GROTE ZORGEN OVER DE VERSPREIDING VAN DE AMBROSIA PLANT

AMBROSIA PLANT
Bestrijding van ambrosia

U hebt in uw tuin of op uw terrein één of meer ambrosiaplanten en wilt die kwijt. Hoe doet u dat effectief en veilig?

Ambrosia is een éénjarige plant waarvan alleen de zaden wel tot 10 jaar de winter overleven. Het is daarom belangrijk om zaadvorming te voorkomen, of de planten met zaden en al te vernietigen.

Ambrosia bevat stoffen waarvoor u een heftige allergie kunt ontwikkelen. Dat geldt vooral het stuifmeel, maar ook opname van die stoffen door de huid kan al tot overgevoeligheid leiden. Daarom is uw persoonlijke veiligheid belangrijk als u actie wilt ondernemen: voorkom huidcontact met de plant en adem geen pollen in.

Ook is het belangrijk om te weten dat de plant de stof coronopiline uitscheidt die de groei van andere planten in de omgeving belemmert.

Ambrosia bloeit van augustus tot en met oktober. Het best is de plant te verwijderen vóór hij bloeit. Bloeit de plant al dan zijn de middag en de avond van een regenachtige dag de beste momenten om de plant te bestrijden. De plant laat zijn stuifmeel vooral in de morgen vliegen. Het is zinvol om de planten direct in een vuilniszak te stoppen, ook dat vermindert de hoeveelheid stuifmeel waarmee u in aanraking komt. Bovendien voorkomt u dat eventueel al gevormd zaad op de grond valt.
 
Zaad kan ook na tientallen jaren nog ontkiemen!


Gebruik lange mouwen en handschoenen, een stofmasker is aan te bevelen. De planten kunt u vervolgens afvoeren via de afvalcontainer (restafval).


Als het uittrekken van de planten onbegonnen werk is omdat er te veel ambrosia staat, dan kunt u maaien. U moet dan wel elke keer opnieuw (waarschijnlijk ongeveer om de drie weken) maaien als de plant weer uitloopt en er knoppen zichtbaar zijn. Let op dat u maait voordat zich zaden gaan vormen en houd er rekening mee dat zaden in het maaisel nog kunnen rijpen. Omdat het maaien elke keer weer terugkomt heeft de plant uittrekken en afvoeren de voorkeur waar dat mogelijk is.

Is herhaald maaien niet mogelijk, dan blijft alleen de mogelijkheid van spuiten over. Dat kan het beste met een middel op basis van glyfosaat. Bij toepassing van het middel is het belangrijk de aanwijzingen op het etiket te volgen.

Het is belangrijk om de verspreiding van ambrosia in braakliggende landbouwgronden tegen te gaan.
 
Ervaringen uit Frankrijk leren ons dat zodra ambrosia in de landbouwvelden zit, het onmogelijk is om ze te verwijderen. Het totaal uitroeien van ambrosia wordt beschouwd als onmogelijk vanwege het feit dat de plant enorm veel zaden produceert.


Er is tot nu toe nog geen veilige biologische bestrijding bekend (bijvoorbeeld door een kever of worm).


Sluit dit venster