vorige rondleiding | imker
volgende

Op het Vlijpark zijn 3 imkers actief.  Appie, Jo ( tuin 4 ) en Winston (  tuin 11 )
De bijenkolonie zorgt voor de onmisbare bestuiving van de vele bloemen en bloesem op onze volkstuinen.
2014

Pesticiden op tuinplanten die te koop zijn bij het tuincentrum

Lavendelplanten, klokjesbloem of de sneeuwbal. Allemaal prachtig bloeiende tuinplanten en zeer aantrekkelijk voor bijen en hommels. De tuinder is blij met zijn bloeiende tuin en bijen vinden veel stuifmeel op de bloeiende planten. Een win- winsituatie.

Veel mensen doen graag hun best voor de bijen en vlinders in de tuin. Ze zetten de tuin vol met bloeiende planten en hopen zo een steentje te kunnen bijdragen tegen de toenemende bijensterfte. Helaas blijken de meeste planten niet zo bij-vriendelijk. Veel van de planten die te koop zijn bij het tuincentrum zitten boordevol pesticiden, blijkt uit onderzoek van Greenpeace.  Bekijk hier de uitzending van Tros Radar
2014 Februari

De bijen op reinigingsvlucht! Ze hebben ook al de bloeiende bollen op het vlijpark ontdekt.

Foto's van onze imker Jo de Haan van tuin 4.

2012

Kennis over bijen op de sites van Arie Koster
( november 2012 )  Heel veel kennis over bijen is beschikbaar op de sites van bijenspecialist Arie Koster. Vandaar dat we er hier enkele op een rij zetten: www.drachtplanten.nl, www.bijenhotels.nl en www.zoekkaartwildebijen.nl. Van de laatste site is ook een versie uitgebracht die geschikt is voor de Smartphone. Via een internetverbinding kun je in tabellen nagaan welke wilde bij je ziet. Alle sites van Arie Kosterzijn in één keer te zien op http://www.bijenhelpdesk.nl/index.html.Honing geoogst. Zuivere, zonder toevoegingen, VLIJHONING.
(  sept. 2012  ) In de week voorafgaande aan de Jaarlijkse HerfstFair heeft onze eigen Imker Jo de Haan de Vlijpark Honing geoogst!
Tijdens de Fair zijn vele potjes met zuivere - zonder toevoegingen - Vlijhoning verkocht. De Vlijtige Bijen hebben heel wat honing geproduceerd van de bloemen op onze tuinen. Foto's: Jo de Haan Klik op de foto

Bijenzwerm op Het Vlijpark gevangen door onze eigen imker!

(  juni 2012  ) Een bijenvolk heeft de natuurlijke neiging om te gaan zwermen. Ze doen dit om zich te vermeerderen. Een aantal dagen voordat een deel van het volk gaat zwermen bereiden de vertrekkende bijen zich voor. Ze zuigen zich vol met honing en een aantal speurbijen gaat al op pad naar een geschikt nieuw onderkomen. De zwerm verlaat de kast en gaat aan een tak hangen. Ze blijven daar totdat de speurbijen een geschikte plek hebben gevonden. En met een beetje geluk heeft een imker de zwerm in de gaten en kan die ze vangen voordat ze vertrekken. Het vangen van een zwerm kan het beste in de avond gebeuren. De imker houdt onder de zwerm een mand en geeft een ruk aan de tak. Dan wordt de mand geleegd in de kast. Wanneer het volk in de kast blijft heb je de koningin te pakken. Dan laat je de kast een tijdtje open zodat de achtergebleven bijen er ook in kunnen. Het is te begrijpen dat in een druk bevolkt land als Nederland mensen niet zitten te wachten op een zwerm in hun tuin. Daarom is  het bij ons de gewoonte om een zwerm te delen voordat ze gaan zwermen. Maar dat is een ander verhaal.  Jo de Haan. Klik op de foto voor het beeldverslagJo de Haan van Tuin 4 officieel imker

