Nieuwsblad ATV Het Vlijpark 

SEPTEMBER 2008
 

INHOUD EN SNEL-KEUZE-MENU
Algemene gegevens

Website

www.vlijpark.nl

E-mail

info@vlijpark.nl

Telefoon

078 6140454


Voorzitter

Jacqueline Steeghs

tuin 52   

Secretaris

Maarten Poldervaart

tuin 61   

Penningmeester

Peter Jongeneel

tuin 57                

Tuincommissaris

Ton van den Heuvel

tuin 19   

Lid

Thon Schreuders

tuin 12   

Bestuursdiensten

Iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur is een bestuurslid in de bestuurskamer aanwezig voor vragen van tuinleden en de verkoop van diverse artikelen.

Joop’s plantenwinkel

Op het terras verzorgt Joop van Steenoven iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur de verkoop van groenteplanten, tuinplanten en kruiden. Naast het inwinnen van een degelijk advies, bent u bij Joop ook altijd van harte welkom voor een praatje.

TE KOOP

 

Afwasmiddel

03,00

Allesreiniger

03,25

Wc-reiniger

02,70

Schuurmiddel

01,70

Pompje met handzeep

03,50

Kruiwagen zand

01,70

Kruiwagen mest

01,50

Zak potgrond

02,75

Zak bemeste tuinaarde

01,20

Fles propaangas

€ 25,00 (t.n.o.)

Parkeerplaats per jaar

€ 26,00

Douche per jaar

€ 12,50

NB: Bij ieder huisje hoort

standaard 1 gasfles

TE HUUR

prijzen per dagdeel

Barbecue

€ 10,00

Aggregaat excl. benzine

03,00

Frees excl. benzine

03,00

Aanhangwagen

02,50

Kantine

€ 10,00

Bediening

€ 15,00

GRATIS TE LEEN

putsemmer, smakzeis en waadpak

Ontbijten op de tuin

Hoe kweek je ambassadeurs?

Onze vereniging heeft in het meerjarenplan zich als doel gesteld te streven naar het behoud van onze vereniging op haar huidige locatie.

Een van de actiedoelen is het zorgen voor goede contacten met de Dordtse samenleving. Het bestuur heeft daaraan de afgelopen periode invulling gegeven door ondermeer het houden van ontbijtmeetings op ons tuinpark. De deelnemers worden gezocht in de groep mensen die zich op bestuurlijk, politiek, zakelijk, cultureel- en/of dienstverleningsvlak onderscheiden in de Dordtse samenleving.

Hoe ‘kweek’ je deze tuinambassadeurs? Je gaat zorgvuldig te werk, geeft ze voeding en informatie. Je doet dit in een goed klimaat, op een perfecte plaats en in een inspirerende omgeving. En zoals iedere tuinder weet: dan gaan ze ontkiemen, groeien en vermeerderen. En dat is precies wat wij hebben gedaan op de eerste woensdagen van augustus en september van dit jaar. Op deze manier hopen wij in de loop van het volgende jaar 40 tot 50 ambassadeurs voor onze vereniging te werven. Hierdoor kunnen wij de bijzondere waarde van onze vereniging en onze locatie tastbaar onder de aandacht brengen bij medeburgers die invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Immers overal in het land zie je dat volkstuincomplexen likkebaardend worden omgeven door projectontwikkelaars die geld zien in mooie bouwgrond. Ook op ons eigen Eiland van Dordt is dat de situatie voor tuinvereniging de Vrije Tuinder. De gemeente is van mening dat zij geen toegevoegde waarde voor hun sociale omgeving konden laten zien!

De oogst tot nu toe is vooral te vinden in ideeen om de praktische samenwerking tussen onze vereniging en educatieve instellingen in Dordrecht te verstevigen en meer samenwerking te zoeken met andere verenigingen op het gebied van natuur en milieu. Ook in kunst- en cultuur worden mogelijkheden gezien voor participatie. Wij houden jullie op de hoogte. Als er leden zijn die op dit gebied ook ideeën hebben: bespreek ze met een bestuurslid. En wees zelf ook een ambassadeur voor ons Vlijpark!

