2014 )   Heeft u ideeën voor het gebied van compost tot kruidentuin en dan met name voor de experimenteer- en leertuin en de tunnelkas aan het Ton van den Heuvelpad? Heeft u gedachten over hoe dit gebied zich verder zou kunnen ontwikkelen? Wij zijn nieuwsgierig naar uw gedachten over of ideeën voor dit gebied. Het bestuur heeft van ons erelid Jacqueline Steeghs al een plan voor de ontwikkeling van een educatie- en productietuin ontvangen. Uw commentaar op dit plan en inspirerende aanvullingen zijn dan ook van harte welkom. Stuur uw bijdrage, vragen, leuke plannen of al dan niet opbouwend commentaar vóór 8 november aan info@vlijpark.nl. Uw bijdrage wordt dan besproken in het coördinatorenoverleg op 8 nov. aanstaande.
Lees hier het planWinterdienstregeling compost

( oktober 2014 )   Beste leden,  In de wintermaanden december / januari  zal de compost gesloten zijn. Buiten het tuinseizoen zijn de openingstijden: dinsdag van 10 tot 12 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur  Deze dienstregeling gaat in op 8 nov. en duurt tot de eerste werkbeurt in 2015. De Technische Dienst.


Vrijwilligers - je zou maar zonder komen te staan

( oktober 2014 )   Voor de een voelt het als een verplichting voor de ander als een roeping. De een vindt een keer per maand al meer dan genoeg en haast zich om niet de stempel op de stempelkaart te missen. De ander staat bij wind en weer, dag in, dag uit belangeloos klaar. En moet er weer een taak belegd worden dan roept de belangeloze opnieuw – "dat doe ik wel". Soms wordt te veel dan ook echt té veel en soms voelt een druppel als de bekende druppel die het vat doet overlopen. In alle gevallen zijn we te laat. Wij als vereniging hebben dan de taken niet evenredig goed verdeeld. Wij als bestuur hebben dan niet op tijd adequaat gereageerd op knelpunten. Ik als uw voorzitter heb niet genoeg geluisterd. Dat doet zeer aan alle kanten.
Lees verder


Nieuws e-mail van de groencommissie met o.a.: wil je een werkbeurt inhalen?

( oktober 2014 )   Voor degenen die in een groen werkploeg zijn ingedeeld en dit seizoen nog geen 10 beurten hebben gedaan, is dit de laatste mogelijkheid om nog 1 beurt in te halen. Deze extra werkbeurt vindt plaats op zaterdagmorgen 1 november. De kantine is open vanaf 9.00 uur.
Lees verder


Aanstaande zaterdag 18 oktober begint de kantine winterdienstregeling

( oktober 2014 )   Beste leden, aanstaande zaterdag 18 oktober gaat voor de kantine de winterdienstregeling in. Dat wil zeggen dat de kantine om 11:30 opent en om 14:00 sluit. Het assortiment is wat aangepast, zo worden er geen frites gebakken maar zijn er wel tosti's verkrijgbaar.
Met vriendelijke groet, Het activiteiten en kantine team


Op 4 november worden de watermeters verwijderd

( oktober 2014 )    De Technische Dienst gaat op 28 oktober de sloten van de Portaloo verwijderen. Dit betekent voor de leden dat ze vanaf die datum alleen gebruik kunnen maken van de toiletten aan de zijkant van de kantine. De Technische Dienst gaat op 4 november de watermeters verwijderen. Zorgt u ervoor dat de watermeterput vrij en goed toegankelijk is?. Wilt u bijtijds obstakels op het putdeksel en/of spullen in de waterput verwijderen? Wilt u eventuele begroeiing om de put die de werkzaamheden van de TD kunnen belemmeren weghalen? Bij voorbaat dank! Mocht de Technische Dienst door uw toedoen te grote hinder ondervinden bij het verwijderen van de watermeter op uw tuin dan zijn wij helaas genoodzaakt dat te melden aan het bestuur. Voorkom het stukvriezen van de waterleiding en eventueel uw WC pot in uw tuinhuisje. Draai de hoofdkraan in de waterput dicht. Tap de waterleiding af en haal het water uit de WC pot. Sluit de WC pot af met proppen krantenpapier.


13 oktober: Lezing 'De Eetbare Tuin'

( oktober 2014 )    Locatie: De Gravenhorst, Vijverlaan 1002 Dordrecht.  Op maandagavond 13 oktober 2014 om 20.00 uur verzorgt de afdeling Dordrecht van Groei & Bloei een lezing, getiteld 'De Eetbare Tuin'. De spreker is de heer Cor van Gelderen, kweker van de Plantentuin Esveld in Boskoop. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. Deze avond staat in het teken van wat er nog méér kan met uw tuinaanplant. Oftewel hoe verandert u uw tuin in een eetbare tuin. Vragen?  Graag bellen met Jopie Sterrenburg, tel: 078-6129471. De lezing wordt gehouden in De Gravenhorst, zaal De Gravin, Vijverlaan 1002, Dordrecht  Kosten: gratis voor leden. Voor niet-leden € 2,00 (af te rekenen bij de zaal)


Herfstfair van en op het Vlijpark

( september 2014 )    De met vier stippen onderscheiden amateur tuindersvereniging ATV Dordrecht sloot het bijzondere tuinseizoen 2014 af met haar jaarlijkse en inmiddels traditionele HerfstFair. De gemoedelijke bezoekers van binnen en buiten hebben zich de lekkernijen goed laten bevallen en liepen met een stroopwafel in de hand en beladen met planten, appels, peren en pompoenen het park af.
Allemaal alleen mogelijk door de inzet van onvermoeibare vrijwilligers!
Klik hier voor het beeldverslag van Tineke Adeney, Elly Overhand en de webmaster.Stadslandbouwers uit Vlaardingen bezochten Vlijpark

( september 2014 )    Op 27 september bezochten een tiental vrijwilligers van Stadslandbouw Van Ruytenburch ons mooie tuinpark. De groep is bezig met de aanleg van een bloemen- en plantentuin. Ze hadden een excursie om inspiratie op te doen en bezochten na Vlijpark ook Villa Augustus. Onze gids Jo de haan heeft op enthousiaste wijze het hele park laten zien. De Vlaardingers waren onder de indruk. Willem van Stigt. Klik hier voor de foto's


Het Seizoen is afgesloten. De deurkruk van de toegangspoort wordt verwijderd

( september 2014 )    Op dinsdag 30 sept wordt de deurkruk van de toegangspoort verwijderd. Alleen de leden kunnen dan nog naar binnen met hun sleutel. Vergeet u niet de toegangspoort te sluiten en op slot te draaien.

Het tuinseizoen is afgesloten en nu uw tuinhuisje nog. Haal dus nu de waardevolle spullen uit uw tuinhuis. Inbraak is een vervelende situatie. Gelukkig kunnen we ons hiertegen verzekeren. UITGESLOTEN van de verzekerde dekking: Het hele jaar is uitgesloten rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur. UITGESLOTEN van 1 oktober tot 1 april: Audiovisuele apparatuur en computerapparatuur en alle toebehoren. In deze periode is het minder druk op het complex en is de sociale controle dus beperkt.Vlijpark HerfstFair 27 sept van 13.30 tot 16.00 uur. Persbericht

( september 2014 )    Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme.
De fairtraditie van volkstuinvereniging het Vlijpark is niet zo oud als die van het Engelse Scarborough (1253) en we kunnen nu nog niet beloven dat het complete boeket peterselie, salie, rozemarijn en tijm er te koop zal zijn, maar het staat vast dat de sluiting van het seizoen een sfeervol en gezellig gebeuren wordt. Je kunt er voor een zacht prijsje sierlijke pompoenen aanschaffen, onvergelijkelijke appels en peren, planten als scharlei en hesperis, florale creaties in herfsttinten en bewoonbare vogelhuisjes. Je kunt je te goed doen aan stroopwafels, taarten van eigen baksel, hartige hapjes en andere lekkernijen. Ook kun je op je gemak een wandeling maken langs de honderd tuinen en de onlangs met vier stippen voor natuurvriendelijk tuinieren bekroonde algemene ruimte. De herfstfair is geopend op zaterdag 27 september van 13.30 tot 16.00 uur en de toegang is gratis. Wie een vrijwilligerspas heeft van de SSKW krijgt 10% korting bij de aankoop van planten. Het Vlijpark is te vinden aan de Nieuwe Noordpolderweg nr. 1 langs de Noordendijk bij de sportvelden van Oranje-Wit. Are you going to Vlijpark Fair?Bezoek van tuinclub Hoekse Waard

( september 2014 )    Op woensdag 3 september heeft de Tuinclub Hoekse Waard met 18 leden ons Vlijpark bezocht. Ontvangst om tien uur in de kantine, koffie met een Hoera-taartje en een praatje natuurlijk over de behaalde vierde stip vanwaar ook het HOERA op het taartje. Vervolgens hebben Nel en ik ieder een groep rondgeleid. Men was onverdeeld enthousiast over het park, de ligging van het park en de tuinen. Er werden veel vragen gesteld over de organisatie van het onderhoud en dergelijke. Kortom een geïnteresseerde groep, Leuk om rond te leiden. Voor nieuws en activiteiten hebben we hen natuurlijk gewezen op onze website. We namen afscheid met de uitnodiging voor een tegenbezoek.  
Nel van de Heuvel & Margreet HuismanWie kweekte de hoogste zonnebloem van 2014?

( augustus 2014 )    Afgelopen zaterdag was het weer zover! De aan de wedstrijd “Wie kweekt de hoogste zonnebloem” deelnemende zonnebloemen zijn opgemeten. Vanwege de slechte weersomstandigheden liepen er niet veel leden mee, maar we mochten ons gelukkig prijzen met een externe beoordelaar! Cees Mastenbroek, voorzitter IVN Dordrecht en een van de sprekers van de eerder gehouden “4e stip ceremonie” meldde zich spontaan aan om mee te gaan meten. Tegen zo’n onpartijdige beoordelaar zeiden wij natuurlijk geen nee…  Lees verder en kijk bij activiteiten voor het beeld verhaal.


Feestelijke uitreiking 4de stip Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

( augustus 2014 )    Volkstuincomplex Het Vlijpark in Dordrecht, zaterdagmorgen 30 augustus. Het is de voorlaatste dag van de meteorologische zomer, maar de zomer lijkt zoek. De weerman sprak van ‘buiïge regen’, ‘regenbui’ of ‘hier en daar een bui’, maar duidelijk is in elk geval dat het nat is en dat het hier is. De regen komt met bakken uit een leigrijze lucht vallen.
Lees verder30 augustus: Dag van de Tuin én feestelijke uitreiking 4de stip Keurmerk

( juli 2014 )    Op Zaterdag 30 augustus van 12.00 tot 12.30 vindt op volkstuincomplex Het Vlijpark aan de Nieuwe Noordpolderweg de feestelijke uitreiking plaats van de Vierde Stip van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Het Vlijpark mag zich dan rekenen tot de exclusieve club van 17 volkstuinverenigingen in Nederland die de hoogste graad van natuurvriendelijk tuinieren bereikt hebben.
Lees verder


Magazine Stadstuinieren

( augustus 2014 )   Voor de leden die zich op de hoogte willen stellen van dit tweemaandelijkse magazine. Lees hier het nummer van augustus.


Joops plantenwinkel

( augustus 2014 )   Hoeveel planten en groenten heeft hij wel niet verkocht en wie waren zijn beste klanten? Joop kan het zo vertellen als hij zijn boeken er op naslaat, hij schreef immers alles op. Want, bijna iedere zaterdag in het verkoop seizoen was Joop te vinden op het terras waar hij met een praatje en een grap de Vlijpark planten, groenten en kruiden aan de man bracht. Lisa, zijn vrouw, schoof er vaak bij aan. Ook al had je niets nodig dan was het nog gezellig om even langs te gaan.
Lees verder


Laat je (nog) eens door ons verwennen…. Jeu de Boules en BBQ

( augustus 2014 )   BBQ: Zaterdag 23 augustus zal het A&K-team vanaf 18 uur bij de kantine een BBQ verzorgen. De kantine is overigens de gehele dag geopend. Deelname kost slechts €5 p.p. (excl. drankjes).  Je moet je wel aanmelden, anders kunnen wij onze inkoop niet bepalen. Dit kan t/m dinsdag 19 augustus in de kantine of bij huisje 52 (John/Jacqueline).
Jeu de Boules: Diezelfde zaterdagmiddag organiseren wij een jeu de boules wedstrijd om de “Vlijpark” prijzen. Plezier staat in deze wedstrijd voorop (!), dus deelnemen. Wij zullen jeu de boules spelen van 15 – 17 uur. Aanmelden tot 14:30 in de kantine.Urban by Nature

( augustus 2014 )   In de Rotterdam zijn momenteel twee tentoonstellingen over natuur in de stad te bezoeken: Urban by Nature. Zes tentoonstellingen, conferenties en debatten, rondleidingen en excursies van 29 mei - 24 augustus 2014. Kunsthal Rotterdam, Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
Rondleidingen alleen op zondag. meer info: www.IABR.nl30 augustus: Dag van de Tuin én feestelijke uitreiking 4de stip Keurmerk

( juli 2014 )   30 augustus van 10:00 tot 16:00 uur Open Tuinen Route  op 'de dag van de tuin'.
Amateur Tuindersvereniging Dordrecht, Het Vlijpark, kent een grote verscheidenheid aan tuinen. Van moes tot sier in alle denkbare variaties. U bent van harte welkom om ons park te komen bezichtigen.
30 augustus van 12:00 tot 12:30 uur: Feestelijke uitreiking 4de stip Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Klik hier voor het laatste nieuws over het programma.Pesticiden op tuinplanten die te koop zijn bij het tuincentrum

( juli 2014 )   Lavendelplanten, klokjesbloem of de sneeuwbal. Allemaal prachtig bloeiende tuinplanten en zeer aantrekkelijk voor bijen en hommels. De tuinder is blij met zijn bloeiende tuin en bijen vinden veel stuifmeel op de bloeiende planten. Een win- winsituatie.
Veel mensen doen graag hun best voor de bijen en vlinders in de tuin. Ze zetten de tuin vol met bloeiende planten en hopen zo een steentje te kunnen bijdragen tegen de toenemende bijensterfte. Helaas blijken de meeste planten niet zo bij-vriendelijk. Veel van de planten die te koop zijn bij het tuincentrum zitten boordevol pesticiden, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. 
Bekijk hier de uitzending van Tros RadarWie zaait, zal oogsten! Nu al de 4de stip voor Natuurlijk Tuinieren!

( juli 2014 )   Beste medetuinders, Maandag 14 juli werd ik opgebeld door het AVVN met een heel onverwachts bericht: de telling van alle punten van de herkeuring heeft 80% van de haalbare punten opgeleverd. En laat de 4de stip nou maar net beginnen bij 80%. Weliswaar met de hakken over de sloot, maar toch! We hebben ons doel nu al behaald! Wat een mooi succes voor onze vereniging en allen die hier zo hard aan meegewerkt hebben! Dat is de  kroon op het werk! Zichtbaar voor ons allemaal!
De uitreiking van de 4e stip gaan we natuurlijk vieren, het zal een feestelijke moment worden. Dat zijn we nu aan het regelen, hierover later meer!
80% betekent natuurlijk dat er nog ruimte voor ontwikkeling is. Daar gaan we verder aan werken zodat de 4e stip verstevigt wordt! We blijven verder zaaien, onderhouden en verstevigen! Maar eerst gaan we genieten van wat we nu hebben! Van harte gefeliciteerd!Groentedief

( juli 2014 )   Afgelopen weekend zei ik tegen Johan dat we deze week een lekker maaltje doperwten konden plukken, bijna alle peulen waren rijp. Gisteravond keek ik even hoe ver ze waren en zag tot mijn verbazing dat er niet één peul meer aan de planten hing. Ze waren overduidelijk niet door onze dierlijke medeparkbewoners opgegeten, alles was eraf geplukt!! Als iemand honger heeft kan hij of zij mijn laatste doperwten krijgen, maar ik zou het op prijs stellen als men zonder toestemming uit onze tuin en van onze spullen af zou willen blijven! Anja Dijkstra, tuin 81


Laat je eens door ons verwennen…

( juli 2014 )   Zondag 20 juli zal het A&K-team een Aziatische maaltijd bereiden. De bedoeling is dat we om half zes het buffet openstellen. De kantine is i.v.m. de verkoop van ijs, al vanaf 2 uur open.
Waan je in het verre Oosten, lekker eten en geen afwas! Dit voor slechts €5 pp. (excl. drankjes)
Op het menu staan pittige en minder pittige gerechten. Je moet je echter wel aanmelden anders kunnen we niet bepalen hoeveel we moeten inkopen. Dit kan t/m dinsdag 15 juli, in de kantine of bij huisje 52 (John/Jacqueline).Stadslandbouwers uit Vlaardingen annuleren bezoek aan Het Vlijpark

( juli 2014 )   Door omstandigheden moeten de stadslandbouwers hun bezoek aan het vlijpark annuleren. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum.

( De vrijwilligers van Stadslandbouw Van Ruytenburch uit Vlaardingen zijn bezig met de aanleg van een bloemen- en plantentuin. De groep komt op 12 juli voor een excursie naar Vlijpark en Villa Augustus om inspiratie op te doen. De Vlaardingers hebben vooral belangstelling voor onze beplanting in het algemeen groen zoals de vlindertuin. Ook zijn ze geinteresseerd in de compost- verwerking, de kas en het natuurlijk tuinieren. Jo de Haan en Willem van Stigt zorgen voor een hartelijk ontvangst.  Meer weten? Willem van Stigt, tuin 16 )Reactie dansavond Machar op Het Vlijpark

( juli 2014 )   Afgelopen woensdag  zijn wij u wezen dansen bij u op het park. Nu zocht ik naar een gelegenheid op uw website om er een berichtje te plaatsen waarin wij het vlijpark willen bedanken voor de gastvrijheid.  Dankzij de medewerking en de verzorging vanuit het vlijpark hebben wij een heerlijke avond gehad. Dat er ook nog mensen van het vlijpark meedansten maakte het feestje nog leuker. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. 
Omdat ik die mogelijkheid niet kan vinden willen wij vanuit Machar toch laten weten dat we enorme waarderen dat we onze laatste dansavond op het vlijpark mochten 'vieren'. 
Met vriendelijke groet, Wilma Gerritsen, voorzitter, volksdansverening MacharDiefstal op het Vlijpark

( juli 2014 )   Beste tuinleden, vanmiddag, donderdag 3 juli, heeft een bezoeker van buiten op twee volkstuinen twee telefoons, een camera én circa 125 euro ontvreemd. Deze persoon is op meerdere tuinen gezien.  Er is aangifte gedaan.  Als u uw tuin eventjes verlaat voor een bezoekje of toilet bedenkt u zich dan dat niet alle bezoekers van ons park evenveel respect voor andermans goederen hebben als u.


Herkeuring Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

( juni 2014 )   Beste tuinleden. Gisteren was het dan zo ver. Marie José Meertens van het AVVN bezocht ons Vlijpark voor de 1e herkeuring. Hoe zeer ik het ook geprobeerd had, de zenuwen bezorgden me toch onrustige nachten van te voren. Gelukkig bleek dat nergens voor nodig en had ik ook beter moeten weten. Zoals met elkaar afgesproken en er naar toe gewerkt, heeft zich ons Vlijpark gisteren op en top gepresenteerd. Van Marie José kregen we daar direct complimenten voor. Ze zag zeer duidelijk de nieuwe elementen die we aan ons park toegevoegd hadden sinds de eerste keuring in 2010.
Lees verder    Klik hier voor de foto's


AVVN Keuring Natuurlijk Tuinieren. Het Vlijpark presenteert!

( juni 2014 )   Sinds 2010 mogen we het keurmerk Natuurlijk Tuinieren voeren. Met veel vlijt en daadkracht zijn in de aanloop naar de keuring in het voorbereidingstraject talloze projecten ingezet, uitgevoerd en volbracht. Het behalen van 3 stippen vervulde ons met trots.
Maar ook na 2010 hebben wij niet stilgezeten en is het ons een genoegen om nieuwe en oude projecten aan u voor te stellen. Ons Meerjarenplan 2014 -2020, dat we u als bijlage meesturen beschrijft onze doelen, maar geeft vooral aan, wat wij als ATV Dordrecht belangrijk vinden. Een van de 3 doelen is en blijft Natuurlijk Tuinieren. Op de laatste ALV op 4 april jl is het Meerjarenplan goedgekeurd door de vergadering.
Lees verderUitslag wedstrijd 'zaden raden' tijdens de tuinfair op het vlijpark

( juni 2014 )   Tijdens de Vlijpark Tuinfair van 31 mei  jl. hadden de bezoekers de mogelijkheid om met een tweetal wedstrijden mee te doen. Er was een wedstrijd voor volwassenen en er was een wedstrijd voor kinderen. De wedstrijd voor volwassenen bestond uit het raden van zaden. Uit 9 potjes met zaden moest men raden welk zaad bij welke plant of groente hoorde. In totaal werden er 8 goede oplossingen ingeleverd. Vlijpark- voorzitter Kerstin Thederan heeft onder toeziend oog van een groot aantal Tuinfair-vrijwilligers uit deze 8 goede oplossingen een winnaar gekozen.
Lees verder


Dansavond op 2 juli op het parkeerterrein van het vlijpark

( juni 2014 )   Het bestuur heeft toestemming gegeven om op woensdag 2 juli van 18.00-22.00 uur
een gedeelte van het parkeerterrein beschikbaar te stellen voor een dansavond van Machar.
We zullen op die woensdagmorgen met een lint aangeven welk gedeelte van het parkeerterrein gebruikt gaat worden. We rekenen op uw medewerking. Het A&K Team.AVVN Keurmerk Natuurlijk Tuinieren keuring op 24 juni aanstaande

( juni 2014 )   Op 24 juni 2014 zal het AVVN opnieuw onze tuinpark keuren. Na vier jaar volgt het moment van opnieuw bewijzen dat we aan de vereisten van het mogen voeren van het keurmerk voldoen. Samen met de coördinatoren heeft het bestuur geinventariseerd welke taken we nog moesten
doen om op 24 juni 2014 onze tuinpark op en top te presenteren aan de keurmerkadviseurs.


De schouw van de volkstuinen op Het Vlijpark

( juni 2014 )   Dit jaar vindt de schouw van de tuinen plaats in de volgende weken: 1e Schouw in de weken 26 en 27 (22 juni-7 juli) en de tweede schouw, dit betreft alleen de tuinen waar aandachts- punten zijn, in de weken 38 en 39 (14 - 29 september). Er wordt geschouwd volgens de punten die door de Algemene Ledenvergadering van dit jaar zijn aangenomen. U kunt deze vinden op de website van het Vlijpark in de stukken op pagina 11 voor de ALV agenda 2014 of op het mededelingenbord.
Lees verder


Tegel eruit, plant erin. Het Vlijpark is onderdeel van de Nationale tuinweek.

( juni 2014 )   Beschermvrouwe van Groei & Bloei prinses Beatrix geeft op 11 juni het startschot van de
Nationale Tuinweek in Delft met de actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Mede namens het Platform Duurzaamheid Dordrecht (werkgroep Natuur, Voeding en Gezondheid, NVG) en Groei & Bloei, afdeling Dordrecht, nodig ik u uit deel te nemen aan de stadslandbouw-activiteiten in Dordrecht in het kader van deze Nationale Tuinweek.

Lees verder


Het Vlijpark hield een succesvolle tuinfair!

( juni 2014 )   Het vlijpark hield een warme en succesvolle tuinfair. De zonovergoten dag trok veel bezoekers die plantjes kochten, zich lieten informeren over Natuurlijk Tuinieren en bij het IVN kennis vergaarden. Menig bezoeker kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en koekeloerde de tuintjes in. De open moestuinroute trok veel bekijks. Een leuke dag!
Kijk bij activiteiten


De meirekening loopt enige vertraging op

( juni 2014 )   Beste leden,  U bent ieder jaar gewend om in de maand mei een rekening gepresenteerd te krijgen voor diverse kosten zoals: contributie, verzekeringpremie, kosten pakeervergunning, douche enzovoorts. Het verzenden van de rekening heeft dit jaar enige vertraging opgelopen door de wisseling van het penningmeesterschap. Onze excuses hiervoor. De rekening komt zo spoedig mogelijk.
Met vriendelijke groet,  Peter Jongeneel en Ton Schreuders.TuinFair: Welkom bij de Open Moestuin Route. Deelnemende moestuinen:

( mei 2014 )   Wat is er leuker dan verse groente, kruiden en ook vruchten uit je eigen tuin te halen? Zoekt u inspiratie om in uw eigen tuin een stukje moestuin te beginnen? Of wilt u misschien een vierkantemeter tuin aanleggen in uw achtertuin? Of zelfs op uw balkon groenten kweken?  De volgende tuinen kunt u bezoeken om inspiratie op te doen. Bij de meeste tuinen zijn de eigenaren aanwezig. U kunt de open (moes)tuinen herkennen aan de vlag bij de tuin. Heeft u vragen, stelt u ze dan gerust aan de eigenaren. De volgende tuinen zijn te bezoeken:
Tuin 04 (ook te bezoeken als de eigenaar niet aanwezig is) | Tuin 07 | Tuin 35 | Tuin 41 | Tuin 48 | Tuin 52 | Tuin 76 | Tuin 80 | Tuin 91 | Tuin 99Verslag van het Yulius 'Het Tij' leer- werkproject op het Vlijpark

( mei 2014 )   Ik maak gelijk van de gelegenheid gebruik om jullie als Tuinleden te bedanken voor het vertrouwen in ons, begrip, een vriendelijk woord, de ondersteuning en hulp waar nodig. Met elkaar hebben we de samenwerking tussen Vlijpark en Yulius tot iets bijzonders kunnen maken.
Lees verder


Vriendelijk verzoek van de vogels.

( mei 2014 )   Weet u dat wij in de periode van april tot en met juli nesten maken om onze eieren te leggen en uit te broeden ?? Weet u dat wij dit in heel veel bomen en coniferen op uw tuinpark doen ?? Weet u dat coniferen vooral voor kleine vogels ware vogelbroedflats zijn ?? Waarschijnlijk wist u dat allemaal wel maar toch dit verzoek: Zou u a.u.b geen bomen of coniferen willen kappen of snoeien in onze broedperiode ?? Namens de vogels dank, Margreet Huisman e.a.   


TuinFair: Maak moes van je tuin!

( mei 2014 )   De Tuinfair van de amateur tuindersvereniging Het Vlijpark staat dit jaar in het teken van de moestuin. Iedereen met belangstelling voor eten uit eigen tuin kan een route lopen langs de moestuinen in het park.
De moestuiniers geven uitleg over het kweken van een mengelmoes aan groenten.

Lees verder


Prijs van de gasfles verhoogd en andere prijsverhogingen.

( mei 2014 )   De inkoopprijs van de gasflessen is enorm gestegen en dus is een prijsverhoging noodzakelijk. Met onmiddellijke ingang (vanaf dinsdag 6 mei)  is de prijs € 28,50 ipv € 25,00.
Kijk voor de andere prijsverhogingen op de pagina van de winkel.
Lees verder


Alleen voor de leden die intern willen verhuizen: Volkstuin 37 te huur

( april 2014 )   Door de interne verhuizing van Kerstin en Linda Thederan de Waard is tuin 37 te huur en het tuinhuis te koop. Prijs huis en opstallen: € 4.950,-  Prijs tuin € 610,-  Totaal € 5.560,-
Indien u belangstelling heeft kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur.Niets aan de hand

( april 2014 )    Gisteren, zaterdag 26 april stonden we te kijken bij de plukjes spinrag in een boom (vogelkers ?) bij de kantine. Een bezorgde medetuinder kwam ons waarschuwen, dat het web was van de processierups en die kan hele pijnlijke brandblaren veroorzaken.
In het spinrag zaten inderdaad heel veel rupsen, maar op de foto is te zien dat het de rupsen zijn van de ongevaarlijke Stippelmot ( i.c. Vogelkersstippelmot, Yponomeuta evonymella).
Het spinrag ziet er niet fris uit en de rupsen eten de hele boom kaal, maar volgens de boekjes groeit later in het jaar het blad weer aan en is er niets aan de hand.
mvg Marijke den Hollander, coördinator GroenCommissieExperiment met lavameel

( april 2014 )    Vorig jaar hoorden we van de mannen van “Warm aanbevolen” enthousiaste verhalen over het gebruik van een minerale meststof: lavameel. (“warm aanbevolen” is een groep vrijwilligers die goedkope maaltijden kookt voor verschillende sociale instellingen. In het afgelopen jaar hebben wij daar viermaal groenten van de experimenteertuin aan kunnen leveren.) In het verleden hadden zij zelf de beschikking over stukje land voor het verbouwen van eigen groenten. Daar hadden ze dat lavameel gebruikt en hadden daarmee goede resultaten gekregen.
Lees verder75e Jaarlijkse Bijen- en Honingmarkt - zaterdag 19 april

( april 2014 )    Locatie: Imkervereniging Dordrecht e.o., Reeweg-Zuid 72 B, Dordrecht
Aanvang: 10.00 uur   Sluiting: 16.00 uur   Activiteiten: verkoop en informatie over bijenvolken, honing en aanverwante artikelen - natuur verenigingen - verse pannenkoeken en wafels met stroop of honing - schminken voor kinderen - demonstratie wasstraat - van was tot was verwerking.
Verkoop van: honing, bijenvolken, bijenkorven en -kasten, bijvriendelijke plantjes (stand Groei & Bloei Dordrecht) Ter ere van de 75e bijenmarkt neemt burgemeester Arno Brok 19 april a.s. een volwassen linde (waar bijen dol op zijn) symbolisch in ontvangst. De boom zal aan het Beverwijcksplein komen te staan, waar 75 jaar geleden de eerste bijenmarkt werd gehouden. De Imkervereniging Dordrecht schenkt de linde aan de gemeente Dordrecht.Paasbrunch gaat niet door.

( april 2014 )    Het leek ons, als A&K-team, een leuk idee om op tweede paasdag op de tuin voor de (klein)kinderen eieren te verstoppen. Deze kunststof eieren zouden dan omgewisseld kunnen worden voor een heuse paasverrassing. Er was ook een vrijwilliger die de kinderen zou begeleiden bij het eierenverven. Hierna zou er een paasbrunch verzorgd worden. Je kent het wel, een welkomstdrankje met een soepje vooraf en hierna verschillende soorten brood met luxe beleg. Sapje en roerbak- gebakken- en gekookte eieren wat men maar wenste. Bij deze eieren zouden we naar wens gebakken bacon en spekreepjes presenteren. Als laatste een feestelijk toetje.  Maar…. Helaas. Van de 98 tuinen hadden maar 7 zich aangemeld. Het A&K-team is blij met deze 7 aanmeldingen maar vindt het een te klein groepje. Daarom annuleren wij deze activiteit.  Fijne paasdagen, Namens het A&K-team, Richard Schilten


Beleeftuin zoekt vrijwilligers.

( april 2014 )    In een sfeervolle Beleeftuin met zintuigprikkelende wandelroute, wil het Parkhuis (verpleeghuis voor o.a. mensen met dementie) diverse wekelijkse activiteiten (o.a. met muziek, dieren, beweging, moestuin, schilderen) voor haar bewoners gaan organiseren. Daarbij, én voor het onderhoud van de tuin, zijn veel helpende handen nodig en zijn wij op zoek naar vrijwilligers. En daar kunt u ons bij helpen!
Lees verderBESTUURSMEDEDELING: Het vlijpark feliciteert!

( april 2014 )   Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 april jl. heeft het bestuur Peter Jongeneel voorgedragen als lid van verdienste. De leden Aarnoutse, Lelieveld en van der Weg werden gefeliciteerd met hun 40 jarig lidmaatschap. Mevr. van Twist werd gefeliciteerd met haar 25 jarig lidmaatschap.
Lees verder


Joop's plantenwinkel geopend vanaf zaterdag 19 april

( april 2014 )   Zaterdag 19 april zal Joop weer beginnen met de planten verkoop op het terras.
Er zullen tuinbonen, kapucijners, en aan aantal tuinplanten voor de verkoop aan de leden beschikbaar zijn. En het een en ander dat nog op gaat komen. De groente planten worden dit jaar gekweekt door de jongeren van Yulius Het Tij in samenwerking met Jo de Haan van tuin 4.Winston als imker actief op het vlijpark.

( maart 2014 )   In overleg met Jo de Haan heb ik ook een plekje ingenomen met een bijenkast in de bijenstal achter de kantine.  Ik heb een raszuiver, kindvriendelijk bijenvolkje, dat zich prima leent voor demonstraties en educatie.  24 juni zal ik samen met Jo op de keuringsdag aanwezig zijn en desgevraagd wat vertellen over het imkeren op de tuin. Vriendelijke groet van Winston van der Water, tuin 11.


Bed & Breakfast-bollen, in 't echt.

( maart 2014 )   Het was zaterdag 15 maart was het mooi weer, vanaf het bankje bij de oven konden we het allemaal overzien en regelen. Nel, Vincent en ik hadden een paar bollen in het vooruit gemaakt – kant en klaar te koop voor slechts € 1,00 incl. btw. - het maakte geen verschil of je ze zelf wilde maken of kocht. Het buigen van het kippengaas viel niet altijd mee en de werktijd bleek kort.
Lees verderDag van de Tuin op 30 augustus

( maart 2014 )   Op 30 augustus 2014 vindt de première van de Dag van de Tuin plaats. Meer  over het idee hierachter staat in het lentenummer van De Tuinliefhebber 2014 op pagina 31. Naast een eigen website, dagvandetuin.nl, krijgt het evenement ook een eigen logo. Deelnemende verenigingen kunnen dit logo ook gebruiken.


De zadenbieb is weer gevuld

( maart 2014 )   De zadenbieb is weer gevuld. Maar helaas niet door de leden. Verleden jaar zijn er vooral zaden gehaald en niet aangevuld. Daarom het verzoek om ook zaden te doneren. Zaad van eigen planten zijn ook welkom. Mocht u niet weten hoe die te oogsten dan kunt u hulp vragen aan Jo van tuin 4.


Alleen voor de leden die intern willen verhuizen: Volkstuin 97 te huur

( maart 2014 )   Door het beëindigen van het lidmaatschap van De heer van der Heiden is tuin 97 te huur en het tuinhuis te koop. Prijs huis en opstallen: € 3.467,-  Prijs tuin € 540,-  Totaal € 4.007,-
Indien u belangstelling heeft kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur tot uiterlijk 7 april.Alleen voor de leden die intern willen verhuizen: Volkstuin 96 te huur

( maart 2014 )   Door het beëindigen van het lidmaatschap van Wim Peters is tuin 96 te huur en het tuinhuis te koop.    Prijs huis en opstallen: € 4.050,-     Prijs tuin € 315,-    Totaal € 4.365,-
Indien u belangstelling heeft kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur tot uiterlijk 5 april.Inbrekers stelen spullen uit de "no budget kas'

( maart 2014 )   Aan de deelnemers van het Netwerk Stadslandbouw Dordrecht. 'Samen werken aan stadslandbouw in Dordrecht'.  Zorg voor de mens. 'Uit de kas aan de Oudendijk werden de 220V generator en een boormachine meegenomen'.
Op hun website kunt u het oproepje 'Gezocht : materialen' vinden.