Februari 2012:  Afgelopen week heeft Jo de Haan haar diploma gehaald als imker. Wij feliciteren haar van harte en zijn er trots op dat het vlijpark nu ook een eigen imker heeft!
Honingbijen

Bijen maken honing van de nectar die zij verzamelen op de bloemen. Planten produceren suikerhoudende enzymen, plantensappen waaronder nectar, die wordt gevormd in de honingklieren van de bloem.Honingbij
 
De bij verzamelt de nectar in haar honingblaas, daarin worden bepaalde stoffen toegevoegd en begint het omzettingsproces. Als de bij in haar woning komt, wordt de nectar in de cellen van de raat gedeponeerd en vervolgens door andere bijen verder bewerkt. De bijen zorgen ervoor dat de nectar indikt en onder invloed van de uit de honingblaas ontstaat zo de honing. Als het suikergehalte van de honing hoog genoeg is (meer dan 85 %), zal de honing niet meer bederven en worden de cellen door de werksters afgesloten met een wasdekseltje. Zo is de honing bijna onbeperkt houdbaar en beschikbaar op momenten dat de bijen hem nodig hebben. De smaak en de geur van honing worden bepaald door de aromatische stoffen in de planten. Er zijn verschillende soorten, zoals heidehoning, lindehoning, koolzaadhoning, enzovoort.

Bestuiving?
Een bij bezig met het verzamelen van pollen copyright @ Public Domain
Bestuiving is een belangrijke stap in de voortplanting van zaadplanten: de overdracht van stuifmeelkorrels (mannelijke geslachtscellen) uit de helmhokjes van de meeldraad naar de stempel van de stamper. De stempel en stijl zit bovenop het  vruchtbeginsel dat één of meer eicellen (vrouwelijke geslachtscel) bevat. De studie van bestuiving vindt plaats in vele disciplines, zoals plantkunde, tuinbouw, entomologie en ecologie. Bestuiving is belangrijk in de tuinbouw omdat de meeste plantvruchten zich niet zullen ontwikkelen als de eicellen niet worden bevrucht. Lees verder.

De honingbij?

De honingbij is vooral bekend door zijn honing. Oorspronkelijk komt deze soort uit India. Het lichaam van de bij bestaat uit 3 delen; kop, romp en achterlijf. De vleugels zijn doorzichtig.
Bijen leven in zo genaamde staten. De koningin is het belangrijkste lid van het bijenvolk.
Zij wordt een kleine 2 centimeter. Dagelijks legt zij circa 3000 eitjes, geen enkele andere bij kan eitjes leggen. Een koningin kan tot 6 jaar oud worden. Ze kan zelf het voedsel niet naar binnen werken, dus wordt ze gevoerd. De koningin verspreidt een speciale (geur)stof waardoor andere bijen haar blijven gehoorzamen en zich niet tot een koningin kunnen ontwikkelen.

Het grootste deel van het bijenvolk bestaat uit werksters.
Dit zijn vrouwelijke bijen, die uit bevruchte eitjes komen. Ze hebben afhankelijk van hun ontwikkelingsstadium, verschillende taken. Deze verrichten ze alleen instinctief, vooralsnog wijst alles er op dat zij niet zelf denken. Het leven van een werkster heeft een duidelijke structuur. De eerste 3 dagen is ze verantwoordelijk voor het schoonhouden van de cellen. Van de vierde tot en met de zesde dag moet ze de larven voeren (deze eten honing en pollen).


Na de zesde dag gaan speciale klieren op de kop opzwellen. Hieruit komt vervolgens een voedingsstof waarmee het broedsel van de koningin wordt gevoed. Weer 3 dagen laten verschrompelen deze klieren en ontwikkelen de groeiklieren, met de afscheiding uit deze klieren wordt de honingraat gebouwd.  
De onmisbare honingbijenAls ze weer enkele dagen ouder zijn geworden moeten de werksters pollen en nectar van werkbijen overnemen en naar de cellen van de raat brengen. Door zogenaamd kliersap ontwikkeld de nectar zich tot honing, dit proces vindt plaats in de honingmaag van de werkster. In de honingmaag kan de honing rijpen. Tijdens het proces wordt de honing regelmatig opgenomen en weer teruggeplaatst in de cellen.

