vorige rondleiding | compost
volgende

Op de compostplek wordt het tuinafval van de volkstuinen en het openbaar groen verwerkt tot compost.Vlijparks compost hoop
Elke dinsdagochtend en zaterdagochtend tijdens het tuinseizoen kunnen de tuinders van Het Vlijpark hun tuinafval, gescheiden naar soort, in een van de bakken storten onder begeleiding van de  dienstdoende composthoop beheerder. Ook kunnen de tuinders hier kant en klare compost halen voor hun volkstuin.    

Openingstijden

Zomer seizoen Dinsdag
Zaterdag 
10:00 tot 12:00
10:00 tot 12:00
Winter seizoen
nov - febr
Zaterdag
10:00 tot 12:00
op de
eerste
zaterdag van de maand

Vlijpark tuinafval brengen... compost halen....

De spelregels
Uw tuinafval scheiden in afval voor de composthoop en takken voor de versnipperaar. De takken klein maken tot circa één meter. Snoeiafval van coniferen kunt u NIET op de compost kwijt. U dient dit zelf af te voeren.
We gaan proberen onze compost te verbeteren. Het streven is om te geraken tot een gezonde naar bosgrond riekende compost, een traktatie voor je tuin. Hiervoor is uw medewerking nodig. Wilt u het te composteren materiaal zo fijn mogelijk afleveren en het bruine materiaal van het groene materiaal scheiden? Dus bladeren, takken en houtachtig materiaal (bruin) apart inleveren!
U brengt geen aarde, zand, citrusschillen of coniferen-afval naar de compost!

Nadere toelichting over het composteren
(naar richtlijnen in het "handboek ecologisch tuinieren" van Velt)


Bij het composteren op de 'Compost' passen we de volgende werkwijze toe. We gaan uit van het gebruik van drie compostbakken, in de eerste bak wordt het aangevoerde compostmateriaal verzameld. Het materiaal komt op voorraadhopen of wachthopen (momenteel zijn er 2 verzamelhopen). Er vindt hier nog geen compostering plaats.


Met het materiaal uit de eeste bak wordt een composthoop in de tweede bak opgezet. (in de eerste bak is weer ruimte voor nieuw materiaal). Hier worden verschillende materialen gemengd en de temperaruur en vochtigheid in de hoop worden in de gaten gehouden en gecontroleerd. De temperatuur zou eerst moeten stijgen tot een bepaald maximum en daarna beginnen te dalen. Op dit moment wordt de composthoop omgezet en verhuist naar de derde bak. In deze derde bak vindt de rijpingsfase plaats waarna de compost klaar is voor gebruik.
Dus in het kort:
1  Al het aangevoerde materiaal wordt op een of meer wachthopen verzameld.
2  Hiervan wordt bij voldoende materiaal een composthoop opgezet in een tweede bak.
3  Hierna wordt het nu ontstane materiaal omgezet.
4  Deze omgezette hoop komt op een derde plek waar de compost verder rijpt.


De Breukboom op de compost

Op een kalme zaterdagavond, we schrijven 24 juli 2010, is met een slepende zucht van verlichting en eindigend in een kakafonisch geknetter van knappende takken na acht jaar wankelen achter de composthoop een zieltogende boom ter aarde gestort. De ongebroken stam vleide zich over het tuinafval, de armen braken daarentegen in honderden stukjes op het betonnen pad uiteen en de kruin belandde op het dak van de aangrenzende bergplaats, zonder veel schade aan te richten. Wel werd een naastgelegen zak potgrond door een tak doorboord. Lees verder of klik op de foto.


Compost?

Composteren is het omvormen van snoeisel, bladeren en resten van groenten en fruit tot een stabiel eindproduct. Doordat compost gemaakt is van zuiver plantenmateriaal, bevat compost dus ook alle voedingsstoffen die een plant van nature nodig heeft. Tijdens het composteringsproces geschiedt hetzelfde natuurlijke proces als bij het verteren van plantenmateriaal in of op de bodem.

Micro-organismen en schimmels breken het plantenmateriaal langzaam af en vormen hierbij stabiele humus. Op de composteringswerven worden grote hoeveelheden organische reststoffen samengebracht om het dan onder gecontroleerde omstandigheden te laten omvormen door de micro-organismen die zich van nature in het materiaal bevinden.compost voor de broodnodige grondverbetering
     
Het composteren in grote hopen zoals het Vlijpark doet biedt het belangrijke voordeel dat de temperatuur in de hoop voldoende hoog oploopt om mogelijk aanwezige organismen te doden.
Schadelijke organismen kunnen wel overleven bij de natuurlijke afbraak van een gewas, maar niet in de compostering.
 
Door het mengen van verschillende types organisch afval (bladeren, takjes, gesnipperd hout, …) en door steeds een passende temperatuur en vochtigheid aan te houden, krijgt men een homogeen eindproduct met gekende eigenschappen op het gebied van bemestingswaarde, organische stof en bodemverbeterende eigenschappen.
   


start
nieuws
rondleiding
natuurlijk.tuinieren
planten verkoop
huisjes te.koop
vrijwilligers
activiteiten
lid worden
fotografie
historie
bestuur
contact
archief
links