De sterhyacinten en crocusjes.

( maart 2014 )   Op de kopse kanten van de sloten aan het hoofdpad zijn dit voorjaar bloeiende sterhyacinten en crocusjes te zien die in het najaar van 2013 zijn gepoot.
Kijk hier


Er is weer water op de tuinen!

( maart 2014 )   De vrijwilligers van de Technische Dienst hebben met vereende krachten gisteren de watermeters geplaatst en zorgvuldig het leidingennet gecontroleerd. U kunt weer drinkwater tappen op uw tuin!


BESTUURSMEDEDELING: Rectificatie opsomming 40 jarig lidmaatschap in agenda.

( maart 2014 )   Het bestuur laat weten per abuis in Agendapunt 11 van de komende ALV  Dhr van der Laan als 40 jarig lid genoemd te hebben. Dat moet zijn Dhr. G van Lelieveld. Het bestuur heeft zich bij dhr. Ger van Lelieveld reeds persoonlijk verontschuldigd.


Agenda ALV en Meerjarenplan 2014-2020 online

( maart 2014 )   De agenda van de komende Algemene Leden Vergadering en het Meerjarenplan 2014 - 2020 zijn al digitaal te lezen op de website. De papieren agenda en het papieren meerjarenplan worden als alles goed gaat aan het eind van de week bezorgd.
Lees hier de agenda én Lees hier het meerjarenplan


ZaaiGroep begonnen met voorbereidingen voor het zaaien

( maart 2014 )    De zaaigroep is weer begonnen. Op 8 maart hebben we zaaigrond gemaakt, en over twee weken beginnen we met zaaien. Yullius is een paar weken geleden al begonnen met het zaaien van tuinbonen en andere vroege groenten.
Lees verder


Zaterdag 15 maart Vanaf 10.30 uur “Bed & Breakfast-bollen” zelf maken of kopen

( maart 2014 )   Ongeveer een maand geleden  was op de site te zien dat we in de leibomen op het parkeerterrein bollen hebben opgehangen. Bollen gemaakt van kippengaas, waarin schapenwol – voor het nest – en vetbollen – voor voedsel, een experiment waarmee we hoopten de vogels van dienst te zijn. Inmiddels kunnen we laten zien dat er al flink aan de wol getrokken wordt en dat de vetbollen opgegeten zijn.
Als experiment lijkt het geslaagd en daarom hebben we ze de naam “Bed & Breakfast-bollen” gegeven.
Nu het nestseizoen begint willen misschien meer tuinleden zo’n bol ophangen. Zaterdag 15 maart  hangen we de gele zak weer aan de poort van de experimenteertuin, ten teken dat er een activiteit is. Iedereen die zo’n bol wil, kan er één komen maken of kant en klaar kopen. De prijs voor het materiaal is in beide gevallen gelijk: € 1,00 per bol. Nel & Vincent & Margreet.Mededeling i.v.m Plaatsen Watermeters.

( maart 2014 )   De Technische Dienst wil op dinsdag 18 maart 2014 de Watermeters aansluiten.
( indien de weersomstandigheden dit toelaten ) Wij vragen van de leden de Waterput vrij toegankelijk te maken, put Leeg te maken van water en overige rommel. Zodanig dat de Watermeter geplaatst kan worden. A.u.b de hoofdkraan dicht draaien! 
Bij voorbaat hartelijk dank. De Technische Dienst.

Lees verder


Zaaddonoren gezocht!

( maart 2014 )   Nee, het is niet wat je denkt. Het gaat over zaaigoed voor groenten & kruiden. Misschien heb je uit enthousiasme meer zaden gekocht dan in je tuin passen, houd je bij nader inzien toch niet zo van vleestomaten of heb je vorig jaar heel succesvol zelf zaden geoogst?  Groeituinen Dordrecht  heeft plek voor al deze "overbodige" zaden. Wij laten ze groeien om later dit jaar te kunnen oogsten. Wil jij ook je steentje, of beter: zaadje, bijdragen aan onze wijkmoestuin? Stuur ons een berichtje. Met deze donaties willen we betrokkenheid kweken, maar ook laten zien dat je met veel kleine bijdragen samen grote dingen kunt bereiken: voedsel verbouwen voor een hele wijk.
Stichting Groeituinen Dordrecht (Oud Krispijn) Onno de Bruyne, onjobde@gmail.com4 Seizoenen op Het Vlijpark. Een fotoverslag van Elisabeth de Boer

( maart 2014 )   Bekijk op de pagina fotografie van deze website de mooie fotoserie over 4 seizoenen Vlijpark door de Dordtse fotografe Elisabeth de Boer.
Klik hier voor haar website.Verslag van de inspiratiemiddag van 22 febr. jl.

( februari 2014 )   Onder de enthousiaste leiding van Lars Sørensen hebben zo'n 35 tuinleden gehoord waar Kerstin op het Vlijpark door wordt geïnspireerd. Is met elkaar uitgewisseld wat 2013 voor moois in de tuin heeft opgeleverd en zijn elkaars ideeën voor nog meer tuinplezier op het park een cijfer gegeven. Lees verder bij vrijwilligers.


Alleen voor de leden die intern willen verhuizen: Volkstuin 90 te huur én 3/4 buitentuin te huur.

( februari 2014 )   Vanwege beëindiging van het lidmaatschap van De heer Plaisier is met ingang van heden tuin 90 vrijgekomen. Voor dit jaar bedragen de contributie, algemene kosten en pacht  € 480,-  onder aftrek van de gepasseerde maanden. Voor de contributie wordt geen aftrek toegepast.
Gedurende de periode februari tot november moeten  10 werkbeurten worden uitgevoerd, op zaterdagen van 09.30 tot 12.00 uur. Lees verder

Vanwege beëindiging van het lidmaatschap van De heer Alting-Siberg is met ingang van heden een ¾ buitentuin (perceel 101 naast compost) vrijgekomen. Lees verder


De honingbijen van onze imker Jo de Haan zijn op reinigingsvlucht geweest!

( februari 2014 )   Kijk op de pagina van onze imker!
Lees verder


Watermeters.

( februari 2014 )   De watermeters zullen - indien de weersomstandigheden dit toelaten - in de week vanaf 18 maart met uitloop tot 25 maart geplaatst worden.
Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Nieuwe regels en openingstijden voor de compost.

( februari 2014 )   De openingstijden van de compost buiten het tuinseizoen zijn op zaterdag van 11 tot 12 uur en op dinsdag van 10 tot 12 uur. In de wintermaanden december/januari zal de compost gesloten zijn.   Er mogen geen kruiwagens meer voor het hek van de compost neergezet worden...
Lees verderBestel nu uw planten! Zaailijst 2014 van de zaaigroep online.

( februari 2014 )   Via groen@vlijpark.nl kunnen eenjarige planten  besteld worden tot 1 mei 2014. Twee- en meerjarige planten kunnen tot 15 augustus 2014 besteld worden. Deze planten kunnen tijdens de voorjaars- respectievelijk de herfstfair worden afgehaald op het Vlijpark. Omdat planten een natuurproduct zijn kunnen we niet garanderen dat alle op de lijst vermelde soorten beschikbaar zijn.
Lees verder


Geen prater, maar een rustige doener. Ton van den Heuvel (1949-2013)

( februari 2014 )   AD de Dordtenaar van 12 febr:  ,,Onze Ton is niet meer!’’ Ontredderde woorden op de website van het Dordtse volkstuincomplex het Vlijpark. De hechte club van volkstuinders is in verwarring, deze laatste dagen van november 2013. Ze hebben net gehoord dat ‘hun Ton’ plotseling is overleden. En ook nog eens in zijn historische Opel Blitz, die geparkeerd stond bij zijn volkstuin. Die volkstuin was de favoriete plek op aarde voor Ton van den Heuvel. Zeven dagen per week was hij er te vinden, zomer en winter.
Lees verder


Inspiratiebijeenkomst

( februari 2014 )    Op zaterdag 22 februari is er van 13 tot 16.30 uur een speciale bijeenkomst georganiseerd in de kantine. Het wordt een inspirerend en verrassend samenzijn met als doel het vergroten van de betrokkenheid van onze leden bij tuin en vereniging en het bevorderen van de saamhorigheid in onze veelkleurige club.
Lees verder


Vrijwilligers gezocht! Kom naar de extra winterwerkdagen.

( februari 2014 )    15 Februari is er een extra vrijwilligersochtend om samen werkzaamheden aan te pakken die in de winter kunnen worden gedaan. Er is voor elk wat wils. We starten tussen 9.00 en 9.30 uur met koffie en thee in de kantine en verdelen dan de taken. Om 10.30 uur pauzeren we en eindigen om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch. Fijn als u mee wilt helpen.
Bent u op het park dingen tegengekomen waarvan u denkt dat deze geschikt zijn om op deze dagen aan te pakken geef dat dan s.v.p. door aan de groencommissie.
Lees verder


Nieuwe contact informatie van de Wel En Wee Commissie

( februari 2014 )    Beste tuinleden, Hierbij stellen wij ons voor als nieuw Wel & Wee duo, Linda de Waard (tuin 37) en Ans Nijsen (tuin 98). Wij vinden het erg belangrijk om persoonlijke aandacht te schenken aan tuinleden die met langdurige ziekte, verlies van partner/gezinsleden of andere gebeurtenissen te maken hebben. Plezierige zaken, zoals jubilea geboorte/ trouwen e.d. verdienen natuurlijk ook aandacht maar .... het is wel van belang dat wij dit weten !!
Lees verderEtentje voor de vrijwilligers

( januari 2014 )    Beste vrijwilligers, fijn dat jullie konden ingaan op onze uitnodiging. Fijn dat jullie er zijn, vanavond maar vooral op die momenten dat jullie zo veel bijdragen aan onze vereniging! Daarom hebben we jullie uitgenodigd, om een blijk van waardering te geven voor wat jullie doen, tijdens het tuinseizoen en tussen de seizoenen door.
Lees verder


Foutje in de opsomming van de prijzen in de laatste nieuwsbrief.

( januari 2014 )    Per abuis is er een fout in de opsomming van de kosten voor het huren van de kantine geslopen. De huur van de kantine per dagdeel is niet zoals vermeld 10 euro maar 15 euro.
Als u de kantine wilt huren kunt u
voor alle details de coördinator van het A&K Team benaderen.
Kijkt u bij contact.Potgrond?

( januari 2014 )    Grond heb je overal. Maar zit het in een plastic zak, dan heb je potgrond. Speciale grond voor orchidee, buxus of bonsaiboom. Maar wat is dat voor grond, zo speciaal voor in de pot? De Keuringsdienst trekt de natuur in op zoek naar de grond voor de pot.
Bekijk hier de uitzending van de keuringsdienst van waarde.

Zelf potgrond maken? Kijk op de pagina natuurlijk tuinieren bij de natuurlijke moestuin.


Nieuwsbrief 2014 online.

( januari 2014 )    De papieren nieuwsbrief van jan. 2014 kunt u alvast online lezen.
De planning is dat u de nieuwsbrief en het papieren werkbeurtenoverzicht op zaterdag 18 jan in de kantine kunt ophalen. De verspreiding van de overgebleven nieuwsbrieven en het werkbeurtenoverzicht per postbezorging volgt daarna.
Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Bestuursvacatures

( januari 2014 )    Door het beëindigen van het lidmaatschap van een van de bestuursleden is er een vacature in het bestuur ontstaan. Daarnaast voorziet het bestuur dat er bij de Algemene Ledenvergadering van 2014 nog meer bestuursvacatures zijn ontstaan. Om toch voldoende continuïteit en kwaliteit van het bestuur te garanderen, heeft het bestuur leden gevraagd, gezocht en bereid
gevonden om nu al de bestuursvergaderingen als genodigde bij te wonen. De genodigden hebben geen stemrecht bij bestuursbesluiten.
Lees verder


Nieuws voor onze bar-vrijwilligers met uitleg over de nieuwe regels.

( januari 2014 )    Met ingang van 2014 moeten organisaties die een kantine hebben en daar alcoholhoudende drank schenken beschikken over een bestuursreglement. Het bestuur heeft op 11 januari dit reglement vastgesteld. De gemeente controleert of wij ons aan de vergunning en de regels houden. Daarbij let de gemeente vooral op: - het niet schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar - overlast en - oneerlijke concurrentie door verhuur van de kantine voor feesten en partijen aan derden. In de Alcohol- en horecawet is geregeld dat er altijd tenminste één gecertificeerde barvrijwilliger in de kantine aanwezig moet zijn als er alcohol wordt geschonken (het gaat dan om de instructie verantwoord alcohol schenken). Dat betekent dat de leden van het A&K-team dit certificaat gaan halen. Maar ook niet A&K-leden die in de kantine alcohol schenken zullen gecertificeerd moeten zijn, willen we niet in overtreding zijn.
Lees verder


Reglement ‘alcohol en de tuinvereniging’

( januari 2014 )    Op de pagina van het bestuur vindt u de link naar het reglement alcohol en de tuinvereniging.


Vlijvlinders: Weg met die plastic tasjes! Crazy Patchwork.

( januari 2014 )    De vlijvlinders zijn 10 jan weer gestart met een workshop crazy patchwork.           We hebben een katoenen tas gekregen waarop we het crazy patchwork konden uitvoeren.  Weg met die plastic tasjes en neem voortaan je eigen ontworpen tas mee. Het eten is verzorgd door de vlinders zelf. Het is een geslaagde dag geweest.
Bekijk hier de foto's

Waarom moet Dordrecht Plastic Tas Vrij worden?


In Dordrecht gebruiken we bij het boodschappen doen jaarlijks zo’n 300 plastic tassen per persoon. Dat zijn dus 36 MILJOEN TASSEN per jaar! Een tasje wordt gemiddeld 12 minuten gebruikt en dan meestal weggegooid. Veel tassen komen echter ook als zwerfafval op straat of in het water terecht. Daar richten ze enorme schade aan. Jij kunt hier wat aan doen, gewoon door je EIGEN TAS mee te nemen.
Bekijk hier de website van Dordrecht plastic tas vrij.  Ons tuinlid Marleen Oud van tuin 58 is daar actief bij betrokken.


Drukbezochte NieuwJaarsReceptie van Het Vlijpark

( januari 2014 )    Op 5 januari kwamen meer dan 65 tuinleden af op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. In een gemoedelijke sfeer hebben de tuinleden elkaar een vruchtbaar en goed 2014 toegewenst. Het A&K Team zorgde als vanouds weer voortreffelijk voor de drankjes en oliebollen. Onze voorzitter hield een toespraak en de foto's zijn gemaakt door Tineke Adeney van tuin 35.
Bekijk hier de foto's en lees hier de toespraak van onze voorzitter Kerstin Thederan.Foto's van de BiljartClub van Het Vlijpark: Kampioenschap 2013

( januari 2014 )    Op maandag 6 januari is er gebiljart om het kampioenschap van 2013.
Hierbij is Joop de Jong 1ste geworden! Alle vrouwen waren uitgenodigd voor die avond. Na de finale hebben we samen met de vrouwen spelletjes biljart gespeeld, waar ook prijsjes aan verbonden waren. Het was een geslaagde avond.  M.vr.gr. Roel koolmees. Tuin 8.
Bekijk hier een paar foto's gemaakt door Sjaan de Jong, tuin 40.


Nieuws van de Wel en Wee commissie.

( januari 2014 )    Beste tuinleden, Hierbij stellen wij ons voor als nieuw Wel & Wee duo, Linda de Waard (tuin 37) en Ans Nijsen (tuin 98). Wij vinden het erg belangrijk om persoonlijke aandacht te schenken aan tuinleden die met langdurige ziekte, verlies van partner/gezinsleden of andere gebeurtenissen te maken hebben. Plezierige zaken, zoals jubilea geboorte/ trouwen e.d. verdienen natuurlijk ook aandacht maar .... het is wel van belang dat wij dit weten !!
Lees verderWerkbeurtenoverzicht 2014 online.

( januari 2014 )    Het werkbeurtenoverzicht 2014 is op de website te lezen. Klikt u op de link op de start pagina.


Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 jan.

( januari 2014 )    Enkele leden hebben kenbaar gemaakt niet de door het vlijpark verzonden nieuwjaarskaart met uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie te hebben ontvangen. Voor hen die het nog niet weten: De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 5 jan. as in de kantine van het Vlijpark vanaf 16:00 uur. Alle leden zijn van harte welkom om samen met het bestuur te toosten op een vruchtbaar 2014. Komt allen!2013

Pachtrekening voor 2014 online.

( december 2013 )    Klikt u hier voor de pachtrekening voor 2014.  Uw betaling dient vóór 1 febr. 2014 op de rekening van ATV Dordrecht te zijn bijgeschreven. 


Buddhabeeld gevonden...

( december 2013 )    De inbrekers die in de nacht van 9 op 10 december jl. het vlijpark hebben bezocht, hebben in hun haast een gestolen buddhabeeld uit een van de tuinen achtergelaten in het tuinhuisje van tuin 31. Mist u een buddhabeeld? Neem contact op met Wil Ridderhof van tuin 31.
 


Alleen voor de leden die intern willen verhuizen: Volkstuin 41 te huur.

( december 2013 )   Volkstuin te huur - tuinhuis te koop. Vanwege beëindiging van het lidmaatschap van Mevrouw J. van Berkum is met ingang van heden tuin 41 vrijgekomen. Voor dit jaar bedragen de contributie, algemene kosten en pacht  € 470,-  onder aftrek van de gepasseerde maanden. Voor de contributie wordt geen aftrek toegepast.Gedurende de periode februari tot november moeten 10 werkbeurten worden uitgevoerd, op zaterdagen van 09.30 tot 12.00 uur.
Lees verderInbraak in 16 volkstuinhuisjes op het Vlijpark - Update

( december 2013 )    beste leden, vannacht is er in 16 huisjes op het park ingebroken.
Controleert u eventueel de schade aan uw tuinhuisje. U dient zelf aangifte te doen. Zo min mogelijk overal aankomen om sporenonderzoek mogelijk te maken. U wordt nog nader geïnformeerd.

UPDATE: Alle leden van de 17 tuinhuisjes waar ingebroken is zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. Zij dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Vanochtend, woensdag 11 dec. heeft de recherche sporenonderzoek gedaan. Er waren ook nog enkele tuinen waar misschien een poging tot inbraak is gedaan, maar waar volgens de recherche geen of zeer weinig zichtbare schade was te constateren.
Dus controleer uw tuinhuisje alsnog op eventuele schade indien u dat nog niet heeft gedaan.
Aanstaande zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur kunnen de gedupeerden bij ons bestuurslid en penningmeester Peter Jongeneel terecht in de kantine voor de afhandeling van de verzekeringspapieren.
Ten overvloede wijzen wij u erop dat u de poorten van ons complex niet alleen dient te sluiten maar óók op slot dient te draaien. Het is verstandig om alle ramen van uw tuinhuis gesloten te houden.

Het bestuur hecht eraan te vermelden ons tuinlid Ed van Bezouwen bijzonder erkentelijk te zijn voor zijn getoonde inzet bij het informeren van de getroffen tuinleden en het begeleiden van de afhandeling door de recherche.Ton van den Heuvel. Liefde voor de club.

( december 2013 )    Ton van den Heuvel, onze Ton, is er niet meer!

Onze Amateurtuindersvereniging Het Vlijpark waar Ton en Nel sinds 1 oktober 2000 lid van zijn, zal zonder Ton een vereniging worden die praat in periodes van vóór Ton en een periode die nu de periode ná Ton moet gaan heten. Maar hier tussen heeft hij zich 13 jaar onafgebroken ingezet voor de vereniging.
( klik op lees verder voor de toespraak die onze voorzitter Kerstin uitsprak tijdens de bijeenkomst in de kantine op 4 december. Lees het in memoriam gedicht van Pieter Breman van tuin 5 en bekijk de foto van Matthijs Reppel, tuin 54. )
Lees verderBluesband Willem van Stigt (tuin 16) tijdens Kerstmarkt

( december 2013 )    Voor wie even wat anders wil, is er zondag 15 december een muzikaal middagje in Café Merz, met een optreden van Johnny’s Rattle Shakin’ Bluesband. Deze band staat er om bekend voor een levendige sfeertje te zorgen met hun aanstekelijk bluesgeluid. Dit ervaren viertal speelt in principe geen eigen nummers, maar tal van onbekende hits van minder bekende grootheden.  Oude bluescoryfeeën komen langs in het rustig gedeelte van het repertoire, waarna heel dansbaar het stevige werk niet wordt gemeden.
Lees verderIn memoriam Ton van den Heuvel

( november 2013 )    De leden en het bestuur van de Amateur Tuinders Vereniging Dordrecht zijn verbijsterd over het plotseling overlijden van de heer Ton van den Heuvel op donderdagmiddag 28 november 2013.

Ton was al tijdens zijn werkende periode de stuwende kracht in onze vereniging voor alles wat te maken had met techniek, onderhoud, compostverwerking en nog heel veel meer. Nadat Ton gestopt was met werken, werd hij Hoofd van onze Technische Dienst en stopte hij nog meer tijd in het uitvoeren van taken voor onze vereniging. “Liefde voor de club” noemde hij dat. Altijd aanspreekbaar voor andere leden. Vaak zelfs zonder vragen stond Ton al klaar om dingen voor elkaar te krijgen. Met passie, zonder veel woorden, zonder bouwtekeningen en liefst zonder vergaderen. Het was voor Ton vanzelfsprekend om goede dingen voor onze vereniging te doen.

Lees verder


Verslag van Yulius Het Tij van de HerfstFair 2013

( november 2013 )
    Beste tuinleden en belangstellenden, Op 5 oktober j.l was het weer zover. Ditmaal was het voor de tweede keer dat wij onze werkzaamheden van het voorbije seizoen lieten zien tijdens de Herfstfair. Aan enthousiasme bij de leerlingen was geen gebrek. Ik hoopte zelf op minimaal 2 leerlingen om te assisteren maar na de eerste aankondiging meldden zich  spontaan 5 leerlingen! Al vrij vroeg in het seizoen zijn we begonnen met het vervaardigen van onze producten die we in onze kraam zouden kunnen verkopen.
Lees verder


De Wel en Wee Commissie

( november 2013 )    Beste tuinleden,  Hierbij stellen wij ons voor als nieuw Wel & Wee duo, Linda de Waard (tuin 37) en Ans Nijsen (tuin 98). Wij vinden het erg belangrijk om persoonlijke aandacht te schenken aan tuinleden die met langdurige ziekte, verlies van partner/gezinsleden of andere gebeurtenissen te maken hebben. Plezierige zaken, zoals jubilea geboorte/ trouwen e.d. verdienen natuurlijk ook aandacht maar .... het is wel van belang dat wij dit weten !!
Lees verder


BESTUURSMEDELING: bouwvergunningen problematiek definitief geregeld

( november 2013 )    Het bestuur is bijzonder blij te kunnen melden dat de bouwvergunningen- problematiek definitief is geregeld.
Hiermee is een slepend traject (vanaf 2009) uiteindelijk tot een goed einde gekomen. Voor nieuwe leden en voor hen die deze problematiek een beetje vergeten waren een korte samenvatting.
Halverwege 2009 kwam ons bestuur er achter dat niet het bestuur maar slechts de Gemeente Dordrecht (tegenwoordig: Omgevingsloket Zuid-Holland Zuid) bouwvergunningen kan verstrekken voor bouwactiviteiten op ons park. Reeds tientallen jaren verstrekte het bestuur deze vergunningen. De Gemeente Dordrecht had deze illegale situatie nooit gecontroleerd.
Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: INSTALLATIE FAIRCOMMISSIE

( november 2013 )    Op 9 november jl. is de Faircommissie officieel geïnstalleerd tijdens een bestuursvergadering.
In de commissie hebben zitting: Jacqueline Steeghs, Matthijs van Reppel, Marijke den Hollander en Anja Dijkstra, coördinator.


Workshop tuinbeeld maken op Het Vlijpark op zondag 24 november.

( november 2013 )    Beste medetuinders, er wordt weer een workshop tuin-interieurbeeld gegeven op het Vlijpark op zondag 24 november. Ineke staat achter de bar en Helga geeft de workshop.
De dag is van 10:00 tot 16:00,  je leert een beeld maken dat weerbestendig is en een aanwinst is voor uw tuin. Ervaring is niet nodig iedere deelnemer gaat met een mooi beeld naar huis.
In de ochtend is er koffie / thee met wat lekkers, tussen de middag is er soep met broodjes, in de middag thee. Overige drankjes zijn voor eigenrekening. Tuinleden krijgen 10% korting op de workshop!.
Lees verderWatermeters worden verwijderd op dinsdagochtend 12 november

( november 2013 )    Op dinsdag 12 november wordt het water afgesloten. De vrijwilligers  van de dinsdagochtendploeg verwijderen de watermeters uit de putten. Bij slecht weer wordt het een week uitgesteld. Wilt u de putten toegankelijk en leeg maken, zodat de vrijwilligers hun werk kunnen doen. U dient de hoofdkraan af te sluiten! Om bevriezing van uw waterleiding te voorkomen, adviseren wij u de leidingen door te blazen. Tevens is het verstandig het water uit het toilet te scheppen en er oude kranten in te stoppen.


Winterdienstregeling kantine gaat in op 26 okt. as

( oktober 2013 )   De afgelopen week waren de laatste werkbeurten op de tuin. Daarom passen we, met ingang van as zaterdag 26 oktober, de tijden waarop de kantine open is aan.
Opening is dan om 11:30 en sluiting 14:00 uur. Vanaf een uur of twaalf wordt er gefrituurd. We stoppen met het bakken van de frites. Hiervoor in de plaats worden er dan tosti’s verkocht. De overige snacks, wel of niet met een broodje, kunnen de hele winter door in de kantine worden genuttigd.
Wij hopen dat de tuinleden in de donkere wintermaanden toch de kantine zullen weten te vinden.
Namens het A&K-team, Richard Schilten


Foto's van het Herfst vrijwilligerswerk op Zaterdagochtend

( oktober 2013 )   Op 28 september was de eerste herfstwerkmorgen. De tuinleden Bert, Dennis, Gijs en Jan hebben, gehuld in laarzen en waadpakken, bij een aantal kopse kanten de sloten geschoond. Soms was de sloot dieper dan gedacht en konden zij ternauwernood voorkomen een nat pak op te lopen.
Lees verder  of kijk bij vrijwilligers.Onze voorzitter op de radio over onze HerfstFair van 5 oktober as.

( oktober 2013 )   Op dinsdag 1 oktober gaf onze voorzitter een telefonisch interview over onze HerfstFair op radio Drechtstad FM. Kijk ook op onze facebook pagina.
Luister hier


Nieuwe Advieslijst Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

( oktober 2013 )   Deze lijst bevat de minst milieubelastende bestrijdingsmiddelen, hunwerkzame stoffen
en de aanbevolen want minst milieubelastende meststoffen. De lijst is richtinggevend voor particuliere tuinliefhebbers en heeft een verplichtend karakter voor deelnemende verenigingen aan het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Afsluiting tuinseizoen en tuinhuis

( september 2013 )   HAAL NU DE WAARDEVOLLE SPULLEN UIT UW TUINHUIS !
Inbraak, een vervelende situatie. Gelukkig kunnen we ons hiertegen verzekeren. UITGESLOTEN van de verzekerde dekking gedurende het hele jaar zijn: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur. UITGESLOTEN van 1 oktober tot 1 april: Audiovisuele apparatuur en computerapparatuur en alle toebehoren. In deze periode is het minder druk op het complex en is de sociale controle dus beperkt.
Persbericht HERFSTFAIR 2013 hier te downloaden

( september 2013 )   Na een lange en schitterende zomer sluiten de leden van de Dordtse
volkstuinvereniging Het Vlijpark het tuinseizoen af met een genoeglijke Herfstfair. Iedereen die van natuurlijk tuinieren houdten misschien leuke plantjes wil kopen, is van harte welkom op zaterdag 5 oktober aan de Noordpolderweg (langs de Noordendijk en bij v.v. Oranje-Wit). De fair begint om 13.30 uur en eindigt om 16 uur. De toegang is gratis.
Lees verderVrijwilligers gevraagd voor de HerfstWerk Zaterdagochtenden, 28 sept en 12 okt.

( september 2013 )   Om er voor te zorgen dat de sloten niet dichtgroeien en de doorstroming van water wordt belemmerd is het ieder jaar nodig het overtollig riet en waterplanten te verwijderen.
Op zaterdagmorgen 28 september en 12 oktober worden hiervoor herfstwerkdagen georganiseerd door de groencommissie. Heeft u zin om mee te helpen, kom dan op 28 september of 12 oktober naar het park. Om 9.00 uur is de kantine open, we starten de werkzaamheden om 9.30 uur en werken door tot 12.00 uur. Rond half 11 is er een koffiepauze en na afloop lunchen we gezamenlijk in de kantine.

Lees verder


Concert van MUSAÏC  op zondagmiddag 13 oktober in de kantine van het Vlijpark

( september 2013 )   Musaic is een samenwerking tussen vier getalenteerde musici, met verschillende achtergronden. Samen met hen onderneem je een ontdekkingstocht naar de geluiden uit het Midden Oosten en wat daar achter ligt. Warme winters, een koele wind nabij de zee, een hete wind in de woestijn, de verfrissende kracht van een oase, de zoetigheid van het eten, de variatie van de kruiden en de gastvrijheid en schoonheid van de mensen. 14:00 uur. Toegang € 10,-
Lees verder


Ruil uw oud model gasfles in vóór eind juni 2014

( september 2013 )   Tot eind juni 2014 heeft u de kans om uw oud model gasflessen in te ruilen voor het nieuwe model. Na die datum zult u een bijdrage van 6 euro voor het omwisselen  moeten betalen.
Lees verder


Verslagen van activiteiten op de website

( september 2013 )   Voor wie het niet bijhoudt: Bekijk de verslagen van de activiteiten op het vlijpark zoals de BBQ, de bijzondere maaltijden, de jeu de boules en bijvoorbeeld de TuinFair op activiteiten.


BESTUURSMEDEDELING: Vacature voor bestuur én voor het A&K Team.

( september 2013 )   Het bestuur neemt jammer genoeg afscheid van Amica de Kroon, omdat zij haar lidmaatschap van onze vereniging door omstandigheden heeft beëindigd. Het bestuur zoekt daarom een enthousiast tuinlid die de rest van dit seizoen de bestuursvergaderingen bij wil wonen. Tijdens de ALV van 2014 volgt de voordracht als bestuurslid voor de nu ontstane vacature.
Lees verder


Geef je zelfgewonnen zaden aan de Vlijpark zadenbibliotheek!

( augustus 2013 )   Het  einde van de zomer nadert en het is nu de juiste tijd om zaden te oogsten.
Natuurlijk zien we een deel van de gewonnen zaden heel graag terug in de Vlijpark zadenbibliotheek. Er zijn in het voorjaar veel zakjes zaad meegenomen, maar helaas is er maar weinig zaad voor teruggekomen. Als we volgend jaar ook een zadenbibliotheek willen hebben, dan zullen er nu toch echt zaden terug moeten komen, anders zullen we helaas moeten concluderen dat de Vlijpark zadenbibliotheek niet levensvatbaar is. En dat terwijl dit idee op diverse locaties in Nederland en België juist heel erg succesvol is.
Lees verderNieuw insektenhotel in schaapskleren.

( augustus 2013 )   Bij de portolo staat inmiddels het nieuwe insektenhotel! Mooi vermomd als fraai Dordts Schaap. Vakkundig gemaakt door Lydia, Gijs, Martijn. Margreet heeft de kop van het schaap gemaakt. Kijk op de facebookpagina van Het Vlijpark. Of klik hier.


Picknick in volkstuin.

( augustus 2013 )     de 11-jarige meisjes Filine von Behr (rechts) en Tes van Noort kunnen hun geluk niet op. Na het krijgen van de eretitel Groene Scheuten vmochten de meisjes onlangs een picknick organiseren voor wethouder Henk Mirck. Dat gebeurde op Het Vlijpark!
Lees het artikel in AD de Dordtenaar van 10 juli jl. Klik hier.We gaan hier nooit meer weg.

( augustus 2013 )     Volkstuincomplex Vlijpark, een oase van groen en rust in een stadse omgeving.
Vorig jaar september verscheen een artikel over het Vlijpark in de Reelander. De Reelander werd gastvrij onthaald en vroeg vijf 'bewoners' naar hun ervaringen. Klik hier.Laat je (nog) eens door ons verwennen! Jeu de Boules en BBQ.

( augustus 2013 )     BBQ: Zaterdag 31 augustus zal het A&K-team vanaf 18 uur bij de kantine een BBQ verzorgen. Deze is overigens de gehele dag geopend. Deelname kost slechts €5 p.p. (excl. drankjes). Je moet je wel aanmelden, anders kunnen wij onze inkoop niet bepalen. Dit kan t/m dinsdag 27 augustus in de kantine of bij huisje 52 (John/Jacqueline).
Jeu de Boules: Diezelfde zaterdagmiddag organiseren wij een jeu de boules wedstrijd om de “Vlijpark” prijzen. Plezier staat in deze wedstrijd voorop (!), dus deelnemen.
Wij zullen jeu de boules spelen van 15 – 17 uur. Aanmelden tot 14:30 in de kantine.
Zonnebloemwedstrijd: Op zaterdag 24 augustus om 12 uur wordt “de maat” genomen. Als je mee wilt lopen zorg dan dat je om 12 uur bij de kantine staat. Prijsuitreiking is 31 augustus om 17 uur bij de kantine. Namens het A&K-team.
Lees verder


Laat je eens door ons verwennen……

( augustus 2013 )     Zondag 11 augustus zal het A&K-team een Aziatische maaltijd bereiden. De bedoeling is dat we om half zes het buffet openstellen. De kantine is i.v.m. de verkoop van ijs, al vanaf 2 uur open.   Waan je in het verre Oosten, lekker eten en geen afwas!  Dit voor slechts €5 pp. (excl. drankjes)  Op het menu staan pittige en minder pittige gerechten.
Je moet je echter wel aanmelden anders kunnen we niet bepalen hoeveel we moeten inkopen. Dit kan t/m dinsdag 6 augustus, in de kantine of bij huisje 52 (John/Jacqueline).
Namens het A&K-team en een paar keukenprinsessen/prinsen.Mediterraan etentje doorslaand succes!