Reactie op het beleidsplan Stedelijk Ecologische Structuur (SES) Dordrecht 2008-2013

De Gemeente Dordrecht heeft een meerjaren structuurnota geschreven over het stedelijk beleid inzake de ecologische structuur. Het bestuur van de ATV heeft een daarop gereageerd met de volgende brief:

Sinds 1944 zijn er onafgebroken door onze vereniging binnen onze gemeente inspanningen verricht op het gebied van tuinverzorging en -onderhoud. Sinds 1974 heeft onze vereniging haar domicilie gevonden aan de Nieuwe Noordpolderweg, ten noorden van de Noordendijk en ten zuiden van Jeugddorp. Bestuur en de leden van onze vereniging hebben een natuurlijke affectie voor de ontwikkeling van de natuur in onze gemeente. Het beleidsplan SES is daarom door ons bestuur nauwgezet bestudeerd.

Wij willen u complimenteren met de grondige en gedegen wijze waarop de relevante zaken in een goede onderlinge samenhang overzichtelijk zijn gepresenteerd. In kaart 8 van de bijlagen treffen wij een Plankaart structuurvisie Dordrecht 2020. Het doet ons een groot genoegen dat ook op de zeer lange termijn onze locatie blijft vallen onder de groene geledingszone en stadslinten.

In kaart 2 in de bijlage 1 geeft u een functietoekenning gebieden en gebiedsdelen met natuurwaarden. Onze locatie valt daarbij als onderdeel van "Overige delen Dordtwijkzone" onder de categorie "locaties met ‘Natuur’ als nevenfunctie". Wij vinden dat u daarmee onze locatie en onze vereniging te kort doet. Wij willen tenminste dat onze locatie wordt aangemerkt als onderdeel van de categorie ""locaties met ‘Natuur’ als één van de hoofdfuncties".

Wij vragen om deze aanpassing van het SES op de volgende gronden:

 1. De ATV heeft in de loop van de decennia een evolutie doorgemaakt. Wij zijn niet meer een groep mensen die een moestuin beheren voor de aanvulling van de dagelijkse voedingsbehoefte. Als ATV zijn wij aangesloten bij de landelijke AVVN en zijn wij druk bezig de erkenning Natuurlijk Tuinieren binnen te halen. Om dit te bereiken voldoen wij aan tal van eisen die stuk voor stuk ervoor zorgen dat het gedachtegoed van onze leden en hun praktisch omgaan met de eigen tuin en het algemeen groen zodanig wordt beïnvloed dat "Natuur" de absolute hoofdzaak is (verblijf- en recreatiefunctie zijn secundair en tertiair).
 2. De Gemeente Dordrecht heeft tijdens onze herfstfair in 2007 een bijzondere subsidie verstrekt voor het verwezenlijken van de extra eisen die verbonden zijn aan het binnenhalen van het keurmerk "Natuurlijk tuinieren".
 3. Voor de Gemeente Dordrecht kweken wij in onze eigen tunnelkas duizenden planten voor het openbaar groen in onze gemeente.
 4. Op ons complex begeleiden wij een basisschool klas uit de Vogelbuurt bij een schooltuinproject. Hiervoor stellen wij ruimte en mankracht beschikbaar. Ook elders in de stad leveren wij kennis en inzet ten behoeve van schooltuinprojecten.
 5. Onze werkgroepen verrichten binnen de eigen locatie onderhoudswerkzaamheden, maar doen dat ook voor de Gemeente Dordrecht in het algemeen groen buiten onze locatie. Deze locatie, zoals het moerasgebied ten zuiden van ons en de toegangswegen naar Jeugddorp zijn door ons onder meer voorzien van schitterende takkenrillen. Overigens hebben deze beide gebieden in de SES en hogere status dan onze locatie!
 6. Geen van de overige locaties vallend onder "Overige delen Dordtwijkzone" kan bogen op een groot aantal bewoners/gebruikers met zo’n actieve gezamenlijke houding voor het ondersteunen en faciliteren van de natuur en haar diversiteit voor flora en fauna als onze vereniging op haar locatie.
 7. Door deze jarenlange inspanningen herbergt onze locatie een zeer grote diversiteit aan flora en fauna, die de diversiteit van de "Overige delen Dordtwijkzone" ruim overstijgt.

