HET VLIJPARK INFORMATIE


  februari 2007

 

Te koop bij de Amateur Tuindersvereniging Dordrecht


Huishoudelijke artikelen
Afwasmiddel € 3,00
Allesreiniger € 3,25
Wc-reiniger € 2,70
Schuurmiddel (klein) € 1,70
Schuurmiddel (groot) € 2,90
Pompje met handzeep € 3,50

Tuinartikelen


Kruiwagen zand € 1,70
Kruiwagen mest € 1,50
Zak tuingrond € 1,20
Zak potgrond € 2,75

Diversen


Fles propaangas € 22,00

Te huur bij de Amateur Tuindersvereniging Dordrecht


Benodigdheden
Barbecue € 10,00
Aggregaat € 3,00 per dagdeel, exclusief benzine
Aggregaat € 6,00 per dag, exclusief benzine
Frees € 3,00 per dagdeel, exclusief benzine
Frees € 6,00 per dag, exclusief benzine
Putsemmer (schoonmaak sloot) gratis per dagdeel
Smakzeis (schoonmaak sloot) gratis per dagdeel
Waadpak gratis per dagdeel
Aanhangwagen € 2,50 per dagdeel
Aanhangwagen € 5,00 per dag

Bestellen via Jan de Bruijn 06-28906285 / 078-6133192.

Diversen


Kantine € 10,00 per dagdeel
Bediening € 15,00 per dagdeel
Parkeerplaats € 26,00 per seizoen
Douche € 12,50 per seizoen

Afrekenen zaterdagmorgen van 11.00 – 13.00 uur in de bestuurskamer.

In de wintertijd (2 december tot en met 10 maart) via de bar op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

Bestuur


Voorzitter: Jacqueline Steeghs (tuin 90) 06-55700918
Secretaris: Willem Aarnoutse (tuin 20) 06-29530097 of 078- 6182773
Penningmeester: Peter Jongeneel (tuin 57) 06-44912092 of 078- 6226515
Tuincommissaris: Ton van den Heuvel (tuin 19) 06-25075732
Lid: Maarten Poldervaart (tuin 61) 06-53832430

Telefoonnummer ATV bestuurskamer 078- 6140454
Website: www.vlijpark.nl
e-mail: info@vlijpark.nl

 

Beste tuinleden,
Het bestuur nodigt u van harte uit om mee te praten over de toekomst van ons tuinpark tijdens de ledenvergadering op 23 maart.
We realiseren ons allemaal dat het voortbestaan van ons tuinpark op deze plek en voor de huidige jaarlijkse lasten niet vanzelfsprekend is.
Kunnen we daar iets aan doen, of beter nog: willen we daar iets aan doen? We staan met elkaar voor een belangrijke keuze.
Niets doen is ook een keuze. Dat betekent echter dat we ons overleveren aan belangen en krachten van anderen om ons heen.
Het bestuur wil niet afwachten, maar actief zoeken naar kansen om te kunnen blijven tuinen op het Vlijpark. Daarom heeft het bestuur het bestuursplan ‘Natuurlijk Tuinieren? Natuurlijk!’ opgesteld. De bestuursleden vinden de voorstellen in het bestuursplan belangrijk en hebben er veel energie in gestoken. In het bestuursplan stellen we de leden voor om ons als vereniging te richten op de natuur en op de belangen van de tuinleden met een smallere portemonnee.
De natuur, dan bedoelen we dat dieren, vogels, vlinders en insecten op ons tuinpark een passende plek vinden om te verblijven. Dat kunnen we doen door het algemeen groen in ons park op de manier van natuurlijk tuinieren in te richten. Tuinleden die dat ook op de eigen tuin gaan doen, dragen daarmee een steentje bij.
Belangen van de tuinleden met een smallere portemonnee, dan bedoelen we dat het tuinpark voor iedereen toegankelijk moet blijven, ongeacht de individuele financiële mogelijkheden.
Tijdens de ledenvergadering zal er niet gerookt worden. Voor sommigen een teleurstelling, voor anderen een verademing. Ook over dit onderwerp zullen we van gedachten wisselen.
Het bestuursplan bevat veel tekst. Tijdens de ledenvergadering zal het bestuursplan toegelicht worden door middel van een presentatie.
Wij stellen het zeer op prijs met de tuinleden van gedachten te wisselen over de toekomst van de tuin.
Samen kiezen voor de beste kansen, daar gaat het om.
Wij zien u graag op 23 maart!