( juli 2013 )     'Laat je eens door ons verwennen' was de titel van de uitnodiging van het A&K team aan alle tuinleden en dat hebben ze geweten. Er kwamen ruim 60 aanmeldingen binnen, ga daar maar eens aan beginnen! De aanvankelijk bescheiden plannen moesten bijgesteld worden en ons A&K team bleek een grote inventiviteit en handigheid in huis te hebben. Het team toverde een grote diversiteit aan overheerlijke gerechten op tafel. Met de goed geoutilleerde keuken van onze kantine, het sfeervolle terras en ideale zomerweer werd het Mediterraan etentje een doorslaand succes. Hartelijk dank aan het creatieve A&K team (Richard, Betty, Anja, Ans, Ida en John) en de spontane assistentie van Sonja. Helaas moest Anja deze avond verstek laten aan wegens ziekte. Heel jammer, vooral omdat zij ook veel tijd heeft gestoken in de voorbereiding. Vanaf deze plek van harte beterschap!
En..... A&K team, iedereen vond het voor herhaling vatbaar .... Kijk bij activiteiten!
Klik hier voor de foto's


Fruittelers gebruiken te vaak verboden gewasbeschermingsmiddelen

( juli 2013 )     Uit de jaarlijkse controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bijkt, dat fruittelers nog te vaak verboden middelen gebruiken om hun fruitgewassen te beschermen tegen insecten en ziektes. Nog steeds is er bij ongeveer 1/3 van de controles sprake van een overtreding door het gebruik van niet toegelaten middelen. Ook is de administratie te vaak niet op orde.
Lees verderOns Genoegen

( juli 2013 )     een klein onderzoek laat zien dat de genoegens van de gemiddelde Nederlander een hoog wij-gehalte hebben en geenszins alleen maar in het platte vlak liggen. 
de top 3: musiceren, hengelen, volkstuinieren.  ex aequo: toneelspelen en schieten. 
dan: eten, wandelen, biljarten, voetballen, fokken (vogels, klein spul).  en verder: drinken, spelen (in speeltuinen), honden africhten, marcheren, biologisch tuinieren, zingen, motorcrossen, schaken, aquarium verzorgen, boogschieten, tafeltennissen, dammen, duivenmelken.  
Met hartelijke groet,  Pieter Breman. Tuin 52-4 augustus: Tuinvlinder telling! Doe mee.

( juli 2013 )     Het eerste weekend van augustus organiseert De Vlinderstichting de jaarlijkse tuinvlindertelling. Doe mee en tel alle vlinders in je tuin. Geef waarnemingen door via www.vlindermee.nl.
Wist je dat er wel 5 tot 10 soorten vlinders in een gemiddelde tuin leven? Tijdens de Landelijke Tuinvlindertelling van De Vlinderstichting kan je de vlinders in je tuin in kaart brengen. Kijk op www.vlindermee.nl, download het telformulier en doe mee!Experimenteer en leer tuin 'in 't echt': Tunnelzak!

( juli 2013 )     Beste tuinleden, Hierbij een nieuwe foto van de ingang van de experimenteertuin. Wat hier nieuw aan is, is de gele tunnelzak. Iedere zaterdag als wij op de experimenteertuin iets hebben om te laten zien, horen of proeven hangen we die tunnelzak aan de ingang.
Lees verder


Laat je eens door ons verwennen....

( juli 2013 )     Zondag 28 juli zal het A&K-team een Mediterrane maaltijd bereiden. De bedoeling is dat we om half zes het buffet openstellen. De kantine is i.v.m. de verkoop van ijs, al vanaf 2 uur open.
Maak het je zelf gemakkelijk, lekker eten en geen afwas! Dit voor slechts €5 pp. (excl. drankjes)
Op het menu staat paella, pasta salade, kip piri piri en andere heerlijkheden.
Je moet je echter wel aanmelden anders kunnen we niet bepalen hoeveel we moeten inkopen. Dit kan t/m dinsdag 23 juli, in de kantine of bij huisje 52 (John/Jacqueline). Of mail naar: a&k-team@vlijpark.nl
Namens het A&K-team en een paar keukenprinsessen.
Lees verder


Platte karren terugzetten na gebruik svp!

( juli 2013 )     Van de Technische dienst: Platte karren svp DIRECT na gebruik terugzetten.
Andere tuinders willen er misschien ook gebruik van maken! Alvast bedankt.Eet smakelijk! Een slakkenhapje.

( juli 2013 )     Traditioneel slakken recept: Doe de slakken in een rieten mand. Leg in de mand ook een schoteltje met wat meel, eventueel vermengd met wat (gedroogde) kruiden en een klein beetje zout. Zet er een kopje met een beetje water bij. Laat de mand twee tot drie dagen staan. Haal vervolgens het eten en drinken weg en laat de slakken nog drie dagen staan.
Lees verder


Nieuw gedicht van Pieter Breman van tuin 5

( juli 2013 )     ‘plok’ klinkt het, ‘plok’ en nog eens ‘plok’
Lees verder


Gedicht van Pieter Breman van tuin 5

( juni 2013 )     Getroffen door de tegenstelling tussen de vrijheid die je voelt bij het ontwerpen en verwerkelijken van een eigen tuintje en de noodzakelijke beperking ervan door het reglement, schreef ik het bijgevoegde gedicht.
Lees verder


Eerste oogst van de Experimenteer en leertuin 'in 't echt'

( juni 2013 )     Dinsdag 25 juni hebben we onze eerste groenten kunnen oogsten en afleveren bij  “Warm aanbevolen”. Het was een flinke hoeveelheid: pluksla, ijsbergsla, andijvie, mei-raapjes, rabarber en tuinbonen. Ze waren er heel blij mee.
Lees verder


Schouw van de tuinen in de eerste twee weken van juli

( juni 2013 )     Net zoals de afgelopen jaren worden de tuinen op het park weer geschouwd. De eerste schouwronde vindt dit jaar plaats in de eerste twee weken van juli (week 27 en 28). De tweede schouwronde in de laatste twee weken van september (week 38 en 39). Dan worden alleen die tuinen geschouwd waar aandachtspunten zijn. De punten waarop wordt geschouwd komen uit het Huishoudelijk Reglement dat in het voorjaar, in haar hernieuwde vorm, door de Algemene Ledenvergadering is aangenomen.
Klik hier voor de schouwlijstWedstrijd: Film de volkstuinen

( juni 2013 )     Beste tuinliefhebbers, Bent u vaardig met de videocamera? Is filmen uw hobby? Maakt u meer dan alleen maar homevideo’s?
Doe dan mee met onze volkstuinvideo-wedstrijd met een hoofdprijs van € 250,--. Focus op volkstuinen
Van 28-30 augustus 2014 organiseert het AVVN in Utrecht het Internationaal Congres voor Volks- tuinders. Het thema is: Focus op Volkstuinen. Deelnemende landen vertonen onder meer video- inzendingen waarin zij de aard en wijze van het volkstuinieren in hun eigen land verbeelden. Als gast- land willen wij ook een productie laten zien die door een filmende volkstuinder of volkstuinierende filmer zélf is gemaakt. Want: Iemand die deze beide hobby’s in zich verenigt…het kan niet anders of dat staat garant voor een kei van een inzending!
Lees verderMogelijke locaties windmolens Dordrecht

( mei 2013 )      Als er in Dordrecht windmolens worden geplaatst zijn de locaties Dordtse Kil III en IV, Merwezone en Krabbepolder/Duivelseiland nadrukkelijk in beeld. Dat blijkt uit het voorstel van B&W aan de raad van Dordrecht.
Lees verder


Fotografie van Het Vlijpark door Richard Spoelstra

( mei 2013 )    Oud leerling Richard Spoelstra van Yulius Onderwijs Het Tij heeft een mooi verslag gemaakt van zijn bezoek aan het vlijpark tijdens de tuinfair van 25 mei 2013!
Kijk op de eigen pagina van Yulius 'Het Tij' op onze website en bij fotografie.

Klik hierDe Tuinfair zit er weer op en we hadden een prachtige dag.

( mei 2013 )    Beste mensen,  de Tuinfair zit er weer op en we kunnen met zekerheid zeggen dat we een prachtige dag hebben gehad. We mogen terugzien op een dag met mooi weer, heel veel bezoekers, een fijne sfeer en een prima resultaat voor onze vereniging. Dit zou niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp van de vele vrijwilligers die zich vandaag, en sommigen zelfs de afgelopen dagen, weken of maanden, voor het slagen van de Tuinfair hebben ingezet.
Lees verder


Ook bij slecht weer gaat de TuinFair gewoon door!

( mei 2013 )    De weersvoorspellingen voor komende zaterdag lijken niet zo best. Als het echt slecht weer is zal de tuinfair gewoon, maar in aangepaste vorm, doorgang vinden. De kramen zullen onder de partytent komen te staan en op het overdekte terras. De theetuin verhuist dan naar de kantine.
Lees verder


HULP OPROEP COLLEGA-TUINDERS IN POLEN

( mei 2013 )    Onze collega-tuinders in Polen worden in hun voortbestaan bedreigd. Zijn vragen de ondersteuning van hun collega's in Europa om hen te ondersteunen door een petitie voor de Poolse overheid te ondertekenen. Deze petitie kan via de website van het avvn.nl worden ondertekend.
Lees verder


Elisabeth de Boer:  VIER SEIZOENEN Amateur Tuinders Vereniging  ‘HET VLIJPARK’

( mei 2013 )    Beste Leden Van Het Vlijpark, Ik heb er al de nodige bezoekjes aan het Vlijpark op zitten en wilde toch wel erg graag een kleine foto-impressie van het Vlijpark laten zien. Dat is/was nog een hele klus, want inmiddels heb ik een aardige serie foto’s gemaakt. Op mijn site is een selectie van de foto’s geplaatst van de seizoenen die ik tot nu toe ‘gevolgd’ heb. Uiteraard zal ik die regelmatig aanvullen en/of wijzigen, want afgerond is de serie zeker (nog) niet. Maar ik vond dat de leden van het park er ‘recht’ op hadden iets van mijn activiteiten op het park te zien. Er is momenteel volop leven op het park, dus zal ik er regelmatig even rondlopen (voor zover het past binnen mijn mogelijkheden).
Mocht iemand opmerkingen/wensen hebben, dan hoor ik het graag! Vriendelijke groet, Ella de Boer, CREATIE in BEELD, www.elisabethdeboer.nl
Klik hier voor een linkje naar de site.Doet u ook weer mee met de OPENTUINEN route tijdens de tuinfair?

( mei 2013 )    Doet u dit jaar (weer) mee met de "open tuinen route" tijdens de TuinFair van 25 mei?
 
U kunt op uw open tuin, indien u wilt, kunst en/of huisvlijt laten zien. Het is dan wel de bedoeling dat u alleen laat zien wat u ook daadwerkelijk zelf heeft gemaakt. Volgens het huishoudelijk regelement van de vereniging is het niet toegestaan dat u ook verkoopt op de tuin. 
Stel uw tuin ook open als u alleen uw tuin in al zijn pracht wilt laten zien! 
Er is een speciale 'Open Tuin' vlag. U kunt voor de aanvang van de tuinfair de vlag meenemen. U vindt de vlaggen bij het "Welkom op Het Vlijpark" stalletje op de ochtend van de tuinfair. Plaatst u gelijk uw vlag bij de ingang van uw tuin. Er zijn 22 vlaggen. Wie het eerst komt... het eerst maalt.  
Door deze vlag weten de bezoekers van de tuinfair dat uw tuin een open tuin is. Plaatst u de vlag goed zichtbaar vanaf het pad bij uw tuin-ingang. Iedere bezoeker is dan vrij om uw tuin op te lopen.
Als u even weg gaat en dan geen bezoekers op u tuin wilt, haalt u de vlag uit het zicht.
Wilt u na afloop van de tuinfair uw vlag weer terugbrengen naar het terras? Alvast bedankt!
Veel Succes met uw opentuin!Lees alles over onze jaarlijkse TUINFAIR en download de FLYER!

( mei 2013 )   Zoals u weet vindt op zaterdag 25 mei a.s. de jaarlijkse Vlijpark Tuinfair plaats. 
Naast de verkoop van groente- en kruidenplanten en zowel een- als meerjarige planten is er dit jaar ook een informatiestand over het bouwen van een insectenhotel. 
En natuurlijk zijn ook dit jaar op ons theeterras bij de kantine allerlei zelfgemaakte lekkernijen te verkrijgen. Ook de stroopwafelkraam van tuinlid Johanna van Noort (tuin 64) is weer aanwezig!
Lees verderVoorjaars bollen in bloei op het vlijpark

( april 2013 )  Jo de Haan heeft de in bloei staande voorjaars bollen op het openbaar groen van Het Vlijpark op een zonnige dag gefotografeerd.
Klik hier voor de foto's


Nieuw: Activiteiten agenda. Digitale nieuws e-mails

( april 2013 )  Kijkt u bij activiteiten voor de agenda van 2013. De digitale nieuws e-mails kunt u vanaf nu in het archief terugvinden.
 


Het seizoen voor natuureducatie is weer begonnen

( april 2013 )  Dinsdag 9 april waren Nel en ik op bezoek bij groep 6 van de “Ikra” de Dordtse islamitische school om kennis te maken en de groepsles te geven over planten en voedsel. De groep had zich opgegeven voor ons project “Soep”. De tweede les wordt op de tuin “In ’t Echt”gegeven en daarvoor spraken we af  dinsdagmiddag één week later. Aan het eind van de les op school geven we onze lesbrief en hiermee konden juf en kinderen dan in die tussenliggende week verder aan de slag. 
Lees verder


Het breken van Monsanto's grip

( april 2013 )  Eén mega bedrijf neemt geleidelijk onze wereldwijde voedselvoorziening over, vergiftigt onze politiek en brengt de toekomst van het voedsel op deze planeet in ernstig gevaar. Om dat te stoppen moeten wij dit aan het licht brengen en Monsanto's wereldwijde grip verbreken.
Monsanto, de chemische reus die ons vergif gaf zoals Agent Orange en DDT, heeft een super winstgevende handel. Stap 1: Ontwikkel pesticiden en genetisch gemodificeerde (GG) zaden ontworpen om deze te weerstaan, octrooieer de zaden, verbied boeren hun zaden jaar na jaar te herplanten, stuur dan undercoveragenten om dit te na te gaan en klaag boeren aan die zich hier niet aan houden. Stap 2: Spendeer miljoenen aan het lobbyen bij overheidsfunctionarissen en aan politieke campagnes, krijg voormalige hoge heren van Monsanto in top overheidsbanen, werk dan samen met hen om de regelgeving te verzwakken en Monsanto goederen in de hele wereld op de markt te brengen.
Lees verderOproep: Wie heeft een geldig EHBO diploma?

( april 2013 )  Het weer gaat met kleine stapjes vooruit en het begint al een klein beetje op de lang verwachte lente te lijken.
Daarom zullen we eerdaags allemaal weer regelmatig op de tuin zijn. En dan hoop je het niet, maar het zou kunnen zijn dat je een ongelukje krijgt. Dan is het goed te weten dat er een paar tuinleden zijn die dit jaar weer hun EHBO herhalingslessen gevolgd hebben en dus in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma. Dit zijn: Roel Koolmees (tuin 8), Richard Schilten (tuin 85) en Ida Boers (tuin 87).
Lees verder


Vrijwilligers van de Dinsdag Ochtend Ploeg maken nieuwe overkapping

( april 2013 )  Op 24 maart 2013 hebben de leden van de Dinsdag Ochtend Ploeg met vereende krachten de nieuwe overkapping van de opslag en stalling bij de compost aangebracht.
Lees verder bij vrijwilligers


Prachtig verslag van de werkzaamheden van Yulius Het Tij op Het Vlijpark

( april 2013 )  Beste mensen, De meeste tuinleden weten nu wie wij zijn maar met dit stukje willen wij als Yulius jullie een kijkje gunnen in wat we tot nu toe zoal hebben gedaan en hoe wij bezig zijn op het mooie Vlijpark...
Allereerst wil ik daarbij onze dank uitspreken naar Marijke den Hollander, Ton van den Heuvel en Jo de Haan. Zij hebben ons tot nu toe ondersteund waar nodig, in voor en tegenspoed en zonder hun support en inzet waren wij nooit gekomen waar we nu zijn. Een prachtige plek op het Vlijpark waar onze leerlingen, op een voor  hen prettige en rustige manier, kennis kunnen maken met alles wat er zoal komt kijken bij het werken en aanwezig zijn in de natuur.
Lees verder


Op zaterdag 25 mei 2013 vindt onze jaarlijks Tuinfair plaats

( april 2013 )  Zoals ieder jaar ontvangen wij op ons mooie Vlijpark dan weer vele Dordtenaren die af komen op de zelfgekweekte groente-, kruiden- en sierplanten en andere zaken die tijdens de Tuinfair verkocht worden en maakt men van de gelegenheid gebruik om een rondje door het park te lopen of de open tuinen te bezoeken.
Bezoekersaantallen van meer dan 150 personen zijn ons niet vreemd op de Tuinfairs.

Lees verder


Nieuw Huishoudelijk Reglement op de website

( april 2013 )  De link naar het nieuwe HHR van ATV Dordrecht Het Vlijpark vindt u op de bestuurs- pagina. Of klikt u hier.


SSKW VrijwilligersPas– gedurende april; mei & juni  extra aanbiedingen

( april 2013 )  Op de pagina Vrijwilligerspas van de SSKW website vindt u een folder met 17 extra aanbiedingen. Deze zijn 3 maanden geldig!
Een aantal ‘oude aanbieders’, die het SSKW wegens plaatsgebrek niet in de brochure voor dit jaar kon opnemen en 9 nieuwe aanbieders doen de komende 3 maanden mee.
Onderaan de pagina Vrijwilligerspas vindt u een opsomming van degenen die mee doen.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Verslag van de ALV 2013.

( maart 2013 )  De voorzitter, mevrouw Jacqueline Steeghs, opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Drieëndertig tuinen zijn vertegenwoordigd. Er zijn zes absentiemeldingen. Er zijn geen stemvolmachten ingeleverd.
Lees verderStart Smakelijke Moestuinen in Dordrecht

( maart  2013 )   Kinderen op een speelse manier laten ontdekken dat groenten er dagelijks bij horen en ook nog eens lekker zijn. Dat is in een notendop het doel van het project Smakelijke Moestuinen waaraan zes Dordtse kinderopvanglocaties meedoen.
Lees verderWoord van dank aan alle leden van Jacqueline Steeghs

( maart  2013 )   Beste leden van het Vlijpark. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 maart heb ik de functie van voorzitter van de vereniging overgedragen aan Kerstin Thederan-de Waard. Het was inspirerend om tien jaar voorzitter te zijn van onze actieve, krachtige en betrokken vereniging. Iedereen nogmaals dank voor de steun en het vertrouwen!
Lees verder     Bekijk hier het fotoverslag van de ALV 2013


Opwarming klimaat oorzaak boomziekten

( maart  2013 )   Argus (BE) meldt dat in Vlaanderen de essenziekte verder oprukt. Maar ook andere ingeemse boomsoorten hebben het zwaar. Volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is de klmaatverandering hiervan de oorzaak.
Lees verder


Feestelijke opening van moestuinencomplex de rijke sterrentuin

( maart  2013 )   Komende zaterdag, 23 maart, is de feestelijke opening van ons moestuincomplex. Om 14.00 uur zal wethouder Harry Wagemakers samen met leerlingen van basisschool De Keerkring het naambord onthullen, waarna wethouder Rinette Reynvaan deze kinderen nog eens extra in het zonnetje zal zetten. Zij hebben immers de mooie naam voor ons complex verzonnen.
Lees verder


Topografische kaarten online

( maart  2013 )   Goed nieuws voor natuurbeschermers: eindelijk zijn topografische kaarten van Nederland on-line beschikbaar gekomen. Klik op het raster om een kaartblad te selecteren, dan
verschijnt onderaan een downloadknop. Alle kaarten in één keer downloaden is ook mogelijk. Dan moet u wel 1,5 Gigabyte ruimte beschikbaar hebben...!
Lees verder


Zaterdag 23 maart: Opening van de Vlijpark ZadenBieb!

( maart  2013 )   Elk jaar weer kopen we met z’n allen zaden voor onze gewassen en bloemen, waarvan we dan vervolgens maar een klein deel gebruiken. De rest bewaren we voor het volgend seizoen, in koffiefiltertjes, plastic - en papieren zakjes, potjes, bekertjes, doosjes en noem ‘t maar op, òf we geven wat weg aan onze buren. Vaak ook verdwijnt een deel in de vuilnisbak omdat het al te lang bewaard is.  Maar het kan ook anders….
Lees verderNieuw leven op tuin 59.

( maart  2013 )   Annette en Jacco, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie Annemijn.
Een mooi, lang en fleurig tuinseizoen toegewenst!
Lees verder


De watermeters zijn geplaatst! Maar nog geen water ivm vorst.

( maart  2013 )   De watermeters zijn geplaatst! In verband met de aanhoudende vorst zal het water volgende week dinsdag 19 maart erop worden gezet.


Verbod op pesticiden zal het bijenprobleem niet oplossen

( maart  2013 )   Binnen de EU woedt een hevig debat over het al dan niet verbieden van neonicotinoïden, pesticiden die schadelijk kunnen zijn voor bijen. Maar volgens Frans Jacobs, professor dierenfysiologie op rust aan de UGent, imker sinds zijn prille jeugd en bijenspecialist, zijn er andere en belangrijkere oorzaken van de bijensterfte en zal een dergelijk verbod de problemen van de bijen niet oplossen. Dat schrijft MO.be.
Lees verderTijdelijke natuur op braakliggende terreinen

( maart  2013 )   De gemeente Dordrecht wil braakliggende terreinen tijdelijk inrichten met natuur, eventueel in combinatie met speelplekken of stadslandbouw. Het komende jaar gaat de gemeente vier proefprojecten uitvoeren. Aan de hand van de resultaten wil het college van burgemeester en wethouders kaders opstellen voor tijdelijke natuur en andere groene invulling.
lees verder


De watermeters worden op dinsdag 12 maart geplaatst!

( maart  2013 )   De watermeters worden - bij goed weer - geplaatst op dinsdagochtend 12 maart aanstaande. De vrijwilligers van de Dinsdagochtend Ploeg onder de vakkundige begeleiding van Sander Hamels van tuin 48 zullen op alle tuinen de watermeters plaatsen als het weer het toelaat en de weersvooruitzichten gunstig zijn. Controleer of uw waterkranen zijn afgesloten. Controleer ook na het plaatsen van de watermeters of de waterleidingen in uw tuinhuisje tijdens de strenge vorst van de afgelopen winter niet zijn stukgevroren. Bij slecht weer op dinsdag zal gekeken worden of de meters op woensdag 13 maart geplaatst kunnen worden.


Vrijwilligers Winterwerkdag

( februari 2013 )  Winterwerkdag 23 februari 2013.  11 vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag de kou getrotseerd en met elkaar de nodige klussen geklaard. Grasranden zijn afgestoken, mos is van paden verwijderd, leibomen van nieuw draad voorzien en overmatige begroeiing van een kopse slootkant aangepakt.Als warme beloning stond om 12.00 uur een kop van Betty's erwtensoep klaar.
Lees verderAgenda ALV en concept HHR

( februari 2013 )  De agenda van de ALV van vrijdagavond 22 maart aanstaande en het concept HHR staan online. Kijk bij bestuurs mededelingen.


Zaaigroep publiceert zaailijst 2013 op de website

( februari  2013 )   De zaaigroep heeft haar zaailijst 2013 op de website gepubliceerd. Kijkt u bij de tunnelkas bij de rondleiding. Maar natuurlijk ook in Joops plantenwinkel. Uw bestellingen kunt u mailen naar groen@vlijpark.nl


Dordrecht betrekt bewoners bij bezuinigingen

( februari  2013 )   De gemeente Dordrecht staat voor een grote bezuinigingsopgave, en zet daarbij een bijzonder keuzeproces in. Daarbij vragen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad samen al in een vroeg stadium naar de mening van bewoners, door de inzet van een digitale enquête, Bezuinigingskeuzes.nl. Van 13 maart tot en met 3 april kunnen bewoners hun keuzes aangeven.
Lees verder


Winterwerkdag zaterdag 23 februari

( februari  2013 )   Heeft u zin om samen met andere tuinleden wat winterklussen te doen, kom dan a.s. zaterdagmorgen naar het Vlijpark.

Tussen 9.00 en 10.00 uur zorgt het A&K team voor de warming up met een kopje koffie of thee. Daarna liggen er, afhankelijk van het weer, klussen te wachten als: mosvrij maken van paden, bijwerken van graskanten bij de paden, verwijderen van overtollige begroeiing in sloten en aan de kopse kanten van de sloten. Jo de Haan en Jan Overhand zorgen voor de coördinatie. Natuurlijk staat er rond half elf weer koffie en thee klaar. De morgen wordt traditioneel om 12.00 uur afgesloten met 'Betty's erwtensoep'. Kortom alle ingrediënten voor een gezellige winterwerkdag op het Vlijpark.
Heeft u vragen of opmerkingen voor de groencommissie dan kunt u deze mailen naar groen@vlijpark.nl.Insektenhotel

( februari  2013 )   De groencommissie heeft in haar jaarplanning en begroting voor 2013 het plaatsen van een insektenhotel in het openbaar groen opgenomen. We willen dat ook de insecten zich thuis voelen op ons park.  We hebben al een insektenmuur maar willen de schuilmogelijkheden uitbreiden met een fraai hotel. Naar voorbeeld van een op Facebook van het Vlijpark geplaatste foto van een dergelijk hotel. We zijn dan ook op zoek naar een vrijwilliger die zo'n hotel van hout wil maken.
Heeft u hier zin in mail dit dan naar groen@vlijpark.nl. Bekijk hier het insektenhotel van VTV Blijdorp.Spek uw clubkas! Doe boodschappen bij supermarkt Plus 't Lam

( februari  2013 )  Plus ‘t Lam is uitgeroepen tot beste ondernemer van Dordrecht 2012 en wil dit graag vieren met de verenigingen in Dordrecht. Daarom houdt Plus 't Lam de actie “Spek uw clubkas” waarbij € 24.000 verdeeld wordt onder de deelnemende verenigingen. Gisteren hebben we gehoord dat ATV Vlijpark ook nog aan deze actie kan deelnemen. De actie is al even bezig maar loopt nog tot 30 maart 2013, dus tijd genoeg om nog een graantje mee te kunnen pikken.
Tot en met 30 maart ontvangt de klant voor elke € 10 aan boodschappen in de Plus 't Lam winkels een voucher. Deze dient op het scherm bij de uitgang van de winkel gescand te worden en kan dan toe- gekend worden aan ATV Vlijpark. (Ook kunt u de vouchers inleveren in de kantine bij de bar).
Het beschikbare bedrag wordt aan het eind van de actie naar ratio onder de deelnemende verenigingen verdeeld! Reden te meer om je familieleden, vrienden en buren naar Plus ‘t Lam te sturen om boodschappen te doen en de sponsorvouchers aan ATV Vlijpark te doneren.
Dus, hoe meer boodschappen u haalt bij Plus ’t Lam op het Damplein of de Bieshof, des te hoger kan het bedrag voor onze vereniging worden.Steeds meer gifvrije groenten en fruit in supermarkt

( februari  2013 )  De jaarlijkse Gifmeter van Milieudefensie en foodwatch laat zien dat groente en fruit zonder landbouwgif in de supermarkt goed mogelijk is, maar helaas nog lang niet de norm. De metingen tonen aan dat veel telers groente en fruit helemaal schoon in de winkel weten te krijgen.
Lees verderEU: Verbied Bijengif

( februari  2013 )    In alle stilte sterven er miljarden bijen, waardoor onze gewassen en voedsel in gevaar komen. Binnen een paar uur kan de Europese Unie de meest giftige pesticiden in de ban doen en de weg vrijmaken voor een wereldwijd verbod dat de bijen voor uitsterven behoedt.
Teken de petitieDordrecht lanceert zonatlas

( februari  2013 )  Dordtenaren kunnen vanaf vandaag eenvoudig zien of hun dak geschikt is voor zonnepanelen en meteen berekenen wat dat oplevert. Dat kan dankzij de interactieve Zonatlas op www.energiedordrecht.nl  Deze unieke kaart toont het volledige potentieel aan zonne-energie op Dordtse daken. Zoek op adres en vul in: Nieuwe Noordpolderwe ( zonder g op het eind! ) en bekijk uw tuinhuisje. Benieuwd wanneer de zon opkomt en ondergaat?  www.zonsondergang.info


Extra geld voor onderzoek biologische landbouw

( februari  2013 )  Voor gefundeerd onderzoek om de biologische landbouw te stimuleren komt de komende vier jaar meer geld beschikbaar. Jaarlijks wordt vijf miljoen euro vrijgemaakt (binnen artikel 16 Concurrerende, veilige agro-, visserij- en voedselketens) bedoeld voor onderzoeksvragen die uit de biologische sector zelf, bottom-up naar voren komen. Henk van Gerven, Tweede Kamerlid van de SP, had een amendement ingediend voor het aanpassen van de landbouwbegroting.
Lees verder


Tuinieren op dak van wolkenkrabber in Hongkong

( februari  2013 )  Zaaien en schoffelen in een moestuin op het dak van een wolkenkrabber of fijn op je balkonnetje. Hoog boven het hectische stadsleven van miljoenenstad Hongkong. Urban farming is in trek bij de Chinezen. In metropolen als Beijing en Hongkong is de ruimte schaars en de grond duur. Een tuin zit er daarom vaak niet in. Dus wat doe je dan? Juist, je gaat het dak op. In een stad als Beijing is zo’n 90 miljoen vierkante meter aan leeg dak te benutten.
Lees verder


Weer brand op volkstuinencomplex in Schiedam

( februari  2013 ) Maandagavond is er opnieuw brand uitgebroken op het volkstuinencomplex Vijfsluizen in Schiedam. Dit is niet de eerste brand op de Schiedamsedijk.  Op Oudjaarsdag en 1 december 2012 gingen ook al diverse tuinhuisjes in vlammen op. Daarvoor was het ook al geregeld raak op het complex. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Door de wind is de brand moeilijk te beheersen. Hoe de brand deze keer heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Wel geven omstanders aan dat er maandag al in meer dan 10 huisjes is ingebroken.
Lees verder


Avontuur der Smaken heet je van harte welkom!

( februari  2013 )  Onlangs is het interactieve moestuinplatform Avontuur der Smaken in een nieuw jasje gestoken. Avontuur der Smaken is een platform voor moestuiniers en stadslandbouwers met als doelstelling het moestuineren en volkstuinieren nog leuker en laagdrempeliger te maken.
Beleving staat daarbij centraal.
De website-community groeit elke dag, qua deelnemers, maar ook qua informatie en toepassingen.
Juist omdat het trots zijn op eigen kweek en oogst centraal staat bij Avontuur der Smaken, attendeer ik u graag op ons initiatief.
Lees verder


Veel belangstelling voor Drechtse Stromen

( januari  2013 )  Er is veel belangstelling om in de Drechtsteden gezamenlijk energie te besparen en op te wekken. Dat bleek op 23 januari tijdens de eerste bijeenkomst van Drechtse Stromen, een vereniging die is opgericht om mensen in de Drechtsteden te helpen bij het inkopen of opwekken van duurzame energie.
Lees verder


Op afval kun je bouwen

( januari  2013 )  Afval is niet iets waar je alleen van af moet, met afval kun je iets. Je kunt er zelfs op bouwen. Het hoofdkantoor van Afvalzorg, De Vouw, in Assendelft is daarvan het levende bewijs. Deelnemers van de Praktijkdag Bio-energie kunnen het op 7 februari zelf gaan zien.
Lees verder


Extra Winterzaterdag van 26 jan. afgelast!

( januari  2013 )  De geplande winterzaterdag vrijwilligerswerk is ivm de weersomstandigheden definitief afgelast. De kantine is wel gewoon geopend vanaf 11:30!


Snoeien in Augustus

( januari  2013 )  Een cursus over de beredeneerde snoei van de leiperen van Villa Augustus. 1 maart – 9 augustus. De bijzondere tuin van Villa Augustus herbergt naast heerlijke ingrediënten voor het restaurant ook een grote schat aan ambachtelijke kennis over tuinieren. Om een deel van deze kostbare kennis over te dragen aan mensen met groene vingers, start Villa Augustus op 1 maart voor de vierde maal met een cursus over de beredeneerde snoei van leiperen.
Lees verder


Elektriciteit uit zonnepanelen minimaal 17% goedkoper dan reguliere stroom

( januari  2013 )  Zonnepanelen zijn minstens 17% goedkoper dan stroom van een energieleverancier.  Consumenten kunnen dus flink besparen als zij kiezen voor zonnepanelen. Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu dat 6 januari is gepresenteerd  bij VARA's  ‘Vroege Vogels’. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van de nieuwe inkoopactie Zon Zoekt Dak. Met deze actie, die samen met Eneco wordt uitgevoerd, worden consumenten van alle gemakken voorzien bij de aanschaf van zonnepanelen.
Lees verder


2012 was het jaar van de bij en 2013, 2014...

( januari  2013 )  Het gaat al jaren slecht met de bijenstand. Daarom riepen verschillende organisaties, onder wie de Bijenstichting en de KNNV, 2012 uit tot het Jaar van de Bij. Met name het aantal honingbijen gaat ernstig achteruit. Maar ook de wilde en solitaire bijen nemen af. De mogelijke oorzaken zijn divers. Zo verschraalt het landschap, daalt het aantal imkers en wordt al jaren gesproken van de zogenaamde bijenverdwijnziekte (Colony Collapse Disorder).
Lees verder2012Roundup reclame van Monsanto als misleidend beoordeeld

( december  2012 )  Deze zomer plaatste de firma Monsanto advertenties in Volkskrant en Telegraaf over haar bestrijdingsmiddel Roundup. Deze reclame is op een aantal punten misleidend, zo oordeelt de Reclame Code Commissie nu in haar uitspraak van 11 december. De advertentie ‘Roundup, de feiten’ is misleidend in de stellingen dat het middel geen bodemwerking zou kennen, niet zou achterblijven in de grond en niet zou doordringen tot het grondwater.
Lees verder


Werkbeurten-overzicht 2013 online

( december  2012 )  Terwijl het werkbeurten-overzicht 2013 gedrukt wordt en u dat tijdens de opening van de kantine komende zaterdag 22 dec. kunt komen ophalen (onder voorbehoud), is de digitale versie nu reeds beschikbaar. Klik op de startpagina op de link voor het beknopte overzicht.