Concluderend vindt het bestuur van onze vereniging zich door deze inschaling van onze locatie binnen de functietoekenning aanzienlijk tekortgedaan. De houding en de inzet, maar ook de geboekte resultaten van onze leden en onze vereniging verdienen meer en beter. Wij verzoeken u daarom een nader overleg tussen uw ambtelijk staf en het bestuur van onze vereniging om te bezien of er een bijstelling van de SES kan plaatsvinden.

De gemeente heeft ons al laten weten onze bemerkingen september 2008 in de raad te zullen bespreken! Wordt vervolgd!

Evaluatie schooltuin voorjaar en zomer 2008

Op 27 juni kwamen de vrijwilligers van de schooltuin van het Vlijpark (Margreet Huisman, Marianne Reppel, Roel Koolmees en Maarten Poldervaart) en Kim Kimmely (leerkracht basisschool Noordhove) bij elkaar om terug te kijken op een half jaar tuinieren met kinderen op het Vlijpark.

De kinderen hebben voor de vrijwilligers van het Vlijpark een mooi boekje gemaakt met de ervaringen van de tuinlessen. Hartelijk dank!


Evaluatie tunnelkas eerste halfjaar 2008

Op 23 juli kwamen de tuinleden die in de tunnelkas gewerkt hebben, bijeen om terug te kijken op een half jaar kweken, verzorgen en verkopen van planten in de tunnelkas. Aanwezig waren Joop en Lisa van Steenoven, Ton en Marijke van Kronenburg, Marianne Reppel, Margreet Huisman, Ton van den Heuvel, Maarten Poldervaart en Jacqueline Steeghs. Nel van den Heuvel was afwezig wegens ziekte.

Liefhebbers van tuinieren houden vaak ook van het zelf opkweken van jonge planten. Sinds het najaar 2007 hebben we een schitterende tunnelkas in ons bezit. Dit maakt het mogelijk om op grotere schaal bloemen, groenten en kruiden van zaad tot gezonde plant te brengen.

Terugkijkend op een halfjaar gebruik van de tunnelkas, zien we een resultaat dat we geen van allen van tevoren hebben verwacht! Uit de grote hoeveelheid verkochte jonge planten blijkt dat de tuinleden veel gezond en duurzaam plantgoed uit de tunnelkas in hun tuin hebben staan. Het terras is op zaterdagochtend een gezellige plek geworden voor een praatje over van alles en nog wat en tuinleden wisselen er hun kennis en ervaringen uit. In het najaar 2007 werd de kas functioneel ingericht: in het midden grote tafels en daaronder opbergruimte.

In maart 2008 startte een groepje tuinleden zoetjesaan met zaaien. Het ontkiemen gebeurde op de grote tafel en de verspeende planten gingen naar de zijkant. Er werd een schema opgesteld voor het dagelijks bewateren. Op maandag Ton van Kronenburg, dinsdag Marianne, woensdag en donderdag Maarten, vrijdag Margreet en zaterdag en zondag Jacqueline. Enthousiast als echte tuinders zijn, werden de zaden voor de bloemen, groenten en kruiden door een ieder aangeleverd en gezaaid. De variëteit aan planten was groot. Er kwamen een logboek waarin iedereen dagelijks opschreef wat hij/zij gedaan had. Tevens werd een temperatuurmeter aangeschaft en Ton van Kronenburg timmerde een lessenaar en een kar.

De atmosfeer in de tunnelkas was optimaal: warm en vochtig. Ergens in april werd de kas te klein! De planten werden regelmatig van de ene plek naar de ander plek verhuisd. De planten die er tegen konden, of die te snel groeiden werden alvast buiten onder het groene doek gezet. Begin april kwam Joop van Steenoven als bevlogen plantenverkoper op het terras. Deze inbreng bleek bijzonder waardevol, de planten werden op

een succesvolle manier aan de man/vrouw gebracht.