 

Jacqueline Steeghs, voorzitter

Verslag ploegbazenvergadering d.d. 25 november 2006

Aanwezig: Ed van Bezouwen, Marianne Reppel, Jan Overhand, Ferry Klein, Ton van den Heuvel en Jacqueline Steeghs (tevens verslag)

 1. De indelingen voor de werkbeurten van 2007 zijn gereed. Tuinleden met de leeftijd van 75 en ouder zijn vrijgesteld van werkbeurten. In 2007 hebben de zaterdagploegen 9 werkbeurten. De ploegbazen zijn akkoord.
 2. De composthoop zal in 2007 tot 12.15 uur geopend zijn om tuinleden die een werkbeurt hebben in de gelegenheid te stellen na 12.00 uur hun tuinafval weg te brengen.
 3. Ton schaft 2 kruiwagens aan ten behoeve van de tuinbeurten.
 4. In de winter van 2007 zal de strook bij de ingang rechts van het hoofdpad leeggehaald worden. Ton komt met de vrachtwagen en de dinsdagochtendploeg zal hier ook aan meewerken. De strook moet goed onkruidvrij gemaakt worden, daarna volgt het vullen met vaste planten, eenjarigen, tweejarigen en bollen. Het beplantingsschema wordt mondeling uitgelegd.
 5. De strook voor en langs de kantine is vrij van wortelonkruid. Het wieden is nu een makkie.
 6. De gebieden achter de portaloo en rechts langs het hoofdpad ter hoogte van tuin 31 wordt verder ontwikkeld om te komen tot borders die nog meer vlinders aantrekken. Deze zomer hadden we veel verschillende en ook bijzondere vlindersoorten op de tuin. Het is belangrijk dat niet alle brandnetels weggemaaid worden, dit zijn overwinteringsplekken. Ton heeft dit met Ad Timmers besproken.
 7. In uitgebloeide planten zitten zaden die voor vogels van belang zijn om te overleven. Borders kunnen in het voorjaar opgeruimd worden. In de herfst mag het blijven staan, is vaak ook een mooi gezicht en geen ‘zwarte grond’.
 8. In het voorjaar van 2007 gaan de ploegbazen naar een tuinvereniging in Capelle aan de IJssel. Deze tuin is ongeveer even groot als de onze, men is bezig met het behalen van het keurmerk.
 9. Bij tuin 13 wordt een takkenwal gemaakt. De dinsdagochtendploeg helpt mee.
 10. Het gebied ter hoogte van tuin 41 (fam Faasen) zal in de loop van 2007 opnieuw worden ingericht.
 11. Ton gaat binnenkort 1 compostbak leegmaken. De ploegbazen willen meehelpen.
 12. Langs de sloot bij het parkeerterrein liggen omgevallen bomen. Ton haalt deze weg.

 

Vergaderingen ploegbazen in 2007 om 10.00 uur in de kantine:

17 maart

19 mei

18 augustus

17 november

 

BLOEMENBUFFET

Uit eigen tuin, zo op uw bord

Kamperfoelie :lekker met een blokje kaas

Begonia :pikant peperig, voor bij salade

Oost-Indische Kers :een kruidige opwaardering voor ieder

Aardappelgerecht

Rozenblaadjes :voorzien verse sappen van een vleugje

Romantiek

Korianderbloesem :als topping op een groentengerecht

Lavendelbloemen :samen met roomijs een koele combinatie

 

 

 Hartelijk dank

Hartelijk dank aan de vrijwilligers die in de winter van 2007 zich wederom ingezet hebben bij de werkzaamheden in het buitengebied.

De overeenkomst met de gemeente Dordrecht biedt ons de mogelijkheid om in het bezit te komen van gebaggerde sloten en geasfalteerde paden, zonder daarvoor euro’s uit te hoeven geven.

In het verleden is vaak gesproken over deze vernieuwingen, echter het ontbrak de vereniging steeds aan financiële middelen om deze wensen te kunnen realiseren.

Dankzij een actieve groep vrijwilligers hebben straks alle leden profijt van goed begaanbare paden.

In het voorjaar van 2008 zullen de paden voorzien worden van een gloednieuwe asfaltlaag.

 

Vlijvlinderverhalen

De Vlijvlinders is de creaclub

We zijn een gezellige club op de tuin

Werken soms aan een gezamenlijk project

Maar ieder heeft zijn eigen hobby  bij zich

Dat varieert van figuurzagen, kaarten maken,

werken met stofjes

Als laatste heeft mevrouw Tiny van Vonderen

zich bij ons aangesloten

Die is heel actief met breien en borduren.

Met zijn allen hebben we ook 1 of 2 maal per jaar

Een hele dag om iets speciaals te maken

Dan brengt ieder wat mee te eten

Tafel extra mooi gedekt

Eten dan gezamenlijk

Om vervolgens weer aan de slag te gaan

Om 4 uur komen de mannen binnen druppelen

Word er wat gedronken.

Vind je dit ook gezellig

Kom eens langs je bent van harte welkom

Nel van den Heuvel, tuin 19

 

Overzicht van de activiteiten in 2007

4 maart Winterfeest

31 maart Paasdecoratie

9 april Paasbrunch

19 mei Bingo

2 juni Tuinfair

24 juni Jeu de boules

15 juli Fietstocht

26 augustus Jeu de boules om de bokaal

8 september Bingo

22 september Slotavond

27 oktober Stampotavond

15 december Kerstdecoratie

In de maanden juli en augustus is er iedere vrijdagavond

jeu de boules.

 

Voorafgaand aan elke activiteit treft u nadere informatie aan in het publiciteitskastje, bij de kleine poort van de parkeerplaats en in de kantine.

U bent allen van harte welkom!