KNNV Uitgeverij geeft extra korting

( december  2012 )  KNNV Uitgeverij geeft extra korting tot en met 31 december. Geef een natuurboek
cadeau! KNNV Uitgeverij biedt extra korting op vogel-, vlinder-, tuin- en kinderboeken plus een aantal wetenschappelijke uitgaven. Leuke doe- en cadeauboeken, veldgidsen en belangrijke naslagwerken.
Zo ook op het boek "Maak van je tuin een beestenboel" dat past in het door de KNNV gekozen jaar- thema voor 2013.
Lees verderUitslag FotoWedstrijd 2012

( december  2012 )  Beste Vlijpark-leden, Op 1 december 2012 sloot de inzendtermijn voor de Vlijpark fotowedstrijd 2012 en op dezelfde dag is de wedstrijdjury bijeengekomen. Ondanks dat er niet zo veel leden aan de wedstrijd hebben deelgenomen, hebben we toch een 18-tal  foto’s mogen ontvangen.
Om tot een zo eerlijk mogelijke beoordeling te komen heeft ondergetekende als voorzitter van de jury de foto’s aan de overige juryleden ter beoordeling voorgelegd zonder dat bij hen de namen van de makers bekend waren. De jury heeft de foto’s beoordeeld en aan het thema getoetst en is tot een eensluidende beslissing gekomen.
Kijk bij activiteiten of:
Lees verder


In Memoriam Anne Bouma

( december  2012 )  Met leedwezen hebben wij kennis genomen dat op zondag 2 december 2012 Anne Bouma op 87-jarige leeftijd is overleden. Anne Bouma was erelid, ambassadeur en oud-secretaris van het AVVN en tussen 1990 en 1992 voorzitter van de internationale volkstuinorganisatie Office Internationale du Coin de Terre et des Jardins Familiaux.
www.avvn.nl


Meeste jongeren zijn voor duurzame producten

( december  2012 )  Rank a Brand onderzocht onder jongeren van 18 tot 25 jaar hoe ze aankijken tegen duurzaamheid. Vinden ze het belangrijk, waaraan denken ze bij duurzaamheid en denken ze bedrijven te kunnen beïnvloeden? Uit het onderzoek blijkt dat het onderwerp zeker leeft bij de jonge doelgroep.  Gelukkig maar, want zij zijn de consumenten van morgen.
Lees verder


Dordrecht Zuid Holland Dordrecht Zuid Afrika

( december  2012 )  De stichting is sinds kort aangesloten bij de organisatie YouBeDo. Via deze website kunt u online boeken bestellen, net zoals bijvoorbeeld bol.com. De boeken zijn net zo duur als elders, met het kleine verschil dat 10% voor goede doelen bestemd is. Mensen die een boek bestellen kunnen onze stichting aanklikken als goed doel. De opbrengst hiervan is bedoeld voor ons moestuinenproject in Dordrecht Zuid-Afrika.  Dus bent u van plan met de feestdagen een boek aan te schaffen, doe dit dus vooral via www.youbedo.com! Zie hier onze unieke link  Ook te vinden onder het kopje goede doelen, onder de letter 'd'.  Daarnaast voor de mensen die onze nieuwsbrief niet per post ontvangen, zie bijgevoegd. Dit is tevens onze laatste papieren nieuwsbrief. Vanaf volgend jaar stappen wij over op een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, dan kunt u dat al via info@dordrecht-dordrecht.nl aangeven. Alvast hartelijk dank en prettige feestdagen!  Met hartelijke groet, Thirza Monster


Schakelarmbandje verloren op Het Vlijpark?

( december  2012 )  Goedemiddag, eigenlijk niet zo'n goede middag want ik ben mijn gouden schakelarmbandje kwijt, met zeer dierbare herinneringen. Ik ben zondag (  2 dec ) nog even op het Vlijpark geweest, wie weet ben ik het daar verloren. Ik heb nog een wandelingetje over het park gemaakt en vroeg me af of iemand het als verloren voorwerp heeft ingeleverd. Tegen beter weten in, maar ja, ik probeer alles na te trekken. Mocht dat zo zijn, graag een berichtje. Met vriendelijke groet,
Molly van Diepenbrugge, tuin 7 met Bob en Nicola Rutte.


Nieuw telefoonnummer van Het Vlijpark

( december  2012 )  Het telefoonnummer van Het Vlijpark is veranderd. U kunt de bestuurskamer bereiken op het nieuwe nummer: 078 - 7503938  ( alleen op zaterdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur ) In de wintermaanden kunt u het bestuur het beste bereiken via een e-mail. Kijkt u bij contact.


BESTUURSMEDEDELING: Mededeling inzake het Yuliusproject.

( november  2012 )  Het Yulius-Leer-Werk-Project is een project waarbij onze tuinvereniging tijd en ruimte verschaft aan een groep jongeren van de Yulius-instelling Het Tij. De groep krijgt hiermee op een zinvolle wijze praktijkleermomenten, leren wat arbeidstructuur is, enz. De groep van 6 tot 10 jongeren is nu al ankele maanden op ons park actief. De ervaringen zijn wederzijds goed.Er deed zich echter een probleem voor.
Lees verder


Lezing tijdens Volkstuin Beurs: Groene Passie

( november  2012 )  Tegenwoordig wil iedereen graag natuurvriendelijk tuinieren en zelf zijn eigen voedsel kweken. Groene Passie is het antwoord op deze vraag. Deze unieke en eigentijdse beurs vindt plaats in de Americahal te Apeldoorn, van 22 tot en met 25 november 2012. De openingstijden zijn op donderdag 22 november van 14:00 tot 22:00 uur en op vrijdag 23 – zondag 25 november van 10:30 tot 18:00 uur. Tijdens deze beurs houdt het KNNV Delft een lezing over: Tuinieren voor wilde dieren.
Lees verder


Doet u ook mee met de Extra Winterzaterdagen?

( november  2012 )  Op ons park is een aantal extra tuinwerkzaamheden te doen. Doet u deze winter mee om samen deze klussen uit te voeren? Voor iedereen is er wat te doen: zowel zwaar als licht werk.  24 november 2012   |   26 januari  2013   |   23 februari  2013  (De laatste zaterdag van de maand november,  januari en februari)
Lees verder


Veel kennis over bijen op de sites van Arie Koster

( november 2012 )  Heel veel kennis over bijen is beschikbaar op de sites van bijenspecialist Arie Koster. Vandaar dat we er hier enkele op een rij zetten: www.drachtplanten.nl, www.bijenhotels.nl en  ww.zoekkaartwildebijen.nl. Van de laatste site is ook een versie uitgebracht die geschikt is voor de Smartphone. Lees verder op onze eigen imker pagina.
Lees verderBESTUURS MEDEDELING: Vacature voorzitter bestuur ATV dordrecht 'Het Vlijpark'

( november  2012 )  Tijdens de bestuursvergadering van 20 oktober 2012 heeft onze voorzitter mevrouw Jacqueline Steeghs het voornemen bekend gemaakt haar positie als voorzitter van onze vereniging met ingang van de Algemene Ledenvergadering in april 2013 te beëindigen. Zij zal daarna ook niet beschikbaar zijn voor een andere functie binnen het bestuur.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Vacatures bouwcommissie

( november  2012 )  Enkele leden van onze vereniging hebben het bestuur gemeld geen taken meer uit te voeren binnen de Bouwcommissie. Het is met grote spijt dat het bestuur beseft dat er tussen deze leden van de Bouwcommissie en het bestuur zo’n grote kloof is ontstaan, dat dit voor hen aanleiding is geweest om eenzijdig hun  werkzaamheden in de Bouwcommissie op te zeggen. Het bestuur heeft oprecht haar best gedaan de besluitvorming van deze leden terug te (laten) draaien. Gesprekken hierover leverden echter niet het gewenste resultaat.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: werkbeurten en vacatures commissies & bestuur

( november  2012 )  Beste tuinleden, Met het lidmaatschap is geregeld dat onze leden jaarlijks 10 keer een werkbeurt verrichten. We zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en de voortgang van onze vereniging. Zoals gebruikelijk worden in de loop van de maand november de overzichten voor de werkbeurten voor 2013 gemaakt. In principe worden alle werkbeurten ingedeeld zoals in 2012. De schoonmaak van de kantine zal grotendeels op woensdagmiddag plaatsvinden.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Fotoproject van Elisabeth de Boer op het Vlijpark

( november  2012 )  Het bestuur is benaderd door mevrouw Elisabeth de Boer. Elisabeth er is een beginnend vakfotograaf. Zij wil graag gedurende een geheel seizoen een fotorapportage maken van zaken en mensen op ons park. Voor de vereniging zijn hier geen kosten aan verbonden. Elisabeth stelt zich voor en verteld over wat ze van plan is!
Lees verder


High Tea met Zuid-Afrikaans tintje!

( oktober  2012 )  Graag nodigt de stichting Dordrecht Zuid-Holland – Dordrecht Zuid-Afrika u uit voor een High Tea bij Christa’s Cookies, een bijeenkomst voor iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in de projecten en activiteiten van de stedenband. Het doel van stichting is om bewoners van ons Dordrecht en het Zuid-Afrikaanse Dordrecht met elkaar in contact te brengen, van elkaar te leren en waar mogelijk elkaar te helpen. We initiëren en ondersteunen projecten op het gebied van duurzaam- heid, ondernemerschap, onderwijs en cultuur.
Tijdens de bijeenkomst zullen enkele mensen u iets vertellen over hun bezoek of betrokkenheid bij een van de projecten in Zuid-Afrika. Tevens willen we graag met u in gesprek over de plannen van de stedenband voor 2013. Zo willen we graag het moestuinenproject bij zoveel mogelijk Dordtenaren onder de aandacht brengen, waar een gedeelte van de opbrengst van deze activiteit naar toe gaat. Daarnaast waar mogelijk nieuwe verbindingen leggen tussen mensen en organisaties hier en daar, onder andere op het gebied van ondernemerschap.
Lees verder


Dinsdag 6 november: Afsluiting van de waterleiding

( oktober  2012 )  Op dinsdag 6 november wordt het water afgesloten. De dinsdagochtendploeg verwijdert de watermeters uit de putten. Bij slecht weer wordt het een week uitgesteld. Wilt u de putten toegankelijk en leeg maken, zodat de vrijwilligers hun werk kunnen doen. U dient de hoofdkraan af te sluiten! Om bevriezing van uw waterleiding te voorkomen, adviseren wij u de leidingen door te blazen. Tevens is het verstandig het water uit het toilet te scheppen en er oude kranten in te stoppen.


Tien jaar voorzitter van het Vlijpark

( oktober  2012 )  In maart 2013 heb ik er tien jaar voorzitterschap van het Vlijpark op zitten. Een periode waarin waardevolle ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en de tuin toekomstgericht is geworden. Tijdens de ledenvergadering in maart 2013 zal ik mijn bestuursfunctie overdragen. Het waren jaren waarin ik vooral genoten heb van de groei van onze volkstuinvereniging het Vlijpark!
Lees verder


Stem op: De Regel van 100

( oktober  2012 )
  De Regel van 100 wordt gebruikt bij dagelijkse activiteiten in de natuur. Hierbij kan je denken aan bloemen plukken, kikkervisjes vangen. Als er meer dan 100 kikkervisjes of eitjes voorkomen mag je zoveel vangen als in een kleine kinderhand past. Verzorg ze verder goed en zet ze dan weer terug op de plek waar ze gevangen zijn. Dan heb je echt bijgedragen aan de bescherming van deze dieren. Ook kan deze regel worden toegepast om betrokkenheid met de eigen omgeving te krijgen.
Lees verder


Tentoonstelling Stedelijke Ecologische Structuur geopend

( oktober  2012 )  Op donderdag 18 oktober openden wethouder Sleeking (Milieu) en Reynvaan (Stadsbeheer) een tentoonstelling van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES). De tentoonstelling is tot 16 november te zien in de hal van het Stadskantoor aan de Spuiboulevard 300. Met het gemeentelijke project Stedelijke Ecologische Structuur (SES) wil de gemeente zoveel mogelijk verbindingen tussen groengebieden in en buiten de stad maken.
Lees verder


In halve eeuw ruim 60% minder vogels op het boerenland

( oktober  2012 )  Het aantal vogels op het boerenland is de afgelopen 50 jaar in Nederland met meer dan 60% afgenomen. In 1960 zaten er nog 1000 vogels op een vierkante kilometer, nu zijn dat er 300. Daarmee gaat het aantal boerenlandvogels in ons land harder achteruit dan in de rest van Europa. Vogelbescherming Nederland vindt de Nederlandse politiek nu krachtig moet ingrijpen. 
Lees verder


ZLTO wil brug slaan tussen stadslandbouw en boeren en tuinders

( oktober  2012 )  Enigszins tot verrassing van de eigen achterban heeft de Land- en Tuinbouw Organisatie Zuid de achterban opgeroepen om zich intensief te bemoeien met het nieuwe fenomeen van
de stadslandbouw. Veel leden vragen zich af waarom de organisatie zo veel tijd en geld in de stadslandbouw investeert. De ZLTO is van mening dat stadslandbouw voor alle boeren en tuinders een must is om het draagvlak bij burgers in de buurt en consument van je product te vergroten.Opvattingen over Nederlandse natuur zijn achterhaald

( oktober  2012 )  De gangbare opvattingen over natuur, natuurbeleid en natuurbeheer zijn achterhaald. De individuele burger beschouwt natuur in toenemende mate als iets dat maakbaar en manipuleerbaar is. Bovendien vervaagt de grens tussen virtuele en echte natuur in ras tempo, zeker onder jongeren.
Dat staat in de Toekomstverkenning natuurbeleving en -betrokkenheid in Nederland, die de stichting wAarde uit Beek-Ubbergen in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft geschreven. wAarde is de landelijke denktank voor groene vraagstukken. 'Een nieuwe visie is nodig om het debat over natuur niet te verlammen.'
Lees verder


Hoe de Vlijhoning werd geoogst...

( oktober  2012 )  In de week voorafgaande aan de Jaarlijkse HerfstFair heeft onze eigen Imker Jo de Haan de Vlijpark Honing geoogst!
Tijdens de Fair zijn vele potjes met zuivere - zonder toevoegingen - Vlijhoning verkocht. De Vlijtige Bijen hebben heel wat honing geproduceerd van de bloemen op onze tuinen.
Lees verder


HerfstFair Het Vlijpark: De experimenteer- en leertuin In 't Echt

( oktober  2012 )  Mooi weer, veel mensen, veel belangstelling. Ondanks dat de ingang van de experimenteertuin wat weggestopt was achter de tent met plantenverkoop, wist men ons toch te vinden. Mede dankzij de aanwijzingen van Ed aan de poort en de vlaggetjes van Roel. En ook doordat de stooklucht van de oven de nieuwsgierigheid prikkelde.
Lees verder


HerfstFair Het Vlijpark: Wat Een Heerlijke Mensen Op Onze Tuin!

( oktober  2012 )  De dag begon somber met regen, regen, regen. Met vereende krachten werd de tent opgezet en tegen 11 uur was t droog. Wat een heerlijke mensen op onze tuin: alles werd in harmonie tevoorschijn gehaald en mooi in de kramen ingericht. Dit jaar waren nieuw: de verse stroopwafels, Vlijhoning van de eigen tuin, experimenteertuin in 't echt, de handmade tuinartikelen van leerwerkproject Yulius en de Vliegende Hollander.
Lees verder


Geniet van de duisternis tijdens de Nacht van de Nacht

( oktober  2012 )  De Nacht van de Nacht is een landelijk initiatief om jong en oud te laten genieten van de schoonheid van echte duisternis. Ook in Dordrecht zijn er in de avond en nacht van zaterdag 27 oktober leuke en leerzame activiteiten. De Nacht van de Nacht draait om het beleven van de schoonheid van echte duisternis, maar is er ook voor bedoeld om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing.
Lees verder


6 oktober HERFSTFAIR op Het Vlijpark.

( september  2012 )  De leden van de Dordtse volkstuinvereniging Het Vlijpark sluiten het prachtige tuinseizoen af met een gezellige Herfstfair. Iedereen die nieuwsgierig is en misschien nog wat leuke plantjes voor winter en voorjaar wil kopen, is van harte welkom op zaterdag 6 oktober aan de Noordpolderweg (langs Noordendijk en bij v.v. Oranje-Wit). De fair begint om 13.30 uur en de toegang is gratis.
Lees verder


De deurkruk van de poort is verwijderd

( september  2012 )   Het winterseizoen voor het volkstuinencomplex is begonnen met het verwijderen van de deurkruk op de poort. Leden kunnen alleen nog naar binnen met hun sleutel. In april 2013 zal de deurkruk weer geplaatst worden.


Eten wat de stad schaft

( september  2012 )   Het begon een jaar of vijf geleden met een experimenteel blaadje sla uit eigen tuin, of een tomatenplantje op het balkon. Maar met eigen festivals, steeds meer bakken op braakliggende grond en een groeiend aantal winkels dat huis-, tuin- en keukenkits verkoopt, lijkt Urban Farming steedsmeer in Nederland te wortelen.
Lees verder


Vrijwilligersfeest Dordrecht

( september  2012 )   Het gemeentelijke jaarlijkse feest voor vrijwilligers van Dordrecht is met ingang van dit jaar gemoderniseerd en verplaatst naar een ander tijdstip. Het is dus niet meer gekoppeld aan de uitreiking van de vrijwilligersprijs. De uitreiking van de vrijwilligersprijs vindt plaats in januari 2013.
Lees verder


Workshop Interieur- tuinbeeld door ons tuinlid Helga Westerbeke

( september  2012 )   Zondag 21 oktober zal er weer een workshop tuinbeelden plaats vinden
in de kantine van het Vlijpark. De leuke creatieve dag begint om 10:00 en duurt tot ongeveer 15:30. De kosten zijn €60,- inclusief materiaal, lunch, 1x koffie en thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Tuinleden krijgen €5,- korting.

Lees verder


Dordrecht investeert in buiten spelen

( september  2012 )   Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht vindt buiten spelen zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De komende 10 jaar wil het college daarom blijven investeren in buitenspeelplaatsen. Er komen meer speelplaatsen die zijn aangepast aan kinderen met een beperking, er komt meer variatie in speelvoorzieningen, en er vindt een zekere concentratie plaats naar grotere speelplekken.
Lees verder


Stem nu voor de grootste viespeuk

( september  2012 )   In de uitzending van Vroege Vogels van zondag 9 september is het project de `Vieze Vijftig' gestart. Vanaf nu kunnen we op de grootste vervuilers van het land stemmen!
Lees verder


Samenwerking overeenkomst van Het Vlijpark met Yulius ondertekend

( september  2012 )   Het Vlijpark en Yulius hebben de samenwerkingsovereenkomst voor het Leer-Werk-Project ondertekend. Inmiddels zijn de leerlingen en hun begeleiders al enkele malen actief geweest op Het Vlijpark.
Lees verder


Er gaat het een en ander in de kantine veranderen

( september  2012 )   Het A&K-team heeft een aantal weken geleden bij het bestuur van onze vereniging een plan ingediend om de kantine een andere uitstraling te geven...
"Daarom wil ik bij deze een beroep doen op tuinleden die het A&K-team willen helpen met het vele verfwerk. Kan je schilderen en heb je gelegenheid om te helpen, laat het ons dan even weten".

Lees verder


Politiek heeft minder aandacht voor milieu en natuur

( september  2012 )   Rachel Heijne, directeur van de VVM, netwerk van milieuprofessionals, ziet de aandacht voor milieu en duurzaamheid bij politieke partijen enorm afnemen. ‘We moeten ervoor waken dat we de natuur niet vergeten.’
Lees verder


Natuur- en Vogelwacht Dordrecht en gemeente vieren samenwerking

( september  2012 )   Overkamppark heeft nu insectentoren en straks ook vleermuizentoren
De wethouders Piet Sleeking en Rinette Reynvaan onthulden woensdag 29 augustus een insectenmuur in het Overkamppark. Ook verrichtten ze daar de eerste werkzaamheden aan een vleermuizentoren. Met deze projecten, om de ecologische waarde in het park te versterken, vierden de wethouders de samenwerking met de Natuur- en Vogelwacht Dordrecht.
Lees verder


Open dag Moestuin de Kringloop 8 september 2012

( augustus  2012 )   We organiseren in 2012 weer een open dag van onze moestuinvereniging de Kringloop in Dordrecht en wel op zaterdag 8 september, van 11 tot 16 uur. Leden vh Vlijpark zijn op deze dag ook van harte welkom.
Lees verder


HVC bestrijdt wespennest op De Kleine Vlij

( augustus  2012 )   Een wespennest in de speeldernis! Er zit een gaatje in de grond waar de wespen druk in en uit vliegen. Donderdag hebben Roel en Jo linten geplaatst rond het nest en een groot bord er voor gezet om te voorkomen dat kinderen gestoken worden.Vandaag komt een man van HVC (Chris) om het nest te bestrijden.
Lees verder


Voorbereiding op 12 september: Groene kieswijzers

( augustus  2012 )   Er komen steeds meer mogelijkheden om je stemkeuze voor te bereiden. Naast de klimaatkeuze bestaat sinds kort de Groene Kieswijzer en de Dierenkieswijzer. De Groene Kieswijzer is een initiatief van Natuur en Milieu. De kieswijzer laat zien wat de Nederlandse politieke partijen van de natuur en het milieu vinden.  Vind jij natuur, milieu en duurzaamheid belangrijk?
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Open brief aan de leden van ATV Dordrecht

( augustus  2012 )   Geachte leden, Al vele jaren steekt het de kop op. Neen, we hebben het niet over onkruid, want dat kan je verdelgen. Uw bestuur heeft het over bepaalde leden die zich in woord en/of daad niet als goed verenigingslid gedragen. Dit verschijnsel heeft de ene keer de vorm van een fysieke bedreiging van het ene lid door het andere, een andere keer wordt een van uw bestuursleden spontaan overhoop gescholden, negeren, niet groeten, roddelcircuits. Vaak onmiskenbaar aanwezig als het gebeurt, maar moeilijk achteraf bewijsbaar en tastbaar te maken.
Lees verder


Doe je ook mee?
Om de wereld in één dag een stukje mooier te maken, ter grootte van Nederland!

( augustus  2012 )   Op 21 september gaat er iets groots gebeuren in Nederland. We gaan in één dag heel Nederland schoonmaken.  Het is geïnspireerd op een actie die plaats vond in Estland, waarbij alle Esten inderdaad in één dag hun land schoon maakten "Let's do it".
Lees verder


Onze eigen imker Jo de Haan ving in juni een bijenzwerm op Het Vlijpark

( augustus  2012 )   Een bijenvolk heeft de natuurlijke neiging om te gaan zwermen. Ze doen dit om zich te vermeerderen. Een aantal dagen voordat een deel van het volk gaat zwermen bereiden de vertrekkende bijen zich voor. Ze zuigen zich vol met honing en een aantal speurbijen gaat al op pad naar een geschikt nieuw onderkomen. De zwerm verlaat de kast en gaat aan een tak hangen.
Lees verder bij 'imker'


120 miljoen biologische bloemen helpen bijen

( augustus  2012 )   De actie 'Bijen houden van biologisch', die in april werd gelanceerd, is afgerond met groot succes. In nauwe samenwerking met Bionext en de Bijenstichting heeft Nature & More 400.000 zakjes bij-vriendelijk bloemzaad uitgedeeld aan meer dan honderd organisaties en duizenden consumenten. Dankzij al deze helpende handen zijn er 120 miljoen bloemzaadjes gezaaid in Nederland, Duitsland, België, Zweden, Frankrijk en Oostenrijk.
Lees verder


Wie gaat er met ons mee naar de FLORIADE op zaterdag 25 augustus?

( augustus  2012 )   Het Vlijpark-A&K Team organiseert een bezoek aan de Floriade 2012 in Venlo op  zaterdag 25 augustus 2012.
Was je altijd al van plan om eens naar de  Floriade te gaan, maar is het er nog nooit van gekomen?
Of ben je al eens geweest, maar wil je graag nog een keer? Ben je op zoek naar nieuwe ideeën voor je tuin? Ga dan met ons mee en ontdek het 66 hectare grote park en de 5 unieke themawerelden, van elkaar gescheiden door bosgebied. Laat je inspireren door meer dan 100 tuinen en paviljoens met unieke bloemen en planten van over de hele wereld!
Lees verder


Kleine vos meest gesignaleerde vlinder

( augustus  2012 )   De kleine vos is de meest gesignaleerde vlinder in de Nederlandse tuinen. De dagpauwoog eindigde op de tweede plaats, gevolgd door de atalanta. Dat meldt de Vlinderstichting. Afgelopen weekeinde werd voor de vierde keer de landelijke tuinvlindertelling gehouden, waarbij mensen een kwartier lang het aantal vlinders in hun tuin moeten bijhouden. De stichting ontving via internet meldingen uit ruim tweeduizend tuinen in Nederland – een record. In totaal werden 29.445 vlinders geteld, wat neerkomt op 14,5 vlinders per tuin. In bijna een kwart van de gevallen ging het om de kleine vos (Aglais urticae), een oranje vlinder met zwarte en gele vlekken op de voorvleugel en blauwe spikkels op de achterrand. De onderkant van de vleugel is donkerbruin. De kleine vos, die ook vorig jaar op de eerste plaats eindigde, voedt zich met nectar van verschillende planten.
Lees verder


Eetbare bostuin: principes, ontwerpen en aanleggen

( augustus  2012 )   Een groot voordeel van tuinen waarin net als in de natuur vooral vaste planten groeien is dat ze op termijn veel minder onderhoud vragen dan tuinen met vooral eenjarige planten. Voedsel produceren en biodiversiteit kunnen goed samengaan. In de natuur vind je de meeste biodiversiteit in bosranden en aan oevers. Zo’n bosrand kun je oprekken tot een hele tuin: een stadstuin, een tuinderij of een groter voedselbos met hogere en lagere planten.
Lees verder


Ecologisch Leven en Tuinieren

( juli  2012 )   Velt, vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren heeft een handige tuinkalender ontwikkelt. Per week en zelfs per dag geeft de kalender aan wanneer je radijsjes en sla kan zaaien of de pruimenboom kunt snoeien.
Lees verder


Vlinder Mee! Tel alle vlinders in je tuin.

( juli  2012 )   Doe mee: 4 en 5 augustus 2012
De vierde editie van de tuinvlindertelling is op 4 en 5 augustus 2012. Doet u ook (weer) mee? Tel alle vlinders in uw tuin! Kies voor de telling een dag in het weekend van 4 en 5 augustus 2012. Het moment kan je zelf uitkiezen, het liefst een zonnig moment.
Lees verder


Moestuinen in het Sterrenburgpark

( juli  2012 )  Onlangs zagen Sterrenburgers hun wens in vervulling gaan: een moestuin in eigen buurt. Bewoners zijn vanaf volgend jaar tuinierend te zien in hun (biologische) moestuin in het Sterrenburgpark. En er is nog ruimte voor geïnteresseerde toekomstige buurttuinders!
Lees verder


Kom zaterdag 21 juli rattenstaartjes proeven...in 't echt. Van 11:30 tot 12:30

( juli  2012 )  Vorige week woensdag was een afdeling van “Vrouwen van nu” (vroegere Plattelandvrouwen) op onze park op bezoek.
Na de entree met koffie vertelde Marijke den Hollander over het “Vlijpark” als tuincomplex en als vereniging. Jo de Haan vertelde over het waarom en het wel en wee van de bijenstal. Nel van de Heuvel vertelde over de activiteiten van de “Vlijvlinders” en ik vertelde eerst over onze experimenteer- en leertuin, waarna we “in ’t Echt” naar de experimenten gingen kijken.
Daar ging het onder andere over “vergeten groenten” en in onbruik of vergetelheid geraakte gebruiken, zoals het laten doorschieten van radijs. Dit gebeurde vroeger namelijk niet voor zaadwinning maar wanneer na de bloei de zaadpeulen gevormd waren, werden die gegeten.
De naam van deze peulen doet niet zo aan consumptie denken: RATTENSTAARTJES.
Ter kennismaking serveerden wij na een rondwandeling bij de groentesoep – van eigen tuin – een smakelijk garnituur van Oost Indische kers en rattenstaartjes.  Het oordeel van ons bezoek luidde eensgezind: Experiment geslaagd.
Margreet Huisman coördinator educatie.BESTUURS MEDEDELING:. Koffie en thee besluit

( juli  2012 )  Naar aanleiding van eerder gevoerde discussie heeft het bestuur in haar vergadering van 23 juni jl. het besluit genomen om de vergoeding die leden betalen voor een kop koffie of thee € 0,70 per consumptie te laten zijn. Vrijgesteld hiervan is de periode op de zaterdagochtend. Op dat moment kost de koffie en thee niets. Dit besluit heeft toch meer stof doen opwaaien dan het bestuur voorzien had. Verschillende leden hebben te kennen gegeven dat ook op andere momenten de koffie en thee consumptie gratis dient te zijn.
Lees verder


Tuintegelaars zijn zo onschuldig niet

( juli  2012 )  'De tweeverdienerstuin’ heeft tuinschrijver Romke van der Kaa het verschijnsel genoemd: de geheel of grotendeels betegelde tuin. Vanwege gebrek aan tijd om te tuinieren kiezen mensen steeds vaker voor makkelijk onderhoud: tegels. Tuinbladen en tuinprogramma’s moedigen dat aan, met dromerige ‘buitenkamers’, ‘buitenkeukens’ en ‘buitenbadkamers’.
Het lijkt een geval van persoonlijke voorkeur waar niemand wat mee te maken heeft: wie zin heeft om zijn of haar tuin in een tegeltableau te veranderen, moet dat vooral zelf weten. Maar deze voorkeur kon wel eens niet zo onschuldig uitpakken.
Lees verder


Lid van verdienste Thijs Hamers overleden.

( juli  2012 )  Ons tuinlid van verdienste Thijs Hamers is overleden. De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 12 juli om 13:00.

Heden ontvingen wij het droevige bericht dat lid van verdienste Thijs Hamers is overleden. Thijs was al langer ziek, veel tuinleden leefden met hem mee en boden hem steun. Juist ook in de laatste weken kon hij rekenen op veel aandacht van tuinvrienden.
Thijs was een echt verenigingsmens. Er kon altijd een beroep op hem gedaan worden. Met name het schilderwerk was van Thijs. De kantine heeft hij van binnen en van buiten meerdere malen geschilderd, alle stoelen, de bestuurskamer, de bank voor bij de ingang, de grote tafel op het terras, het hek en de speeltoestellen, alles wat in de verf gezet moest worden, werd door Thijs vakkundig onder handen genomen. De kwaliteit van het schilderwerk was altijd perfect, het schuren, voorbewerken en schilderen deed hij tot in de puntjes! Vele jaren verzorgde hij samen met zijn Sophie de koffie en thee tijdens de nieuwjaarsrecepties en ledenvergaderingen. We zullen Thijs missen, op zaterdagochtend even voor een kopje koffie, op dinsdagavond bij het biljarten en eigenlijk nog veel meer. Thijs was immers heel vaak op de tuin.
Namens de vereniging en het bestuur wensen wij Sophie en de kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Jacqueline Steeghs, voorzitter

Bekijkt u hier de rouwkaart.Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst Leer-Werk-Project Yulius - Vlijpark

( juli  2012 )  Aanwezig zijn vier medewerkers van Yulius en 25 tuinleden. Het doel van de avond is het verstrekken van informatie over een leerwerkproject van Yulius en het beantwoorden van vragen hierover. Dit leerwerkproject houdt in dat met ingang van 23 augustus driemaal per week 4 tot 6 jongeren onder leiding van 2 of 3 begeleiders een dagdeel in het kader van hun scholing en vorming groentaken komen uitvoeren op ons complex.
Lees verder


Tuingereedschap en vrijwilligers gezocht

( juni  2012 )  De vrijwilligers van de werkgroep Natuur, voeding en gezondheid van het Platform Duurzaamheid Dordrecht zijn dringend op zoek naar (gebruikt) tuingereedschap. De werkgroep zet zich in voor een groen en fleurig Dordrecht door onder meer zaaiacties op braakliggende terreinen te houden, zoals op de Staart en bij de Sportboulevard. Recent zijn werkzaamheden gestart om de bestaande Pluk- en Proeftuin op het Leerpark verder uit te breiden met een ‘eetbare tuin’. Extra gereedschap is daarvoor hard nodig. Er is vooral behoefte aan spaden, harken en kruiwagens, maar eigenlijk is alles welkom...
Lees verder


Tijd rijp voor buur-tuinen

( juni  2012 )  Buurttuinen zijn er in Nederland in grote hoeveelheden. Maar buurtuinen zijn er nauwelijks. Gek eigenlijk, want juist in deze barre financiële tijden zijn er kansen volop voor buurtuinen. Ze kosten namelijk bijna niets, er zijn nauwelijks procedures voor nodig en de maatschappelijke zin ervan neemt met de individualisering van de maatschappij steeds meer toe.
Lees verder


Stadslandbouw leuk, maar niet meer dan dat

( juni  2012 )  De opkomst van stadslandbouw is vooral goed om met name jongeren weer te laten zien waar voedsel vandaan komt. Maar stedelingen kunnen hierdoor absoluut niet in hun eigen voedsel gaan voorzien, wat wel eens wordt beweerd. Dat zegt stadsecoloog Vincent Kuypers van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Betreft de procedure bij schade en diefstal

( juni  2012 )  Aan de leden van de ATV Dordrecht. Betreft de procedure bij schade en diefstal. Om een goed gecontroleerd en eenduidig beleid te hebben bij het aanspreken van onze collectieve verzekering zullen met ingang van heden alle contacten tussen onze verzekeraar en onze leden worden uitgevoerd door onze penningmeester Peter Jongeneel (tuin 57). Op deze wijze wordt een goede en efficiënte afhandeling gewaarborgd. Dit houdt in dat als u schade heeft, u zich als eerste tot Peter kunt wenden.  Met vriendelijke groet, Het bestuur.


Jongeren maken volkstuin van hangplek

( juni  2012 )  Een groep jongeren uit Lelystad heeft zijn hangplek ingericht als volkstuin. Aan die voorwaarde moesten ze voldoen om op het volkstuincomplex aan de Bosweg te mogen blijven. Aanvankelijk kregen de jongeren een brief van de gemeente waarin stond dat ze moesten vertrekken. Dit na klachten van geluidsoverlast door bewoners van het naastgelegen Golfpark. Een aantal schuurtjes dat de jongeren had gebouwd moest weer worden afgebroken. Ze mochten er één laten staan. Die doet nu ook meteen dienst als clubhuis voor het volkstuincomplex.
Lees verder


Hartelijk dank voor het adopteren van onze moestuin!

( juni  2012 )  Beste mensen van de Tuinder Vereniging Dordrecht, Hartelijk dank  voor het adopteren van een aantal moestuinen in Dordrecht Zuid-Afrika!  Met deze gift kunnen we 4 gezinnen twee tuinseizoenen helpen met zaaigoed en tuingereedschap.
Lees verder


Het Vlijpark biedt ruimte voor een leer-werk-plek onder professionele begeleiding

( juni  2012 )  Het bestuur voert op dit moment overleg met stichting Yulius onderwijs, locatie Het Tij, over een leer-werk-plek op het Vlijpark. Yulius moet zijn plek op het Wellantcollege deze zomer verlaten. De stichting wil graag op ons park verder om een plek te bieden aan een groep leerlingen met een autistische achtergrond. Het gaat om een kleine lesgroep (4 tot 6 personen) onder professionele begeleiding. Op 2 juli is er een informatiebijeenkomst.
Lees verder


Adviesbureau KPMG: Meer groen, minder ziekte

( juni  2012 )
  KPMG heeft aangetoond in een onderzoek dat met 10% meer groen in de stad er op jaarbasis 95 miljoen wordt bespaard aan depressies en angststoornissen.
Lees verder


Tienpuntenplan Natuur

( juni  2012 )
  Ruim veertig groene organisaties, waaronder de KNNV, hebben een tienpuntenplan voor een 'goed natuurbeleid' gepubliceerd vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september.
Lees verder


Slechts zestig vierkante meter groen per inwoner in Zuid-Holland

( juni  2012 )
  Groene organisaties roepen de provincie Zuid-Holland op om haar verantwoordelijkheid te nemen. Zuid-Holland is de provincie met het minste groen en natuur van ons land. Door de forse bezuinigingen zijn noodzakelijke investeringen in natuur en milieu, nu niet mogelijk. Maar niets doen is geen optie.
Lees verder


Chinees onderzoek legt verband tussen glyfosaat en Parkinson

( juni  2012 )
  Chinese onderzoekers hebben een verband aangetoond tussen het gebruik van glyfosaat (o.a. via het middel Roundup) en de ziekte van Parkinson. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Neurotoxicology & Teratology.
Lees verder


Mooie spullen...Op dinsdag 12 juni toog de dinsdagochtendploeg met divers materieel richting het Wellant college...