Enig moment bleken augurken en komkommers door elkaar gestaan te hebben en kwamen tuinleden op verhaal omdat ze augurken hadden in plaats van komkommers. Dat bleek later weer een voordeel op te leveren. De augurken lijken veel op komkommers en blijken erg lekker te zijn! Ze kregen ook een andere naam: Duitse komkommers…..

Omdat er op het terras veel verkocht werd, kregen we steeds weer wat ruimte in de kas, deze ruimte werd overigens onmiddellijk weer in beslag genomen door nieuwe verspeende planten. Een piekmoment beleefden we vlak voor de Tuinfair. Daarna werd het minder. Het eerste halfjaar bestond voornamelijk uit pionieren. Voor de komende tijd hebben een aantal zaken onze bijzondere aandacht.

Met de tunnelkas hebben we in korte tijd het volgende bereikt:

Complimenten voor de inzet van de vrijwilligers!

Als waardering gaan de vrijwilligers een hapje eten buiten de deur.

Vergadering ploegbazen

Op 2 augustus kwamen de ploegbazen (Marianne Reppel, Marijjke Welles, Jan Overhand en Ed van Bezouwen), de tuincommissaris (Ton van den Heuvel) en Jacqueline Steeghs (voorzitter) bijeen voor hun reguliere ploegbazenoverleg.

Een van de ploegbazen vertelt op eigen initiatief een brief te hebben gestuurd aan de leden van de werkploeg. Doel was om de motivatie en betrokkenheid van de tuinleden bij het zaterdagochtendwerk te vergroten. De reactie van een aantal tuinleden was dat zij niet gemotiveerd zijn, omdat er handmatig gewied moet worden.

Een andere reden die opgegeven werd, is dat men het niet eens is met de inrichting van het algemeen groen.

De vergadering is verbaasd: van tuinleden en bezoekers komen juist lovende berichten over het algemeen groen. Hoe dan ook, lid zijn van onze vereniging betekent een verplichting tot acht werkbeurten in het algemeen groen, de kantine, toiletten enz. De acht werkbeurten is in 2008 als proef ingevoerd. Als het nodig blijkt, moeten we terug naar negen werkbeurten.

In augustus is veel werk te doen in de tunnelkas. De planten voor de gemeente Dordrecht, de Herfstfair en het algemeen groen moeten worden verspeend. Er is in deze periode minder te doen in het algemeen groen, daarom gaat een deel van de werkploegen verspenen. Er is een lijst van tuinleden die zich opgegeven heeft voor het verspenen, ook buiten de werkbeurten.

Vanuit de werkploegen is de vraag gekomen een stelling aan te schaffen om de heggen te kunnen knippen. Ten behoeve van de veiligheid van de tuinleden, besluit de vergadering alle risico’s uit te sluiten. De hoogte van alle heggen op ons park wordt teruggebracht tot werkhoogte. Nu we nieuwe paden hebben, valt het op dat hier en daar aan de buitenrand van de tuinen onkruid groeit. Er komt een berichtje voor de leden in het publiciteitskastje met de vraag hier aandacht aan te besteden.Van de boom op de strook bij het bijenhotel worden komend najaar 1 a 2 takken verwijderd.

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Workshop Natuurlijk Tuinieren

Op 15 mei was er een workshop Natuurlijk Tuinieren. Geert van Poelgeest kwam naar onze tuin om de principes van het natuurlijk tuinieren te vertellen. Het gaat om de planten en dieren die in onze omgeving thuishoren. Wist u bijvoorbeeld dat op een eik honderden soorten insecten leven en op een uitheemse boom slechts enkele soorten?

Workshop Waarnemingen

Op 27 augustus verzorgde Geert van Poelgeest een workshop met als thema waarnemingen. Waarnemingen zijn van belang om vogels, dieren en insecten te herkennen en om te weten te komen welke (bijzondere) vogels, dieren en insecten bij ons vertoeven.

Met de opgedane kennis gaan we in 2009 aan de slag. Bedoeling is dat we eerst bepalen welke dieren, insecten of vogels we waar gaan nemen. Geert van Poelgeest stelt hiervoor materiaal ter beschikking.