 

De activiteitencommissie

Vlinders op je tuin

Een vlindertuin is gemakkelijk te realiseren. De ligging van de tuin is van groot belang. Het heeft geen zin een vlindertuin aan te leggen in de schaduw. Vlinders zijn zonaanbidders, dus een tuin op het zuiden is het meest geschikt.

Vlinders hebben een hekel aan wind, die hen hindert bij het vliegen en het zoeken naar voedsel. Daarom is het belangrijk dat de tuin goed tegen wind beschut is. Door het planten van struiken en bomen van verschillende hoogte kan de wind worden gebroken. Een haag om de tuin (liefst van meidoorn en sleedoorn, die veel rupsen van nachtvlinders voedsel verschaffen) zorgt ook voor luwte. Maar zo’n haag mag de tuin niet helemaal insluiten.

Er moet een open toegang als aanvliegroute zijn.

De meeste dagvlinders hebben een voorkeur voor bloemen met de kleuren rood, paars en roze. Deze bloemen hebben meestal diepliggende honing, die dagvlinders met hun lange roltong gemakkelijk kunnen bereiken. In het algemeen worden witte en gele bloemen weinig bezocht door vlinders. Ze zijn er onverschillig voor. Alleen als er in de buurt weinig andere planten bloeien, worden ze wel als voedselplant benut. (Witte en gele planten hebben bijna allemaal gemakkelijk bereikbare nectar, wat aantrekkelijk is voor vliegen en kevers.) Dat de kleine vos en de dagpauwoog in het voorjaar veel gele bloemen zoals paardebloem, wilg en klein hoefblad bezoeken, komt omdat er in die tijd weinig geschikte paarse, rode en roze bloemen bloeien.

Vlinders vliegen van de eerste zonnige dagen in het voorjaar tot in de late herfst. Daarom is het belangrijk variatie aan te brengen in de boeitijd van de planten waarop ze nectar verzamelen.

(Uit het Handboek Natuurlijk Tuinieren)

 

ATALANTA

De atalanta is gemakkelijk te herkennen: een zwarte vlinder met twee rode banen op zijn vleugels en bovenaan wat witte vlekken. Het bijzondere aan de atalanta is dat het een trekvlinder is. Ieder voorjaar vliegt de atalanta van Zuid-Europa naar het noorden. Het is dus een echte goede vlieger! De rupsen van de atalanta leven vooral op de grote brandnetel.

Hoe mooi mijn forsythia kan bloeien…….       (bij iemand anders thuis)

In ons land heb je tegenwoordig niet meer zoveel vorstperiodes maar opeens, daar begon het toch nog een paar nachten te vriezen.

Tijd om snel nog een stukje te spitten, maar net te laat voor het afsnijden van een paar takken forsythia voor thuis in de vaas.

Geen probleem, even wachten tot de vorst voorbij is.

Zoals gezegd, een paar nachten en toen was de vorst verdwenen en dus……met een snoeischaar op naar de forsythia.

 

 Helaas een "vriendelijke tuinvriend of vriendin" was mij

al voor geweest en had rigoureus mijn struik voor een behoorlijk gedeelte terug gesnoeid.

Tot bijna boven de sloot, verder was er niet gesnoeid

want daar is moeilijk bij te komen zonder een nat pak te riskeren. Mij lukte het natuurlijk evenmin.

De snoeivriend(in) wordt hartelijk bedankt.

Denk je zelf versneld het voorjaar in huis te halen,

vergeet het maar.

Misschien heeft de forsythia liefhebber gedacht mij een plezier te doen met het snoeiwerk, als dat zo is stel ik voor om vooraf aan de volgende vorstperiode even bij mij langs te komen teneinde nog ongeveer 50m2 om te spitten.. Daar ben ik veel meer mee geholpen.

Tuin 20 WAA

 
Onderzoek naar leefstijl van volkstuinders

Wageningen Universiteit en Research Centrum heeft het bestuur benaderd met het verzoek om mee te doen aan een onderzoek. Het onderzoek richt zich op de leefgewoonten van volkstuinders. De Universiteit heeft 16 volkstuincomplexen in Nederland geselecteerd voor deelname, waaronder ons volkstuincomplex.

Voor het slagen van dit onderzoek is uw medewerking zeer waardevol, wij hopen dan ook op uw medewerking te kunnen rekenen. Wij nodigen alle leden uit om deel te nemen door de vragenlijst op Internet in te vullen. U kunt de vragenlijst vinden op www.groenonderzoek.nl Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 30 tot 60 minuten van uw tijd in beslag.

Ook aspirant-leden worden van harte uitgenodigd om de vragenlijst op Internet in te vullen. Onder de deelnemers van uw volkstuincomplex zullen twee Staatsloten van 12.50 Euro worden verloot.

Hebt u geen Internet en wilt u toch graag meedoen, vul dan uw adresgegevens in op onderstaande antwoordstrook en verstuur deze. Een postzegel is niet nodig. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een schriftelijke vragenlijst.

Indien u vragen heeft over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Sonja van Dillen, tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0317 – 48 61 17 of per e-mail: sonja.vandillen@wur.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------