( juni  2012 )  Het Wellant college is bezig met het afbreken van de kassen. Ook yulius had daar activiteiten voor jongeren. Er stonden veel spullen die wij mogen hebben.
Lees verder


Liefde voor de volkstuin

( juni  2012 )  Het tijdschrift immaterieel erfgoed van Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft een 6 pagina's groot artikel geplaatst over het volkstuinieren.  Ook Het Vlijpark wordt hierin genoemd!
"De ruimtelijke ontwikkeling in Zuid-Holland is de laatste jaren in een rap tempo gegaan. Het landschap verandert snel. De verstedelijking zet door en legt beslag op de groene ruimte en op recreatieve mogelijkheden. In Zuid-holland bevindt zich de grootste oppervlakte aan volkstuinen in Nederland. Het merendeel van de volkstuincomplexen ligt rond de grote steden. Steeds vaker komen deze complexen onder druk te staan, door bijvoorbeeld plannen voor een nieuwbouwwijk of een bedrijventerrein".
Lees verder


Bestuurslid Willem van Stigt getrouwd met zijn Ans.

( juni  2012 )  Ons bestuurslid Willem van Stigt ( tuin 16 ) is op 7 juni jl met zijn Ans getrouwd!
Ans en Willem: van harte gefeliciteerd met dit heugelijke feit. Heel veel fijne jaren toegewenst namens de leden van ATV Het Vlijpark.
Bekijk de foto  of kijk bij activiteiten.Draadloos internet op het Vlijpark beschikbaar

( juni  2012 )  Op het terras en in de kantine is inmiddels voor de leden draadloos internet beschikbaar via WIFI. Vraagt u aan het bestuurslid van dienst op zaterdagochtend om de toegangscode voor het beveiligde netwerk.


Natuur in lenteakkoord: juiste prioriteiten, maar...

( mei  2012 )  Natuurmonumenten en de 12 Landschappen zijn blij met de wijze waarop de vijf partijen van het Lenteakkoord hun plannen met de natuur hebben uitgewerkt. Nijpende tekorten op het natuurbeheer worden teruggedraaid. Het realiseren van het nationale netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), krijgt een flinke impuls. Daarmee stellen de partijen de juiste prioriteiten. Vooral verheugend is dat het kabinet het extra geld voor natuur meerjarig in de boeken schrijft. Natuurmonumenten en De12Landschappen hebben hiervoor gepleit sinds de vaststelling van het Lenteakkoord, dat aanvankelijk alleen 2013 betrof. Met deze terechte lange-termijninterpretatie ontstaat perspectief op een ambitieus, onderbouwd natuurbeleid waarmee we een tijd vooruit kunnen.
Lees verder


Lichtvervuiling verstoort insecten

( mei  2012 )  De invloed van straatverlichting en lichtvervuiling (zoals tuinverlichting, red.) op insectenpopulaties is onderschat. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Exeter. Kunstmatige verlichting groeit wereldwijd met naar schatting 6 procent per jaar. Wetenschappers wisten al dat de verlichting invloed heeft op het gedrag van individuele insecten, maar de gevolgen voor hele gemeenschappen waren nog niet gekend.
Lees verder


Tuinfair 2012

( mei  2012 )  De Tuinfair 2012 is een geweldig succes geworden! Veel bezoekers kwamen met fiets en auto op onze prachtige volkstuin af. Ze kochten veel tuin-, groenten- en kruidenplanten. De informatiekraam van onze eigen imker Jo werd druk bezocht, velen weten nu hoe het zit met die bijen. Op het terras zijn zeker 16 taarten opgegeten door bezoekers en tuinleden. De vele heerlijke lunchgerechten waren aan het eind van de dag ook schoon op. Alle vrijwilligers werden voorzien van volop eten en drinken. Alle vrijwilligers, hartelijk dank, zonder jullie was dit niet mogelijk geweest!
Lees verderDiafilmpje over het Vlijpark op youtube

( mei  2012 )  Gepubliceerd op 14 mei 2012 door Ron den Dikken. Natuurlijk tuinieren bij amateurtuinders vereniging het Vlijpark te Dordrecht, door www.tuincursus.com.
Lid worden van een amateurtuindersvereniging is een prachtige manier om veel te leren van ervaren amateur tuinders.
Kijk hier


BESTUURS MEDEDELING: Jaarlijkse schouw van de tuinen

( mei  2012 )  In de periode van 6 tot 20 juni worden weer alle tuinen op het Vlijpark geschouwd. Alleen op tuinen waar in de eerste ronde aandachtspunten zijn geconstateerd, vindt tussen 22 augustus en 5 september een tweede schouw plaats. Wilt u zo vriendelijk zijn de schouwers toegang tot uw tuin te verlenen. Vragen over de schouw kunt u stellen aan de coördinator van de groencommissie: Marijke den Hollander, via info@vlijpark.nl. Met vriendelijke groet, Bestuur Vlijpark.
Lees hier de aandachtspunten


Natuurclubs pleiten voor nieuwe natuurwet

( mei  2012 )  De groene organisaties van Nederland presenteren vandaag een 10 puntenplan voor nieuw natuurbeleid, vooruitlopend op de verkiezingen in september. Onderdeel daarvan is een effectieve natuurwet. Zij pleiten voor broodnodig natuurherstel, gecombineerd met toegankelijk groen voor alle Nederlanders.
Lees verder


Bijen nog vogelvrij bij tuincentra

( mei  2012 )  In februari dit jaar startte Milieudefensie Arnhem een handtekeningenactie waarbij aan Intratuin Arnhem gevraagd wordt te stoppen met de verkoop van bestrijdingsmiddelen die gevaarlijk zijn voor bijen. Intratuin heeft inmiddels gezegd dat zij de gevaarlijke middelen niet uit de schappen haalt zolang deze niet wettelijk verboden worden. Intratuin gaat wel aan de klant informatie over de gevaarlijke middelen geven. Hiermee schuift zij haar verantwoordelijkheid af.
Lees verder


Fotowedstrijd met thema 'OUD EN NIEUW OP DE TUIN'

( mei  2012 )  Het is al weer twee jaar geleden dat er een fotowedstrijd op Het Vlijpark is gehouden. Tijd dus voor een nieuwe wedstrijd. Dit keer hebben wij gekozen voor het thema: 'Oud en Nieuw op de tuin'. Dit thema kan zowel letterlijk als figuurlijk worden uitgewerkt en wij hopen dat het garant zal staan voor vele kleurrijke foto’s.
Lees verder


Drijvende Ecolodge in de Biesbosch

( april  2012 )  In opdracht van Nationaal Park De Biesbosch heeft het natuurpark er nog deze zomer een aanwinst bij, de Ecolodge. De Ecolodge is ontworpen door Marijn Beije Design en is gebouwd door APEcolodges. De Ecolodge ligt momenteel nog in Alblasserdam maar is vanaf deze zomer te boeken in de Biesbosch. De drijvende lodge heeft overnachtingsplaatsen voor maximaal vier personen. In de Biesbosch wordt de Ecolodge midden in het water aan een anker gelegd.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Verslag van de ALV van ATV Dordrecht Het Vlijpark.

( april  2012 )
  De voorzitter, mevrouw Jacqueline Steeghs, opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Een speciaal welkom aan mevrouw Tirza Monster die namens Fair Trade Dordrecht het woord zal voeren bij agendapunt 10. De presentielijst is door 31 leden getekend. Vijf leden hebben aangegeven dat zij niet aanwezig konden zijn. Het bestuur vraagt wie het woord willen voeren tijdens de rondvraag. Acht leden geven aan hier gebruik van te willen maken.
Lees verderVoortgang educatie “In ’t Echt”

( april  2012 )  Onder het bord “werk in uitvoering” draait de experimenteer- en leertuin weer op volle toeren. De ingang is gereed, de zuilen zijn beplant met kamperfoelie, ingeplant met Oost Indische kers – onderin –, vetplantjes – boven.
Lees verder


Run op biologisch bijenbloemenzaad

( april  2012 )  De nationale campagne 'Bijen houden van biologisch' is van start gegaan in een biologische fruitboomgaard in Lobith. Een fruitteler, een imker en twee als bijen verklede kinderen zaaiden het eerste van 400.000 zakjes bij-vriendelijk bloemzaad uit. Het doel van de campagne is om de bijenstand te verbeteren en te wijzen op de rol die biologische, pesticidenvrije landbouw hierbij kan spelen. De aanvragen voor zakjes bloemzaad stromen inmiddels binnen.
Lees verder


Vooral vrouwen willen eigen moestuintje

( april  2012 )  Moestuinieren is in. 'Meer en meer mensen kweken hun eigen groenten. Het valt op dat vooral vrouwen een eigen moestuin onderhouden', zegt Marc Stael van natuurvereniging Velt Groot-Zedelgem.
Lees verder


Tuinreservaten: tuinier je fit!

( april  2012 )  Tuinieren is topsport! Bert Ydema vertelt in dit boek hoe hij na zijn pensionering plezier houdt in het leven door bezig te zijn met planten en bloemen.  Hij voelt zich er beter door en verbaast zich over de oudjes die hun tuin laten bestraten omdat het tuinonderhoud ze allemaal teveel wordt.  Zijn devies: “tuinier je fit!”  Startende tuinders: In dit boekje komt eigenlijk alles aan bod voor startende tuinders. Bert beschrijft het gereedschap wat je nodig hebt, welke planten, bloemen en groenten het leuk doen en hoe je ze stekt, verzorgt en vertroetelt.
Lees verder


Algemene Leden Vergadering

( april  2012 )  Op vrijdag de 13de April vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in de kantine van Het Vlijpark. De druk bezochte vergadering kende de feestelijke benoeming van een nieuw bestuurslid en drie leden van Verdienste.
Lees verder


Nieuw! De Pluktuin.

( april  2012 )  Twee stukken links en rechts bij de ingang van de tunnelkas zijn gereed gemaakt voor de Nieuwe Pluktuin. Arie de Jong is al een paar dagen bezig geweest het stuk schoon te maken en van compost te voorzien. Ton van den Heuvel heeft het gefreest en Jan Overhand heeft aan de achterzijde een aantal bessenstruiken gezet. Aan de voorkant komen aardbeien. Een promotieplek voor de planten die vanuit de tunnelkas worden verkocht. Voor de foto's klik op de volgende link.
Lees verder


Presentatie Volkstuinenkaart Zuid-Holland

( april  2012 )  Op zaterdag 12 mei 2012 presenteert het Erfgoedhuis Zuid-Holland de Volkstuinenkaart in het verenigingsgebouw van volkstuindersvereniging Blijdorp te Rotterdam. Het Erfgoedhuis brengt met de Volkstuinenkaart aan de ene kant de historische ontwikkeling van volkstuinen en hun plaats in de openbare ruimte in Zuid-Holland onder de aandacht. Aan de andere kant geeft de kaart maar liefst 35 volkstuincomplexen aan, waaronder Het Vlijpark, inclusief specifieke informatie over de tuinen en hun relatie met de omgeving.
Lees verder


Kruidenspiraal in Crabbehof

( april  2012 )  Op het pleintje tussen het kantoor van Trivire en de buurtmoestuin verrijst een grote kruidenspiraal. De aanleg vindt plaats door leden van de werkgroep ‘Natuur, voeding en gezondheid’ van het Platform Duurzaamheid Dordrecht, onder de enthousiaste leiding van Hans Kok. Voor Hans, Permacultuur-ontwerper, is het een uitdaging om te laten zien hoe je samen zoiets simpels bouwt met eenvoudige middelen.
Lees verder


Actie Bijenstichting tegen afschaffing RUB heeft succes

( april  2012 )  In Nieuwsbrief 12 (van de KNNV) riepen wij op om de actie van de Bijenstichting tegen afschaffing van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen(RUB) te steunen. Die actie heeft succes gehad. Staatssecretaris Bleker heeft de Commissie Toelating Gewasbestrijdingsmiddelen en Biociden verzocht om de afschaffing niet per 1 juli 2012, maar per januari 2013 in te laten gaan. Hierdoor kunnen allerlei onschuldige en bijvriendelijke bestrijdingsmiddelen, zoals suiker tegen wortelrot en zeep tegen luizen, die veel gebruiktworden in de biologische landbouw alsnog goedkeuring krijgen.


AVVN-themabijeenkomst Groen en Handicap

( april  2012 )  Rond 1,7 miljoen mensen hebben een beperking, motorisch, visueel en/of auditief. Volkstuinders en bezoekers van tuinparken zijn in de toekomst ook minder mobiel. Mensen met een beperking hebben dezelfde wensen en behoeften op het gebied van recreatie als “gewone” mensen. Alleen lopen ze vaak tegen obstakels op als slecht berijdbare paden, drempels, het ontbreken van een gehandicaptenparkeerplaats, een gehandicaptentoilet, etc. Ook is de informatie over bereikbaarheid en toegankelijkheid van tuinparken vaak ontoereikend.
Lees verder


Workshop Tuinbeelden op zondag 22 April

( april  2012 )  Op verzoek van enkele tuinleden wordt de workshop bij voldoende deelnemers
( minimaal 6 ) op zondag gegeven! De creatieve gezellige dag kan met mooi weer ook  gedeeltelijk buiten plaatsvinden. Kosten € 55,- inclusief; materiaal 1x koffie met iets lekkers, lunch en 1x thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Voor deelnemers met de vrijwilligerspas is er 10% korting. Wil je meedoen dan hoor ik dat graag voor 12 april.

Lees verder


5 april as: Voedsel tribunaal   Hoe voeden we onze steden in de toekomst?

( maart  2012 )  Naar aanleiding van het Foodprint programma van Stroom Den Haag verschijnt op 5 april 2012 Nils Norman, Eetbaar Park/ Edible Park.  In dit boek toont kunstenaar Nils Norman (1966, woont en werkt in London) een kunstwerk dat groeit en bloeit en heerlijke groente en fruit oplevert. Voor verschillende Haagse locaties heeft hij onder de titel Eetbaar Park een speciale moestuin op basis van permacultuur ontworpen. Permacultuur is een bijzondere vorm van ecologisch (moes)tuinieren, waarbij verschillende planten, bomen en struiken zo gecombineerd worden dat ze elkaar versterken.
Lees verder


GroenePassie  Dé tuinbeurs voor volkstuinders

( maart  2012 )  Van 22 t/m 25 november 2012 –wanneer echte tuinliefhebbers zich al op het nieuwe tuinseizoen oriënteren- beleeft in de Americahal in Apeldoorn de volkstuinvakbeurs GroenePassie zijn première. Voor het eerst is er speciaal voor volkstuinders een tuinbeurs waar ze al het goede voor hun hobby onder één dak vinden. GroenePassie biedt groene kennis en groene emotie en richt zich op beleving!  Tal van exposanten spelen met hun producten en diensten in op de ideeën, wensen en trends van natuurvriendelijke volkstuinders.
Lees verder


Vrijdag 13 april: Algemene Leden Vergadering ATV Dordrecht

( maart  2012 )  De ALV vindt plaats op 13 april om 20:00 uur in de kantine van Het Vlijpark. Zaal open om: 19:30. De papieren agenda kunt u in het weekend van 24/25 maart verwachten. De digitale versie kunt u via onderstaande link alvast lezen.
Lees verder
 
Per abuis het stuk van de groencommissie niet in de papieren ALV agenda opgenomen.
Lees Hier het verslag van de groencommissie voor de agenda ALV 2012.


Beleef de lente

( maart  2012 )  Ze zijn er weer: de webcams van Vogelbescherming Nederland! We volgen de vogels terwijl ze nestelen, broeden en hun jongen voeden. En natuurlijk hopen we de jongen ook weer te zien uitvliegen.
Lees verder


U kunt tot 8 april de op het Vlijpark opgekweekte planten bestellen

( maart  2012 )  Dit jaar is het mogelijk om planten uit de zaailijst 2012 vooraf te bestellen. Omdat we hebben te maken met een natuurproduct geldt hierbij uiteraard het voorbehoud dat uw bestelling alleen geleverd kan worden indien het opkweken van de planten succesvol verloopt.
U kunt tot en met 8 april 2012 soorten en aantallen bestellen met vermelding van uw naam via het volgende mailadres: bestellijst.vlijpark@yahoo.com
Lees verder


Thomas van Amsterdam (tuin 44) overhandigde besparingscheque aan wethouder

( maart  2012 )  Medewerkers van de sociale werkvoorziening Drechtwerk hebben in het Dordtse Stadskantoor nieuwe tl-balken geplaatst. Deze balken zijn veel energiezuiniger en gaan langer mee dan de oude lampen. De nieuwe lampen besparen maar liefst 47 ton CO2. Dat is vergelijkbaar met de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van meer dan vijf huishoudens.
Thomas overhandigde woensdag 14 maart vol trots een CO2-besparingscheque aan wethouders Harry Wagemakers (duurzaamheid) en Bert van der Burgt (arbeidsmarktbeleid), als afronding van het project.
Lees verder


Nederland blokkeert het gebruik van bij-vriendelijke middelen in land- en tuinbouw

( maart  2012 )  Het voorgenomen besluit over de afschaffing van de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) impliceert onder meer dat u een vergunning moet aanvragen om insecten uit uw moestuin te houden met bijvoorbeeld een knoflookpreparaat. Echter, bespuiten van uw rozen met middelen als Luizen en Witte Vlieg, te koop in het tuincentrum (met daarin het voor bijen zo dodelijke Imidacloprid) mag u wel gebruiken.
Lees verder


AVVN komt op voor milieuvriendelijke middelen

( maart  2012 )  Het AVVN is zeer verontrust over het voornemen van de Commissie voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) om per 1 juli de toelating van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen in te trekken. Er bestaat daarmee een aanzienlijk risico dat dit leidt tot een grote stijging van het gebruik van chemische middelen door particulieren. Nederland telt 240.000 volkstuinen en bijna 5 miljoen tuinen – de milieuschade kan enorm worden. We hebben daarom formeel bezwaar aangetekend bij de CTGB en tevens aan verantwoordelijk staatssecretaris Bleker gevraagd om het voornemen van de CTGB te heroverwegen.
Lees verder


Picabelletjes

( maart  2012 )
  Hobbytuinder Frans Picavet beschrijft in deze bundel columns het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren in al zijn facetten zoals hij dat heeft beleefd op tuincomplex Langs de Akker in Amstelveen. Hij vertelt over natuurprojecten zoals de natuuroever, de insectenmuur, waarnemingslijsten, stobbenwallen, puinmuurtjes, ijsvogelwanden, bodembedekkers enzovoort.Verder over het enthousiasme van de voorvechters, de steun van de vele vrijwilligers, de samenwerking met het IVN en over de planmatige aanpak met als doel het tuincomplex te veranderen in een modern natuurrijk tuinenpark waar het voor mens, dier en plant goed toeven is.
Lees verder


Druivenworkshop bemesting en biologische gewasbescherming

( maart  2012 )  Zaterdag 10 maart zal in Themapark De Westlandse Druif de druivenworkshop ‘bemesting en biologische gewasbescherming' worden gehouden. De belangstelling is nu al zo groot dat besloten is om de cursus in de congreszaal van het Themapark te geven. De Westlandse Druiventuin in Monster maakt al jaren gebruik van organische meststoffen. Die ervaring zal gedeeld worden met de cursisten. Daarnaast zal dieper in worden gegaan op biologische gewasbescherming (plagen bestrijden met natuurlijke vijanden).
Lees verder


Tuinieren tegen de tranen

( februari  2012 )  Somber? De donkere dagen moe? Tijd om de planten te verpotten. Want: tuinieren helpt tegen somberheid. Dat blijkt uit onderzoek van Agnes van den Berg , bijzonder hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschapper bij Alterra in Wageningen. Van den  Berg: „Mensen met depressieve klachten zitten vaak vast in een negatieve gedachtenspiraal. Ze kunnen stressgevoelens slecht loslaten. Groen trekt automatisch de aandacht en leidt daardoor af. Sneller,of natuurlijker dan andere bezigheden.
Lees verder


Jo de Haan van Tuin 4 officieel imker

( februari  2012 )  Afgelopen week heeft Jo de Haan haar diploma gehaald als imker. Wij feliciteren haar van harte en zijn er trots op dat het vlijpark nu ook een eigen imker heeft!
Bekijk hier Vlijpark's eigen imker pagina.


Een impressie van het 6e Duurzaamheidscafe op 8 februari j.l.

( februari  2012 )  Platform duurzaamheid Dordrecht is een burgerinitiatief die met dialoog en debat het duurzaam handelen van politiek, burgers en bedrijven in Dordrecht wil bevorderen. Dordtenaren die energie willen besparen of met meerdere mensen zelf energie willen gaan opwekken en leveren, kunnen daarvoor binnenkort advies en ondersteuning krijgen via de Energie Coöperatie Dordrecht. Dat maakte Rein Meester van de ECD  afgelopen woensdag bekend in het drukbezochte Dordts Duurzaamheidscafé. De gemeente Dordrecht en  de onderneming HVC zijn samen eigenaar van ECD.
Lees verder


Zaterdag 11 febr. is er geen extra winterzaterdag ivm de vorst.

( februari  2012 )  Zaterdag aanstaande zal ivm de vorst de geplande extra winterzaterdag met vrijwilligerswerk voor het Vlijpark géén doorgang vinden. De mest die uitgereden zou moeten worden is stevig bevroren en zo zijn er meer dingen die bij deze vorst niet kunnen gebeuren. Gaat u lekker schaatsen! Op zaterdag 25 febr. bent u weer van harte welkom om vrijwilligerswerk te komen doen op ons stadsparadijs.


Volop energie in Duurzaamheidscafé op 8 februari

( februari  2012 )  Energie is het thema van het Dordts Duurzaamheidscafé op woensdag 8 februari. Welke mogelijkheden van alternatieve energie en energiebesparing zijn er op het eiland van Dordrecht? Wat wordt al toegepast in Dordrecht? Het café duurt van 20.00 tot 22.00 uur en wordt gehouden in gehouden in Duurzaamheidscentrum Weizigt aan het Van Baerleplantsoen 30.
Lees verder


Vragenuurtje met William

( januari  2012 )  Na afloop van de winterwerk ochtenden op 11 en 25 februari verzorgt William Wijngaarden ( hovenier) van 12:30 tot 13:30 uur weer een ´vragenuurtje´ voor de tuinders van het Vlijpark. Heb je vragen over snoeien, grondverbetering, kwaaltjes van planten, struiken of bomen stel ze dan aan William. Je kunt ook vragen of hij even met je meeloopt naar je tuin voor een advies op maat. Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid mail dit dan s.v.p. naar info@vlijpark.nl.
Het vragenuurtje start in de kantine van het Vlijpark.


Nieuwe NieuwsBrief van Dordt Duurzaam

( januari  2012 )  Dordt Duurzaam bundelt nieuws, achtergronden en initiatieven op het gebied van duurzaamheid uit Dordrecht en omgeving. Graag laten we zien wat er allemaal speelt in Dordrecht. Daarvoor ontvangen we ook graag uw nieuws!
Lees verder


Doet u ook mee met de Extra Winterzaterdagen?

( januari  2012 )  Op ons park is een aantal extra tuinwerkzaamheden te doen. Doet u deze winter mee om samen deze klussen uit te voeren? Voor iedereen is er wat te doen: zowel zwaar als licht werk. 
We beginnen om 9.15 uur met koffie en eindigen om 12.00 uur. En daarna  natuurlijk lekkere huisgemaakte soep en een drankje. Het is nog op twee zaterdagen:  11 februari  25 februariMarx en Spinoza in gezelschap van volkstuinders en grafdelvers

( januari  2012 )  Een eigen kijk op de wereld, een origineel inzicht of denkwijze; het zijn de uitgangspunten van een serie bijzondere ‘Ontmoetingen in (villa)Augustus’. Op dinsdagavond 31 januari houdt Jan-Hendrik Bakker, filosoof en schrijver van het recent verschenen boek ‘Grond’, een pleidooi voor aards denken en een groene stad.
Lees verder


Groen Zaad

( januari  2012 )  Een belangrijk moment voor de moes- en siertuinder valt nu. Zogenaamd is er niets te doen in de tuin, dus zit de tuinier in de leunstoel, en zwelgt, want de zadencatalogi zijn gearriveerd. Gek van begeerte maakt hij een eerste bestellijst (zo lang als een arm) en uiteindelijk de laatste, realistische (ingekort tot handbreedte).
Lees verder


Nieuwe NieuwsBrief van het KNNV

( januari  2012 )  met oa: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) keert zich tegen Tweede Kamer. Het Ctgb heeft besloten tot de toelating van het middel Roundup Force (glyfosaat) van Monsanto. De toelating betreft ook het gebruik van het middel in de bosbouw en het onderhoud van openbaar groen. Het Ctgb bruskeert hiermee de Tweede Kamer die in september een motie aannam voor het verbod op het gebruik van het Roundup voor nietcommerciële doelen.
Lees verder


2012: Jaar van de bij

( januari  2012 )  Vroege Vogels opent het Jaar van de BIJ op 1 januari! Wereldwijd gaat het al jaren slecht met de bijenstand. De oorzaken zijn divers. De gevolgen groot. Daarom is 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Bij.
Lees verder


Goh, staat het fluitenkruid nú al in bloei?

( januari  2012 )  Braam, fluitenkruid en gele lis staan alweer in bloei. Of nog steeds? Is het een vroege voorjaarsstart of een late najaarsherkansing? Biologen weten het niet meer. „Misschien is het tijd om te concluderen dat ze het hele jaar doorgaan”, zegt Arnold van Vliet. Hij is coördinator van De Natuurkalender, een initiatief van de Wageningen Universiteit en het radioprogramma Vroege Vogels. Biologen en vrijwilligers houden het hele jaar bij wat er groeit en bloeit, wat er terugkeert van de voorjaarstrek en wat er jongen krijgt.
Lees verder


2011d'Waalfilm

( december  2011 )  is een inspirerend verhaal over natuur, water, recreatie, historie en veiligheid.
Maar bovenal over schoonheid van het Nederlandse rivierenland.
Bekijk deze fraaie filmfotowedstrijd 'mijn volkstuin(huis)' levert winnaar op

( december  2011 )  Eerder dit jaar konden inwoners uit Zuid-Holland meedoen aan de fotowedstrijd Mijn volkstuin(huis)! Er zijn veel prachtige foto’s ontvangen, waardoor het vermoeden dat er in Zuid-Holland veel mensen zijn die genieten van een volkstuin is bevestigd.
De jury is inmiddels bijeen gekomen en heeft een keuze gemaakt. Hierbij is gekeken naar creativiteit, fotografische kwaliteit en het achterliggende verhaal. De winnaar van de wedstrijd is geworden: de familie Poot uit Berkel en Rodenrijs.
Lees verder


Duurzaamheidsfabriek beste duurzaamheidsplan van Nederland!

( december  2011 )  Gisteravond is bekendgemaakt dat de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht de prijs voor het ‘Beste duurzaamheidsplan’ van Nederland heeft gewonnen! De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Financieel Dagblad schreven een landelijke prijsvraag uit voor duurzaamheidsprojecten die in uitvoer zijn of gaan. De Duurzaamheidsfabriek kwam als winnaar uit de bus. Een prachtige erkenning voor een uniek project!
Lees verder


Nieuwe NieuwsBrief van Dordt Duurzaam

( november  2011 )  Het onkruid op verharding in de Dordtse Binnenstad wordt op een heel duurzame en innovatieve manier bestreden: met bijna kokend slootwater dat wordt verwarmd door de verbranding van houtsnippers. En véél meer....
Lees verder


Verslag van de Extra ALV van 28 nov 2011

( november  2011 )  .....De heer Willem van Stigt is als enige kandidaat door het bestuur voorgedragen. Hij heeft een schriftelijke akkoordverklaring ondertekend. Voor de vergadering zijn geen tegenkandidaten ingebracht, waardoor de heer Willem van Stigt bij acclamatie benoemd wordt in zijn functie van algemeen bestuurslid; onder applaus van de aanwezigen.
.....De voorzitter spreekt Ton van den Heuvel op een bijzonder lovende wijze toe voor zijn niet te stuiten praktische inzet voor onze vereniging. Veel belangrijke zaken voor onze vereniging zijn slechts alleen gerealiseerd omdat Ton zich daar voor heeft ingezet.
Lees verder


Verbod op Roundup

( november  2011 )  De Tweede Kamer wil een verbod op het gebruik van het onkruidverdelgingsmiddel
Roundup voor niet-commerciële doelen. Sinds 2002, het jaar dat het werkzame middel glyfosaat toegelaten werd, heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat glyfosaat geboorteafwijkingen, de dood van reptielen en amfibieën alsmede verstoorde bodemsystemen kan veroorzaken en hormoon- verstorende effecten heeft. Ook brengt glyfosaat de productie van drinkwater in gevaar. De motie was ingediend door GroenLinks, PvdA en D66.Nieuwe NieuwsBrief van KNNV

( november  2011 )  De KNNV is de vereniging voor veldbiologie. De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 N’s: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig onder redactie van de KNNV Natuurbeschermingscommissie.
Lees verder


Vlijvogels op zoek naar accordeonist onder de tuinleden

( november  2011 )  Het Vlijpark Koor "De Vlijvogels" in oprichting is op zoek naar een accordeonist. Is er misschien ook op de tuin iemand met een zangkoor ervaring? Alle suggesties zijn welkom bij Lydia Amsterdam. Mail Lydia op: l.amsterdam(at)chello.nl of kijk bij tuin 92.
Lees verder


Een tuinlid heeft het grote hek naar de parkeerplaats open aangetroffen...

( november  2011 )  Het grote hek van de parkeerplaats is weer eens geheel geopend aangetroffen. Zo wordt het wel heel gemakkelijk gemaakt voor dieven en landlopers. Willen de leden er op letten dat ze mede verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en inbraakpreventie?...


Doe mee met de Vlij-Singers!

( november  2011 )  Oproep tot deelname aan een Vlijparkkoor. "Zijn er hier op de tuin nog meer vlijvogels die met ons willen zingen??"
Lees verder


Workshops druiven snoeien op zaterdag 12 en 19 november in Monster

( oktober  2011 )  De druiven snoeiworkshops  bij Themapark De Westlandse Druif zijn inmiddels een begrip. Op zaterdag 12 en op zaterdag 19 november zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij voor deze succesvolle snoeicursus. De populariteit van De Westlandse Druif groeit. Er zijn steeds meer druiven- liefhebbers die de fijne kneepjes van het vak willen leren.
Lees verder


Groente en fruit telen in de stad: check de bodem

( oktober  2011 )  Stadslandbouw staat de laatste tijd in de schijnwerpers in Dordrecht. Denk aan spontane moestuintjes van particulieren die al in Dordrecht te vinden zijn. Hartstikke leuk! Maar niet alle Dordtse grond is geschikt voor telen en consumeren van groente.
Lees verder


Oud Lid van Verdienste Bas van Leeuwen overleden

( oktober  2011 )  Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden op 24 oktober van ons oud lid van verdienste Bas van Leeuwen.
Bas was vele jaren 2e penningmeester op onze tuin. Op zeer trouwe wijze was hij iedere zaterdagochtend in de bestuurskamer paraat om de tuinleden van dienst te zijn. Bas en Henny hebben altijd met veel plezier getuind op het Vlijpark. Naast het tuinieren was het vissen in het grote water achter hun tuin een geliefde bezigheid. In 2007 besloten Bas en Henny de tuin te verlaten. Zij hebben de opbrengst van hun tuin geschonken aan de vereniging. Van dat geld heeft de vereniging de tunnelkas aangeschaft en daar hebben we tot op heden veel plezier van. Bas is tachtig jaar geworden. Wij wensen Hennie en familie veel sterkte om dit grote verlies te dragen.
Het bestuurSlecht jaar voor de slakken

( oktober  2011 )  Ondanks de vele regen blijkt 2011 een slecht jaar voor slakken te zijn geweest. Het droge voorjaar deed de dieren, die uit veel vocht bestaan, de das om.  De natte zomer heeft dat niet meer kunnen goedmaken. Dat meldt natuurbericht.nl zondag op basis van de verkoop van slakkenkorrels door een aantal winkels in Nederland. Veel mensen beschouwen de slak als een plaagdier en zoeken middelen om ervan af te komen. Helaas, aldus de organisatie, omdat slakken belangrijke opruimers zijn in de natuur en door zeer veel verschillende diersoorten worden gegeten.
Lees verder


Veel activiteiten tijdens Dordtse nacht van de nacht

( oktober  2011 )   Op zaterdag 29 oktober 2011, de nacht dat de wintertijd ingaat, vindt voor het zevende jaar de nationale Nacht van de Nacht plaats. De Nacht van de Nacht vraagt aandacht voor het behoud van de duisternis. Ook in Dordrecht zijn er bijzondere acitivteiten om te genieten van de pracht van een donkere nacht.
Lees verder


Op dinsdag 25 okt worden de watermeters verwijderd.

( oktober  2011 )  De vrijwilligers van dinsdagochtendploeg zullen, bij goed weer, onder de deskundige begeleiding van Sander Hamels van tuin 48 de watermeters uit de waterputten verwijderen. Zorgt u aub voor toegankelijke waterputten en draait u de hoofdkraan dicht? Laat de waterleiding in uw huisje leeglopen om vorstschade te voorkomen.


Workshop Interieur- tuinbeeld   11 november 2011

( oktober 2011 )  11 november zal er weer een workshop tuinbeelden maken plaats vinden in de kantine van het Vlijpark. De leuke creatieve dag begint om 9:30 en duurt tot ongeveer 15:30.
Lees verder


WinterTijd Kantine. Aangepaste openingstijden.

( oktober 2011 )  Deze week waren de laatste werkbeurten op de tuin. Daarom passen we, met ingang van as zaterdag 22 oktober, de tijden waarop de kantine open is aan. Opening is dan om 11:30 en sluiting 14:00 uur. Vanaf een uur of twaalf wordt er gefrituurd. Vanaf begin november stoppen we met het bakken van de frites. Hiervoor in de plaats wordt dan tosti verkocht. De overige snacks, wel of niet met een broodje, kunnen de hele winter door in de kantine worden genuttigd.
Wij hopen dat de tuinleden in de donkere wintermaanden toch de kantine zullen weten te vinden.
Het A&K TeamHerfstFair 2011 druk bezocht

( oktober 2011 )  De Herfstfair op 8 oktober was weer een fijne middag met veel producten van onze tuinleden en van onze tuin. We mochten veel bezoekers ontvangen, wat goed te zien was aan de omzet. De voorbereiding begon de dag ervoor al plezierig: een groepje tuinleden trok een lokale boomgaard in en plukte daar 174 kilo appels en peren.
Lees verder


Extra Algemene Leden Vergadering op 28 nov as.

( september 2011 )  Alle leden worden uitgenodigd voor een extra algemene ledenvergadering op maandagavond 28 november 2011 om 20.00 uur in de kantine.
Agenda: 1.) Opening door de voorzitter. 2.) Verkiezing van één nieuw bestuurslid. 3.) Afscheid van de heer Ton van den Heuvel als vertrekkend bestuurslid. 4.) Sluiting.
Lees verder


Wat doe je zelf op 11-11?