Adviezen

Op 24 juli kwam Marie-José Meertens naar onze tuin om de adviezen te presenteren die moeten leiden tot het behalen van het Keurmerk.

Marie-José is onze persoonlijk begeleidster vanuit het AVVN. De adviezen werden met de aanwezigen doorgenomen. Marie-José heeft veel kennis in huis en daar werd door de aanwezigen meteen flink gebruik gemaakt.

Het is de bedoeling is dat zoveel mogelijk tuinleden een steentje bijdragen bij het realiseren van de adviezen. Inmiddels hebben alle tuinleden de adviezen thuis ontvangen en hebben zij de gelegenheid gehad zich op te geven voor een of meerdere adviezen.

Na afloop van de workshop op 27 augustus gaven enthousiaste tuinleden zich voor een op voor het uitvoeren van een of meerdere adviezen. Binnenkort ontvangen zij informatie over het vervolg. Naast een regelmatig overleg met de commissie natuurlijk tuinieren, gaat ieder groepje zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag.

Bezoek Marie-Jose op zaterdagochtend

Om de leden van de tuin beter te leren kennen bracht Marie-Jose op 30 augustus een bezoek aan onze tuin. Dit was een mooie gelegenheid om vragen te stellen.

Herfstfair

Op 18 oktober organiseert de tuin weer de jaarlijkse Herfstfair. Van 14.00 tot 16.30 uur is het terras ingericht als echte Herfstmarkt. Naast de verkoop van fruit, pruimen op brandewijn, jonge planten, pompoenen en warme chocolademelk, kunt u deelnemen aan twee workshops: kleien en herfstdecoratie. Neemt u buren en vrienden mee, het belooft weer gezellig te worden!
 
Restaurant het Vlijpark

Ook op 18 oktober kunt u genieten van een heerlijke maaltijd, bereid door Lisa en Joop van Steenoven. Op het menu staan indische en chinese gerechten. Kenners weten dat dit een topper wordt! Ten behoeve van het doen van de boodschappen, dient u zich voor 11 oktober op te geven bij de activiteitencommissie of het bestuur. De kosten zijn € 6,-. Aanvang 20.00 uur. De kantine is open vanaf 19.30 uur.

Vacatures bij de tuincommissie en de bouwcommissie:  Enthousiaste Kandidaten gezocht!

De taak van de commissies staan beschreven in het huishoudelijk reglement. Ook als u maar weinig tijd hebt: er zijn in overleg goede afspraken te maken. Geïnteresseerd of meer informatie? Kom eens praten met het bestuur!

Buitenverlichting vernieuwd.

Wij hebben zonder verdere kosten de hand weten te leggen op een mooie hoeveelheid tl buitenarmaturen die de oude exemplaren zullen vervangen. Bedankt voor je inzet Jesse!

  

Opnieuw vragen wij uw aandacht voor het op juiste wijze aanleveren van takken ter versnippering

Hoewel al eerder in ons nieuwsblad is beschreven hoe takken dienen te worden aangeboden op de compost om het versnipperen probleemloos te laten verlopen, blijkt dat hier helaas toch weer de fout wordt ingegaan.

Te vaak worden complete bomen en struiken aangevoerd en wordt er kennelijk vanuit gegaan dat iemand anders het zooitje maar verwerkt. Nogmaals: de lengte van de takken dient maximaal 1 meter te zijn. Dit betekent dat u zelf de nodige voorbereidingen treft alvorens af te voeren.

Dikke stammen en takken zijn kaal gemaakt en dient u zelf in kleine stukken te zagen, tenzij in overleg met de tuincommissaris anders is afgesproken.

Voldoet u niet aan de voorschriften voor de compost afhandeling dan wordt uw tuinafval niet ingenomen! Verwijder ook ijzerdraad en gaas, deze kunnen grote schade berokkenen aan de versnipperaar.

Thee bij griep en verkoudheid

Maak een mengsel van gelijke delen van:

Bernagie, Linde, Longkruid, Moerasspirea, Vlierbloemen.

