vorige het vlijpark volkstuin 05 volgende


OP TUIN 5 TUINIEREN INEKE EN PIETER BREMAN


volkstuiniers

hun gras lag vlak als ’t laken van ‘t biljart
in de kantine van het volkstuinpark
de beukenhaag was met een nagelschaar
vakkundig mathematisch recht geknipt

al wat maar wriemelde, al wat bewoog
was met succes onschadelijk gemaakt
als er nog leven was, dan niet te zien
hier heersten orde, netheid en fatsoen

tot op een dag een paardenbloem verscheen
en een vergeet-mij-nietje en een mus
een brandnetel, een egeltje, een worm
die brachten allemaal hun vriendjes mee

ze hadden jaren de natuur bewonderd
die stuurde nu als wraak zichzelf in ‘t honderd

Pieter Breman


nomenclatuur                                              

                                               aan een boom zo vol geladen
                                               hangt de schaduw van de dood

 

de pruimenboom gaat dood
hij siert de noordkant
van onze zorgvuldig
verwilderde tuin en droeg het
vorig jaar een machtige last
pruimen, zoveel dat Jantje
ze niet tellen kon, zo zwaar
dat er een tak afbrak

nu staat de boom er bij
als De Schreeuw van Edvard Munch
als De Verwoeste Stad
van Ossip Zadkine

‘ik ben een pruimenboom
en ik ga dood’

ter nagedachtenis zal ik de tuin
eens tooien met de naam
‘De Ruigten bezuiden de Pruimenboom’
 

Pieter Breman


Vlijpark
 
bloemen en bonen en
heggen en huisjes, ze
groeien er uit de Zuid-
Hollandse klei
 
dit is de Dordrechtse
volkstuinvereniging
prachtig gelegen bij
Wantij en Vlij

Pieter Breman


ONS GENOEGEN
 
een klein onderzoek laat zien
dat de genoegens

van de gemiddelde Nederlander
een hoog wij-gehalte hebben
en geenszins alleen maar
in het platte vlak liggen
 
de top 3:
musiceren
hengelen
volkstuinieren
 
ex aequo:
toneelspelen en schieten
 
dan:
eten, wandelen, biljarten
voetballen, fokken (vogels, klein spul)
 
en verder:
drinken, spelen (in speeltuinen)
honden africhten
marcheren, biologisch tuinieren
zingen, motorcrossen
schaken, aquarium verzorgen
boogschieten, tafeltennissen
dammen, duivenmelken
 
 
Met hartelijke groet, 
Pieter Breman


hoorspel

 

‘plok’ klinkt het, ‘plok’ en nog eens ‘plok’
dat moet de tennisbaan zijn van Oranje-Wit
een vogel snerpt of schraapt z’n keel
het zal de kierewiet zijn of de heggenschaar
van onze buurman met een snoeiprobleem
de oostenwind ruist in de populieren
of elzen, essen, esdoorns, noem maar wat
een bij zoemt langs op zoek naar hoger honing
een kikker kwaakt vanaf een waterlelieblad 

maar als de avond valt, dan wordt het stil
althans, iets knispert in het struikgewas
een zacht gefluister dat verandert in een
steeds frenetieker hijgend zuchten, is
dit nu het romantische tuinieren? 

dan klinkt een ijselijk gegil en op
de Rondweg jankt de hoorn van een sirene
 

Pieter Breman


Artikel 14 lid 12 van het Huishoudelijk Reglement van de Amateur Tuindersvereniging Dordrecht Het Vlijpark: De kleuren van de tuinhuisjes mogen zijn: naturel, bruin of groen en wel zodanig, dat de kleur in harmonie is met de natuurlijke omgeving.

 
als verplaatser van aarde, schepper van schoonheid
legger van paden, planter van struiken
teler van bloemen, hoeder van vogels
heer van de vliegen en baas van m’n tuin
ben ik op m’n vierkante meters een vorst
 

ik schilder mijn huisje in bruin of in groen
in andere kleuren mag je ’t niet doen
 

Pieter Breman, Vlijpark tuin 5

start
nieuws
rondleiding
natuurlijk.tuinieren
planten verkoop
huisjes te.koop
vrijwilligers
activiteiten
lid worden
fotografie
historie
bestuur
contact
archief
links