( september 2011 )  De derde landelijke Dag van de Duurzaamheid wordt dit jaar op vrijdag 11 november gevierd. Urgenda nodigt alle bedrijven, particulieren, organisaties, gemeenten, scholen en provincies uit om op 11-11 in actie te komen. Hierdoor vinden er op 11-11-11, verspreid door heel Nederland, duizenden duurzame activiteiten en acties plaats.
Lees verder


Plantenverkoop

( september 2011 )  De komende zaterdagen (24 september en 1 oktober) tot de fair vindt de verkoop door leden van de zaaigroep plaats vanuit de kas van 10.00 tot 12.00 uur. Joop is met zijn winterstop begonnen.
Lees verderTon van den Heuvel treedt terug uit het bestuur maar blijft actief.

( september 2011 )  Tijdens de bestuursvergadering in augustus heeft Ton van den Heuvel gezegd dat hij met ingang van de volgende bestuursvergadering (12 september 2011) zijn plekje in het bestuur inlevert. Ton geeft er de voorkeur aan  zich bezig te houden met het vele praktische werk dat hij voor onze vereniging doet. Ton zal zijn taak als coördinator van de bouw- en onderhoudscommissie blijven vervullen. De overige bestuursleden betreuren maar ook respecteren zijn keuze en bedanken hem voor de inzet die hij jarenlang binnen het bestuur heeft getoond. Het bestuur is daarom op zoek naar een geschikte kandidaat voor de leeg gevallen plek. Tijdens de algemene ledenvergadering van 2012 zal het nieuwe bestuurslid officieel (door verkiezing) kunnen toetreden tot het bestuur. Tijdens de ALV van 2012 zal worden stil gestaan bij de getoonde inzet in het bestuur door Ton van den Heuvel.
De functionaliteit van de werkzaamheden van de tuincommissaris ondergebracht bij de groencie."
Het BestuurPositieve reacties op avond over Stadslandbouw

( september 2011 )  Circa 50 tot 60 mensen waren woensdag aanwezig bij de thema-avond over stadslandbouw bij Weizigt, geïnspireerd door de film ‘Grown in Detroit’. Een zeer geslaagde bijeenkomst, met veel gesprekken, initiatieven en positieve reacties. 
lees verder


Nieuwe Nieuwsbrief van KNNV Natuurbescherming

( augustus 2011 )  Onder andere: Van het boek ‘Publiek geheim, het succes van de EHS’ is nu ook een digitale versie beschikbaar. Het boek laat zien dat niet alleen planten en dieren profiteren van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook mensen genieten van de natuurgebieden, groen in de omgeving heeft een gunstig effect op de gezondheid en horeca en recreatie in het groen verdienen hungeld dankzij de natuur.
lees verder


Het Vlijpark in de Dordtse Duurzaamheidsgids van 2011

( augustus 2011 )  'Het Vlijpark' heeft een vermelding in de Dordtse Duurzaamheids Gids verkregen! Voor iedereen in Dordrecht e.o. die biologische seizoensgroenten en (streek)producten wil kopen, dierproef-vrije verzorgingsproducten wil gebruiken, mee wil werken aan een duurzame economie, kringloop van grondstoffen, goed bosbeheer en eerlijke handel belangrijk vindt, een dagje uit wil in de buurt en van de natuur houdt, en zo veel meer, kan ideeën opdoen met de Dordtse Duurzaamheidsgids. Kijkt u ook eens op: www.mensdiernatuur.nl en op www.dordtduurzaam.nl.
lees verder


Experimenteer- en  leertuin: Experiment geslaagd!

( augustus 2011 )  Na een try-out op vrijdag  25 juni gaan we verder. Dat betekent dat we eens in de maand een maaltijd maken met groenten van de experimenteertuin voor een groep van ongeveer twintig tuinleden. "Deze aanhef heb ik geschreven in juli en inmiddels is het nu eind augustus en zijn we twee maaltijden verder."
lees verder


Commissie Huishoudelijk Regelement

( augustus 2011 )  Brief van ATV bestuur aan de adviescommissie inzake wijzigingsvoorstellen huishoudelijk reglement en statuten. Geachte commissieleden het heeft even geduurd voordat het bestuur een beroep op jullie doet. Maar uiteindelijk is het dan zover.
lees verder


Open Tuinreservaten

( augustus 2011 )  Wekelijks vindt u hier (een selectie uit) de Tuinreservaten die deze week hun tuinhekje open zetten voor bezoekers. Soms eentje, soms geen,  soms een heel rijtje. Wie zich heeft aangemeld voor Tuinreservaten en het bordje heeft opgehangen kan zich ook opgeven als 'Open Tuinreservaat'. Na een oproep eind juni stromen de aanmeldingen binnen van Tuinreservaathouders die hun paradijsje voor bezoekers willen open stellen. Geef je Tuinreservaat ook op, als je het leuk vindt bezoekers te ontvangen. Wat is een tuinreservaat?
Schrijft u zich Hier in voor de nieuwsbrief van Vroege Vogels, Natuur in Beeld en Tuinreservaten.


Actie VWA tegen hooikoortsplant

( augustus 2011 )  De Voedsel en Waren Autoriteit voert campagne tegen de ambrosia, ook wel    hooikoortsplant genoemd. In Nederland is de plant nog niet erg talrijk, maar de VWA vindt dat de ambrosia snel moet worden uitgeroeid. Het stuifmeel van de ambrosia kan een sterke allergische reactie veroorzaken. De plant bloeit van augustus tot en met oktober, waardoor het hooikoortsseizoen twee maanden langer zou kunnen worden. De VWA roept terreinbeheerders als gemeenten, akkerbouwers, maar ook mensen met een eigen tuin op om de plant uit te roeien. De nodige informatie staat op de website www.ambrosiavrij.nu.  


Zesde Voortgangsreportage De Kleine Vlij

( juli  2011 )  Deze nota geeft verslag van de voortgang van het speeldernisproject, waarvoor de ATV  een subsidie van € 100.000 heeft ontvangen uit het Stimuleringsfonds Volkstuinen van het Ministerie van VROM. De nota beschrijft de acties en het financiële verloop tot nu toe en geeft een overzicht van de geplande voortgang. Het bestuur van de ATV legt hiermee een voorlopige verantwoording af over de geïnvesteerde en de gereserveerde uitgaven. Deze nota vormt een samenhangend geheel met de eerste vijf voortgangsrapportages.
lees verder


Het Feest der Vergeten Groenten

( juli  2011 )  De Historische Groentehof organiseert voor de  achtste maal in successie Het Feest der Vergeten Groenten op zondag 25 september 2011.
Circa 30 koks gaan zich uitleven op een bacchanaal met louter vergeten groenten. De inzet is de variatie aan authentieke smaken. Het Feest der Vergeten Groenten is een 10 gangen bacchanaal in de vorm van een diner marchant. Daarin worden allemaal vergeten groenten en ook diverse streek- producten verwerkt.  Eigenlijk is het evenement een eerbetoon aan de vergeten groenten. De gasten zijn veelal gelijkgestemde geesten en dat is te merken aan de sfeer. Er zijn ook rondleidingen in onze tuinen van vergeten groenten en fruit en er is een kruidenworkshop

lees verder


Meer vogels in uw tuin, gratis tuinvogelboekje van de vogelbescherming

( juli  2011 )  Hoeveel vogels er in de tuin zingen, broeden en eten, hangt helemaal af van u als gastheer of gastvrouw. Het is maar wat u ze te bieden heeft. Zij zoeken er geborgenheid, voedsel en een plek om er een nest te kunnen bouwen. En dat kunt u ze allemaal geven, zelfs in de kleinste tuin. Dit tuinvogelboekje vertelt u hoe u van uw tuin een echte vogeltuin kunt maken, waar niet alleen mezen, winterkoningen, roodborsten en merels zich lekker voelen, maar nog een hele reeks andere soorten: vinken, heggenmussen, zwaluwen, vliegenvangers, koperwieken, groenlingen, sijzen en braamsluipers en nog veel meer.
lees verder


Een leerzaam middagje op de experimenteer- en leertuin

( juli  2011 )  Uit de verte hoor ik de klas al aankomen. Vol verwachting springen kinderen van hun fiets en verdringen zich op het terras bij de kantine. Vandaag is het geen gewone schooldag, vandaag is het tuindag! Verbaasd kijken wat tuinleden toe. Wat gebeurt daar eigenlijk?
lees verder


Website voor mensen met hart voor onze kleine vrienden

( juli  2011 ) We doen van alles om vogels de winter door te helpen. We hangen vetbolletjes en pindasnoeren voor ze op. We plaatsen vogelhuisjes en speciale vogeldrinkbakjes in de tuin. Anders is het voor insecten. Het enige wat zij krijgen, zijn lokdozen; niet om ze te verwennen maar om ze te doden.
Daarom begon Bastiaan Meijer speciaal voor insecten huisjes te maken. Het aardige is, de beestjes hebben gevoel voor vormgeving. Een faraomier voelt zich thuis in piramidevorm, een bidsprinkhaan vind je eerder in een kerkelijk gebouw en een mestkever houdt meer van het buitenleven rond de boerderij.
lees verder


Stadslandbouw en Platform Duurzaamheid Dordrecht

( juli  2011 ) Twee nieuwe initiatieven in vakantietijd: 1. Een avond over Stadslandbouw, zie verder en bijlage: hier kunnen we met elkaar een eerste enthousiaste start maken met Stadslandbouw in Dordrecht; 2. Join via Linkedin de groep "Platform Duurzaamheid Dordrecht" en we kunnen elkaar nog beter op de hoogte houden van nieuwtjes en ideeen over duurzaamheid in de regio Dordrecht. 
Op 10 augustus a.s.  wordt de film 'Made in Detroit' vertoond en discussie gevoerd onder leiding van de makers van de film. Dit is een initiatief van Weizigt Natuur- en Milieucentrum, i.s.m. het Platform Duurzaamheid.
lees verder


Eten van Hier

( juni  2011 ) Regio is het nieuwe bio, las ik in een geheel aan eten gewijde bijlage van Die Zeit. Je moet even tot je door laten dringen wat daarmee bedoeld wordt. Zijn we net zo druk bezig met te roepen dat in de supermarkten meer biologische producten moeten verschijnen, en verschijnen die ook werkelijk in de supermarkten, en dan is het weer niet goed? Passé?
lees verder


Workshop en tuinadviezen door William Wijngaarden

( juni  2011 ) Komende zaterdag 25 juni van 13:00 tot 15:00 uur geeft William een workshop over: Grondverbetering en onderhoud tuingereedschap. En op verzoek individueel tuinadvies op uw eigen tuin! Bij het individueel tuinadvies gaat William met u mee naar uw tuin voor advies op maat.  Plaats: 13:00 uur in de kantine of op het terras bij de kantine. Kosten: Gratis! Heeft uw tuingrond broodnodige grondverbetering nodig? Wilt u nog méér leren over hoe u het beste uw tuingereedschap kunt onderhouden? Heeft u nog vragen over uw tuin, beplanting, snoeien enz? Kom dan uw licht opsteken zaterdag aanstaande in de kantine bij William.
Met Vriendelijk Groet, Marijke den Hollander, Coördinator GroencommissieGasfles doppen

( juni  2011 ) Heeft u misschien nog van die gasfles-doppen in uw gereedschapskist of in  een kast?  Graag inleveren op zaterdagochtend bij het Gashok! We kunnen alleen de flessen retour geven aan de leverancier MET een gasflesdop.


Het landelijk gelegen Historische Groentehof

( juni  2011 ) De landelijk gelegen Historische Groentehof is een van Nederlands grootste tuinen op het gebied van vergeten, zeldzame en bijzondere groenten en fruitsoorten. Het is een unieke tuin met circa 450 soorten.
Vanaf 10 juli is de Historische Groentehof weer geopend voor bezoekers. De gewassen in onze tuinen komen dan tot volle wasdom: een ideale tijd om kennis te maken met en te genieten van de vaak uitzonderlijke groeiwijze van talloze groentesoorten. Onze enthousiaste gidsen geven boeiende rondleidingen door onze groenten,-  fruit en kruidentuinen.
lees verder


Blij met uw volkstuin? Fotowedstrijd: ‘Mijn volkstuin(huis)’.

( juni  2011 ) In Zuid-Holland zijn naar schatting ruim tweehonderd volkstuinen. De oudste stammen uit het begin van de vorige eeuw, toen veel gemeenten stukjes grond beschikbaar stelden om mensen zelf groenten te kunnen laten verbouwen. Sindsdien is er een hele ‘volkstuin-cultuur’ tot ontwikkeling gekomen. Daarbij gaat het al lang niet meer alleen om het verbouwen van groente. In veel volkstuinen is recreatie op de eerste plaats gekomen. Veel volkstuinbezitters ervaren hun ‘tuinhuis’ als een ‘groene oase’ waar het goed toeven is. Doe mee aan de fotowedstrijd!
lees verder


TuinFair van het Vlijpark met eregast Burgemeester Brok

( mei  2011 ) Vlijpark hield op 28ste mei een bijzondere tuinfair. Burgemeester Brok kwam officieel de Kleine Vlij openen en er werd een fraai boekje over Vlijpark's Vrijwilligers aan de burgemeester gepresenteerd.
De webmaster (tuin 54) Ed van Bezouwen (tuin 76) Dirk Buitendijk (tuin 91) en Jacco Reoleven (tuin 59) maakten de foto's.
Bekijk een selectie van 82 foto's bij fotografie op de website of klik hierDe kascommissie heeft het financieel jaarverslag 2010 geaccordeerd.

( mei  2011 ) De kascommissie 2010, bestaand uit Hester Bouma en Kerstin Thederan de Waard, heeft het jaarverslag excl speelgebied zoals behandeld op de ALV j.l. op 18 mei 2011 definitief goedgekeurd.
Het wordt behandeld als een ingekomen stuk op de ledenvergadering van 2012. 
Met vriendelijke groet,  Peter Jongeneel. penningmeester ATV Dordrecht.
lees verder


Wie heeft de milieuvriendelijkste tuin van 2011?

( mei  2011 ) In plaats van gras, struiken en bomen komen er steeds meer stenen en tegels. Dit is niet goed voor het milieu want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten en het water kan de grond niet meer in. Te veel steen betekent dat er problemen ontstaan met de afwatering in de hele stad. Doe mee aan de tweede editie van de competitie 'milieuvriendelijkste tuin' 2011! Helaas alleen voor Rotterdam... wanneer komt Dordrecht eens met deze wedstrijd?
lees verder


Toch tuinieren in een tuin op afstand in het Vlijpark

( mei  2011 ) Marianne Reppel den Ouden woont in de Dordtse binnenstad en heeft geen tuin bij haar woning. Om haar passie voor planten toch uit te kunnen leven, tuiniert ze in het Vlijpark, iets buiten het centrum. "Als ik die Engelwortel zie, word ik gelukkig"
lees verder


Bij veel imkers overlijdt in de winter een groot deel van de bijen

( mei  2011 ) Van de zeven bijenvolken die imker Engbert Folles uit Gouda afgelopen najaar liet ‘inwinteren’ blijkt hij er dit voorjaar nog maar twee te hebben overgehouden. En Folles is niet de enige imker met problemen.
lees verder


Spinselmot pakt bomen, struiken en auto's in

( mei  2011 ) Rupsen van de spinselmot laten de laatste dagen weer volop hun sporen na, meldde zaterdag De Natuurkalender, het waarnemingsnetwerk van natuurorganisaties.
lees verder


Mega-Guerrilla-Gardeners-weekend 22-25 april

( april  2011 ) Trek je tuinhandschoenen aan en doe mee! Dit jaar geven we Guerrilla Gardening een extra impuls door eind april uit te roepen tot het grootste Guerrilla Gardeners-weekend ooit.
Vanaf Earth Day (en Goede Vrijdag) 22, 23, 24 én 25 april, gaan we op pad om Nederland te vergroenen. Het weekend is niet alleen groot omdat het vier dagen duurt, we willen ook dat er heel veel mensen en groepen aan meedoen.
lees verder


Geen "afhaal bestellingen" meer in de kantine.

( april  2011 ) Om onze amateurkoks tegen “oververhitting” te beschermen en het wachten op een bestelling zoveel mogelijk te beperken, is besloten om te stoppen met afhaalbestellingen.
lees verder


Zoete aardbeien?

( april  2011 ) Fout. Weggeweest zijn ze niet. Wel zwelt hun hoeveelheid aan sinds een week of wat: verse aardbeien. ‘Heerlijke zoete a-re-bei-eh!’, schalt het over de markt. Drie euro voor twee doosjes. Knotsen van aardbeien. Vuurrood. En lekker? Nee. Zuur zijn ze.
lees verder


Op zaterdag 23 april wederom gratis snoeiadviezen!

( april  2011 )
Zaterdag 23 april van 9.30-12.00 uur komt William, onze externe snoeideskundige, onze tuinleden weer adviseren over snoeien. Ook andere vragen op het gebied van tuinieren kunnen aan hem worden gesteld.
Je kunt direct aan de slag met zijn adviezen, dus neem in ieder geval een snoeischaar mee. William start op het terras van de kantine en gaat op verzoek mee naar je tuin om advies op maat te geven.
De Groencommissie.Verslag van de Algemene Ledenvergadering ATV Dordrecht van 8 april jl.

( april  2011 ) Onze voorzitter Jacqueline Steeghs opent de vergadering en heet alle 60 aanwezigen van harte welkom. Van de aanwezigen hebben 31 leden de presentielijst getekend.
lees verder


Oud secretaris Gijs van Beusekom overleden.

( april  2011 ) Wij zijn bedroefd door het bericht dat gisteren de heer Gijs van Beusekom is overleden.
Gijs van Beusekom was het enige erelid van de Amateurtuinders Vereniging Dordrecht. Hij verdiende deze onderscheiding door zijn inzet voor onze vereniging en het groot aantal jaren uitoefenen van de functie van secretaris. Het bestuur en de leden van onze vereniging zullen zijn nagedachtenis in ere houden en wensen zijn vrouw en familie veel sterkte in de komende moeilijke periode.
Bestuur van de Amateurtuinders Vereniging Dordrecht 6 april 2011Joops Plantenwinkel is weer open!

( april  2011 ) op 9 april as gaat Joop's Plantenwinkel weer open op het terras!
Op het Vlijpark opgekweekte groente- en sierplanten verkoop. Vanaf 9 april verkoopt Joop van Steenoven elke zaterdagochtend op het terras bij de kantine  tussen 10:00 en 12:30 uur de sier- en groenteplanten die op het Vlijpark zijn opgekweekt door de zaaigroep in de tunnelkas.
lees verder


Donkere tuinen om vleermuis

( maart  2011 ) Mensen die een huis willen kopen in de nieuwe Hoornse buurt Het Guldenbos moeten op mooie zomeravonden in het donker zitten. Om beschermde meervleermuizen in de omgeving niet te storen, verbiedt de gemeente de aanleg van achtertuinverlichting.
lees verder


Expositie:  "Beesten en bloemen, hoe zal ik ze noemen".

( maart  2011 ) Vanaf 6 maart bent u op zondag weer welkom in Koetshuis Weizigt. Tot eind juni is daar de expositie "Beesten en bloemen, hoe zal ik ze noemen?" te zien. Deze expositie geeft u uitgebreide informatie over de ordening en naamgeving in het dieren- en plantenrijk.
lees verder


ATV Dordrecht 'Het Vlijpark' Algemene Leden Vergadering 8 april 2011 Agenda

( maart  2011 ) Lees hier de Agenda van en de stukken voor de ALV van 8 april as.
lees verder


Aanvullende informatie over de bouwvergunningen

( maart  2011 )  In dit pdf bestand kunt u aanvullende informatie lezen over agandapunt 12 van de aanstaande ALV van 8 april: het bouwvergunningen vraagstuk.
lees verder


Ook op 19 maart as Gratis Snoeiadviezen op uw eigen tuin!

( maart  2011 )  Beste tuinleden, ook as zaterdag 19 maart is William, extern deskundige snoeidocent, op onze tuin. Neem deze kans waar, iedereen is van harte welkom! Hij gaat met je mee naar de tuin en beantwoordt alle (snoei) vragen. Neem je snoeischaar mee. Het is gratis. Aanvang 9.30 uur.


Gratis snoeiadviezen

( maart  2011 )  as zaterdag 12 maart voor alle tuinleden gratis snoeiadviezen, ook individuele vragen zijn welkom. koffie om 9.15 uur. Aanvang 9.30 uur. Neem je snoeischaar mee!


Voorbereidingsbijeenkomst LenteFair verzet

( maart  2011 )  Vanwege de snoeilessen is de voorbereidingsbijeenkomst voor de Lentefair op zaterdag 12 maart verzet naar 14.00 uur.


Schooltuin wordt experimenteer- en leertuin

( maart  2011 ) 
Na onze tuinervaringen met twee scholen is ook de belangstelling van andere scholen op gang gekomen. Omdat ons stukje grond zo zijn beperkingen heeft hebben we gekozen voor een andere opzet: één les op school aan de hand van een lesbrief en één les in het echt hier op de tuin.
In samenwerking met het Natuur- en Milieucentrum Weizigt hebben alle basisscholen een nieuwsbrief gekregen, waarin we ons voorstel als volgt omschrijven: PLEZIER IN TUINIEREN
lees verderMevrouw Oehoe in haar nest, non-stop op webcam

( maart  2011 )  De website ‘Beleef de Lente’ van de Vogelbescherming toont in vijfde jaargang livebeelden van acht vogelnesten. De ooievaar en de oehoe zijn sinds 1 maart, de eerste lentedag, op webcam op hun nest te zien. Live. Maar hoe zit het met de ijsvogel en de andere vogels?
Lees verder


De watermeters worden op dinsdag 8 maart geplaatst!

( februari  2011 )   De watermeters worden - bij goed weer - geplaatst op dinsdagochtend 8 maart aanstaande. De vrijwilligers van de Dinsdagochtend Ploeg onder de vakkundige begeleiding van Sander Hamels van tuin 48 zullen op alle tuinen de watermeters plaatsen als het weer het toelaat en de weersvooruitzichten gunstig zijn. Controleer of uw waterkranen zijn afgesloten. Controleer ook na het plaatsen van de watermeters of de waterleidingen in uw tuinhuisje tijdens de strenge vorst van de afgelopen winter niet zijn stukgevroren.
Lees verder


Waterpomp en zeeuwse haag geplaatst.

( februari 2011 )  De vrijwilligers van de dinsdagochtendploeg hebben in week 7 de waterpomp op De Kleine Vlij en de zeeuwse haag geplaatst bij de portalo. Bekijk het beeldverhaal van Ed van Bezouwen.
Lees verder


AVVN blad "De Tuinliefhebber" over een tuinder van het Vlijpark

( februari 2011 )  Marianne Reppel tuiniert al acht jaar bij ATV Vlijpark in Dordrecht. Marianne heeft een enorme plantenkennis. Verder is zij sinds juni 2010 ook LCK-keurder: bij de landelijke complexkeuringen van de AVVN geeft zij samen met anderen beheer- en onderhoudsadviezen.
Lees verder


Begrip voor de ziel van het bos

( februari 2011 )  Staatsbosbeheer houdt bij de herinrichting van een Drents bos rekening met ’landschapsengelen’ en ’natuurwezens’. „Aan fanatieke actievoerders hebben we veel meer werk dan aan de spirituelen.”
Lees verder


AVVN-thema bijeenkomst  "Gezonder in de volkstuin"

( februari 2011 )  Eindelijk is wetenschappelijk bewezen wat wij al lang wisten: Tuinieren in de volkstuin is gezond. Volkstuinieren bevordert de lichamelijke activiteit en de volkstuin heeft een bufferend effect op de negatieve gezondheid bij het ouder worden. Bij volkstuinders neemt de gezondheid juist toe met het stijgen van de leeftijd. Oudere volkstuinders gaan minder naar de huisarts en hebben minder gezondheidsklachten dan leeftijdsgenoten zonder volkstuin. Men voelt zich ook een stuk minder eenzaam en is meer tevreden over het leven.
Lees verder


Verslag voorbereiding Lentefair 21 mei 2011

( februari 2011 )  Doel van de Lentefair is aan de ‘buitenwereld’ te laten zien hoe mooi ons park en onze tuinen zijn. Al vanuit het verleden zijn tuindersverenigingen trots op hun tuinen en organiseren zij daarom open dagen, tentoonstellingen en Fairs.
Vandaag ( 12 febr.) hebben we gesproken over de inrichting van de Lentefair op zaterdag 21 mei 2011. Aan de orde kwamen de opening van De Kleine Vlij, de open tuinenroute, de theetuin, de planten-, groenten- en kruidenmarkt, de publiciteit en de vrijwilligers.

Lees verder


Lummelrek en zeeuwsehaag geplaatst

( februari 2011 )  De dinsdagochtendploeg heeft in week 6 het lummelrek geplaatst en assisteerde bij het planten van de zeeuwse haag door hoveniersbedrijf De Biesbosch. Bekijk het beeldverhaal van Ed van Bezouwen.
Lees verder


Vlijpark zaaiplan  bekend gemaakt!

( februari 2011 )  De enthousiaste tunnelkas en zaaigroep heeft haar zaaiplannen bekend gemaakt. Op hun tunnelkas-pagina (hier) en op Joop's plantenverkoop pagina (hier) vindt u alle informatie over de te zaaien en te verkopen groenten, kruiden, één en meer-jarigen.
Lees verder


Zaaigroep van start gegaan

( februari 2011 )  Op 29 januari is de zaaigroep weer van start gegaan. We hebben de kou getrotseerd om een een deel van de gebruikte potjes schoon te maken zodat er minder kans op ziekte is. Voor lunch was er een lekkere pan soep en om twee uur gingen we weer huiswaarts.  Binnenkort op de web site de zaailijst van komend seizoen, prachtig in elkaar gezet door Wilma. Dan heeft u alvast een idee wat er te koop zal zijn bij de lente fair en natuurlijk bij Joop.  De eerste zaden gaan 19 feb de grond in namelijk kropsla Prado, witte kool Eersteling en zomer prei.  De zaaigroep heeft ook de kruidentuin onder haar hoede genomen. Komend seizoen zal Marielle haar plannen uitvoeren om nieuwe kruiden te zaaien en planten en er iets moois van maken.
Lees verder


‘Verborgen wildernis’, Over ruige natuur in Nederland

( februari 2011 )  Dinsdagavond 15 februari spreken schrijver Kester Freriks en cartograaf Jan Werner tijdens hun “Ontmoeting in Augustus” over de woeste schoonheid van het Nederlandse landschap. Freriks doorkruiste ons land in winterse sneeuwstormen en verzengende hitte op zoek naar de laatste ruige plekken. Aan de hand van prachtige landkaarten gekozen door cartograaf Jan Werner houdt hij een pleidooi voor het behoud van de vrije natuur, het kostbaarste bezit van ons land.
Lees verder


Zaterdag gaat het tuincomplex "Vlijpark" open

( februari 2011 )  Ons tuinlid Ad Timmers  (tuin 86) vond onlangs een MERWESTEYN van 16 september 1976. In deze krant werd op de voorpagina de opening van het Vlijpark groot aangekondigd: Een stukje leven om van te genieten.
Lees verder


Allereerste kleine Vlijparker gesignaleerd op De Kleine Vlij!

( februari 2011 )  De allereerste kleine Vlijparker, Madelief, is gezien op de fonkelnieuwe speeltoestellen van De Kleine Vlij. De dochter van Jacco en Annette  van tuin 59 testte onder begeleiding van haar ouders de schommel en de brug. Zo te zien op de foto's van Dick Buitendijk van tuin 91 was ze zeer in haar nopjes! Bekijk de foto's.
Kijk verder


Wat weet u eigenlijk van de "boon"?

( februari 2011 )  Een boon is bruin, een boon is wit of het is een sperzie. Wat weten we toch weinig van bonen. Om maar eens wat te noemen. Waarom heet een paardenboon een paardenboon en een kievitsboon een kievit? Wouter Klootwijk op reis en op zoek naar antwoorden. Nieuws: voor de beste bonen hoef je niet in buitenlanden te wezen. Ze worden dichter bij huis geteeld dan de Hollander durft te denken. Bekijk hier de uitzending van "de wilde keuken"


Speeltoestellen op De Kleine Vlij geplaatst.

( februari 2011 )  In week 5 hebben de vrijwilligers van de dinsdagochtendploeg met vereende krachten de rest van de speeltoestellen op de Kleine Vlij geplaatst. Bekijk het beeldverhaal van Vlijpark's Ed van Bezouwen. Kijk ook bij De Kleine vlij
Lees verder


Goed doen als het in de agenda past

( februari 2011 )  Moderne vrijwilliger hoeft zich niet schuldig te voelen als hij een weekje niet kan.
Het aantal Nederlanders dat zich onbetaald inzet voor anderen daalt niet. Wel verandert de manier waarop. „Al doe je maar een paar keer per jaar mee, ook dan ben je goed bezig.”

Lees verder


Speeltoestellen De Kleine Vlij worden deze week geplaatst.

( februari 2011 )  In week 4 heeft de dinsdagochtendploeg de speeltoestellen verplaatst van de parkeerplaats naar De Kleine Vlij en is de firma Brouwers begonnen met het plaatsen. Vlijpark's Ed van Bezouwen heeft een beeldverhaal gemaakt.
Lees verder


Voorbijvliegende vogels mogen niet worden meegeteld

( januari 2011 )  De lenzen van de verrekijkers glanzen. Gidsen liggen opengeslagen. „Kijk, dit is een heggenmus, en dit een huismus en dit een ringmus.”  Vogelliefhebbers hielden afgelopen weekeinde 26.648 tellingen in Nederlandse tuinen en op balkons. Onderaan de streep van de Nationale Tuinvogeltelling – een jaarlijks evenement van de Vogelbescherming in samenwerking met SOVON, de wetenschappelijke instelling voor vogelonderzoek – eindigden712.906 vogels.
Lees verder


Speeltoestellen zijn gearriveerd.

( januari 2011 )  Met een grote vrachtwagen met aanhanger werden de speeltoestellen voor De Kleine Vlij aangevoerd. Vlijpark's Ton vd Heuvel en Roel Koolmees hebben de speeltoestellen vakkundig gelost en tijdelijk opgeslagen op het parkeerterrein. De webmaster was daarbij en heeft enkele foto's gemaakt.
Lees en kijk verder


Speeltoestellen arriveren op De Kleine Vlij

( januari  2011 ) Op maandagmiddag 24 januari zullen de speeltoestellen voor De Kleine Vlij op onze tuin afgeleverd worden. Het opbouwen en monteren van de toestellen vindt plaats in de loop van dezelfde week. De week erna zal de Zeeuwse haag geplant worden.
Deze data zijn natuurlijk onder voorbehoud van vorstvrij weer en eventuele andere onverwachte gebeurtenissen.Laatste nieuws van AVVN over gevolgen chemiebrand Moerdijk

( januari  2011 ) Waarschijnlijk heeft u inmiddels al via de media vernomen, dat alle beperkingen betreffende het eten van groente uit eigen tuin zijn opgeheven voor het gebied verder dan 10 km van de brandhaard. Dat betekent, dat dit in feite voor alle AVVN-verenigingen geldt. De staatssecretaris van Landbouw heeft dit bevestigd. Het AVVN volgt dit advies. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.
Met vriendelijke groet AVVN.


De koolmees: geel zwart handig en karaktervol

( januari  2011 ) Een stuk bos bij Oosterbeek is een walhalla voor koolmezen. In ruil daarvoor zijn ze onderzoeksobject en geven ze hun persoonlijkheid prijs. Hester van Santen keek mee.
Lees verder


Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk

( januari  2011 ) 2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk (EJV 2011) en dat wordt een podium waarop we alles wat al gebeurt in de schijnwerpers zetten. Dat moet lukken met zoveel vrijwilligers! In Nederland zijn zo’n vijf miljoen vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor anderen en zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. In 2011 willen wij al deze mensen in Nederland laten zien hóe belangrijk zij zijn.
Lees verder


Meetresultaten en adviezen Moerdijk buiten 10 km zone beschikbaar

( januari  2011 ) 19 januari: Het Beleids Ondersteunend Team milieu-incidenten (BOT mi) heeft meetresultaten en adviezen gereed over het gebied buiten de 10 km zone vanaf Moerdijk. Alle metingen die zijn verricht, blijven onder de maximaal toegestane waarden.
De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) trekken de beperkende adviezen voor het gebied vanaf 10 kilometer noordelijk van Moerdijk in. Uit de meetresultaten valt niet te verwachten dat er gezondheids-effecten optreden voor mensen of dieren. Dat betekent dat het vee naar buiten mag en dat groente uit het gebied vanaf 10 kilometer (waarin het Vlijpark ligt) kan worden gegeten. Ook kinderen kunnen veilig buiten spelen en er kan veilig gebruik gemaakt worden van sportvoorzieningen.
Lees verder


Laatste advies AVVN ivm Moerdijk brand.

( januari  2011 ) Als er enige twijfel is, eet dan geen groente uit eigen tuin.
Zeker voor de zone van 10 tot 60 km (waarin Het Vlijpark ligt) zouden wij willen adviseren om even de onderzoeksresultaten af te wachten.
Lees verder


Polen op een volkstuincomplex

( januari  2011 ) De komst van een groepje Poolse arbeiders brengt de nodige beroering teweeg op volkstuincomplex De Wilgentuin in Rotterdam Overschie. Uiteindelijk blijkt hun aanwezigheid te leiden tot een schoolvoorbeeld van integratie en aanpassing. Een samenwerking van het ROtheater en RTVRijnmond. Onlangs wederom uitgezonden.
Kijk verderKaart verspreiding rookwolk brand Moerdijk

( januari  2011 ) Bekijk hier de kaart van de verspreiding van de rookwolk.


Toespraak nieuwjaarsreceptie Vlijpark 9 januari 2011

( januari  2011 ) Graag heet ik iedereen van harte welkom. Voor degenen die willen terugkijken op 2010: dat kan.  Richard heeft een presentatie gemaakt van gebeurtenissen op onze tuin in 2010. Op het scherm draait een mooie fotorapportage voorzien van passende muziek!.
Lees verder


Weet u wát ongezond is: geen spruiten eten!

( januari  2011 ) Spruitjesteler Piet Sonneveld vindt het „lastig”. Hoe meer hij over de mogelijke gevaren van verontreinigde spruiten vertelt, des te meer zullen consumenten de indruk krijgen dat er „iets niet goed is” met de Nederlandse spruit.
Lees verder


Verklaring van burgemeester A.A.M. Brok van Dordrecht

( januari  2011 ) Zes dagen geleden woedde er een zeer grote brand bij bedrijf Chem Pack in Moerdijk. Een brand die door aard en omvang een grote impact had op de omgeving.
De afgelopen week zijn er veel vragen gerezen bij werknemers, hulpverleners en direct omwonenden over de gevolgen van de brand. Ik heb begrip voor de zorg. Ik hoop dat wij vandaag de onrust bij iedereen grotendeels kunnen wegnemen.

Lees verder


Is de prei straks gifgroen?