Een kleine paplepel van deze melange op een kop kokend water, 10 minuten laten trekken, zeven en drinken vóór het naar bed gaan, eventueel met een scheut rum of cognac.

Thee bij migraine

Maak een mengsel van:

20 gr. Duizendblad

20 gr. Goudsbloem (bloemen)

20 gr. Hondsdraf

10 gr. Melisse

10 gr. Munt

20 gr. Valeriaan

Een kleine paplepel van deze melange op een kop kokend water (100cc),

10 minuten laten trekken en zeven. Drie kopjes per dag, de eerste op de nuchtere maag, de andere twee ruim na de maaltijdenDrie avonden over de website van
 Het Vlijpark

Op vrijdag 24 oktober, 31 oktober en 7 november om 8 uur ’s avonds wordt in de kantine van Het Vlijpark een avond gehouden met informatie en workshops over de website van ATV Dordrecht. Elke avond zal worden afgesloten met een vragenuurtje over uw digitale camera of uw computer.

 


VRIJDAG 24 OKTOBER: DE WEBSITE

We bespreken de website van het Vlijpark en we kijken naar een paar voorbeelden van andere volkstuinen-websites

De avond wordt afgesloten met het vragenuurtje. 


VRIJDAG 31 OKTOBER: UW DIGITALE FOTO’S VERKLEINEN

U krijgt te zien hoe u met de computer uw foto’s geschikt kunt maken voor de website. Er wordt op deze avond gewerkt met twee gratis Neder-landstalige software-programma’s:

Picasa. Op internet kunt u dit programma downloaden via: www.picasa.nl en 

Photofiltre. Via:  http://www.marijkeremmerswaal.nl/Photofiltre/Index.html

Als u een laptop heeft en actief op deze avond mee wilt doen, installeert u dan alvast deze programma’s op uw laptop.

 • Waarom moeten foto’s klein worden voor een website?
 • Hoe knipt u een deel van een foto af?
 • Hoeveel foto’s en tekst kunt u op uw tuinpagina van de Vlijpark-website zetten?
 • Hoe vindt u leuke animaties en hoe slaat u die op?
 • Wat kunt u nog meer met uw foto’s en deze programma’s doen?

De avond wordt afgesloten met het vragenuurtje.


VRIJDAG 7 NOVEMBER: UW EIGEN TUINPAGINA MAKEN

U krijgt te zien hoe u met de computer en uw foto’s en teksten een eigen website tuinpagina kunt maken. Er wordt op deze avond gewerkt met het gratis nederlandstalig software-programma: NVU. Op internet kunt u dit programma downloaden via:

www.mozilla-nl.org/producten/nvu

Als u een laptop heeft en actief op deze avond mee wilt doen, installeert u dan alvast dit programma op uw laptop.

 • Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, een website maken?
 • Hoe krijgt u dezelfde achtergrondkleur en vorm als alle andere tuinpagina’s?
 • Hoe krijgt u uw foto’s en teksten op uw pagina?
 • Welke vorm, kleur en lettertype kunt u maken?
 • Hoe zet u alles bij elkaar en waar moet u op letten?
 • Wat moet u doen om uw tuinpagina op de website te krijgen?
 • Hoe vaak per tuinseizoen kunt u uw tuinpagina vernieuwen?

De avond wordt afgesloten met het vragenuurtje. 


HET VRAGENUURTJE

Enkele tuinleden hebben zich bereid verklaard om op alle of één van deze avonden uw vragen over uw digitale foto’s of camera en uw computer te beantwoorden. Heeft u iets waarmee u altijd in de digitale knoop zit en komt u er niet uit? Neem uw laptop of uw digitale camera en uw vragen mee naar een van deze avonden.

 

Als u mee wilt doen of alleen kijken, luisteren en vragen stellen of u bent bereid vragen van mede-tuinleden te beantwoorden tijdens het vragenuurtje, u bent allen van harte welkom!

Matthijs Reppel Tuin 54.

Wilt u de website nieuwsbrief ontvangen? E-mail aan: webmaster@vlijpark.nl