Honing wordt aan het broedsel gevoerd of opgeslagen als voorraad.  Na een dag of 18 zijn de werksters in een volgend stadium belandt; ze moeten nu de ingang van de bijenkorf gaan bewaken. Vreemde bijen en andere indringers worden uit het nest geweerd. 2 dagen later zijn de werksters ontwikkeld tot bijen die in staat zijn om er op uit te gaan, ze gaan nu stuifmeel, water en nectar verzamelen.  

Een bijenkolonie bestaat uit één (1) koningin, een stuk of 50.000 werksters en nog enkele honderden darren, de mannetjes. Darren verschillen van de vrouwtjes doordat ze geen angel hebben en niet in staat zijn om voedsel te verzamelen (ze hebben een kortere zuigsnuit en missen het gerei om stuifmeel aan de poten vast te houden). De enige functie die de mannen hebben is de voortplanting, ze worden zelfs door de vrouwtjes gevoed.  

Communicatie tussen bijen geschiedt met behulp van zintuigcellen, het betreft hier voornamelijk het zicht en de tast- en reukzin. ViaVerschillende soorten opgeslagen stuifmeel Copyright @ Public Domain geurafscheidingen laten werksters elkaar weten waar goede voedselbronnen te vinden zijn. Door dansende bewegingen te maken wijzen ze elkaar de weg. Met hun facetogen, die in de donkere bijenkorf niet worden gebruikt, kunnen de bijen buiten de veelkleurige bloemen waarnemen.

Bijen kunnen geen rode kleuren waarnemen. Vandaar dat ze ook niet naar rode bloemen vliegen.  Bijen hebben een biologische thermometer, waarmee ze de temperatuur in de bijenkorf kunnen controleren. Is de tempratuur niet goed, dan moet daar iets aan gebeuren. Als het te koud wordt gaan de bijen die aan de randen van de korf leven krachtig met de vleugels slaan en met hun achterlijf bewegen, hierdoor stijgt de tempratuur in de kern van de korf. Als het 's zomers te warm wordt gieten de werksters water over de raten heen.  

In de winter is er geen voedsel en moeten de bijen zien te overleven met de aangelegde voorraden en opgebouwde reserves. Ze verzamelen zich met zijn allen rond de koningin om warm te blijven.  De vrouwelijke bijen beschikken over een angel aan het achterlijf, die is verbonden met een gifklier. Als een mens wordt gestoken laat de angel met gifklier en al los, omdat deze met zeer kleine weerhaakjes in de huid blijft hangen, en zal de bij overlijden. Wanneer een dier wordt gestoken dat geen elastische huid heeft zal de bij de angel er echter weer uit kunnen halen en het voorval dus overleven. Lees verder.


Mysterieuze sterfte?

Delen van Noord-Amerika en nu ook Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Italië, Portugal, Zwitserland en Taiwan hebben te kampen met een enorme en mysterieuze sterfte onder de bijenpopulatie. In Amerika zijn inmiddels berichten binnen van 22 staten waar soms meer dan 50% van de bijenpopulatie gestorven is. In Duitsland zijn er gebieden waar 25% tot zelfs 80% van de bijen verdwenen zijn. In Amerika wordt gesproken van CCD: Colony Collapse Disorder en de oorzaak is nog onbekend. Er worden een aantal oorzaken genoemd, zoals de Varroa (jacobsoni) mijt die uit Azië komt en die een agressieve variant kent. Andere verklaringen voor de massale sterfte zouden kunnen liggen bij het gebruik van herbiciden bij wilde bloemen en het toepassen van monocultuur. Maar er is nog een andere mogelijke, meer sinistere oorzaak…
Lees verder

Copy Right @ Public Domainstart
nieuws
rondleiding
natuurlijk.tuinieren
planten verkoop
huisjes te.koop
vrijwilligers
activiteiten
lid worden
fotografie
historie
bestuur
contact
archief
links