( januari  2011 ) Met argusogen kijken de leden van volkstuinvereniging Klein Grondbezit naar de gewassen die zij kweken. Zijn de groene spruiten, stronken prei en de boerenkool chemisch besmet?
"Gezonde argwaan," zegt ook Jacqueline Steeghs te hebben. Ze is voorzitter van volkstuinders- vereniging Het Vlijpark langs de N3 en heeft momenteel zelf aardperen ("diep in de grond") in haar tuin.
Lees verder


Gelukkig is de groente al van het land

( januari  2011 ) ..... Toch adviseerden de burgemeesters van Breda, Dordrecht en Moerdijk kinderen voorlopig niet in de speeltuin te laten spelen, huisdieren niet lang buiten te laten, vee niet te laten grazen en geen groente te eten uit de moestuin......Lees verder
Loze waarschuwingen??Jaar van de vleermuis én zwaluw

( januari  2011 )  Lekkerder ontwaken moet onmogelijk zijn. Als de Nederlandse vleermuizen straks wakker worden uit hun winterslaap, zullen ze een bijzondere ontdekking doen. Het is hún jaar. De Zoogdierenvereniging heeft 2011 namelijk uitgeroepen tot het Jaar van de Vleermuis. Sterker nog: in Europees verband hebben ook de Verenigde Naties speciale aandacht voor het dier. Maar de vleermuis is niet deenige met een speciaal themajaar.
Lees verder


Kat vermist

( januari  2011 )  Bobby is een muisgrijze gestreepte kater van 1,5 jaar. Op moment van verdwijning droeg hij een beige halsbandje. Bobby is heel lief en goed te benaderen. Hij wordt gemist sinds het weekend van 11 december 2010. Wanneer iemand iets van Bobby verneemt graag contact opnemen met: 06 51 21 54 34. Wij zouden heel dankbaar zijn als u/jullie ons zouden willen helpen. Familie Seijkens,Badweg 11, Dordrecht. chrisje.seijkens@gmail.com


2010


Doe mee aan de Tuinvogeltelling op 22 en 23 januari

( december  2010 )  Elke vogel telt!  Iedereen kan meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling.
Zo helpt u mee om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar vogels. Vogelbescherming Nederland organiseert dit jaarlijkse grootse evenement in het weekend van 22 en 23 januari. Dat doen we in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland.
Lees verder


Nieuw op de tuin?

( december  2010 )  Wanneer je de trotse bezitter bent geworden van een huisje en een tuin is het belangrijk om weloverwogen te werk te gaan. Natuurlijk kun je de hele tuin meteen op de schop nemen, alles verwijderen en met een nieuw plan aan het werk gaan. Echt handig, duurzaam en natuur- vriendelijk is dat niet. Er zouden in de tuin een aantal elementen aanwezig kunnen zijn die je met weinig werk en - ook heel belangrijk-  weinig geld en moeite kunt veranderen in iets dat helemaal naar je zin is. Ik heb het dan vooral over de bestrating en andere “harde” elementen.
Lees verder


Rupsen horen poepen

( december  2010 )  Rupsen horen poepen, hommels aaien, jeukpoeder maken, een stiltegordijn 
omdoen, bladdansen… Deze en veel andere suggesties geeft Jeanette Boogmans in de Praktijkgids
Natuurbeleving. In een kleurrijk, handzaam boek met sprekende foto’s wijst de auteur de lezer de weg bij het stimuleren van de natuurbeleving van volwassenen en vooral kinderen. Natuurbeleving omschrijft ze als het ervaren van de natuur met gebruikmaking van je zintuigen. Het boek is dan ook ingedeeld in zes hoofdstukken, waarin steeds een ander zintuig centraal staat.
lees verder


‘t Natuurlijk Huus op TV Oost

( december  2010 )  Vanaf 10 december is op TV Oost te zien hoe de familie Kiekebosch woont en leeft in ’t Natuurlijk Huus. Hoe bevalt het koken op hout? Hoe smaken de vergeten groenten uit de biologische tuin? En hoe is het met de energienota? Kijk op 't Natuurlijk Huus voor meer informatie.


Schrijf je eigen moestuinboek

( december  2010 )  Een bijzonder tuinboek van Peter Bauwens. Met tuinverhalen, een agenda boordvol tips, maar het belangrijkste deel van het verhaal... schrijf je zelf. Noteer je ervaringen, successen en mislukkingen. Die neem je mee naar volgend jaar en zo ontstaat je eigen verhaal in een handig naslagwerk.Bestel dit ‘ werkboek’ bij ‘De nieuwe tuin’ en ontvang er een zakje radijszaad bij!


Onderzoek toont aan: Het is gezond in de volkstuin!

( november  2010 )  Volkstuinieren bevordert de lichamelijke activiteit en heeft een positief effect op de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het blijkt dat de volkstuin een bufferend effect heeft op de negatieve gezondheid bij het ouder worden: bij volkstuinders neemt de gezondheid toe met het stijgen van de leeftijd. Dit volgt uit het deze week verschenen Vitamine G-3 onderzoeksprogramma van dr. Agnes van den Berg van Alterra waarin de relatie tussen gezondheid en groen centraal staat. Nog niet eerder was onderzocht of volkstuinieren gezonder maakt. Lees hier het onderzoek.
lees verder  


Decoratief tuinieren is voorbij

( november  2010 )  Noodgedwongen keren de Ieren terug naar een eenvoudiger leven. En daar horen volkstuintjes bij. Overal zie je ze. Als de schemer valt, laat Nuala O’Reilly haar oogst zien: wat aardappelen, broccoli, prei en heel veel snijbiet. De aarde in haar volkstuin is omgeploegd, haar besmeurde werkhandschoenen gooit ze in een mand. Tevreden kijkt de 48-jarige verpleegster terug op een dag hard werken inde frisse winterkou.
lees verder


Vogels kijken via de webcam

( november  2010 )  Wat doen vogels in de tuin in de winter? Liefhebbers krijgen vanaf 2 januari een antwoord op die vraag via webcams in een tuin 'ergens' in Nederland. Vogelbescherming Nederland volgt dag en nacht met vier camera's, ook infrarode, het leven van de tuinvogels in de koude maanden, onder het motto Beleef de Winter.
lees verder


Groene tuin voorkomt overstroming

( november  2010 )  Als de mensen in plaats van tegels meer planten en grond in hun tuin gebruiken, zou het aantal overstromingen van straten en wijken drastisch kunnen worden teruggebracht.
lees verder


Papieren Nieuwsbrief Nov. 2010 digitaal beschikbaar

( november  2010 )  De papieren nieuwsbrief wordt bezorgd op uw postadres of u haalt hem de komende zaterdag 20 nov op in de kantine van Het Vlijpark.
Lees hier de digitale uitvoering van de Nieuwsbrief. U vindt oa op pagina 3 uw rekening voor de lasten en contributie.


Uitnodiging groot vrijwilligersfeest 6 dec. 2010

( november  2010 )  Het SSKW, DWO en Gemeente Dordrecht nodigen vrijwilligers ( ook dus de vrijwilligers van het Vlijpark) uit voor een "Back to the 70's en 80's Feest. Plateauzolen, broeken met wijde pijpen, afro-pruiken. Verkleed komen mag, maar hoeft niet.
lees verder


De Kleine Aarde: We stoppen en gaan door!

( november  2010 )  De Kleine Aarde heeft de afgelopen 38 jaar veel bereikt. Veel van de dingen die De Kleine Aarde als ‘alternatief’ naar voren heeft gebracht, zijn nu algemeen bekend en worden op ruime schaal toegepast. Denk aan biologische landbouw, duurzaam bouwen, duurzaam consumeren en de Ecologische of Mondiale Voetafdruk. De Kleine Aarde heeft besloten om De Kleine Aarde in haar huidige vorm op te heffen per 1 januari 2011 en door te gaan met een aantal vernieuwde initiatieven.
lees verder


Buitenwerk, 27 nov 09:30 uur voor de allerlaatste keer.

( november  2010 )  Op zaterdag 27 november gaan we voor de allerlaatste keer het schelpenpad onkruidvrij maken en het buitengebied ontdoen van zwerfvuil. Begin december komt de gemeente de eindcontrole uitvoeren en daarmee is een einde gekomen aan de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Dordrecht. Aan alle tuinleden de oproep om op zaterdag 27 november om 9.30 uur voor de allerlaatste keer samen het schelpenpad aan te pakken. Het schelpenpad wordt van tevoren gefreesd, dus het is goed te doen. Fijn om af te kicken, het was uiteindelijk steeds genieten van die heerlijke winterochtenden buiten aan de slag zijn.En we eindigen natuurlijk met hartverwarmende erwtensoep, dat heeft u verdiend! 


Natuurlijk tuinieren, daar gaat het om

( november  2010 )  In de roman Een huis voor de natuur van Frans Picavet besluit de voorzitter van een volkstuinvereniging over te gaan op een natuurlijke wijze van tuinieren. Hij stuit in dat proces op nogal wat scepsis van de tuinleden. Enfin, er ontstaat een conflict en allerlei verwikkelingen, waardoor en spannende maar ook hilarische situaties ontstaan. Het zal de lezer niet verbazen dat er een happy end is – het Keurmerk wordt behaald- maar we verklappen niet welke intriges daaraan vooraf gaan.
lees verder


Adopteer een moestuin in Dordrecht Zuid-Afrika!

( november  2010 )  Adopteer voor € 20,- per jaar een moestuin in Dordrecht Zuid-Afrika. Dat is het idee achter het Tuin Adoptie Plan, een nieuw project van de Stichting Dordrecht Zuid-Holland - Dordrecht Zuid-Afrika. De bedoeling is dat 500 Nederlanders of Nederlandse Dordtenaren zo'n 500 arme gezinnen in de township van Dordrecht Zuid-Afrika helpen hun eigen moestuinen bij te houden.
Via € 20,- per sponsor kunnen die tuinen een blijvend element in de voedin...
lees verder


Vierde voortgangsrapportage van De Kleine Vlij

( oktober  2010 )  Deze nota geeft verslag van de voortgang van het speeldernisproject, waarvoor de ATV  een subsidie van € 100.000 heeft ontvangen uit het Stimuleringsfonds Volkstuinen van het Ministerie van VROM. De nota beschrijft de acties en het financiële verloop tot nu toe en geeft een overzicht van de geplande voortgang. Het bestuur van de ATV legt hiermee een voorlopige verantwoording af  over de geïnvesteerde en de gereserveerde uitgaven. Deze nota vormt een samenhangend geheel met de eerste drie voortgangsrapportages.
lees verder


Transition Town Dordrecht presenteert vrijdag 12 november een inspirerende film

( oktober  2010 )  Toen de Sovjet Unie ophield te bestaan in 1990, had dat grote effecten op
Cuba's economie. De olie-importen vielen terug met minstens de helft en voedsel importen met 80%. Deze film gaat over de manier waarop de Cubaanse gemeenschap met creativiteit deze moeilijke tijd heeft overbrugd. Over de omschakeling van een zwaar gemechaniseerd, industrieel agrarisch systeem naar een systeem dat uitgaat van biologische landbouwmethoden en lokale stadslandbouw.

lees verder


Workshop tuinbeelden maken

( oktober  2010 )  Vol verwachting kwam een groep vrouwen en één man op 15 oktober naar het Vlijpark voor de workshop tuinbeelden maken onder leiding van Helga Westerbeke.
Behalve een aantal Vlijvlinders, die iedere vrijdagmiddag bij elkaar komen om hun creativiteit met elkaar te delen, werd de workshop onder andere ook bezocht door enkele leden van de Kringloop Volkstuinen. lees verderKweek de hoogste bonenplant

( oktober  2010 )  Op dinsdag 26 oktober start een wedstrijd voor jong en oud om in 3 weken tijd de hoogste bonenplant van Nederland te kweken. Vanaf die dag kunnen 10.000 officiële wedstrijdbonen aangevraagd worden om thuis of in de tuin aan de gang te gaan. De eerste officiële bruinebonen- wedstrijd, georganiseerd door HAK, wil iedereen de kracht van bruine bonen en hun mooie groei laten ontdekken.
lees verder


Op 26 okt worden de watermeters verwijderd.

( oktober  2010 )  De vrijwilligers van dinsdagochtendploeg zullen, bij goed weer, onder de deskundige begeleiding van Sander Hamels van tuin 48 de watermeters uit de waterputten verwijderen. Zorgt u aub voor toegankelijke waterputten en draait u de hoofdkraan dicht? Laat de waterleiding in uw huisje leeglopen om vorstschade te voorkomen.


KNNV Natuurbeschermings nieuwsbrief

( oktober  2010 )  De KNNV is de vereniging voor veldbiologie. De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 N’s: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig onder redactie van de KNNV Natuurbeschermingscommissie. De nieuwsbrieven zijn in PDF-format hier te downloaden van de NBC-website.
lees verder


Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren voor Het Vlijpark

( oktober  2010 )  Op dit moment zijn er in Nederland bijna 30 volkstuinenparken die het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren mogen dragen. Het  keurmerk is herkenbaar aan een stip. Danzij de grote inzet van de vrijwilligers heeft het Vlijpark een verrassende hoeveelheid stippen behaald. Van de maximaal te behalen 4 stippen heeft het Vlijpark er al 3 binnen! Wij feliciteren de leden met dit prachtige resultaat!
lees verder


Perceel nr. 235,  Encyclopedie van een volkstuin

( oktober  2010 )  Honderden soorten, bijzonder gedrag van de natuur en opmerkelijke vondsten: Volkstuin nr. 235 van het complex 'Eigen hof' in Rotterdam Noord vormt de geografische afbakenning voor een complete, semi-wetenschappelijke weergave van alles wat er  groeit, bloeit, langszwemt en overvliegt.
lees verder


Verburg geeft 1,8 miljoen euro aan lokale plannen voor mooier landschap

( oktober  2010 )  De aanleg van een klompenpad in een bijzonder cultuurlandschap, een ommetje met honderden meters houtwallen, een wandelroute op particuliere grond met klaphekken, slootplanken en vlechthagen, een struinpad met knotbomen en het herstel van oude landschapselementen zoals poelen en houtsingels. Dit zijn enkele voorbeelden van de 35 lokale en regionale projecten voor een mooier landschap die dit jaar subsidie krijgen van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
lees verder


Herfstfair en uitreiking Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

( oktober  2010 )  Nu de bloemen verwelken en de bladeren van de bomen vallen, willen de leden van de amateur volkstuinvereniging Het Vlijpark het prachtige tuinseizoen afsluiten met een gezellige Herfstfair. Iedereen die nieuwsgierig is en misschien nog wat leuke plantjes voor winter en voorjaar wil kopen, is vanaf 13:00 uur van harte welkom op zaterdag 9 oktober aan de Noordpolderweg (langs Noordendijk en bij Oranje-Wit).
lees verder


Workshop Tuinbeelden maken met Helga Westerbeke

( september  2010 )  Vrijdag 15-10-2010 is er weer gelegenheid om een tuinbeeld te maken op het Vlijpark. De workshop is van 10:00 tot 17:00. Tussen de middag wordt er een lunch geserveerd. Kosten: € 55,- Inclusief materiaal, lunch, koffie en thee.
lees verder


Heeft u de afgelopen jaren de vogels in uw tuin gevoerd?

( september  2010 )  In Nederland komt Ambrosia voornamelijk voor in tuinen, op plaatsen waar vogel-voer is gestrooid. Vetbollen en strooivoer, maar ook kippen- of duivenvoer kunnen zaden van Ambrosia bevatten. Heeft u (of wellicht de bewoner voor u) de afgelopen jaren de vogels in uw tuin gevoerd? Dan is het mogelijk dat op die plek Ambrosia voorkomt. Kijk ook op www.ambrosiavrij.nu
Lees verder


De eigen wereld van het tuinpark

( september  2010 )  Ali Hafkamp groet iedereen met een vrolijk: „Hoi meid!” Eerst zegt ze dat tegen een mevrouw van middelbare leeftijd. Dan tegen een oudere dame op de fiets en dan tegen een jonge vrouw met een bakfiets. We lopen op het tuinpark Ons Buiten in Slotervaart. Het is een volkstuinen-complex naast de Nieuwe Meer, een groen schiereiland net buiten de ring.
Lees verder


Eten is niet langer een pakje openen

( augustus  2010 )  Stedelingen willen terug naar de bron van hun eten en slaan aan het tuinieren of gaan de boer op.
‘Toen een van de kinderen laatst verteld
werd dat melk niet uit een pak maar uit de koe komt, wilde ze een paar weken geen druppel meer drinken.’ Voor Menno Swaak is het tekenend voor datgene wat hij als coördinator met zijn Haagse project Gezonde Gronden wil bestrijden: de vervreemding van de burger en zijn dagelijks voedsel.
Lees verder


Volkstuinders betrapt op gebruik gif

( augustus  2010 )  Het onbespoten imago van volkstuintjes heeft een flinke deuk opgelopen, nu de algemene Inspectiedienst nogal wat hobbytuinders heeft betrapt op het gebruik van verboden bestrijdingsmiddelen. De tuinder beseft nauwelijks wat wel en niet schadelijk is voor dier en plant. Hij verdelgt er flink op los. Men houd wel van hun tuin, maar niet van de natuur, aldus de krant.
Lees verder


De Vlijvlinders binnenkort weer van start

( augustus  2010 )  Beste tuinleden, de tuinclub 'de Vlijvlinders' start vrijdag 16 sept 2010 weer. Deze middag (en alle andere weken natuurlijk ook) bent u van harte welkom om nader kennis te maken, een werkstukje te maken, een praatje maken over je hobby en de eerste dag hoort daar een hapje bij!
Tot ziens bij de Vlijvlinders. Nel vd Heuvel, tuin19.
                      


Het leegroven van complete moestuinen.

( augustus  2010 )  Volkstuinders waren al wat gewend op het gebied van vandalisme, maar worden nu met een nieuw fenomeen geconfronteerd: het leegroven van complete moestuinen.
Dat staat in het AD. Zes tuinders van Volkstuinvereniging Lemmer kunnen de oogst van dit jaar wel vergeten nadat dieven aan de haal gingen met hun rabarber, andijvie, rode kool, aardappels en bloemkool. Henk Nooteboom, voorzitter van de vereniging: ,,Het leek alsof er een peloton olifanten door mijn akkertje was gedenderd. De planten waren met wortels en al uit de grond getrokken.'' De belangenvereniging voor hobbytuinders AVVN weet dat volkstuinen vaak met vandalisme en diefstal te maken krijgen. Voorzitter Herman Vroklage: ,,De oogst is blijkbaar het laatste wat ze nog kunnen meenemen. Het is heel zot, wie doet dat nou?'' Breukboom!
 
( juli  2010 )  Op een kalme zaterdagavond, we schrijven 24 juli 2010, is met een slepende zucht van verlichting en eindigend in een kakafonisch geknetter van knappende takken na acht jaar wankelen achter de composthoop een zieltogende boom ter aarde gestort. De ongebroken stam vleide zich over het tuinafval, de armen braken daarentegen in honderden stukjes op het betonnen pad uiteen en de kruin belandde op het dak van de aangrenzende bergplaats, zonder veel schade aan te richten.
Lees verder


Ontwikkeling en realisatie van De Kleine Vlij
 
( juli  2010 )  Tuincentrum en hoveniersbedrijf De Biesbosch is vollop aan het werk met het realiseren van de plannen voor De Kleine Vlij. Klik op De Kleine Vlij op de pagina van de rondleidingen
Of klik hier voor het beeldverhaal over de werkzaamheden gemaakt door Ineke Westerbeke (tuin 73).De Zaaigroep is begonnen

( juli  2010 )  De Zaaigroep is begonnen met planten te zaaien voor de herfstfair en het algemeen groen. De groep bestaat uit 6 tuinleden. Er zijn 11 soorten gezaaid.
Kijk bij vrijwilligers of
Lees verder


In plaats van gras, struiken en bomen komen er steeds meer stenen en tegels.

( juli  2010 )  Dit is niet goed voor het milieu want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten en het water kan de grond niet meer in. Te veel steen betekent dat er problemen ontstaan met de afwatering in de hele stad. Het Rotterdams milieucentrum: "Wat ons betreft mogen er dus meer milieuvriendelijke tuinen komen in Rotterdam. Tuinen met minder tegels en steen en veel meer groen, gras, bomen en struiken. Maar ook meer groen in de wijken, groene daken en groene gevels" Iets voor Dordrecht?
Lees verder


2010 is het internationaal Jaar van de Biodiversiteit. 

( juli  2010 )  Biodiversiteit.nl is uw toegangspoort naar activiteiten, instellingen en programma's die te maken hebben met biodiversiteit in 2010. Biodiversiteit is leven. Stel je eens voor dat er alleen maar muggen op aarde zouden zijn. Of alleen maar cactussen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Dat werkt toch niet? De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit.
Lees verder


De nieuwe Jeu de Boulebaan is (bijna) klaar!

( juni  2010 )  Vlijpark's vrijwilligers van de Dinsdag Ochtend Ploeg, Ton van den Heuvel, John Leidsman, Roel Koolmees en Ed van Bezouwen hebben op deze dag de laatste hand gelegd aan de Nieuwe Jeu de Boulebaan. Het beeldverhaal is van Ed van Bezouwen. Kijk bij vrijwilligers of
Kijk verder


De contouren van de Nieuwe Jeu de Boulebaan worden zichtbaar

( juni  2010 )  De vrijwilligers van de Dinsdag Ochtend Ploeg, Ton van den Heuvel, John Leidsman, Roel Koolmees en Ed van Bezouwen hebben op 8 juni de "randen" van de nieuwe Jeu de Boulebaan geplaatst.
Kijk verder


Steeds meer lessen in tuinieren op "you Tube"

( juni  2010 )  Op "youtube" vindt u steeds meer video's die u laten zien hoe u bijvoorbeeld boontjes moet zetten. Tips en wetenswaardigheden voor uw tuin, balkon, terras en vijver. Gerard van Run, van Tuincentrum van Run uit Vught vertelt er over. De programma's zijn gemaakt in samenwerking met VTV1 en worden daar wekelijks uitgezonden.
Lees (kijk) verder


Veiligheid op onze tuin (met het goede e-mail adres)

( mei  2010 )  Op 17 april is de Arbocommissie van start gegaan. Hier kunt u het verslag van de eerste vergadering lezen. De Arbocommissie wil graag weten wie van de tuinleden een geldig EHBO-diploma heeft.  Als het nodig is, wil de Arbocommissie een EHBO-cursus organiseren voor belangstellende leden. Heeft u EHBO of bent u geinteresseerd in het volgen van een EHBO-cursus, wilt u dat laten weten aan Ida Boers, arbocoordinator. Tuin 87, boers5@xs4all.nl
Lees verder


Je op de tuin gemaakte foto’s in de kantine projecteren.

( mei  2010 )  Nu we in de kantine de beschikking hebben over een modern grootbeeld TV, lijkt het ons leuk om foto’s, die door tuinleden op het Vlijpark gemaakt zijn, hierop te projecteren. Omdat dit enige organisatie vergt hebben we als A&K-team de volgende regels vastgesteld:
Lees verder
 
Tuinen schouw

( mei  2010 )  In de week van 1 juni tot en met 6 juni ( week 22)  worden alle tuinen geschouwd door de tuincommissie.
Lees verder


TuinFair van Het Vlijpark in VVV agenda.

( mei  2010 )  Het Vlijpark in Dordrecht, een groene enclave in de nabijheid van de nieuwe wijk Plan Tij, is het domein van amateurtuinders. Het parkachtige volkstuincomplex is toegankelijk via de Nieuwe Noordpolderweg, te bereiken vanaf de Noordendijk. Op zaterdag 22 mei houden de leden een gezamenlijk tuinfair, waar vele soorten groente-, kruiden- en sierplanten verkrijgbaar zijn. Allemaal van eigen kweek!
Lees verder


Tuinieren op niveau.

( mei  2010 )  Wat zijn wij  met ons Vlijpark toch een bofkonten. We hebben een tuin, we zijn gezond we kunnen onze eigen boontjes verbouwen, doppen en eten. Zo dadelijk met de tuinfair kan iedereen ons paradijs weer bezoeken, kijken, genieten en ook planten kopen voor eigen tuin, terras of balkon.
Lees verder


Tuinfair op het Vlijpark met een open tuinen route.

( mei  2010 )  De jaarlijkse Tuinfair (22 mei van 09:00 tot 16:00) kent dit keer een bijzonder onderdeel, namelijk de Open Tuinen Route. Bijna twintig tuinders stellen hun ‘paradijsjes’ voor één dag open. Ze laten zien wat ze op het terrein van kunst en handarbeid zoal maken. Veel volkstuinders van het Vlijpark blijken behalve over groene vingers ook over kunstzinnige handen te beschikken.
Lees verder


Marie-Jose Meertens bezocht het Vlijpark.
 

( april  2010 )  Marie-Jose is onze begeleider van het AVVN ten behoeve van het behalen van het Keurmerk. Met Marie-Jose is de stand van zaken rond de adviezen doorgenomen en ze heeft een wandeling over de tuin gemaakt.
We hebben afgesproken dat de keuring plaats zal vinden in juni of juli. De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de Herfstfair.
Al met al zijn nagenoeg alle adviezen uitgevoerd, er zijn nog wat kleine werkzaamheden die gedaan moeten worden. Dankzij de inzet van veel tuinleden kunnen we met een gerust hart de keuring tegemoet zien!Wim Wouters overleden.

( april  2010 )  Op dinsdagmiddag 20 april is ons geliefd en gewaardeerd tuinlid Wim Wouters overleden. Wim was een verenigingsmens in hart en nieren. Hij was vanaf het begin op de tuin, gedurende 35 jaar lid van de bouwcommissie en 7 jaar secretaris van het bestuur.
Wim hield van zijn tuin, van zijn groenten, van zijn vogels en van onze vereniging. Wim was een echte tuinder met een eerlijk en oprecht karakter.
Op bewonderenswaardige wijze accepteerde hij het naderend einde. In zijn laatste dagen vertelde hij dat wij niet om hem mochten treuren. Dat respecteren we. Maar wat zullen we hem vreselijk missen.
Wim tuinierde op tuin 35


Eerste voortgangsrapportage De Kleine Vlij

( april  2010 )  Deze nota geeft verslag van de voortgang van het speeldernisproject, waarvoor de ATV  een subsidie van € 100.000 heeft ontvangen uit het Stimuleringsfonds Volkstuinen van het Ministerie van VROM. De nota beschrijft de subsidieverwerving, de acties en het financiële verloop tot nu toe en geeft een overzicht van de geplande voortgang. Het bestuur van de ATV legt hiermee een voorlopige verantwoording af  over de geïnvesteerde en de gereserveerde uitgaven.
Lees verder


Asfalteren parkeerplaatsen buiten het Vlijpark.
 
( april  2010 )  Het is de bedoeling dat aan de andere kant van de volkstuinen de parkeervakken opnieuw geasfalteerd worden. De werkzaamheden beginnen op donderdag (22 april) en vrijdag zullen deze vakken opnieuw geasfalteerd worden.
 

Veiligheid op onze tuin

( april  2010 )  Op 17 april is de Arbocommissie van start gegaan. Hier kunt u het verslag van de eerste vergadering lezen.
De Arbocommissie wil graag weten wie van de tuinleden een geldig EHBO-diploma heeft.  Als het nodig is, wil de Arbocommissie een EHBO-cursus organiseren voor belangstellende leden.  Heeft u EHBO of bent u geinteresseerd in het volgen van een EHBO-cursus, wilt u dat laten weten aan Ida Boers, arbocoordinator. Tuin 87, boers5@xs4all.
Lees verder


Op vrijdag 23 april bezoekt Marie José Meertens, onze persoonlijk begeleidster voor het behalen van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, het Vlijpark

( april  2010 )  Marie José zal met de commissie Natuurlijk Tuinieren de stand van zaken doornemen. Er zijn vele vorderingen gemaakt. Volkstuinend Nederland is er van overtuigd dat het overleven van volkstuinen op bijzondere lokaties, zoals Het Vlijpark, gebaad is bij het uitvoeren van Natuurlijk Tuinieren en het behalen van het keurmerk "Natuurlijk Tuinieren"
lees verder


Doet u ook mee met de open tuinen route tijdens de tuinfair van 22 mei as?
 
( april  2010 )   Tijdens de tuinfair kunt u uw tuin openstellen voor belangstellende bezoekers en kunt u ook uw kunst, handenarbeid of huisvlijt tentoonstellen in uw eigen tuin.  Van de tuinfair organisatie krijgt u, als u meedoet, een vlag die de bezoekers op deze tuinfairdag er op wijzen dat uw tuin een OPEN TUIN is.
Lees verder


Verslag van de ALV van de ATV Dordrecht op 2 april 2010

( april  2010 )  Mevrouw J. Steeghs in haar functie van voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
Afmeldingen zijn binnen van de leden Tuerlings, Gardeslen, Keur, Blok, Huisman, Aarnoutse en Groenhart. Fam. Van Strien heeft een stemmachtiging afgegeven ten bate van de heer Koolmees. Volgens de getekende presentielijst zijn 41 stemgerechtigde leden aanwezig.
Lees verderOpening eerste "Generatietuin".

( april  2010 )   Dit is een tuin waarin kinderen van een naschoolse opvang samen met de bewoners van verzorgingshuizen bloemen en gewassen zaaien, planten, verzorgen, oogsten en consumeren. Doel van de generatietuin is het groen letterlijk naar kinderen in de stad te brengen. Ongebruikte grond in de binnensteden kan worden ingezet voor deze tuinen om kinderen kennis te laten maken met de verschillende fasen en aspecten van het groeiproces.
Lees verder


Digitaal tijdschrift de "Smultuin".

( maart  2010 )   Tijdschrift Smultuin is een digitaal tijdschrift. Je kunt lid worden van de Smultuinclub voor € 27,50. Dan ontvang je een jaar lang maandelijks per e-mail digitaal tijdschrift Smultuin! Als je Smultuinclub lid wil worden kijk op: www.smultuin.nl
De smultuinclub is opgericht om smakelijk, biologisch en gezond eten uit eigen smultuin te promoten.   

Lees hier een gratis examplaar


Het is Lente!

( maart  2010 )   Om 18.32 uur zaterdag 20 maart was het eindelijk zover: de lente is officieel begonnen. Natuurlijk vinden de weerkundigen dat het voorjaar op 1 maart begint, zij gaan uit van een periode van drie maanden per seizoen. Maar de sterrenkundigen berekenen het begin van de lente op basis van de positie van de aarde ten opzichte van de zon. Als de zon precies boven de evenaar staat, is het zover. Dag en nacht duren op de eerste dag van de lente overal ter wereld ongeveer even lang, de zogenoemde equinox.
Lees verder


Sneeuwklokjes

( maart  2010 )   Sneeuwklokjes worden veel toegepast als tuinplant. In een heel groot deel van de tuinen in West-Europa is hij wel aangeplant. Hij geldt hier als een vroege voorjaarsbode. De teelt van sneeuwklokjes duurt een aantal jaren en daarom werd hij verbouwd in Sneeuwklokjesbossen, waar ze van tijd tot tijd werden geoogst. Dit gebeurde onder meer op Texel, waar ook nu nog veel sneeuwklokjes in de bossen te vinden zijn. 
Het sneeuwklokje luidt het begin in van het tuinseizoen.
Lees verder


Noteert u vast in uw agenda: ALV is op 2 april aanstaande.

( maart  2010 )   De Algemen Leden Vergadering van de Amateur Tuindersvereniging Dordrecht vindt plaats op vrijdagavond 2 april aanstaande. Binnenkort ontvangt u per post de agenda.  
Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze wordt in het voorjaar bijeengeroepen door het bestuur. Zodat het bestuur verantwoording af kan leggen over de financiën van het voorgaande jaar, lopende projecten kan bespreken en haar visie op de komende jaren aan de leden kan voorleggen.


De watermeters worden op dinsdag 16 maart geplaatst!

( maart  2010 )   De watermeters worden - bij goed weer - geplaatst op dinsdagochtend 16 maart aanstaande. De vrijwilligers van de Dinsdagochtend Ploeg onder de vakkundige begeleiding van Sander Hamels van tuin 48 zullen op alle tuinen  de watermeters plaatsen als het weer het toelaat. Controleer of uw waterkranen zijn afgesloten. Controleer ook na het plaatsen van de watermeters of de waterleidingen in uw tuinhuisje tijdens de strenge vorst van de afgelopen winter niet zijn stukgevroren.
Lees verder


Braakt ulieden een braakland.

( maart  2010 )   Maarten ’t Hart schrijft voor het laatst over zijn moestuin.
Eens in de paar jaar is het verstandig je land braak te laten liggen. Dat wordt ons reeds aanbevolen in de Bijbel. Jeremia 4 vers 3: ‘Braakt ulieden een braakland en zaait niet onder de doornen .’ Althans zo staat het in de Statenvertaling. In nieuwere vertalingen lees je in plaats van ‘braakt ulieden een braakland’ steevast ‘Ontgin u nieuw land.’ Maar dat staat er niet, wat er staat kun je lezen in de onvolprezen vertaling van Pieter Oussoren: ‘Legt uw land opnieuw in het licht.’ Anders gezegd: laat land dat allang ontgonnen is een poosje braak liggen, opnieuw beschijnen door de zon.

Lees verder


De Dordtse parken dienen een beschermde status te verkrijgen.
 
( maart  2010 )   Beter voor Dordt (BVD) is door vijftien van de 39 zetels te veroveren in één klap het middelpunt van de macht in het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Dordrecht geworden. Uit hun verkiezingsprogramma oa: "Het enige in Europa aanwezige zoetwatergetijdenriviertje behoeft een betere bescherming, niet alleen in de Sliedrechtse Biesbosch maar ook in de Wantijzone. Dit gehele gebied dient de “Natura 2000” status te krijgen. Wij staan kritisch tegenover de geplande bouw van enkele extra verkeersbruggen die het karakter van het Wantijpark teveel aantasten".  En: "De Dordtse parken dienen een beschermde status te verkrijgen zodat verdere aantasting wegens bouwplannen onmogelijk wordt".
Lees verder


Welkom bij Beleef de Lente 2010

( februari 2010 )   De webcams van Vogelbescherming Nederland kijken dit jaar live mee in de nesten van oehoe, ooievaar, steenuil, torenvalk, boomklever, boerenzwaluw, kerkuil en koolmees. Geopend 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Op 28 februari speciale preview, 1 maart gaan ook de forums en weblogs open en komen de eerste clips! Meer doen voor de vogels? Geef dan voor een van de speciale vogelprojecten en help mee met de bescherming van vogels en de verbetering van hun leefomgeving.
Lees verder 


Brit moet in eigen tuin plassen

( februari 2010 )   Britse milieugroeperingen roepen mannen op voortaan massaal in hun eigen tuin te plassen. Het bespaart water en levert een prima composthoop op. Zo moet het personeel van het Britse landgoed National Trust in Cambridgeshire bijvoorbeeld voortaan verplicht zijn plas doen op een paar balen hooi. De tuinmannen, maar ook de kantoormedewerkers, moeten dus verplicht naar buiten als ze een plasje moeten doen.
Lees verder 


Winter koudste in veertien jaar

( februari 2010 )   Afgelopen winter was met een gemiddelde temperatuur van 1,1 graden de koudste sinds 1996. Ook wat de sneeuw betreft springt de winter van 2010 eruit. Gemiddeld over het land kwamen 41 sneeuwdagen voor en in het noordoosten lag er zelfs op 55 dagen een sneeuwdek. Deze situatie had zich de laatste dertig jaar niet meer voorgedaan. Dat meldde het KNMI vrijdag. Een normale winter telt in ons land 13 sneeuwdekdagen.
Lees verder 


Waterschappen en bedrijfsleven binden strijd aan met woekerende waterplanten

( februari 2010 )   Veel planten die gebruikt worden in vijvers zijn exoten: ze komen van nature niet voor in Nederland. Deze planten worden geïmporteerd of hier gekweekt omdat ze er mooi uitzien of omdat ze snel groeien. Deze exotische soorten kunnen echter ook, bedoeld of onbedoeld, in de Nederlandse natuur terechtkomen. Niet alle planten zullen hier overleven, maar sommige uitheemse soorten doen het hier juist heel goed. Vaak iets té goed. Enkele soorten vermeerderen zich explosief en woekeren uit over een hele plas of sloot en zorgen daarmee voor problemen.
Lees verder 


Je hebt verse aardappelen en aardappelen die men vers noemt...

( februari 2010 )   Het varken kan de naam niet schelen van de aardappel. Als het maar patat is. Dol zijn de varkens achter De wilde keukendeur op oude patat friet waarvan veel mensen zich niet eens realiseren dat ze van een aardappel zijn gemaakt. En van welke dan wel en waar vandaan? Aardappelen krijgen in De wilde keuken weer een naam en de kok gaat ze zelf rooien. Ontdekking: je hebt verse aardappelen en aardappelen die men vers noemt. 
Lees verder 


Themabijeenkomst Buurtmoestuinen zaterdag 20 maart 2010

( februari 2010 )   Volkstuinders, en dan vooral de moestuinders onder ons, hebben het al lang ontdekt: het verbouwen van je eigen voedsel is ongelooflijk interessant. Het hele proces, van zaaien of poten of planten, via bemesting en bewatering tot de uiteindelijke oogst is en blijft spannend -en vooral ook zo ontzettend bevredigend als de groenten dampend op je bord liggen. Je eigen voedsel, je weet wat je eet!
Lees verder 


De Natuur- en Vogelwacht Dordrecht zoekt...

( februari 2010 )  Kent u nog mensen die mee willen helpen aan diverse natuur- en milieuprojecten van de Natuur- en Vogelwacht? Zij houden zich o.a. bezig met voorlichting en educatie, natuurbehoud, natuur- en landschapsbeheer, biologisch onderzoek en de uitgifte van publicaties op natuur- en milieu-gebied. Voor al deze onderdelen worden mensen gevraagd die geïnteresseerd zijn in de natuur en het milieu. Meer info op hun website onder ‘Vrijwilligers’
Lees verder 


Laat u toch geen oor aannaaien voor koeienstront

( februari 2010 )   Maarten ’t Hart schrijft maandelijks over zijn moestuin.
"Voor ouderwetse rassen vervoeg je je te Dordrecht bij Vreeken. Elk jaar kijk ik er naar uit om daar te winkelen. Even een bezoek aan één van de mooiste steden van Nederland en één van de leukste winkels, ook al is de winkel zo volgestouwd (Vreeken heeft meer dan duizend soorten groentenzaden!) dat er maar één persoon tegelijk in kan. Je kunt, als je zelf tuiniert, ook gewassen telen die niet meer te krijgen zijn. Ga maar eens bij de groentenman vragen om tuinmelde."
Lees verder


Digitaal Trapveld Dordrecht

( februari 2010 )   De naam "Digitaal Trapveld" is gekozen door ex-minister Rogier van Boxtel. Enkele jaren geleden was hij een van de initiatiefnemers van het project om computercentra in aandachts-wijken te plaatsen om op die manier onder meer  ‘de digitale kloof te dichten’.  In Dordrecht heeft de gemeente daarom het Digitaal Trapveld Dordrecht opgericht.  
De bedoeling hiervan is dat alle Dordtenaren in hun eigen wijk kunnen binnenlopen bij een digitaal trapveld. Hier kunt u leren tekstverwerken, e-mailen en andere laagdrempelige cursussen volgen.  

Lees verder


Koudste januari sinds dertien jaar

(  januari 2010 )   De maand januari is de koudste in dertien jaar, meldt het KNMI. De gemiddelde temperatuur komt in De Bilt uit op circa min 0,6 graden tegen 2,8 graden normaal. De laagste temperatuur is gemeten in Stavoren. Daar werd het op 26 januari min 15,8 graden. Het aantal vorstdagen bedraagt deze maandin De Bilt 23, tegen 13 normaal.
Lees verder


De vogel wilde naar binnen, maar de vliegopening bleek geschilderd.

( januari 2010 )   Talloze broedvogels in Nederland zijn aangewezen op nestkasten. Over doeltreffende nesten en bizarre kubussen.
De nestkast was aan de zijkanten groen geverfd, de voorkant wit. Het geheel niet groter dan twintig bij tien centimeter. Op eenderde van boven bevond zich de ronde vliegopening, ongeveer zo groot als een gulden. De voorzijde was, zoals het hoorde, gericht op het zuidoosten.
Lees verder


Huismus wederom het meest geteld

( januari 2010 )   De huismus is evenals voorgaande jaren de meest getelde vogel tijdens de Nationale Vogeltelling die dit weekeinde werd gehouden door Vogelbescherming Nederland. Dit ondanks het feit dat de populatie huismussen de afgelopen 25 jaar is gehalveerd. Op de tweede plaats eindigde de merel en als derde de koolmees.
Lees verder


Afgelopen 10 jaar warmste ooit

( januari 2010 )   Het afgelopen decennium was het warmste sinds de temperatuurmetingen in 1880 zijn begonnen. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA donderdag bekendgemaakt.
Lees verder


Onthulling van het nieuwe mededelingenbord door wethouder van Steensel.
Uitslag "naamgeving Vlijpark's speeldernis" prijsvraag.

( januari 2010 )   Wethouder Dion van Steensel trotseerde de bittere kou om Vlijpark's nieuwe mededelingenbord te onthullen. Hij onthulde ook de prijswinnende naam voor de speeldernis: De Kleine Vlij. De naam is bedacht door Annenies Keur (tuin 13). Zij heeft de prijsvraag gewonnen en ontving een dinnerbon voor twee personen.
Bekijk hier de foto's


Foto's van de voorbereidende werkzaamheden voor De Kleine Vlij.

( januari 2010 )  De omgezaagde bomen werden vakkundig verwerkt en afgevoerd. Enkele bomen die eigenlijk niet "thuishoren" op het Vlijpark werden gekapt.
Bekijk hier de foto's


Vogels voeren

( januari 2010 )  Vogels zijn topsporters. Overwinteren, nestelen en vliegen kosten immers veel energie. Vogels hebben daarom behoefte aan goed voedsel. Het hele jaar rond. Hier leest u hoe u vogels zo goed mogelijk helpt. Ze zullen dan uw tuin of balkon graag bezoeken.
Lees verder


Groeien doe je niet zomaar...

( januari 2010 )  Een fruitplantje groeit niet zomaar. Er is meer voor nodig dan een beetje aarde om een gezonde plant uit te laten groeien tot iets moois en bruikbaars. DCM komt met een nieuw product om het fruit uit uw eigen tuin niet alleen erg lekker te maken, maar ook gezond, vol vitamines en mineralen. De organische plantenvoeding is ontstaan uit een perfecte combinatie tussen diverse natuurlijke grondstoffen die ieder een deel van de voeding op zich nemen.
Lees verder


Ontmoetingen in Villa Augustus.

( januari 2010 )  Met onder andere: zondag 7 maart: Ton Vreeken & Peter Bauwens – “Groenten vertellen verhalen”. Zadenspecialist en publicist Vreeken (Vreeken Zaden) en gerenommeerd kweker en auteur Bauwens (De Nieuwe Tuin) over allerlei bekende en onbekende eetbare planten. Hoe is zo’n groente ontstaan, hoe maken we het klaar en hoe deed men dat vroeger? Kortom een springactie tussen allerlei tijdvakken, een zoektocht naar literaire bronnen en smikkelverhalen over hoe dit alles smakelijk op ons bord komt…
Lees verder


Maarten ’t Hart schrijft maandelijks over zijn moestuin

( januari 2010 )  Beheer je zonder personeel een hectare grond, dan ben je gebaat bij flinke lappen tuin waar je geen omkijken naar hebt. Met goede bodembedekkers kun je zulke vrijplaatsen creëren.
Hoewel er vele bodembedekkers voorhanden zijn, springen er op de zeeklei toch twee uit: klimop en maagdenpalm.
Lees verder


2009

Jaarlijks 135.500 egels doodgereden

( december 2009 )  Jaarlijks worden naar schatting 135.000 egels door het verkeer gedood.
Dat meldde de Zoogdiervereniging gisteren aan het eind van het door hen uitgeroepen Jaar van de Egel. De Zoogdiervereniging gaat aan minister Verburg (LNV, CDA) vragen om de egel op de rode lijst van beschermde diersoorten te plaatsen. In vergelijking met cijfers uit de jaren negentig blijkt dat het dier in aantal achteruit is gegaan.
Mogelijk is de populatie zelfs gehalveerd, aldus de Zoogdiervereniging. (ANP)
Lees verder


2009 was warm en zeer zonnig

( december 2009 )  Het afgelopen jaar was warm. In De Bilt bedraagt de gemiddelde temperatuur naar schatting 10,5 graden tegen 9,8 graden normaal. Bovendien was het zeer zonnig: 2009 hoort tot de zonnigste jaren sinds de metingen begonnen in 1901. De zon scheen gemiddeld ruim 300 uur meer dan gewoonlijk. Verder viel er minder regen dan gewoonlijk.
Lees verder


De eerste foto's van de ontwikkeling van de "speeldernis"

( december 2009 )  De voorbereidende werkzaamheden voor de komst van de "Speeldernis" op het Vlijpark door  de Dinsdag Ochtend Ploeg. Foto's van Richard Schilten (tuin 85)
Bekijk hier de foto's


Een tuin vol vogels!

( december 2009 )  Afl.: Winter. Mag je vogels het hele jaar door voeren? En hoe kun je zorgen dat grote vogels niet alles opeten zodat er voor kleine zangvogels genoeg overblijft? En aan welke voorwaarden moet een vogelvriendelijke tuin voldoen? 
Bekijk hier de aflevering


Knielen bij de kloofmachine

( december 2009 )  In verschillende Duitse deelstaten is het al verboden om houtkachels te stoken. Wie hout stookt, brengt immers CO2 in de lucht. Verbied je het stoken ervan, dan reduceer je de CO2-uitstoot. Ook hier in Nederland zal men, zo verwacht ik, op enig moment de houtkachel verbieden. Waarschijnlijk zal er geen totaalverbod op houtkachels worden afgekondigd, maar zullen de houtkachels aan zeer strenge eisen moeten voldoen en zo weinig mogelijk CO2 moeten uitstoten.
Lees verder


Een cursus over de beredeneerde snoei van leiperen

( december 2009 )  De bijzondere tuin van Villa Augustus is een grote schat aan ambachtelijke kennis over tuinieren. Om een deel van deze kostbare kennis over te dragen aan mensen met kriebelende groene vingers, start Villa Augustus op 19 februari met een cursus over de beredeneerde snoei van leiperen onder leiding van Jan Freriks, de Nederlandse expert in deze vorm van hovenierskunst.
Lees verder


Natuurorganisaties verliezen leden

( december 2009 )  Natuur- en milieu-organisaties hebben het afgelopen jaar opnieuw leden en donateurs verloren. In 2009 steunden in totaal net iets meer dan vier miljoen mensen (4.013.900) de goede doelen. In 2008 waren dat er 4.075.101.
Lees verder


Extreem warme november houdt natuur wakker

( november 2009 ) De extreem warme november heeft geleid tot opmerkelijke waarnemingen in de natuur. Veel amfibieën, zoals de vroedmeesterpad, zijn nog niet in winterslaap gegaan. Vuursalamanders waren actiever dan ooit en sommige bruine kikkermannen knorren al, normaal gebeurt dit in maart.
Lees verder


Koperdieven roven Arnhemse volkstuintjes leeg

( november 2009 ) ARNHEM - Koperdieven in Arnhem hebben het voorzien op de volkstuintjes in de stad. Vooral de waterkranen worden aan de lopende band uit de grond getrokken.
Lees verder


Een tuin vol vogels!

( november 2009 ) Aflevering: Herfst. In de herfst gaan veel vogels in groepjes zwerven. Dat zie je bij mezen, mussen en spreeuwen. Waarom maken spreeuwen zo'n mooie wave? Nestkasten zijn in de herfst opeens weer interessant en wat moet je in je tuin doen in de herfst en wat moet je vooral laten?
Bekijk hier de aflevering


Joop de Jong van Tuin 40 is weer thuis!

( november 2009 ) Hallo Lieve Allemaal  Joop is weer Thuis op het Nest...Gelukkig,We doen het even rustig aan, Want dat is Nodig...
Lees verder op tuin 40 van Joop en Sjaan


De Jeu de Boules baan.

( november 2009 ) Het bestuur heeft in haar vergadering van 26 oktober 2009 het onderzoek en de aanbevelingen van de commissie voor de alternatieven voor de verplaatsing van de jeu de boules baan bestudeerd.
Het advies van de commissie luidde:
Lees verder


VVD wil natuurbescherming inperken.

( november 2009 ) De bescherming van natuur en milieu is in Nederland te ver doorgeslagen en staat daarmee overheden en ondernemers in de weg. Natura 2000-gebieden zijn naar Europese regels vastgestelde plaatsen, waarbij de natuur en biodiversiteit worden beschermd. Volgens de VVD staan deze regels bouwprojecten in de weg.
Lees verder


Schooltuinkinderen planten voorjaarsbolletjes op Het Vlijpark.

( november 2009 ) Afgelopen dinsdag 10 nov. hadden we een snelle actie: De kinderen van de schooltuin hebben vroege voorjaarsbolletjes geplant in de openbare groenstrook langs het pad.  
Dat kwam zo: ze wilden iets terug doen voor ons/onze tuin. Voor Het Vlijpark.
Lees verder


Uitslag enquête activiteiten

( november 2009 ) Er zijn ca. 40 reacties binnengekomen op de enquête die we gehouden hebben. Daar zijn we tevreden over! Hieronder volgt een opsomming van gekozen activiteiten. Gebaseerd op "de meeste stemmen gelden".
Lees verder


Joop de Jong van Tuin 40 aan de beterende hand

( november 2009 ) Lieve Allemaal.... Hallo .. Nou even het Bewijs dat het met Joop weer Aardig gaat.. Vanmorgen is de Therapeut Bij hem Geweest, en hij heeft opdrachten gehad, wat hij moet doen..
Vandaag was hij voor het eerst weer een beetje ontspannen...Dus we gaan de Goede Kant op ..

Lees verder op tuin 40 van Joop en Sjaan


Prijsvraag!
Wethouder Dion van Steensel in de jury "naamgeving Vlijpark's speeldernis"


( november 2009 ) De Dordtse wethouder ( oa van onderwijs en educatie, milieu en strategisch groen project Dion van Steensel heeft zitting genomen in de commissie die de meest aansprekende naam voor Vlijpark's speeldernis gaat selecteren.
Tijdens de nieuwjaars receptie op 10 januari 2010 zal de wethouder aanwezig zijn bij de feestelijke uitreiking van de prijs.
De Jury bestaat verder uit:
Marijs Echkhardt (de architecte) en Jan Wind (gebiedsmanager).
Uw ideeën voor een naam inzenden vóór 15 december as. aan:
eckhardt-stapel@hetnet.nl
Zie verder hieronder:


Prijsvraag!
Wie verzint er een naam voor de "speeldernis" van het Vlijpark?

( november 2009 ) Weet u een leuke naam voor het speelgebied? Leden kunnen hun ideeën zenden aan: eckhardt-stapel@hetnet.nl
Een onafhankelijke commissie bestaande uit de tuin- en landschaparchitecte, een vertegenwoordiger van de Gem. Dordrecht en wellicht een wethouder zal de meest aansprekende naam selecteren. De winnaar ontvangt een dinner-bon voor twee personen. Uitslag: Op de nieuwjaarsreceptie!
Ook per post uw ideeën naar: Bomkade 3; 3311 JD Dordrecht
U kunt meerdere namen
(vóór 15 december) insturen! 


Het speelplekkenplan voor de "speeldernis" van Het Vlijpark.

( november 2009 ) Bekijk het speelvlekkenplan van  Eckhardt-Stapel -tuin en landschap architecten- voor het speeldernisgebied op het vlijpark met: poelenplek - insektenmuur - oversteekpad - plantenervaringstuin - wadi -  waterspeelplek - zandspeelplek - zodenbank - speelobject CBK - speelbos - grasveld - blokhut - kruidentuin - porto cabin.
Lees verder


Kantine- en activiteitencommissie leden gevraagd.

( november 2009 ) Per 1 november is de samenstelling van de kantine- en activiteitencommissie gewijzigd. Ton en Nel van den Heuvel hebben, na een inzet van ruim zeven jaar, besloten afscheid te nemen van de activiteitencommissie. Hartelijk dank voor het vele werk dat zij hebben verzet!
Heeft u belangstelling om deel te nemen in deze commissie, dan bent u van harte welkom.
U kunt zich opgeven bij de coördinator van de commissie, Richard Schilten, tuin 85. richard@schilten.comMet rode kool verkeer ik op gespannen voet.

( oktober 2009 )  Maarten ’t Hart schrijft maandelijks over zijn moestuin. Deze keer bespreekt hij wintergroenten. Waar het op aan komt, zei mijn vader, is dat je wintergroenten hebt.  Als de r uit de maand is, kun je voor een habbekrats overal typische zomergewassen kopen zoals sperziebonen, bloemkool en sla, maar ’s winters zijn de prijzen hoger, vooral als de vorst invalt, dus wintergroenten van eigen teelt – daarmee bespaar je een half weekloon. Op zijn volkstuin teelde hij derhalve vooral wintergroenten: spruiten, boerenkool, rode kool, winterwortels, prei, bietjes, andijvie.
Lees verder


Vleermuizen zijn grappig, acrobaatjes.

( oktober 2009 )  Aan het plafond van een voormalige oorlogsbunker, verscholen tussen het geboomte van het natuurgebied Duin- en Kruidberg in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, hangt ondersteboven een vleermuis. In zijn eentje. Wat doet hij daar? „Hij houdt de bunker alvast bezet voor de winterslaap”, zegt Jowien van der Vegte. „Of hij voelt zich niet lekker.”
Lees verder


Het Vlijpark in de krant met de HerfstFair

( oktober 2009 )  Dordrecht. De jaarlijkse Herfstfair op het volkstuinencomplex Vlijpark in Dordrecht deed zaterdag zijn naam meer dan eer aan. Een overvloed aan pompoenen, appels, peren, noten en planten onder een donkere hemel waaruit regelmatig een plensbui viel, zorgde ervoor dat Dordtenaren letterlijk en figuurlijk de herfst in huis konden halen.
Lees verder


Werk mij in stukjes door mijn composthoop

( oktober 2009 )  Maarten ’t Hart beschrijft maandelijks hoe zijn moestuin erbij staat. In oktober buigt hij zich over de beste mest: lijken.  ‘Crematie, weg ermee.’  Gezegend tuinieren staat of valt met bemesting. Het luistert nauw. Te veel mest, en de brandnetels groeien tot boven de bomen. Te weinig mest, en met name je kolen en spruiten komen niet tot wasdom. Sommige groenten, spinazie bijvoorbeeld, teel je het best op dikke stront.
Lees verder


Wanneer heeft u voor het laatst een egel gezien?

( september 2009 )  De Zoogdiervereniging maakt zich zorgen over de egel en heeft 2009 tot Jaar van de Egel uitgeroepen. In een grootschalige onderzoekscampagne waaraan alle Nederlanders mee kunnen doen, wil de vereniging te weten komen hoe het precies met dit bijzondere zoogdier gaat en of de egel op de Rode lijst van bedreigde zoogdieren moet komen. Ook pleit de Zoogdiervereniging voor een egelvriendelijker beheer van tuinen en parken.
Lees verder


Vogels voeren mag weer!

( september 2009 )  ’s Graveland / Zeist. Vogelbescherming Nederland roept op om vogels weer te gaan voeren. De organisatie deed dit vanmorgen in de uitzending van Vara's Vroege Vogels. Het advies om tijdelijk niet te voeren en vogels geen drinkwater aan te bieden, kon worden ingetrokken omdat de besmettelijke vogelziekte Trichomonasis (het geel) op zijn retour is. Werden er in augustus zo’n 400 dode vogels gemeld die vermoedelijk aan de ziekte waren gestorven, in september waren dit er nog slechts 12. De verwachting is dat de komende weken het aantal besmettingen geheel zal stoppen. De ziekteverwekker gedijt namelijk het beste bij hoge temperaturen.
Lees verder


Steeds minder volkstuinen...

( september 2009 )  Den Haag, 16 sept. Nederland heeft steeds minder volkstuintjes. Tussen 1996 en 2006 slonk het aantal complexen van 2.250 tot 1.984. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vandaag bekend werden. De totale oppervlakte van de tuintjes kromp met 200 hectare (ongeveer 400 voetbalvelden) naar 3.906 hectare. In tien jaar  kreeg 600 hectare volkstuintjes een andere bestemming. De helft moest plaatsmaken voor bouwprojecten. Tegelijk kwam er 400 hectare aan tuintjes bij. (ANP)


Een tuin vol vogels!

( september 2009 )  Afl.5 : Nazomer. In het voorjaar en de zomer kun je hele vogelconcerten beluisteren, maar in de nazomer is het stil. Hoe dat komt ziet u en u ziet ook welke struiken en planten belangrijk zijn voor tuinvogels. En hoe maak je zelf een vogelfilm? Presentatie: Nico de Haan, Anna Kemp, Kor de Kruif en Lars Soerink.
Kijk hier


Vrijwilligerswerk op waarde geschat

( september 2009 )  Ongeveer 4 miljoen mensen doen aan vrijwilligerswerk en besteden daar jaarlijks één miljard uur aan. Dat komt overeen met ongeveer 560.000 voltijdbanen. Dat heeft de Erasmus Universiteit berekend op verzoek van De Zonnebloem, die woensdag het zestigjarig bestaan viert.
Als de vrijwilligers betaald zouden worden op basis van de marktwaarde van hun werk, iets meer dan 20 euro per uur, zou het vrijwilligerswerk in ons land dus ruim 20 miljard euro kosten.
De Zonnebloem heeft het onderzoek laten verrichten, omdat het werk van vrijwilligers te weinig op waarde zou worden geschat.
Volgens de organisatie, die het leven van zieken en mensen met een handicap wat bloemrijker wil maken, neemt door de recessie de werkloosheid toe en daarmee ook het aantal aanmeldingen voor vrijwilligerswerk.Heeft u belangstelling voor computercursussen van het SSKW?

( september 2009 )  Spelen met digitale fotografie! Photoshop voor beginners! Maar ook starters en webpagina maken. Word of Excel?
Geef u op voor de wachtlijst. Vrijwilligers pashouders krijgen een flinke korting!
Lees verder


Rentegevers delen zware straffen uit

( september 2009 )  Wat een zomer! Zonneschijn,warmte en regen in de juiste doseringen, zodat met name de stoksperziebonen het duizelingwekkend goed gedaan hebben. Vorig jaar had ik nauwelijks een boontje te eten, en daarom heb ik dit jaar extra veel gelegd. Mij vergaat het nu zoals Wortel uit Boerenpsalm van Felix Timmermans. Die had drie plekken ajuin geplant omdat de ajuin een jaar eerder tegen ‘één frank den kilo’ stond, maar ‘het jaar daarop’ gooiden ze ‘met den ajuin naar uwen kop’, aldus Wortel .
Lees verder


Snoeien?!

( september 2009 )  Kringloop Dordrecht, vereniging voor gifloos tuinieren heeft op haar website een prachtige en zeer informatieve pagina over alle snoei vraagstukken.
"Snoeien in de zomer is bij vrijwel alle fruitsoorten nodig, bij de een weliswaar meer dan bij de ander. Maar over het algemeen geldt: maak het niet te gek. Breek niet onnodig veel scheuten weg. Met de takken knipt u immers ook veel bladeren weg. En juist deze zorgen ervoor dat er voldoende voedingsstoffen worden gemaakt voor een goede groei en lekkere vruchten. Beperk u dus tot het wegbreken van takjes en bladeren in de buurt van de vruchten. Dat is goed voor de smaak, de vruchtkleur en een betere productie".
Kijk bij natuurlijk tuinieren of: Lees hier verder


Dág Vlinders, dág bijtjes...

( augustus 2009 )  Al jaren gaat het slecht met de bekendste en belangrijkste bloembestuivende insectensoort, die onmisbaar is voor het verspreiden van stuifmeel van landbouwgewassen. Nu is toch echt de grens bereikt, benadrukken onderzoekers. Parasieten, insecticiden en UMTS-masten hebben de schuld gekregen, en afgelopen week werd bekend dat veel bijen waarschijnlijk  vol zitten met virussen die hun eiwitfabricage verstoren. De voornaamste boosdoener lijkt toch het gebrek aan nectar – gebrek aan bloemen dus.
Lees verder


Stop het voeren van vogels

( augustus 2009 )  Vogelbescherming Nederland roept op om tijdelijk te stoppen met het voeren van vogels en met het geven van drinkwater. De organisatie deed dit vanmorgen in de uitzending van Vara’s Vroege Vogels op advies van Onderzoeksinstituut Alterra onderdeel van UR Wageningen. Reden is dat de besmettelijke vogelziekte Trichomonasis (het geel) zich steeds verder over ons land verspreidt.
Lees verder


Beste bewoners van het Vlijpark

( augustus 2009 )  De dagen worden korter, de nazomer brengt zo nu en dan een vleugje herfst met zich mee en de citroenbomen van Villa Augustus pikken in de tuin nog gretig de laatste zonnestralen op voordat ze weer hun intrek nemen in de Limonaia, de citroenbomenkas waarin de bomen overwinteren. Graag zou ik uw aandacht willen vestigen op de vierde zomeractiviteit van Villa Augustus dit jaar:

SEPTEMBER  IN AUGUSTUS - BERICHTEN UIT DE TUIN. EEN SERIE LEZINGEN IN DE LIMONAIA   OVER PASSIE, KENNIS EN INSPIRATIE IN EN UIT DE TUIN

Met september als laatste maand van het jaar dat de Limonaia nog beschikbaar is voor andere activiteiten, organiseert Villa Augustus er een serie lezingen waarbij verschillende aspecten rondom de thema’s ‘tuin’ en ‘tuinieren’ centraal zullen staan. Experts uit verschillende disciplines die raakvlakken hebben met de tuin en de filosofie van Villa Augustus zullen in september spreken over passie, kennis & inspiratie in en uit de tuin.

Dinsdag 1 september - Heimerick Tromp
De cultuurhistoricus over de tuin van Villa Augustus en de Nederlandse tuin- en parkgeschiedenis
Dinsdag 8 september - Daan van der Have
De tuinman over de moestuin van Villa Augustus, droom van de tuinman en de kok
Dinsdag 15 september - Jacqueline van der Kloet
De beplantingsspecialist over verrassende bollen
Dinsdag 22 september - Diny Schouten
De voedseljournalist over de prijs van eten

Lees verder


WESPEN!!??

( augustus 2009 )  Van de zomer toen we in de tuin iets zaten te drinken waren er op een keer heel veel wespen. Een wesp kroop in een leeg glas en mijn moeder legde er een schoteltje op en de wesp kon er niet meer uit. Iemand die bij ons was zei dat als wespen in een glas worden opgesloten ze zolang door blijven gaan met eruit proberen te komen tot dat ze er echt uit zijn. Ik kon dat mij haast niet voorstellen. Toen dacht ik: daar wil ik wel meer over weten, want ik vond het erg bijzonder. Dus ga ik mijn werkstuk houden over wespen.
Lees verder


DE VOLKSTUIN ‘Moestuinieren is een ambacht’
AD de Dordtenaar was op het Vlijpark voor hun serie over "de volkstuin"

( augustus 2009 )  Voor veel Nederlanders is de volkstuin een tweede thuis. Ze vinden er rust en ruimte en het werk levert goedkope en smakelijke producten op. Deze krant zoekt in de zomer de amateurtuinders op.
Jacqueline Steeghs woont een maand of vijf, zes per jaar in haar volkstuinhuisje in het Vlijpark in Dordrecht. Het is niet alleen een plek waar ze ontspant en tuiniert, ze brengt er ook de filosofie in praktijk dat de mens zuinig moet zijn op de aarde.
lees verder


Opeens ruikt Maarten ’t Hart Phytophtora

( augustus 2009 )  Terwijl ik mij kwaadmaakte op God die zo’n schimmel had geschapen, streken opeens vanuit de pensionstal van de buren een tiental goudoogdazen op mij neer en staken mij in mijn blote armen en in mijn nek. Ook mijn wangen werden geraakt. Nog zo’n wanstaltig organisme uit de intelligent design-fabriek van God, de daas. Er zijn maar liefst drieduizend soorten en allemaal hebben ze de prettige gewoonte geruisloos neer te strijken. Je merkt hun aanwezigheid pas op als je reeds gestoken bent. Mijn vader zei altijd: als God liefde is, waarom heeft Hij de mug dan geschapen? 
lees verder


Nieuwe prijzen in vlijpark's "winkel"

( juli 2009 )  Ecologisch afwasmiddel, potgrond of ecologische handzeep? Koop deze en vele andere producten op zaterdagochtend in het bestuurskantoortje in de kantine.
Bekijk hier het overzicht.


Bezoek van Vlijparkers aan De Kleine Aarde.

( juli 2009 )  Zaterdag 25 juli brachten twaalf ATV-leden een bezoek aan de Kleine Aarde in Boxtel. Marie-José Meertens ging ruim twee uur met de groep aan de wandel over het voor ons zeer interessante complex, waarbij de speciale aandacht uiteindelijk uitging naar de Speelnatuur van de Kleine Aarde. In verband met de voorbereidingen voor de aanleg van de speeldernis op het Vlijpark zal het programma van eisen voor een opdrachtgever al snel klaar moeten zijn.
Waar bijna iedereen zich over verbaasde was de pure eenvoud van de inrichting van het speelterrein.
Op een terrein met zon en schaduw waren boomstronken, paaltjes, een zandvlakte, en stromend water te vinden. Touwen tussen bomen en vlondertjes hier en daar waren de elementen waar gebruik van werd gemaakt bij de aanleg. Basic en speels. Eigenlijk zoals wij vroeger speelden op het land of in het bos, bij de beek waar een oude boom op ons stond te wachten om beklommen te worden……
kijk hierKoken is bedrog, merkt Maarten ’t Hart

( juli 2009 )   Schrijver Maarten ’t Hart beschrijft maandelijks hoe zijn moestuin erbij staat. Hij dreigt kiwi’s te oogsten. ‘Als dat lukt, ga ik weer naar de kerk.’
lees verder


Vlijpark's Schooltuinieren in de krant

( juli 2009 )  Ontdekkingen hebben ze gedaan, de leerlingen van groep 5/6 van de vestiging Vogelplein van de Dordtse basisschool Noordhove. Op hun eigen stukje grond - met naambordje - van niet groter dan één vierkante meter zagen ze wat ze zaaiden, uitgroeien tot groente, kruid of bloem. Dertien lapjes grond op volkstuincomplex Vlijpark onder aan de Noordendijk in Dordrecht. Çhris van Laarhoven (10) laat zien wat er in staat: hier munt, daar kroten. Ja, die vindt hij lekker. Kijk bij de schooltuin of:
lees verder


De wonderen van Het Vlijpark

( juli 2009 )  De volkstuin is aan een tweede leven begonnen.  Wat ooit begon uit pure noodzaak is tegenwoordig een mogelijkheid om je even terug te trekken uit het stadse leven.
Lees het artikel in het zomernummer van Dordt Lifestyle. Twee pagina's in kleur over Het Vlijpark.
lees verder


Meer ruimte voor bouwprojecten in natuur moet einde maken aan conflict economie - ecologie

( juni 2009 )  In de kelder van het fort staat permanent water. Sinds een jaar of twee is in het Fort aan de Klop een theehuis gevestigd. Voor de exploitant is de kelder verboden gebied, heeft de gemeente Utrecht bepaald. Zodat de luchtvochtigheid hoog blijft, de temperatuur stabiel blijft en als het winter wordt de vleermuizen weer aan het plafond hangen. Twaalf stuks, vier soorten.
lees verder


Op vrijdag 26 juni bezoekt Marie José Meertens, onze persoonlijk begeleidster voor het behalen van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, het Vlijpark

( juni 2009 )  Marie José zal met de commissie Natuurlijk Tuinieren de stand van zaken doornemen. Er zijn vele vorderingen gemaakt en helaas is er ook pech geweest. Volkstuinend Nederland is er van overtuigd dat het overleven van volkstuinen op bijzondere lokaties, zoals Het Vlijpark, gebaad is bij het uitvoeren van Natuurlijk Tuinieren. 
lees verder


De Schoffel gaat op de schop?

( juni 2009 )  De Vereniging tot Exploitatie van het Recreatiepark De Schoffel dreigt op de schop te gaan. De Gemeente Rijswijk heeft eind 2007 de Wet Voorkeursrecht Gemeenten afgekondigd op het grondgebied van De Schoffel. Dit heeft voor ontzettend veel onrust gezorgd onder leden en bestuur.
lees verder


Zeldzame soort is geen obstakel meer

( juni 2009 )  De aanwezigheid van zeldzame planten en dieren moet bouwprojecten niet langer in de weg staan. Dat vindt minister Verburg.
lees verder


"Bijen houden is cool"

( juni 2009 )  Hij kijkt als een bij. „Het is misschien een afwijking, maar als ik door de natuur fiets, dan kijk ik met de ogen van een bij.” Joep Verhaegh uit het Limburgse Horst aan de Maas houdt van bloeiende linden en wilgenroosjes, van een mooie fruitboomgaard of de bloeiende hei. „Bijen gidsen me door de natuur. Door hen ben ik de natuur en de seizoenen sterker gaan waarderen. Als ik achter het stuur in de auto zit, vraag ik altijd aan mijn vrouw of ze op het verkeer wil letten. Dan kan ik de natuur in de gaten houden.”
lees verder


Evaluatie TuinFair op Donderdag 25 juni

(  juni 2009 )  Op donderdagavond 25 juni 19:30 uur wordt de TuinFair 2009 geëvalueerd met alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan de tuinfair.
Wat was goed, niet zo best en wat kan beter? Heeft u meegeholpen met de tuinfair? Kom naar deze avond of indien u niet kunt stuur uw opmerkingen naar het bestuur met het contactformulier.

Klik hier voor de foto's


Maarten ’t Hart zet z’n tanden in de witbol

(  juni 2009 )  Wat te doen met onkruid dat op Wilders lijkt? „Zet overal Afrikaantjes.”
Schrijver en bioloog Maarten ’t Hart beschrijft maandelijks hoe zijn moestuin